Просмотр исходного кода

Clearing translations of 'website' and similar from 'web' word, as 'sajt' in Albanian does not have any other meaning than as a 'web' one

svn path=/trunk/; revision=29998
pull/8/head
guest-Besnik_b 6 лет назад
Родитель
Сommit
7a78860733
31 изменённых файлов: 46 добавлений и 44 удалений
 1. +2
  -2
    associates/about.sq.xhtml
 2. +1
  -1
    campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.sq.xhtml
 3. +1
  -1
    campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sq.xhtml
 4. +2
  -2
    contact/community.sq.xhtml
 5. +3
  -3
    contribute/contribute.sq.xhtml
 6. +1
  -1
    contribute/spreadtheword.en.xhtml
 7. +1
  -1
    contribute/translators/translators.sq.xhtml
 8. +1
  -1
    donate/thankgnus-2011.sq.xhtml
 9. +1
  -1
    donate/thankgnus-2012.sq.xhtml
 10. +1
  -1
    error/404.sq.xhtml
 11. +1
  -1
    error/410.sq.xhtml
 12. +1
  -1
    events/2013/event-20130420-01.sq.xml
 13. +1
  -1
    events/2013/linuxtag-2013.sq.xhtml
 14. +4
  -2
    events/2014/event-20140201-01.sq.xml
 15. +1
  -1
    news/2012/news-20121217-01.sq.xhtml
 16. +1
  -1
    news/2013/news-20130327-01.sq.xhtml
 17. +1
  -1
    news/2013/news-20130327-02.sq.xhtml
 18. +2
  -2
    news/2013/news-20130703-01.sq.xhtml
 19. +1
  -1
    news/2013/news-20131213-01.sq.xhtml
 20. +1
  -1
    news/legal-news.sq.xhtml
 21. +2
  -2
    news/nl/nl-201302.sq.xhtml
 22. +1
  -1
    news/nl/nl-201312.sq.xhtml
 23. +3
  -3
    news/nl/nl-201401.sq.xhtml
 24. +3
  -3
    news/nl/nl-201402.sq.xhtml
 25. +2
  -2
    news/nl/nl-201405.sq.xhtml
 26. +1
  -1
    news/nl/nl-201406.sq.xhtml
 27. +1
  -1
    news/nl/nl-201407.sq.xhtml
 28. +1
  -1
    news/nl/nl-201408.sq.xhtml
 29. +1
  -1
    news/nl/nl-201409.sq.xhtml
 30. +2
  -2
    news/nl/nl-201411.sq.xhtml
 31. +1
  -1
    support/template-email-exists.sq.inc

+ 2
- 2
associates/about.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -108,10 +108,10 @@
<p>
Mandej ka gjasa se do të krijojmë/ndërlidhim kanalet e komunikimit
(nëse duket e dobishme) që të përmirësohet komunikimi mes nesh.
Do t’ju japim edhe të drejta hyrjeje te sajti web i FSFE-së
Do t’ju japim edhe të drejta hyrjeje te sajti i FSFE-së
(nëse nuk keni ende të tilla) dhe do të krijojmë te /associates/&lt;yourorg&gt;/
pjesën web për ju si anëtar shok ku ju mund të vendosni të dhëna
rreth ose prej organizmit tuaj për vizitorët e sajtit web të FSFE-së.
rreth ose prej organizmit tuaj për vizitorët e sajtit të FSFE-së.
</p>
<p>


+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -100,7 +100,7 @@ pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>
<li> <a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">Na dërgoni foto</a> ku duket
se si i shprehni ndjenjat tuaj për Software-in e Lirë. Do t’i botojmë
te sajti ynë web, ku do të krijojmë një galeri të dashuruarish me
te sajti ynë, ku do të krijojmë një galeri të dashuruarish me
Software-in e Lirë nga anembanë bota! </li>
<li>Vishni bluza dhe artikuj të tjerë që shfaqin përkrahjen tuaj për


+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -80,7 +80,7 @@ pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>
<li> <a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">Na dërgoni foto</a> ku duket
se si i shprehni ndjenjat tuaj për Software-in e Lirë. Do t’i botojmë
te sajti ynë web, ku do të krijojmë një galeri të dashuruarish me
te sajti ynë, ku do të krijojmë një galeri të dashuruarish me
Software-in e Lirë nga anembanë bota! </li>
<li>Vishni bluza dhe artikuj të tjerë që shfaqin përkrahjen tuaj për


