Browse Source

Translation of English version

svn path=/trunk/; revision=8155
pull/8/head
rolf_camps 13 years ago
parent
commit
6514d3e2cd
2 changed files with 32 additions and 0 deletions
  1. +15
    -0
      news/2007/news-20070417.nl.xml
  2. +17
    -0
      news/2007/news-20070423-01.nl.xml

+ 15
- 0
news/2007/news-20070417.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<newsset>
<news date="2007-04-17">
<title>De FSFE publiceert een lijst van aanbevolen Vrije Software advocaten</title>
<body>
De Free Software Foundation Europe (FSFE) moet samenwerken met advocaten over
heel Europa, om Vrije Software de maximale juridische bescherming te bieden. We zijn
er van overtuigd dat de noodzaak aan professioneel juridisch advies steeds belangrijker
zal worden in onze groeiende gemeenschap. Daarom heeft de FSFE een nieuw initiatief
gestart, met het aanbevelen van juridische specialisten in de verschillende landen.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q2/000175.html</link>
</news>
</newsset>

+ 17
- 0
news/2007/news-20070423-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,17 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news date="2007-04-23">
<title>Het Europees Parlement moet het criminaliseren van softwareproductenten en
softwaregebruikers voorkomen.</title>
<body>
De FSFE bekritiseert het voorstel voor "de tweede richtlijn voor het afdwingen van
"intellectuele Eigendom" (IPRED2), omdat het criminalisering uitsmeert over verschillende
rechtsdomeinen, voor zeer vaag omschreven begrippen zoals "poging tot,
medeplichtigheid aan of aanzetten tot een inbreuk". De voorgestelde tekst maakt al deze
handelingen strafbaar voor zeer uiteenlopende wetgeving waaronder het auteursrecht,
het handelsmerk en patentwetgeving.
</body>
<link>http://mailman.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q2/000176.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save