Pārlūkot izejas kodu

2010-10-11 Martin Gollowitzer <gollo@fsfe.org>

	* possible fix for problem reported by mk

svn path=/trunk/; revision=17572
tags/stw2018
gollo pirms 9 gadiem
vecāks
revīzija
75e85a7f27
1 mainītis faili ar 1 papildinājumiem un 1 dzēšanām
  1. 1
    1
      .htaccess

+ 1
- 1
.htaccess Parādīt failu

@@ -22,7 +22,7 @@ RewriteRule ^about/speakerlist(.*) /about/team$1 [redirect=permanent]

# Documents
RewriteRule ^documents/documents(.*) /projects/work$1 [redirect=permanent]
RewriteRule ^documents /projects/work.html [redirect=permanent]
RewriteRule ^documents(/)?$ /projects/work.html [redirect=permanent]

RewriteRule ^documents/fp6(.*) /projects/fp6$1 [redirect=permanent]
RewriteRule ^documents/whatwedo(.*) /about/basics/whatwedo$1 [redirect=permanent]

Notiek ielāde…
Atcelt
Saglabāt