Browse Source

Clearing translations of 'website' and similar from 'web' word, as 'sajt' in Albanian does not have any other meaning than as a 'web' one

svn path=/trunk/; revision=29998
guest-Besnik_b 4 years ago
parent
commit
7a78860733

+ 2
- 2
associates/about.sq.xhtml View File

@@ -108,10 +108,10 @@
108 108
   <p>
109 109
    Mandej ka gjasa se do të krijojmë/ndërlidhim kanalet e komunikimit
110 110
    (nëse duket e dobishme) që të përmirësohet komunikimi mes nesh.
111
-   Do t’ju japim edhe të drejta hyrjeje te sajti web i FSFE-së
111
+   Do t’ju japim edhe të drejta hyrjeje te sajti i FSFE-së
112 112
    (nëse nuk keni ende të tilla) dhe do të krijojmë te /associates/&lt;yourorg&gt;/
113 113
    pjesën web për ju si anëtar shok ku ju mund të vendosni të dhëna
114
-   rreth ose prej organizmit tuaj për vizitorët e sajtit web të FSFE-së.
114
+   rreth ose prej organizmit tuaj për vizitorët e sajtit të FSFE-së.
115 115
   </p>
116 116
 
117 117
   <p>

+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -100,7 +100,7 @@ pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>
100 100
 
101 101
   <li> <a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">Na dërgoni foto</a> ku duket
102 102
   se si i shprehni ndjenjat tuaj për Software-in e Lirë. Do t’i botojmë
103
-  te sajti ynë web, ku do të krijojmë një galeri të dashuruarish me
103
+  te sajti ynë, ku do të krijojmë një galeri të dashuruarish me
104 104
   Software-in e Lirë nga anembanë bota! </li>
105 105
 
106 106
   <li>Vishni bluza dhe artikuj të tjerë që shfaqin përkrahjen tuaj për

+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -80,7 +80,7 @@ pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>
80 80
 
81 81
   <li> <a href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">Na dërgoni foto</a> ku duket
82 82
   se si i shprehni ndjenjat tuaj për Software-in e Lirë. Do t’i botojmë
83
-  te sajti ynë web, ku do të krijojmë një galeri të dashuruarish me
83
+  te sajti ynë, ku do të krijojmë një galeri të dashuruarish me
84 84
   Software-in e Lirë nga anembanë bota! </li>
85 85
 
86 86
   <li>Vishni bluza dhe artikuj të tjerë që shfaqin përkrahjen tuaj për

+ 2
- 2
contact/community.sq.xhtml View File

@@ -130,8 +130,8 @@
130 130
 	<ul>
131 131
 	<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/designers">Ekipi i dizajnit</a></li>
132 132
 	<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/translators">Ekipi i përkthyesve</a></li>
133
-	<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web">Bashkërendim sajti Web</a></li>
134
-	<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web-cvs-notify">Lista e njoftimeve CVS për sajtin Web</a></li>
133
+	<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web">Bashkërendim sajti</a></li>
134
+	<li><a href="https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/web-cvs-notify">Lista e njoftimeve CVS për sajtin</a></li>
135 135
 	</ul>
136 136
 
137 137
 	<!--h2>Lista Anëtarësh Shok</h2>

+ 3
- 3
contribute/contribute.sq.xhtml View File

@@ -47,7 +47,7 @@
47 47
    <li>
48 48
     <h3><a href="/contribute/translators/translators.html">Përktheni dhe Redaktoni</a></h3>
49 49
     <p>
50
-     Pjesë të sajtit tonë web janë të passhme në rreth 30 gjuhë, ndërkohë
50
+     Pjesë të sajtit tonë janë të passhme në rreth 30 gjuhë, ndërkohë
51 51
      që pjesë të tjera nuk janë. Na ndihmoni të mbërrijmë në sa më shumë njerëz
52 52
      që mundet, duke përkthyer në një gjuhë që dini artikujt tanë, njoftimet
53 53
      për shtypin dhe buletinet.
@@ -64,9 +64,9 @@
64 64
 
