NL translation of Error
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

remotes/upstream/20years
André Ockers 2021-07-04 07:55:50 +02:00
parent 4d7dfc585b
commit 658ae8e109
1 changed files with 20 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,20 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>1</version>
<head>
<title>Fout!</title>
</head>
<body>
<h1>Oeps!</h1>
<p>U zou hier waarschijnlijk niet moeten zijn.</p>
<p>Controleer alstublieft uw ingevulde formulier, in het bijzonder dat de data in het JJJJ-MM-DD formaat zijn opgesteld.</p>
</body>
</html>