Browse Source

New Dutch translation

svn path=/trunk/; revision=13291
pull/8/head
rolf_camps 11 years ago
parent
commit
6fed360536
1 changed files with 90 additions and 0 deletions
  1. +90
    -0
      news/2009/news-20091008-01.nl.xhtml

+ 90
- 0
news/2009/news-20091008-01.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,90 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2009-10-08">
<head>
<title>
Schikking met Microsoft zet Vrije Software in de kou
</title>
</head>

<body>

<h1>
Schikking met Microsoft zet Vrije Software in de kou
</h1>

<p newsteaser="yes">
De Europese Commissie heeft gisteren een voorlopig akkoord met
Microsoft bekend gemaakt. De overeenkomst moet een regeling
treffen voor het antitrustonderzoek naar de dominante positie
van het bedrijf in de webbrowsermarkt. De Commissie is ook klaar
om een schikking te treffen over interoperabiliteit. Men wil
ervoor zorgen dat concurrerende producten kunnen samenwerken met
desktoptoepassingen van Microsoft.
</p>

<p>
De FSFE reageert op de pogingen van Commissaris Neelie Kroes en
de Europese Commissie om meer competitie in de Europese
browsermarkt te brengen. Alhoewel het duidelijk is dat de
overeenkomst onder tijdsdruk tot stand is gekomen, zijn delen
van de overeenkomst een verbetering ten opzichte van eerdere
voorstellen van Microsoft.
</p>

<p>
De FSFE is al jaren een standvastig verdediger van vrijheden
voor software. Deze houding heeft de afgelopen zeven jaar
geholpen om enkele details in het browserselectiescherm te
verbeteren. Maar de aangepaste overeenkomst die Microsoft nu
voorstelt, komt zeker niet tegemoet aan de legitieme eisen van de
Vrije Softwaregemeenschap.
</p>

<p>
Karsten Gerloff, voorzitter van de FSFE, zegt: "Het voorstel van
Microsoft, zoals het nu voorligt, bevat veel achterdeurtjes
langswaar deze veroordeelde monopolist een uitweg kan
vinden. Het ontbreken van een controlesysteem zet Vrije
Softwareprojecten in de kou. Microsoft belooft nergens op een
ondubbelzinnige wijze dat ze zich in de toekomst aan de
webstandaarden zullen houden, noch dat ze een einde zullen
stellen aan de oude gewoonte van het bedrijf om standaarden uit
te breiden met propriëtaire uitbreidingen."
</p>

<p>
Om zich te beschermen tegen een ander mogelijk onderzoek van de
Europese Commissie wil Microsoft ook enkele beloften maken zodat
concurrerende programma's kunnen samenwerken met haar
desktoptoepassingen zoals Outlook en Sharepoint. Maar Vrije
Softwareprojecten, vaak de sterkste concurrenten voor de
producten van dit bedrijf, zullen geen gebruik kunnen maken van
de licenties op patenten die Microsoft voorstelt.
</p>

<p>
FSFE's juridisch adviseur Carlo Piana zegt: "We zijn
teleurgesteld dat enkele belangrijke bezorgdheden van de Vrije
Softwaregemeenschap en andere kleine, innovatieve spelers niet
worden aangepakt. Zij kunnen op eigen kracht niets
afdwingen. Dit is een gemiste kans om nieuwe wegen te bewandelen
voor het afdwingen van antitrustmaatregelen."
</p>

<p>
De FSFE zal de voorstellen van Microsoft de komende weken
grondig analyseren en haar bevindingen aan de Commissie
overmaken. Wij willen helpen om tot een overeenkomst te komen
die ons een duurzame, interoperabele en concurrentiële toekomst
kan garanderen.
</p>

</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save