+ 2
- 2
contact/community.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -130,8 +130,8 @@
<ul>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/designers">Ekipi i dizajnit</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">Ekipi i përkthyesve</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web">Bashkërendim sajti Web</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web-cvs-notify">Lista e njoftimeve CVS për sajtin Web</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web">Bashkërendim sajti</a></li>
<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web-cvs-notify">Lista e njoftimeve CVS për sajtin</a></li>
</ul>
<!--h2>Lista Anëtarësh Shok</h2>


+ 3
- 3
contribute/contribute.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -47,7 +47,7 @@
<li>
<h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Përktheni dhe Redaktoni</a></h3>
<p>
Pjesë të sajtit tonë web janë të passhme në rreth 30 gjuhë, ndërkohë
Pjesë të sajtit tonë janë të passhme në rreth 30 gjuhë, ndërkohë
që pjesë të tjera nuk janë. Na ndihmoni të mbërrijmë në sa më shumë njerëz
që mundet, duke përkthyer në një gjuhë që dini artikujt tanë, njoftimet
për shtypin dhe buletinet.
@ -64,9 +64,9 @@
<li>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Përmirësoni sajtin tonë web</a></h3>
<h3><a href="/contribute/web/web.html">Përmirësoni sajtin tonë</a></h3>
<p>
Për shumë njerëz, sajti ynë web është përshtypja e parë që kanë
Për shumë njerëz, sajti ynë është përshtypja e parë që kanë
për ne. Si webmaster, ju përcaktoni efektshmërinë e komunikimit
tonë me botën.
</p>


+ 1
- 1
contribute/spreadtheword.en.xhtml Просмотреть файл

@ -702,7 +702,7 @@ No focus, just send me the default package. That means we will try to ensure tha
<a href="https://gitorious.org/tdwyt/artwork/raw/0a34016fc1f63d7857369d755ac228f428203368:stickers/medium/laptop.pdf" title="They don't want you to be Free"><img class="left grid-30" src="promopics/tdwyt-laptop-thumb.png" /></a>
<p class="right grid-70">Another, more handy, sticker upcoming campaign <a href="http://theydontwantyou.to/">"They don't want you to"</a>. It fits best on a Laptop or somewhere else.</p>
<p class="right grid-70">Another, more handy, sticker for the upcoming campaign <a href="http://theydontwantyou.to/">"They don't want you to"</a>. It fits best on a Laptop or somewhere else.</p>
<p class="right grid-70">
<strong>Type:</strong> Sticker<br/>
<strong>Size:</strong> 7,4 x 7,4cm<br/>


+ 1
- 1
contribute/translators/translators.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -14,7 +14,7 @@
Synimi ynë është <strong>të mbërrijmë në sa më shumë njerëz të mundet</strong>
dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën
dhe përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur
këtë, dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë web
këtë, dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të
jenë të përkthyer në shumë gjuhë.
</p>


+ 1
- 1
donate/thankgnus-2011.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -39,7 +39,7 @@
<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">sajti ynë web i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me dhurime materiale të këtij lloji.
</p>


+ 1
- 1
donate/thankgnus-2012.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -39,7 +39,7 @@
<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">sajti ynë web i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
<a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me dhurime materiale të këtij lloji.
</p>


+ 1
- 1
error/404.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -16,7 +16,7 @@
të lidheshit me webmaster-in e faqes që kish lidhjen për te kjo adresë.
</p>
<p>
Nëse keni probleme me sajtin web të FSFE-së, ju lutemi, bëjini të ditura
Nëse keni probleme me sajtin e FSFE-së, ju lutemi, bëjini të ditura
te <em>webmaster at fsfeurope.org</em>.
</p>
</body>


+ 1
- 1
error/410.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -18,7 +18,7 @@
</p>
<p>
Nëse keni probleme me sajtin web të FSFE-së, ju lutemi, bëjini të ditur
Nëse keni probleme me sajtin e FSFE-së, ju lutemi, bëjini të ditur
te <em>webmaster at fsfeurope.org</em>.
</p>


