Bläddra i källkod

2010-10-11 Martin Gollowitzer <gollo@fsfe.org>

* possible fix for problem reported by mk

svn path=/trunk/; revision=17572
pull/8/head
gollo 10 år sedan
förälder
incheckning
75e85a7f27
1 ändrade filer med 1 tillägg och 1 borttagningar
  1. +1
    -1
      .htaccess

+ 1
- 1
.htaccess Visa fil

@ -22,7 +22,7 @@ RewriteRule ^about/speakerlist(.*) /about/team$1 [redirect=permanent]
# Documents
RewriteRule ^documents/documents(.*) /projects/work$1 [redirect=permanent]
RewriteRule ^documents /projects/work.html [redirect=permanent]
RewriteRule ^documents(/)?$ /projects/work.html [redirect=permanent]
RewriteRule ^documents/fp6(.*) /projects/fp6$1 [redirect=permanent]
RewriteRule ^documents/whatwedo(.*) /about/basics/whatwedo$1 [redirect=permanent]


Laddar…
Avbryt
Spara