65 65
 
66 66
    <li>
67
-    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Përmirësoni sajtin tonë web</a></h3>
67
+    <h3><a href="/contribute/web/web.html">Përmirësoni sajtin tonë</a></h3>
68 68
     <p>
69
-     Për shumë njerëz, sajti ynë web është përshtypja e parë që kanë
69
+     Për shumë njerëz, sajti ynë është përshtypja e parë që kanë
70 70
      për ne. Si webmaster, ju përcaktoni efektshmërinë e komunikimit
71 71
      tonë me botën.
72 72
     </p>

+ 1
- 1
contribute/spreadtheword.en.xhtml View File

@@ -702,7 +702,7 @@ No focus, just send me the default package. That means we will try to ensure tha
702 702
 		   
703 703
 		   <a href="https://gitorious.org/tdwyt/artwork/raw/0a34016fc1f63d7857369d755ac228f428203368:stickers/medium/laptop.pdf" title="They don't want you to be Free"><img class="left grid-30" src="promopics/tdwyt-laptop-thumb.png" /></a>
704 704
 		   
705
-		   <p class="right grid-70">Another, more handy, sticker upcoming campaign <a href="http://theydontwantyou.to/">"They don't want you to"</a>. It fits best on a Laptop or somewhere else.</p>
705
+		   <p class="right grid-70">Another, more handy, sticker for the upcoming campaign <a href="http://theydontwantyou.to/">"They don't want you to"</a>. It fits best on a Laptop or somewhere else.</p>
706 706
 		    <p class="right grid-70">
707 707
 			<strong>Type:</strong> Sticker<br/>
708 708
 			<strong>Size:</strong> 7,4 x 7,4cm<br/>

+ 1
- 1
contribute/translators/translators.sq.xhtml View File

@@ -14,7 +14,7 @@
14 14
    Synimi ynë është <strong>të mbërrijmë në sa më shumë njerëz të mundet</strong>
15 15
    dhe t’i përfshijmë ata në veprimtaritë tonë për promovimin, ndihmën
16 16
    dhe përkrahjen e lëvizjes së Software-it të Lirë. Për ta arritur 
17
-   këtë, dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë web 
17
+   këtë, dëshirojmë që tekstet e botuara prej nesh dhe sajti ynë të
18 18
    jenë të përkthyer në shumë gjuhë.
19 19
   </p>
20 20
 

+ 1
- 1
donate/thankgnus-2011.sq.xhtml View File

@@ -39,7 +39,7 @@
39 39
 
40 40
   <p>
41 41
    Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
42
-   <a href="hardware.html">sajti ynë web i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
42
+   <a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
43 43
    gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me dhurime materiale të këtij lloji.
44 44
   </p>
45 45
 

+ 1
- 1
donate/thankgnus-2012.sq.xhtml View File

@@ -39,7 +39,7 @@
39 39
 
40 40
   <p>
41 41
    Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
42
-   <a href="hardware.html">sajti ynë web i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
42
+   <a href="hardware.html">sajti ynë i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
43 43
    gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me dhurime materiale të këtij lloji.
44 44
   </p>
45 45
 

+ 1
- 1
error/404.sq.xhtml View File

@@ -16,7 +16,7 @@
16 16
   të lidheshit me webmaster-in e faqes që kish lidhjen për te kjo adresë.
17 17
   </p>
18 18
   <p>
19
-  Nëse keni probleme me sajtin web të FSFE-së, ju lutemi, bëjini të ditura 
19
+  Nëse keni probleme me sajtin e FSFE-së, ju lutemi, bëjini të ditura 
20 20
   te <em>webmaster at fsfeurope.org</em>.
21 21
   </p>
22 22
  </body>

+ 1
- 1
error/410.sq.xhtml View File

@@ -18,7 +18,7 @@
18 18
   </p>
19 19
 
20 20
   <p>
21
-  Nëse keni probleme me sajtin web të FSFE-së, ju lutemi, bëjini të ditur
21
+  Nëse keni probleme me sajtin e FSFE-së, ju lutemi, bëjini të ditur
22 22
   te <em>webmaster at fsfeurope.org</em>.
23 23
   </p>
24 24
   

