Преглед на файлове

Sync

svn path=/trunk/; revision=13135
tags/stw2018
kaare преди 10 години
родител
ревизия
7034fa7fcc
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 0 реда
  1. 5
    0
      contribute/translators/wordlist.da.xhtml

+ 5
- 0
contribute/translators/wordlist.da.xhtml Целия файл

@@ -71,6 +71,11 @@
<td>Generaldirektorat (DG)</td>
<td>(jf. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General">Directorate-General</a> i EU)</td>
</tr>
<tr>
<td>Executive Director</td>
<td>Generaldirektør / direktør</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>European Commission</td>
<td>Europa-Kommissionen</td>

Loading…
Отказ
Запис