Browse Source

Small update

svn path=/trunk/; revision=15500
pull/8/head
rolf_camps 11 years ago
parent
commit
6f4d03e85a
1 changed files with 3 additions and 3 deletions
  1. +3
    -3
      index.nl.xhtml

+ 3
- 3
index.nl.xhtml View File

@ -31,17 +31,17 @@
individuele bijdragen, in het bijzonder aan de
<a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship van FSFE</a>.
U kan een bijdrage leveren door
<a href="http://fellowship.fsfe.org/join">nu lid worden</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org/join">nu lid te worden</a>,
en door anderen aan te moedigen hetzelfde te doen.
</p>
</body>
<text id="news">Laatste nieuws</text>
<text id="events">Aankomende evenementen</text>
<text id="more">Lees meer...</text>
<text id="morenews">Meer nieuws...</text>
<text id="moreevents">Meer evenementen...</text>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--


Loading…
Cancel
Save