+ 1
- 1
events/2013/event-20130420-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
  <event start="2013-04-20" end="2013-04-20">
5 5
   <title>"Linuxtage" në Grac, Austri</title>
6 6
   <body>
7
-  Në veprimtarinë vjetore gjithëditore në Grac, mjaft biseda paraqitjeje 
7
+  Në veprimtarinë vjetore njëditore në Grac, mjaft biseda paraqitjeje 
8 8
   dhe stenda informacioni u ofrojnë vizitorëve mundësinë të përditësohen
9 9
   me informacion rreth GNU/Linux-it, Software-it të Lirë dhe projektesh 
10 10
   ngjashme. Veprimtaria zhvillohet në <a href="http://www.fh-joanneum.at/">FH Joanneum</a> 

+ 1
- 1
events/2013/linuxtag-2013.sq.xhtml View File

@@ -17,7 +17,7 @@
17 17
   të lirë në pajisjet që doni. Veprimtaria tregon se si të rifitoni 
18 18
   kontrollin mbi software-in tuaj dhe kështu edhe mbi pajisjen tuaj. 
19 19
   Më tepër të dhëna rreth saj do t’i gjeni te <a
20
-   href="http://linuxtag.org">sajti web i Linuxtag-ut</a>.</p>
20
+   href="http://linuxtag.org">sajti i Linuxtag-ut</a>.</p>
21 21
   
22 22
   <h2>Biseda</h2>
23 23
 

+ 4
- 2
events/2014/event-20140201-01.sq.xml View File

@@ -3,12 +3,14 @@
3 3
  <event start="2014-02-01" end="2014-02-02">
4 4
  <title>FOSDEM 2014</title>
5 5
  <body>
6
-  Këtë vit, <a href="https://fosdem.org/2014/" target="_blank">FOSDEM</a>-i do të zhvillohet më 1 dhe 2 Shkurt në Bruksel. FSFE-ja do të marrë pjesë të paktën me një stendë dhe do të ketë mjaft anëtarë shok, bashkërendues dhe pjesëtarë të stafit.<br />
7
-Si edhe çdo vit, presim takime dhe diskutime të shumta dhe t’ia kalojmë mirë të gjithë.
6
+  This year, FOSDEM will be held on the 1st and 2nd of February 2014 in Brussels. FSFE will at least participate with a booth and there will be many fellows, coordinators and staffers.<br />
7
+As like every year, we're looking forward to many meetings and discussions and also to a very good time for all.
8 8
  </body>
9 9
  <page>http://blogs.fsfe.org/eal/2014/01/29/fosdem-2014-fsfe-fellowship-and-speaking-schedule/</page>
10 10
  <tags>
11 11
   <tag>en</tag>
12
+  <tag>fr</tag>
13
+  <tag>bnl</tag>
12 14
   <tag content="FOSDEM">Fosdem</tag> <tag>2014</tag>
13 15
   <tag>fellowship</tag>
14 16
   <tag>front-page</tag>

+ 1
- 1
news/2012/news-20121217-01.sq.xhtml View File

@@ -15,7 +15,7 @@ FSFE, AsSoLi, Wikimedia Italia, Grupi i Përdoruesve të Software-it të Lirë n
15 15
 <p>"Arsimi është një nga fushat më të rëndësishme të shoqërisë. Fëmijët tanë lypset të kuptojnë si funksionojnë vërtet kompjuterat, dhe lypset të mësojnë lidhur me "ndarjen me të tjerët," shprehet Karsten Gerloff, President i Free Software Foundation Europës.
16 16
 "Software-i i Lirë lejon të nxënët e njëmendtë, praktik. Software-i pronësor nuk ka vend në shkolla, dhe të detyrosh mësuesit ta përdorin është e papërgjegjshme".</p>
17 17
 
18
-<p>Profesor Renzo Davoli, pedagog në Universitetin e Bolonjës dhe president i grupit të Software-it të Lirë Assoli, ka analizuar pyetjet që u botuan në sajtin web të Ministrisë.
18
+<p>Profesor Renzo Davoli, pedagog në Universitetin e Bolonjës dhe president i grupit të Software-it të Lirë Assoli, ka analizuar pyetjet që u botuan në sajtin e Ministrisë.
19 19
 <a href="http://www.bononia.it/~renzo/vergogna.html">Në raportin e vet</a>, ai vë alarmin që pyetjet janë të fokusuara mbi "si të dish të përdorësh një kompjuter të caktuar, me një sistem operativ të dhënë dhe me zbatime të dhëna". Davoli ka propozuar pyetje alternative që janë më afër realitetit të botës TI.</p>
20 20
 