+ 1
- 1
events/2013/event-20130420-01.sq.xml Просмотреть файл

@ -4,7 +4,7 @@
<event start="2013-04-20" end="2013-04-20">
<title>"Linuxtage" në Grac, Austri</title>
<body>
Në veprimtarinë vjetore gjithëditore në Grac, mjaft biseda paraqitjeje
Në veprimtarinë vjetore njëditore në Grac, mjaft biseda paraqitjeje
dhe stenda informacioni u ofrojnë vizitorëve mundësinë të përditësohen
me informacion rreth GNU/Linux-it, Software-it të Lirë dhe projektesh
ngjashme. Veprimtaria zhvillohet në <a href="http://www.fh-joanneum.at/">FH Joanneum</a>


+ 1
- 1
events/2013/linuxtag-2013.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -17,7 +17,7 @@
të lirë në pajisjet që doni. Veprimtaria tregon se si të rifitoni
kontrollin mbi software-in tuaj dhe kështu edhe mbi pajisjen tuaj.
Më tepër të dhëna rreth saj do t’i gjeni te <a
href="http://linuxtag.org">sajti web i Linuxtag-ut</a>.</p>
href="http://linuxtag.org">sajti i Linuxtag-ut</a>.</p>
<h2>Biseda</h2>


+ 4
- 2
events/2014/event-20140201-01.sq.xml Просмотреть файл

@ -3,12 +3,14 @@
<event start="2014-02-01" end="2014-02-02">
<title>FOSDEM 2014</title>
<body>
Këtë vit, <a href="https://fosdem.org/2014/" target="_blank">FOSDEM</a>-i do të zhvillohet më 1 dhe 2 Shkurt në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë të paktën me një stendë dhe do të ketë mjaft anëtarë shok, bashkërendues dhe pjesëtarë të stafit.<br />
Si edhe çdo vit, presim takime dhe diskutime të shumta dhe t’ia kalojmë mirë të gjithë.
This year, FOSDEM will be held on the 1st and 2nd of February 2014 in Brussels. FSFE will at least participate with a booth and there will be many fellows, coordinators and staffers.<br />
As like every year, we're looking forward to many meetings and discussions and also to a very good time for all.
</body>
<page>http://blogs.fsfe.org/eal/2014/01/29/fosdem-2014-fsfe-fellowship-and-speaking-schedule/</page>
<tags>
<tag>en</tag>
<tag>fr</tag>
<tag>bnl</tag>
<tag content="FOSDEM">Fosdem</tag> <tag>2014</tag>
<tag>fellowship</tag>
<tag>front-page</tag>


+ 1
- 1
news/2012/news-20121217-01.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -15,7 +15,7 @@ FSFE, AsSoLi, Wikimedia Italia, Grupi i Përdoruesve të Software-it të Lirë n
<p>"Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të shoqërisë. Fëmijët tanë lypset të kuptojnë si funksionojnë vërtet kompjuterat, dhe lypset të mësojnë lidhur me "ndarjen me të tjerët," shprehet Karsten Gerloff, President i Free Software Foundation Europës.
"Software-i i Lirë lejon të nxënët e njëmendtë, praktik. Software-i pronësor nuk ka vend në shkolla, dhe të detyrosh mësuesit ta përdorin është e papërgjegjshme".</p>
<p>Profesor Renzo Davoli, pedagog në Universitetin e Bolonjës dhe president i grupit të Software-it të Lirë Assoli, ka analizuar pyetjet që u botuan në sajtin web të Ministrisë.
<p>Profesor Renzo Davoli, pedagog në Universitetin e Bolonjës dhe president i grupit të Software-it të Lirë Assoli, ka analizuar pyetjet që u botuan në sajtin e Ministrisë.
<a href="http://www.bononia.it/~renzo/vergogna.html">Në raportin e vet</a>, ai vë alarmin që pyetjet janë të fokusuara mbi "si të dish të përdorësh një kompjuter të caktuar, me një sistem operativ të dhënë dhe me zbatime të dhëna". Davoli ka propozuar pyetje alternative që janë më afër realitetit të botës TI.</p>
<p>Duke i shtyrë mësuesit drejt software-it pronësor, Ministria e Arsimit mund të jetë duke vepruar madje në mënyrë të paligjshme. Sipas ligjit Italian (D.Lgs 82/2010), organet publike lypset të provojnë dhe sigurojnë Software të Lirë për nevojat e tyre. Mund të blejnë licenca programesh pronësore vetëm në raste të veçanta.</p>


