Browse Source

Typo fixing

svn path=/trunk/; revision=29825
pull/8/head
guest-Besnik_b 5 years ago
parent
commit
7bd37ab776
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
  1. +3
    -3
      news/nl/nl-201303.sq.xhtml

+ 3
- 3
news/nl/nl-201303.sq.xhtml View File

@@ -52,7 +52,7 @@ zëvendëspresident i Parlamentit Europian (PE),tok me <a
href="http://epfsug.eu/">Grupin e Përdoruesve të Software-it të Lirë të
Parlamentit Europian (EPFSUG)</a>. Ai dëshironte që kolegët e PE-së të
mësonin se si të rifitohet kontrolli i të dhënave dhe se si të instalohet
në pajisjet e tyre Android një sistem operativ i lirë dhe Software-e të Lirë.</p>
në pajisjet e tyre Android një sistem operativ i lirë dhe Software i Lirë.</p>

<p>Vetëm tre javë më pas, u tronditëm kur mësuam se z.Alvaro pësoi
një aksident me makinë dhe gjendet ende në spital me dëmtime të rënda. FSFE-ja
@@ -120,7 +120,7 @@ component: PDFreaders.org.</p>

<li>LWN shkruan mbi <a href="http://lwn.net/Articles/536126">shenjat tregtare dhe
kufizimet e tyre</a>, mbi idenë pas shenjave tregtare, sa e efektshme është kjo
mbrojtje, dhe jep shembuj abuzimesh me të; p.sh., ofrim Software-esh të Lirë
mbrojtje, dhe jep shembuj abuzimesh me të; p.sh., ofrim Software-i të Lirë
me panele dhe <i>adware</i> të padëshiruar.</li>

<li>Në FSFE marrim plot pyetje rreth licencash, por ende nuk kemi numëruar
@@ -150,7 +150,7 @@ component: PDFreaders.org.</p>
<li>Përtej mjaft lajmeve të tjera pozitive prej Joinup-it mbi Software-in e Lirë
në administratën publike: Deputetja e Parlamentit Europian <a
href="http://joinup.ec.europa.eu/news/mep-authorities-should-include-freedoms-when-deciding-software">Amelia
Andersdotter dëshiron që administratat publike ta konsiderojnë lirinë në software-e</a>
Andersdotter dëshiron që administratat publike ta konsiderojnë lirinë në software</a>
si një nga arsyet e përzgjedhjes së zgjidhjeve të reja TIK, dhe <a
href="http://joinup.ec.europa.eu/news/bolzano-automates-testing-e-government-services-free-software-systems">qyteti i Bolcanos ka
automatizuar testimin e shërbimeve e-qeveri për sisteme Software-i të Lirë</a>.</li>


Loading…
Cancel
Save