21 21
 <p>Duke i shtyrë mësuesit drejt software-it pronësor, Ministria e Arsimit mund të jetë duke vepruar madje në mënyrë të paligjshme. Sipas ligjit Italian (D.Lgs 82/2010), organet publike lypset të provojnë dhe sigurojnë Software të Lirë për nevojat e tyre. Mund të blejnë licenca programesh pronësore vetëm në raste të veçanta.</p>

+ 1
- 1
news/2013/news-20130327-01.sq.xhtml View File

@@ -83,7 +83,7 @@ dhe <a href="/news/2010/news-20100324-01.html">Deutschland Radio</a>.
83 83
    <li>Mbi <a
84 84
     href="https://www.fsfe.org/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.en.html">
85 85
     programe leximi PDF-sh nga Software-i i Lirë</a> dhe rreth <a
86
-    href="https://www.fsfe.org/campaigns/pdfreaders/petition.en.html">heqjes nga sajtet web publike të reklamave për software pronësor</a>
86
+    href="https://www.fsfe.org/campaigns/pdfreaders/petition.en.html">heqjes nga sajtet publike të reklamave për software pronësor</a>
87 87
 </li> 
88 88
   
89 89
   </ul>

+ 1
- 1
news/2013/news-20130327-02.sq.xhtml View File

@@ -16,7 +16,7 @@
16 16
 
17 17
 		<p>Këtë vit fushata përqendrohet në teknologjitë për transmetim videosh dhe audiosh në web. "Gjatë 2012-s përkrahësit pararojë të Standardeve të Hapura paraqitën para mijëra vetësh standarde më të mira" thotë Erik Albers, përgjegjës i bashkësisë. "Këtë radhë, po i inkurajojmë njerëzit të kalojnë tek teknologjitë HTML5".</p>
18 18
 
19
-		<p> Fushata u bën thirrje sajteve web të <a href="http://www.documentfreedom.org/rmflash/about-flash.html">zëvendësojnë Flash-in</a> me teknologji HTML5 të bazuara në Standarde të Hapura. Veprimtarët po <a href="http://www.documentfreedom.org/rmflash/">raportojnë faqe web që varen nga Flash-i</a> dhe po dhurojnë për paketa edukative, që përmbajnë edhe një palë syza të errësuara me mesazhin "Lyp Flash Player", si ilustrim të natyrës përjashtuese dhe të papërdorshmërisë së formateve të mbyllur për transmetim mediash nëpër Internet.</p>
19
+		<p> Fushata u bën thirrje sajteve <a href="http://www.documentfreedom.org/rmflash/about-flash.html">zëvendësojnë Flash-in</a> me teknologji HTML5 të bazuara në Standarde të Hapura. Veprimtarët po <a href="http://www.documentfreedom.org/rmflash/">raportojnë faqe web që varen nga Flash-i</a> dhe po dhurojnë për paketa edukative, që përmbajnë edhe një palë syza të errësuara me mesazhin "Lyp Flash Player", si ilustrim të natyrës përjashtuese dhe të papërdorshmërisë së formateve të mbyllur për transmetim mediash nëpër Internet.</p>
20 20
 
21 21
 		<p><a href="www.documentfreedom.org">Dita e Lirisë së Dokumenteve 2013</a> ndihmohet nga Free Software Foundation Europe, dhe mbështetur nga Google dhe openSUSE si sponsor të fushatës.</p>
22 22
 		