+ 1
- 1
news/2013/news-20130327-01.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -83,7 +83,7 @@ dhe <a href="/news/2010/news-20100324-01.html">Deutschland Radio</a>.
<li>Mbi <a
href="https://www.fsfe.org/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.en.html">
programe leximi PDF-sh nga Software-i i Lirë</a> dhe rreth <a
href="https://www.fsfe.org/campaigns/pdfreaders/petition.en.html">heqjes nga sajtet web publike të reklamave për software pronësor</a>
href="https://www.fsfe.org/campaigns/pdfreaders/petition.en.html">heqjes nga sajtet publike të reklamave për software pronësor</a>
</li>
</ul>


+ 1
- 1
news/2013/news-20130327-02.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -16,7 +16,7 @@
<p>Këtë vit fushata përqendrohet në teknologjitë për transmetim videosh dhe audiosh në web. "Gjatë 2012-s përkrahësit pararojë të Standardeve të Hapura paraqitën para mijëra vetësh standarde më të mira" thotë Erik Albers, përgjegjës i bashkësisë. "Këtë radhë, po i inkurajojmë njerëzit të kalojnë tek teknologjitë HTML5".</p>
<p> Fushata u bën thirrje sajteve web të <a href="http://www.documentfreedom.org/rmflash/about-flash.html">zëvendësojnë Flash-in</a> me teknologji HTML5 të bazuara në Standarde të Hapura. Veprimtarët po <a href="http://www.documentfreedom.org/rmflash/">raportojnë faqe web që varen nga Flash-i</a> dhe po dhurojnë për paketa edukative, që përmbajnë edhe një palë syza të errësuara me mesazhin "Lyp Flash Player", si ilustrim të natyrës përjashtuese dhe të papërdorshmërisë së formateve të mbyllur për transmetim mediash nëpër Internet.</p>
<p> Fushata u bën thirrje sajteve <a href="http://www.documentfreedom.org/rmflash/about-flash.html">zëvendësojnë Flash-in</a> me teknologji HTML5 të bazuara në Standarde të Hapura. Veprimtarët po <a href="http://www.documentfreedom.org/rmflash/">raportojnë faqe web që varen nga Flash-i</a> dhe po dhurojnë për paketa edukative, që përmbajnë edhe një palë syza të errësuara me mesazhin "Lyp Flash Player", si ilustrim të natyrës përjashtuese dhe të papërdorshmërisë së formateve të mbyllur për transmetim mediash nëpër Internet.</p>
<p><a href="www.documentfreedom.org">Dita e Lirisë së Dokumenteve 2013</a> ndihmohet nga Free Software Foundation Europe, dhe mbështetur nga Google dhe openSUSE si sponsor të fushatës.</p>


+ 2
- 2
news/2013/news-20130703-01.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -175,12 +175,12 @@
"tigër prej letre".</p>
<p>Për fat të keq CDU-ja nuk sheh ndonjë problem te <a
href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">reklamat në sajtet web
href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">reklamat në sajte të
administratës publike</a> për software jo të lirë, për sa kohë që reklama
të tilla i shërbejnë përdorshmërisë. Partitë e tjera nuk e pranojnë këtë
lloj reklamash, dhe duan t’i parandalojnë ato në të ardhmen. Të Gjelbrit
në përgjigjen e tyre i referohen kërkesës së tyre "Reklamat për software
pronësor në sajtet web të ministrive federale dhe administratës publike"
pronësor në sajtet e ministrive federale dhe administratës publike"
(nr protokolli për versionin në letër 17/8951) në të cilën trajtuan këtë
problem, dhe diskutimin vijues mbi këtë subjekt në këshillin e planifikimit
TI. Votuesit e Lirë ofruan ndihmën e tyre për zgjidhje në nivel bashkiak.</p>


+ 1
- 1
news/2013/news-20131213-01.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -6,7 +6,7 @@
<body>
<h1>Ende 160 mijë euro për 2014-n</h1>
<p newsteaser="yes">Si lexuesit i sajtit tonë web, jeni i ndërgjegjshëm
<p newsteaser="yes">Si lexues i sajtit tonë, jeni i ndërgjegjshëm
për rëndësinë e Software-it të Lirë për një shoqëri të lirë. FSFE-ja lufton
për Software-in e Lirë që prej 2001-shit. Prej asaj kohe, <a
href="/timeline/timeline.html">kemi vulën tonë në një ndryshim të madh</a>,


