Browse Source

Translation of English file

svn path=/trunk/; revision=11312
pull/8/head
rolf_camps 13 years ago
parent
commit
739df0c36b
1 changed files with 110 additions and 0 deletions
  1. +110
    -0
      projects/ms-vs-eu/leaflet-ms-vs-eu.nl.xhtml

+ 110
- 0
projects/ms-vs-eu/leaflet-ms-vs-eu.nl.xhtml View File

@ -0,0 +1,110 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<head>
<title>FSFE - De FSFE en de antitrustzaak tegen Microsoft</title>
</head>
<body>
<h3>Microsoft is tegen vrije concurentie</h3>
<h1>De FSFE en de antitrustzaak tegen Microsoft</h1>
<p class="background">
In de samenwerking met het Samba-team kreeg de FSFE als taak er
zorg voor dragen dat Vrije Softwareontwikkelaars niet gehinderd
zouden worden in het gebruiken van de informatie die
gepubliceerd moest worden ten gevolgde van de antitrustzaak die
de Europese Commissie voerde tegen Microsoft.
</p>
<h2>De belangen van ontwikkelaars vertegenwoordigen</h2>
<p>
De FSFE heeft op dat gebied twee belangrijke taken vervuld. Ten
eerste als vertegenwoordigers van de belangen van de Vrije
Softwareontwikkelaars. Dankzij onze officiële positie in deze
zaak hebben we de Europese Commissie kunnen overtuigen om alle
vormen van vergoeding die niet compatibel zijn met Vrije
Softwareontwikkeling te verwerpen. We hebben er ook voortdurend
op gewezen dat de gepubliceerde technische informatie van goede
kwaliteit moet zijn en dat de documentie Vrije
Softwareontwikkelaars niet mag uitsluiten door het toepassen van
eenzijdige manipulaties op de formaten of de standaarden.
</p>
<h2>Niet corrumpeerbaar</h2>
<p>
Ten tweede bleek de FSFE een organisatie van publiek belang die
niet kon omgekocht worden. Toen de zaak begon zijn veel
bedrijven komen getuigen over de overtredingen die Microsoft
beging tegen de antitrustwetgeving. Eén voor één maakten deze
bedrijven een overeenkomst met Microsoft en trokken zich terug
uit de zaak. FSFE en SIIA zijn de enige organisaties die van het
begin tot het einde voor deze zaak hebben gestreden. Later
werden we nog bijgetreden door ECIS die fantastisch werk
leverden. Maar vaak hadden we het gevoel heel eenzaam voor de
Commissie te staan.
</p>
<h2>Interoperabiliteitsinformatie verkrijgen</h2>
<p>
De essentie van de zaak was dat de Europese Commissie van
Microsoft zou eisen dat ze interoperabiliteitsinformatie
beschikbaar maakten. Net zoals wij woordenboeken en
grammaticaboeken nodig hebben om te communiceren tussen
verschillende gewone talen, is soortgelijke informatie ook nodig
voor niet-Microsoft software, zoals Samba dat werkt op
GNU/Linux, om te communiceren en gebruik te maken van alle
functionaliteiten van Microsoft's netwerk.
</p>
<p>
Vroeger moesten Samba-ontwikkelaars deze informatie proberen te
achterhalen door het protocol te analyseren. De informatie die
Microsoft had, werd niet geheim gehouden omdat ze waardevol
was. De informatie was waardevol omdat ze geheim was.
</p>
<h2>De resultaten van het onderzoek werden in elke uitspraak bevestigd</h2>
<p>
Dankzij het onverzettelijk werk van Carlo Piana, Andrew
Tridgell, Jeremy Allison, volker Lendecke, Georg Greve en nog
verschillende andere mensen die optraden in naam van de FSFE en
het Samba-team werden de onderzoeksresultaten door elke
uitspraak bevestigd, vanaf de uitspraak bij de Europese
Commissie in Brussel tot bij het Europees Hof in Luxemburg.
</p>
<h2>Interoperabele toepassingen zijn nu mogelijk</h2>
<p>
De informatie is nu gepubliceerd en wordt gebruikt door de
ontwikkelaars van Samba en verschillende andere Vrije
Softwareprojecten om de netwerkinteroperabiliteit van Vrije
Softwaretoepassingen te verbeteren. Dit zal het overstappen naar
Vrije Software voor velen vergemakkelijken. De uitspraken van
het Hof vormen ook belangrijke precedenten over onaanvaardbare
bedrijfspraktijken.
</p>
<address>
Free Software Foundation Europe<br/>
Talstraße 110, 40217 Düsseldorf, Duitsland<br/>
E-mail: office@fsfeurope.org<br/>
Telefoon: +49 700 373387673<br/>
http://fsfeurope.org/projects/ms-vs-eu/ms-vs-eu<br/>
</address>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save