+ 2
- 2
news/2013/news-20130703-01.sq.xhtml View File

@@ -175,12 +175,12 @@
175 175
   "tigër prej letre".</p>
176 176
 
177 177
   <p>Për fat të keq CDU-ja nuk sheh ndonjë problem te <a
178
-  href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">reklamat në sajtet web
178
+  href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">reklamat në sajte të 
179 179
   administratës publike</a> për software jo të lirë, për sa kohë që reklama
180 180
   të tilla i shërbejnë përdorshmërisë. Partitë e tjera nuk e pranojnë këtë
181 181
   lloj reklamash, dhe duan t’i parandalojnë ato në të ardhmen. Të Gjelbrit
182 182
   në përgjigjen e tyre i referohen kërkesës së tyre "Reklamat për software 
183
-  pronësor në sajtet web të ministrive federale dhe administratës publike" 
183
+  pronësor në sajtet e ministrive federale dhe administratës publike" 
184 184
   (nr protokolli për versionin në letër 17/8951) në të cilën trajtuan këtë
185 185
   problem, dhe diskutimin vijues mbi këtë subjekt në këshillin e planifikimit
186 186
   TI. Votuesit e Lirë ofruan ndihmën e tyre për zgjidhje në nivel bashkiak.</p>

+ 1
- 1
news/2013/news-20131213-01.sq.xhtml View File

@@ -6,7 +6,7 @@
6 6
 	<body>
7 7
 		<h1>Ende 160 mijë euro për 2014-n</h1>
8 8
 
9
-  <p newsteaser="yes">Si lexuesit i sajtit tonë web, jeni i ndërgjegjshëm
9
+  <p newsteaser="yes">Si lexues i sajtit tonë, jeni i ndërgjegjshëm
10 10
   për rëndësinë e Software-it të Lirë për një shoqëri të lirë. FSFE-ja lufton
11 11
   për Software-in e Lirë që prej 2001-shit. Prej asaj kohe, <a
12 12
   href="/timeline/timeline.html">kemi vulën tonë në një ndryshim të madh</a>,

+ 1
- 1
news/legal-news.sq.xhtml View File

@@ -8,7 +8,7 @@
8 8
   <h1>Arkiv Lajmesh Ligjore</h1>
9 9
 
10 10
   <p id="introduction">
11
-Kjo faqe përmbledh krejt Lajmet Ligjore të botuara në sajtin web të FSFE-së. Te Lajmet tona Ligjore grumbullojmë lidhje me interes për licencim Software-i të Lirë, çështje Software-i të Lirë që lidhen me biznesin, patenta Software-i, politika Qeveritare dhe Software-i të Lirë, Standarde të hapura dhe Asnjanësia në Net.
11
+Kjo faqe përmbledh krejt Lajmet Ligjore të botuara në sajtin e FSFE-së. Te Lajmet tona Ligjore grumbullojmë lidhje me interes për licencim Software-i të Lirë, çështje Software-i të Lirë që lidhen me biznesin, patenta Software-i, politika Qeveritare dhe Software-i të Lirë, Standarde të hapura dhe Asnjanësia në Net.
12 12
   </p>
13 13
  
14 14
   <legal-news/>

+ 2
- 2
news/nl/nl-201302.sq.xhtml View File

@@ -34,7 +34,7 @@ të lidhura me risinë. Ky pushtet i lihet Zyrës Europiane të Patentave (EPO),
34 34
 e cila ka një historik vendimesh që shpërblejnë monopolet, në gamën më të gjerë
35 35
 të mundshme të fushës në fjalë.</p>
36 36
 
37
-<p>Sipas sajtit web të Parlamentit Europian, "marrëveshja ndërkombëtare
37
+<p>Sipas sajtit të Parlamentit Europian, "marrëveshja ndërkombëtare
38 38
 që krijon një gjykatë të njësuar patentash do të hyjë në fuqi më 1 Janar 2014
39 39
 ose pasi trembëdhjetë shtete nënshkruese të marrëveshjes ta ratifikojnë atë, 
40 40
 me kusht që Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania të jenë mes tyre.
@@ -210,7 +210,7 @@ të përfshirë te Software-i i Lirë, dhe veprën e të cilëve e admironi.</p>
210 210
 zhvilluesve të një programi të dhënë, pse e dashuroni atë çka
211 211
 bëjnë, na dërgoni një <a 
212 212
  href="/campaigns/ilovefs/2013/whylovefs.html">thënie ose një foto</a>,
213
-përdorni në sajtin tuaj web, blogun tuaj (siç <a href="http://blogs.fsfe.org/mk">bëri 
213
+përdorni në sajtin tuaj, blogun tuaj (siç <a href="http://blogs.fsfe.org/mk">bëri 
214 214
 redaktori juaj</a>), në faqe profilesh, një nga <a href="/campaigns/ilovefs/2013/banners.html">stemat apo 
215 215
  butonat tanë</a> të krijuar nga Markus Meier, dhe nxitini 
216 216
 të tjerët të marrin pjesë te <a