+ 1
- 1
news/legal-news.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -8,7 +8,7 @@
<h1>Arkiv Lajmesh Ligjore</h1>
<p id="introduction">
Kjo faqe përmbledh krejt Lajmet Ligjore të botuara në sajtin web të FSFE-së. Te Lajmet tona Ligjore grumbullojmë lidhje me interes për licencim Software-i të Lirë, çështje Software-i të Lirë që lidhen me biznesin, patenta Software-i, politika Qeveritare dhe Software-i të Lirë, Standarde të hapura dhe Asnjanësia në Net.
Kjo faqe përmbledh krejt Lajmet Ligjore të botuara në sajtin e FSFE-së. Te Lajmet tona Ligjore grumbullojmë lidhje me interes për licencim Software-i të Lirë, çështje Software-i të Lirë që lidhen me biznesin, patenta Software-i, politika Qeveritare dhe Software-i të Lirë, Standarde të hapura dhe Asnjanësia në Net.
</p>
<legal-news/>


+ 2
- 2
news/nl/nl-201302.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -34,7 +34,7 @@ të lidhura me risinë. Ky pushtet i lihet Zyrës Europiane të Patentave (EPO),
e cila ka një historik vendimesh që shpërblejnë monopolet, në gamën më të gjerë
të mundshme të fushës në fjalë.</p>
<p>Sipas sajtit web të Parlamentit Europian, "marrëveshja ndërkombëtare
<p>Sipas sajtit të Parlamentit Europian, "marrëveshja ndërkombëtare
që krijon një gjykatë të njësuar patentash do të hyjë në fuqi më 1 Janar 2014
ose pasi trembëdhjetë shtete nënshkruese të marrëveshjes ta ratifikojnë atë,
me kusht që Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania të jenë mes tyre.
@ -210,7 +210,7 @@ të përfshirë te Software-i i Lirë, dhe veprën e të cilëve e admironi.</p>
zhvilluesve të një programi të dhënë, pse e dashuroni atë çka
bëjnë, na dërgoni një <a
href="/campaigns/ilovefs/2013/whylovefs.html">thënie ose një foto</a>,
përdorni në sajtin tuaj web, blogun tuaj (siç <a href="http://blogs.fsfe.org/mk">bëri
përdorni në sajtin tuaj, blogun tuaj (siç <a href="http://blogs.fsfe.org/mk">bëri
redaktori juaj</a>), në faqe profilesh, një nga <a href="/campaigns/ilovefs/2013/banners.html">stemat apo
butonat tanë</a> të krijuar nga Markus Meier, dhe nxitini
të tjerët të marrin pjesë te <a


+ 1
- 1
news/nl/nl-201312.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -239,7 +239,7 @@ kudo në botë.</p></blockquote>
<strong>ju</strong><a
href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">na shkruani pse Software-i i Lirë
dhe puna jonë ka rëndësi për ju</a>. Në marrëveshje me ju, do të donim
mandej të botonim disa nga shkrimet në sajtin tonë web. Veç kësaj,
mandej të botonim disa nga shkrimet në sajtin tonë. Veç kësaj,
përshtypjet tuaja thjesht ndihmojnë në motivimin e ekipeve të punës në
FSFE. </p>


+ 3
- 3
news/nl/nl-201401.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -25,7 +25,7 @@
<p>
Ata që pëlqejnë kremtimet do të duhej ta kishin tashmë mendjen te
14 Shkurti, rasti i përvitshëm kur sajti ynë web bëhet rozë dhe
14 Shkurti, rasti i përvitshëm kur sajti bëhet rozë dhe
përmbytet nga zemra, dhe koha e përkryer për
<a href="/campaigns/ilovefs/ilovefs.html">t’u dhënë një përqafim
programuesve</a> dhe për të afruar të dashurit tuaj me Software-in
@ -53,8 +53,8 @@
po i mbarohen <a href="/order/order.html">gjërat e lirisë</a>
do të duhej të bënte një xhiro andej. Ata që nuk vijnë dot në
FOSDEM këtë vit, do të duhej, me raste, t’i hidhnin një sy
ndarjes mbi veprimtaritë, te <a href="/#id-events">sajti ynë
web</a> për mundësi takimi me ne në të ardhmen.
ndarjes mbi veprimtaritë, te <a href="/#id-events">sajti ynë</a>
për mundësi takimi me ne në të ardhmen.
</p>
<h2>DIY përkundër Administrim Kufizimesh Dixhitale</h2>


