Browse Source

Catching up with translations to Danish

svn path=/trunk/; revision=7056
pull/8/head
kaare 14 years ago
parent
commit
6ced3574c2
2 changed files with 33 additions and 0 deletions
  1. +19
    -0
      news/2006/news-20060713-01.da.xml
  2. +14
    -0
      news/2006/news-20060727-01.da.xml

+ 19
- 0
news/2006/news-20060713-01.da.xml View File

@@ -0,0 +1,19 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<newsset>
<news date="2006-07-12">
<title>Kommissionen til Microsoft: At forhindre interoperabilitet har en omkostning</title>
<body>
Europakommissionen vil idømme Microsoft en bøde på 1,5 millioner euro
pr. dag med tilbagevirkende kraft fra 16. december 2005, i alt 280,5
millioner euro. Begynder Microsoft ikke at overholde betingelserne
inden udgangen af juli 2006, vil dagbøderne blive fordoblet. Bøderne
er en reaktion på Microsofts fortsatte ikke leven op til
Europakommissionens beslutning om at gøre interoperabilitetsoplysninger
tilgængelige for konkurrenter, som en nødvendig forudsætning for fair
konkurrence. FSFE har støttet Europakommissionen siden sagens
begyndelse i 2001.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q3/000147.html</link>
</news>
</newsset>

+ 14
- 0
news/2006/news-20060727-01.da.xml View File

@@ -0,0 +1,14 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<newsset>
<news date="2006-07-27">
<title>GPL version 3, udkast nummer 2 offentliggjort</title>
<body>
Efter seks måneder i offentlig høring, er det andet offentlige
høringsudkast af GPLv3 nu online - som svar på reaktioner vedrørende
patenter, <q>Digital Restrictions Management</q> og global
eksigibilitet, blandt andre ting.
</body>
<link>http://fsfeurope.org/projects/gplv3</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save