+ 1
- 1
news/nl/nl-201312.sq.xhtml View File

@@ -239,7 +239,7 @@ kudo në botë.</p></blockquote>
239 239
  <strong>ju</strong> të <a
240 240
    href="mailto:fellowship@fsfeurope.org">na shkruani pse Software-i i Lirë
241 241
    dhe puna jonë ka rëndësi për ju</a>. Në marrëveshje me ju, do të donim 
242
-  mandej të botonim disa nga shkrimet në sajtin tonë web. Veç kësaj,
242
+  mandej të botonim disa nga shkrimet në sajtin tonë. Veç kësaj,
243 243
   përshtypjet tuaja thjesht ndihmojnë në motivimin e ekipeve të punës në
244 244
   FSFE. </p>
245 245
 

+ 3
- 3
news/nl/nl-201401.sq.xhtml View File

@@ -25,7 +25,7 @@
25 25
 
26 26
 	<p>
27 27
 		Ata që pëlqejnë kremtimet do të duhej ta kishin tashmë mendjen te
28
-        14 Shkurti, rasti i përvitshëm kur sajti ynë web bëhet rozë dhe
28
+        14 Shkurti, rasti i përvitshëm kur sajti bëhet rozë dhe
29 29
         përmbytet nga zemra, dhe koha e përkryer për
30 30
 		<a href="/campaigns/ilovefs/ilovefs.html">t’u dhënë një përqafim
31 31
         programuesve</a> dhe për të afruar të dashurit tuaj me Software-in 
@@ -53,8 +53,8 @@
53 53
 		po i mbarohen <a href="/order/order.html">gjërat e lirisë</a> 
54 54
         do të duhej të bënte një xhiro andej. Ata që nuk vijnë dot në
55 55
         FOSDEM këtë vit, do të duhej, me raste, t’i hidhnin një sy
56
-        ndarjes mbi veprimtaritë, te <a href="/#id-events">sajti ynë 
57
-        web</a> për mundësi takimi me ne në të ardhmen.
56
+        ndarjes mbi veprimtaritë, te <a href="/#id-events">sajti ynë</a>
57
+        për mundësi takimi me ne në të ardhmen.
58 58
 	</p>
59 59
 
60 60
 	<h2>DIY përkundër Administrim Kufizimesh Dixhitale</h2>

+ 3
- 3
news/nl/nl-201402.sq.xhtml View File

@@ -93,10 +93,10 @@ së mëparshme gjermane, ende ka
93 93
 <ul>
94 94
 
95 95
  <li>Mund ta keni vënë re tashmë: Ekipi ynë web ka zbatuar një grafikë të re për
96
- sajtin web të FSFE-së. Hugo Roy <a
96
+ sajtin e FSFE-së. Hugo Roy <a
97 97
  href="https://blogs.fsfe.org/hugo/2014/01/a-new-website-for-fsfe-org/">i bëri
98 98
 të ditura planet e veta në fillim të muajit</a>. Dizajni i ri do ta bëjë përdorimin
99
-e sajtit web më të mirë në çdo ekran (celularësh të vegjël, celularë, celularë 
99
+e sajtit më të mirë në çdo ekran (celularësh të vegjël, celularë, celularë 
100 100
 të mëdhenj/tablete, laptopë, desktopë, çfarëdo që mund të vijë më vonë) dhe
101 101
 do ta ripërdorim për www.,wiki.,planet.,fellowship., search. dhe, së fundi, 
102 102
 për blogs.fsfe.org. Autori ka dokumentuar <a href="/contribute/template">si 
@@ -221,7 +221,7 @@ shprehni vlerësimin tuaj njerëzve që punojnë për Software-in e Lirë që p
221 221
 Për shembull, mund të shkruani një "letër dashurie" që i tregon zhvilluesit të 
222 222
 një programi të dhënë pse e doni veprën e tij, të përfshini <a
223 223
 href="/campaigns/ilovefs/2014/banners.html">stema ose banderola</a> në sajtin
224
-tuaj web, të shkruani një postim blogu rreth software-it tuaj të parapëlqyer, ose <a
224
+tuaj, të shkruani një postim blogu rreth software-it tuaj të parapëlqyer, ose <a
225 225
 href="https://mail.fsfeurope.org/pipermail/discussion/2014-January/009966.html">të 
226 226
 na ndihmoni të mbledhim thënie</a> nga njerëz të njohur dhe nga ju vetë. Në "<a
227 227
 href="http://ilovefs.org">ditën E dua Software-in e Lirë</a>"... është koha të 