+ 3
- 3
news/nl/nl-201402.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -93,10 +93,10 @@ së mëparshme gjermane, ende ka
<ul>
<li>Mund ta keni vënë re tashmë: Ekipi ynë web ka zbatuar një grafikë të re për
sajtin web të FSFE-së. Hugo Roy <a
sajtin e FSFE-së. Hugo Roy <a
href="https://blogs.fsfe.org/hugo/2014/01/a-new-website-for-fsfe-org/">i bëri
të ditura planet e veta në fillim të muajit</a>. Dizajni i ri do ta bëjë përdorimin
e sajtit web më të mirë në çdo ekran (celularësh të vegjël, celularë, celularë
e sajtit më të mirë në çdo ekran (celularësh të vegjël, celularë, celularë
të mëdhenj/tablete, laptopë, desktopë, çfarëdo që mund të vijë më vonë) dhe
do ta ripërdorim për www.,wiki.,planet.,fellowship., search. dhe, së fundi,
për blogs.fsfe.org. Autori ka dokumentuar <a href="/contribute/template">si
@ -221,7 +221,7 @@ shprehni vlerësimin tuaj njerëzve që punojnë për Software-in e Lirë që p
Për shembull, mund të shkruani një "letër dashurie" që i tregon zhvilluesit të
një programi të dhënë pse e doni veprën e tij, të përfshini <a
href="/campaigns/ilovefs/2014/banners.html">stema ose banderola</a> në sajtin
tuaj web, të shkruani një postim blogu rreth software-it tuaj të parapëlqyer, ose <a
tuaj, të shkruani një postim blogu rreth software-it tuaj të parapëlqyer, ose <a
href="https://mail.fsfeurope.org/pipermail/discussion/2014-January/009966.html">të
na ndihmoni të mbledhim thënie</a> nga njerëz të njohur dhe nga ju vetë. Në "<a
href="http://ilovefs.org">ditën E dua Software-in e Lirë</a>"... është koha të


+ 2
- 2
news/nl/nl-201405.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -96,7 +96,7 @@ plot foto, që shtrihen nga fëmijët që kremtojnë DLD-në në shkolla, te
fletëpalosjet e reja, bluzat dhe tortat që ta bëjnë gojën lëng. Falë <a
href="http://fsfe.org/contribute/translators/translators.html">përkthyesit</a>
tonë turk, Tahir Emre, dhe ish-praktikantit tonë Matti Lammi, raporti dhe krejt
sajti web i DLD-së gjenden tani në turqisht dhe finlandisht.</p>
sajti i DLD-së gjenden tani në turqisht dhe finlandisht.</p>
<h2>Diçka krejt tjetër</h2>
@ -221,7 +221,7 @@ të rrezikojë ekzistencën ose rritjen e Software-it të Lirë.</p>
<p>Pasi vullnetarët e FSFE-së prodhuan mjaft përkthime të paktit, April-i tani
i ka botuar krejt të dhënat e nevojshme te <a
href="http://freesoftwarepact.eu/">sajti web i paktit të Software-it të Lirë</a>,
href="http://freesoftwarepact.eu/">sajti i paktit të Software-it të Lirë</a>,
që kështu të mund të aktivizoheni.</p>
<p>Në Itali, praktikanti ynë i ri Michele Marrali u lidh me 51 kandidatë. Kërkoi


+ 1
- 1
news/nl/nl-201406.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -168,7 +168,7 @@ Software të Lirë në arsim.</p>
<p>Meqë ekipit të arsimit i kanë ardhur kërkesa për burime të mira për t’u mësuar
programim fëmijëve, Guido Arnold-i mendoi se përgjigja (ose më mirë një përmbledhje
e përgjigjeve) mund të ishte me interes edhe për të tjerët. Ndaj e botoi <a
href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/05/teach-programming-with-free-software/">përmbledhjen</a>. Për të përmirësuar pjesën e sajtin tonë web për arsimin, ju lutemi të na jepni përshtypjet
href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/05/teach-programming-with-free-software/">përmbledhjen</a>. Për të përmirësuar pjesën e sajtin tonë për arsimin, ju lutemi të na jepni përshtypjet
dhe sugjerimet tuaja mbi këto burime. Sa ju pëlqejnë, a keni përvojë me ndonjë
prej tyre, ç’qe e mirë, ku patët probleme, dhe cilat burime kemi harruar?</p>


