Browse Source

Kde associate organisation

svn path=/trunk/; revision=6551
pull/8/head
xavi_ 14 years ago
parent
commit
69f3a52926
1 changed files with 16 additions and 0 deletions
  1. +16
    -0
      news/2006/news-20060509-01.ca.xml

+ 16
- 0
news/2006/news-20060509-01.ca.xml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<newsset>
<news date="2006-05-09">
<title>L'FSFE dóna la benvinguda a KDE e.V. com a nova organització associada</title>
<body>
La KDE e.V. -una organització registrada sense ànim de lucre que
representa el K Desktop Environment (KDE®) en matèries legals i
financieres- i la Free Software Foundation Europa (FSFE) estan
orgulloses d'anunciar el seu estatus d'associats, treballant junts per
la promoció i la protecció del Programari Lliure en escriptoris
d'usuaris d'Europa i de tot el món.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-ca/2006-May/000072.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save