+ 2
- 2
news/nl/nl-201405.sq.xhtml View File

@@ -96,7 +96,7 @@ plot foto, që shtrihen nga fëmijët që kremtojnë DLD-në në shkolla, te
96 96
 fletëpalosjet e reja, bluzat dhe tortat që ta bëjnë gojën lëng. Falë <a
97 97
 href="http://fsfe.org/contribute/translators/translators.html">përkthyesit</a>
98 98
 tonë turk, Tahir Emre, dhe ish-praktikantit tonë Matti Lammi, raporti dhe krejt
99
-sajti web i DLD-së gjenden tani në turqisht dhe finlandisht.</p>
99
+sajti i DLD-së gjenden tani në turqisht dhe finlandisht.</p>
100 100
 
101 101
 <h2>Diçka krejt tjetër</h2>
102 102
 
@@ -221,7 +221,7 @@ të rrezikojë ekzistencën ose rritjen e Software-it të Lirë.</p>
221 221
 
222 222
 <p>Pasi vullnetarët e FSFE-së prodhuan mjaft përkthime të paktit, April-i tani
223 223
 i ka botuar krejt të dhënat e nevojshme te <a
224
-href="http://freesoftwarepact.eu/">sajti web i paktit të Software-it të Lirë</a>, 
224
+href="http://freesoftwarepact.eu/">sajti i paktit të Software-it të Lirë</a>, 
225 225
 që kështu të mund të aktivizoheni.</p>
226 226
 
227 227
 <p>Në Itali, praktikanti ynë i ri Michele Marrali u lidh me 51 kandidatë. Kërkoi

+ 1
- 1
news/nl/nl-201406.sq.xhtml View File

@@ -168,7 +168,7 @@ Software të Lirë në arsim.</p>
168 168
 <p>Meqë ekipit të arsimit i kanë ardhur kërkesa për burime të mira për t’u mësuar
169 169
 programim fëmijëve, Guido Arnold-i mendoi se përgjigja (ose më mirë një përmbledhje
170 170
 e përgjigjeve) mund të ishte me interes edhe për të tjerët. Ndaj e botoi <a
171
-href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/05/teach-programming-with-free-software/">përmbledhjen</a>. Për të përmirësuar pjesën e sajtin tonë web për arsimin, ju lutemi të na jepni përshtypjet
171
+href="https://blogs.fsfe.org/guido/2014/05/teach-programming-with-free-software/">përmbledhjen</a>. Për të përmirësuar pjesën e sajtin tonë për arsimin, ju lutemi të na jepni përshtypjet
172 172
 dhe sugjerimet tuaja mbi këto burime. Sa ju pëlqejnë, a keni përvojë me ndonjë 
173 173
 prej tyre, ç’qe e mirë, ku patët probleme, dhe cilat burime kemi harruar?</p>
174 174
 

+ 1
- 1
news/nl/nl-201407.sq.xhtml View File

@@ -111,7 +111,7 @@ Software të Lirë, kërkesë së cilës Karsteni iu përgjigj</a>.</li>
111 111
 me FSFE-në, organizoi konferencën e dytë Coliberator në Bukuresht. Në të parën,
112 112
 fjala kryesore u mbajt nga presidenti i FSFE-së, Karsten Gerloff, kurse në 
113 113
 këtë herë të dytë, nga Richard Stallman, president i FSF-së. Pjesa e parë e 
114
-bisedave është botuar tashmë <a href="http://coliberator.ro/">në sajtin web të 
114
+bisedave është botuar tashmë <a href="http://coliberator.ro/">në sajtin e 
115 115
 konferencës</a>.</li>
116 116
 