+ 1
- 1
news/nl/nl-201407.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -111,7 +111,7 @@ Software të Lirë, kërkesë së cilës Karsteni iu përgjigj</a>.</li>
me FSFE-në, organizoi konferencën e dytë Coliberator në Bukuresht. Në të parën,
fjala kryesore u mbajt nga presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff, kurse në
këtë herë të dytë, nga Richard Stallman, president i FSF-së. Pjesa e parë e
bisedave është botuar tashmë <a href="http://coliberator.ro/">në sajtin web të
bisedave është botuar tashmë <a href="http://coliberator.ro/">në sajtin e
konferencës</a>.</li>
<li>Guido Arnold sjell <a


+ 1
- 1
news/nl/nl-201408.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -81,7 +81,7 @@
nga fillimi i Korrikut thuajse cilido në bashkësinë teknologjike është
në shënjestrën e survejimeve. Përveç veprimtarish të tjera, ne jemi ose do të jemi
futur në rreth për vizitat në
<a href="https://www.torproject.org/">sajtin web të projektit Tor</a>, për
<a href="https://www.torproject.org/">sajtin e projektit Tor</a>, për
leximin e
<a href="http://www.linuxjournal.com/">Linux Journal</a>-it, për përdorimin e
<a href="http://mixminion.net/">shërbimit të ridërgimit anonim të email-eve,


+ 1
- 1
news/nl/nl-201409.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -56,7 +56,7 @@ ta shisnit tojën ndryshe, do të shkelnit ligjin.</p>
<p>Kjo praktikë nuk është vetëm e papranueshme për përdoruesit e Software-it
të Lirë, por edhe e paligjshme në Sllovaki. Që prej 2008-s, ka një rregullore
të detyruar që u ndalon autoriteteve publike t’u kërkojnë përdoruesve të përdorin
një sistem operativ të caktuar. Por sajti web i Ministrisë qartazi nuk pajtohet
një sistem operativ të caktuar. Por sajti i Ministrisë qartazi nuk pajtohet
me këtë rregull. Organizmi jofitimprurës sllovak EISi i dërgoi një letër
Ministrisë së Bujqësisë, duke i bërë thirrje t’i japë fund kësaj praktike. Nëse
nuk pajtohen me letrën dhe nuk do të furnizojnë një zgjidhje ndëroperative deri


+ 2
- 2
news/nl/nl-201411.sq.xhtml Просмотреть файл

@ -191,11 +191,11 @@ fushatën “FixMyDocuments.eu”. Kjo fushatë u fillua nga OFE në ndihmë të
institucioneve të BE-së për vënien në jetë të <a
href="http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/pdf/2011-07-25_ares.pdf">vendimit
të tyre për përkrahjen e Formateve të Hapët të Dokumenteve (ODF)</a>. Vullnetarë të
FSFE-së e kanë përkthyer tashmë sajtin web në shumë gjuhë, por tani është koha
FSFE-së e kanë përkthyer tashmë sajtin në shumë gjuhë, por tani është koha
që të gjithë ju të veproni.</p>
<p>Do të donim <em>të zbulonit institucione të BE-së që ofrojnë lëndë në formate
jo të lirë</em> në sajtet e tyre web, pa i publikuar ato edhe në ODT,
jo të lirë</em> në sajtet e tyre, pa i publikuar ato edhe në ODT,
dhe mandej <em><a href="http://fixmydocuments.eu/?page_id=9">t’i njoftoni ato</a></em>.</p>
<p>Më tej, OFE-ja nxit dhe do të përkrahë këdo që dëshiron ta përdorë platformën


+ 1
- 1
support/template-email-exists.sq.inc Просмотреть файл

@ -7,7 +7,7 @@ $subject = 'Faleminderit që përkrahni FSFE-në';
$message = '
Faleminderit demonstroni përkrahjen tuaj për FSFE-!
Sidoqoftë, kjo adresë e-mail është regjistruar tashmë herët.
Sidoqoftë, kjo adresë e-mail është regjistruar herët.
Ju lutemi, shihni hollësitë duke hapur faqen
http://fsfe.org/support/portal.sq?'. $secret_from_db .'


Загрузка…
Отмена
Сохранить