NL translation of update of Public Awareness Activities
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

pull/2099/head
André Ockers 2 years ago
parent 51f9404ca0
commit 7973477e3f

@ -1,48 +1,59 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>2</version>
<head>
<title>Publieke bewustmakingsactiviteiten</title>
</head>
<body class="toplevel">
<h1>Publieke bewustmakingsactiviteiten</h1>
<!-- Same text as on activities.**.xhtml until <localmenu ...> -->
<div id="introduction">
<p>
Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt Free Software
Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip en steun voor Vrije Software en Open Standaarden. De volgende activiteiten zijn concrete acties die we nemen op het gebied van publieke bewustmaking, pleiten voor beleid en juridische steun.
</p>
</div>
<p>
Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE iedere dag gewerkt aan het bevorderen van Vrije Software in Europa en daarbuiten. Met onze concrete activiteiten, gebaseerd op de <a
href="/about/ourwork.html">drie pilaren van ons werk</a>, richten we onze aandacht op het beschermen en uitbreiden van gebruikersrechten. Sommige van onze acties lopen al vele jaren en andere zijn gericht op korte termijn-ontwikkelingen maar ze maken allemaal deel uit van onze missie: gebruikers in staat stellen om technologie te controleren.
</p>
<p>
Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit continu engagement
en achtergrondwerk. We zijn jaarlijks aanwezig op <a
href="/events/events.html">tientallen conferenties</a> steunen en beheren een <a
href="/contribute/contribute.html">uitstekende gemeenschap</a> en bieden haar nuttige hulpmiddelen. Verder zijn we een prominent contactpunt voor alle vragen en inlichtingen rond softwarevrijheid, Open Standaarden en gebruikersrechten.
</p>
<localmenu id="2">Publieke bewustmaking</localmenu>
<p class="highlight-text">
<html>
<version>3</version>
<head>
<title>Publieke bewustmakingsactiviteiten</title>
</head>
<body class="toplevel">
<h1>Publieke bewustmakingsactiviteiten</h1>
<!-- Same text as on activities.**.xhtml until <localmenu ...> -->
<div id="introduction">
<p>
Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt Free Software
Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip voor en
ondersteuning van Vrije Software en Open Standaarden. De volgende
activiteiten zijn onze concrete acties op het gebied van
publieke bewustmaking, beleidsvoorlichting en juridische ondersteuning.
</p>
</div>
<p>
Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE elke dag gewerkt om Vrije Software in Europa en daarbuiten te bevorderen. Met
onze concrete activiteiten, gebaseerd op de <a
href="/about/ourwork.html">drie pijlers van ons werk</a>, richten wij onze aandacht op het beschermen en uitbreiden van gebruikersrechten. Sommige van onze
acties lopen vele jaren en andere zijn gericht op korte termijn
ontwikkelingen maar ze maken allemaal deel uit van onze missie: gebruikers in staat stellen om technologie te controleren.
</p>
<p>
Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit voortdurende betrokkenheid
en achtergrondwerk. We zijn aanwezig op <a
href="/events/events.html">tientallen conferenties</a> per jaar,
ondersteunen en beheren een <a
href="/contribute/contribute.html">uitstekende gemeenschap</a> en
voorzien deze van nuttige hulpmiddelen. Bovendien zijn we een
prominent aanspreekpunt voor alle vragen naar en verzoeken om informatie rond
softwarevrijheid, Open Standaarden en gebruikersrechten. We bieden ook <a href="/freesoftware/legal/faq.html">basis educatieve hulpbronnen</a> over Vrije Software-gerelateerde juridische en licentie-kwesties.
</p>
<localmenu id="2">Publieke bewustmaking</localmenu>
<p class="highlight-text">
<a href="/about/ourwork.html#awareness">Lees meer</a> over waarom publieke bewustmaking een cruciaal element is van het werk van de FSFE en onze algemene aanpak op dat gebied.
</p>
</p>
<activity-display highlight="yes" tag="awareness" />
<activity-display highlight="yes" tag="awareness" />
<h2 class="center">Meer bewustmakingsactiviteiten</h2>
<h2 class="center">Meer bewustmakingsactiviteiten</h2>
<activity-display tag="awareness" />
<activity-display tag="awareness" />
</body>
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
</html>

Loading…
Cancel
Save