Browse Source

Providing Norwegian (bokmål) translations.

svn path=/trunk/; revision=11467
tags/stw2018
att 11 years ago
parent
commit
6410471e65
2 changed files with 30 additions and 0 deletions
  1. 15
    0
      news/2008/news-20081202-01.no.xml
  2. 15
    0
      news/nl/nl-200810.no.xml

+ 15
- 0
news/2008/news-20081202-01.no.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<newsset>
<news date="2008-12-02">
<title>Analyse av balansen mellom standardisering og patenter</title>
<body>
Som oppfølging til «IPR in ICT Standardisation» seminaret for to uker
siden i Brussel, har FSFEs president, Georg Greve, analysert konflikten
mellom patenter og standarder. Resultatet som foreligger ser på de
mest skadelige effektene av patenter på standarder, effektiviteten av
de nåværende hjelpemidlene, og potensielle nye hjelpemiddel.
</body>
<link>/projects/os/ps.html</link>
</news>
</newsset>

+ 15
- 0
news/nl/nl-200810.no.xml View File

@@ -0,0 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news type="newsletter" date="2008-12-02">
<title>FSFE nyhetsbrev for oktober</title>
<body>
Oktober markerte starten av en planleggingsfase i FSFE. I tillegg til
å planlegge våre kampanjer for neste år har vi jobbet med aktiviteter
for den kommende høytiden. Ved siden av interne diskusjoner har vi
også spurt de aktive om idéer når vi deltar på begivenheter eller
arrangerer Fellowship-møter.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2008q4/000221.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save