117 117
 <li>Guido Arnold sjell <a

+ 1
- 1
news/nl/nl-201408.sq.xhtml View File

@@ -81,7 +81,7 @@
81 81
 		nga fillimi i Korrikut thuajse cilido në bashkësinë teknologjike është 
82 82
         në shënjestrën e survejimeve. Përveç veprimtarish të tjera, ne jemi ose do të jemi
83 83
         futur në rreth për vizitat në
84
-		<a href="https://www.torproject.org/">sajtin web të projektit Tor</a>, për 
84
+		<a href="https://www.torproject.org/">sajtin e projektit Tor</a>, për 
85 85
         leximin e 
86 86
 		<a href="http://www.linuxjournal.com/">Linux Journal</a>-it, për përdorimin e
87 87
 		<a href="http://mixminion.net/">shërbimit të ridërgimit anonim të email-eve,

+ 1
- 1
news/nl/nl-201409.sq.xhtml View File

@@ -56,7 +56,7 @@ ta shisnit tojën ndryshe, do të shkelnit ligjin.</p>
56 56
 <p>Kjo praktikë nuk është vetëm e papranueshme për përdoruesit e Software-it
57 57
 të Lirë, por edhe e paligjshme në Sllovaki. Që prej 2008-s, ka një rregullore
58 58
 të detyruar që u ndalon autoriteteve publike t’u kërkojnë përdoruesve të përdorin
59
-një sistem operativ të caktuar. Por sajti web i Ministrisë qartazi nuk pajtohet
59
+një sistem operativ të caktuar. Por sajti i Ministrisë qartazi nuk pajtohet
60 60
 me këtë rregull. Organizmi jofitimprurës sllovak EISi i dërgoi një letër 
61 61
 Ministrisë së Bujqësisë, duke i bërë thirrje t’i japë fund kësaj praktike. Nëse
62 62
 nuk pajtohen me letrën dhe nuk do të furnizojnë një zgjidhje ndëroperative deri 

+ 2
- 2
news/nl/nl-201411.sq.xhtml View File

@@ -191,11 +191,11 @@ fushatën “FixMyDocuments.eu”. Kjo fushatë u fillua nga OFE në ndihmë të
191 191
 institucioneve të BE-së për vënien në jetë të <a
192 192
 href="http://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/pdf/2011-07-25_ares.pdf">vendimit
193 193
 të tyre për përkrahjen e Formateve të Hapët të Dokumenteve (ODF)</a>. Vullnetarë të
194
-FSFE-së e kanë përkthyer tashmë sajtin web në shumë gjuhë, por tani është koha
194
+FSFE-së e kanë përkthyer tashmë sajtin në shumë gjuhë, por tani është koha
195 195
 që të gjithë ju të veproni.</p>
196 196
 
197 197
 <p>Do të donim <em>të zbulonit institucione të BE-së që ofrojnë lëndë në formate
198
-jo të lirë</em> në sajtet e tyre web, pa i publikuar ato edhe në ODT,
198
+jo të lirë</em> në sajtet e tyre, pa i publikuar ato edhe në ODT,
199 199
 dhe mandej <em><a href="http://fixmydocuments.eu/?page_id=9">t’i njoftoni ato</a></em>.</p>
200 200
 
201 201
 <p>Më tej, OFE-ja nxit dhe do të përkrahë këdo që dëshiron ta përdorë platformën

+ 1
- 1
support/template-email-exists.sq.inc View File

@@ -7,7 +7,7 @@ $subject = 'Faleminderit që përkrahni FSFE-në';
7 7
 $message = '
8 8
 Faleminderit që demonstroni përkrahjen tuaj për FSFE-në!
9 9
 
10
-Sidoqoftë, kjo adresë e-mail është regjistruar tashmë më herët.
10
+Sidoqoftë, kjo adresë e-mail është regjistruar më herët.
11 11
 
12 12
 Ju lutemi, shihni hollësitë duke hapur faqen
13 13
 http://fsfe.org/support/portal.sq?'. $secret_from_db .'

Loading…
Cancel
Save