Browse Source

Thanks to Nils R Grotnes for an update!

svn path=/trunk/; revision=15141
tags/stw2018
ato 9 years ago
parent
commit
63bbad3a72
1 changed files with 143 additions and 49 deletions
  1. 143
    49
      contribute/translators/wordlist.nb.xhtml

+ 143
- 49
contribute/translators/wordlist.nb.xhtml View File

@@ -1,26 +1,27 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Informasjon for oversettere - Ordliste</title>
<title>Ordliste - Informasjon for oversettere</title>
</head>

<body>
<h1>Ordliste for oversettere</h1>


<h2>Spesielle begreper og deres oversettelser</h2>

<p>
Vi forsøker å anvende de samme oversettelsene av de følgende
engelskspråklige begrepene for å sikre konsekvent språkbruk.
Vi forsøker å anvende de samme oversettelsene av de følgende
engelskspråklige begrepene for å sikre konsekvent språkbruk.
</p>

<p>
Forslag til bedre oversettelser mottas med takk. Nøl ikke med <a
href="mailto:ato@sny.no">å ta kontakt med de norske oversetterne</a>.
Forslag til bedre oversettelser mottas med takk. Nøl ikke med <a
href="mailto:ato@fsfe.org">å ta kontakt med de norske
oversetterne</a>.
</p>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3">
<table class="wordlist">
<tr>
<th>Engelsk</th>
<th>Norsk (bokmål)</th>
@@ -44,7 +45,7 @@
<tr>
<td>contributor</td>
<td>bidragsyter</td>
<td>I betydningen av en donor</td>
<td>(Navnet på et sponsornivå.)</td>
</tr>
<tr>
<td>coordinator</td>
@@ -54,22 +55,45 @@
<tr>
<td>copyright</td>
<td>copyright</td>
<td>Det er misvisende å bruke <em>opphavsrett</em> eller <em>kopirett</em> i dette tilfellet; <em>copyright</em> er ett bestemt, spesielt fenomen.</td>
</tr>
<tr>
<td>crypto card</td>
<td>krypteringskort</td>
<td>&#160;</td>
<td>
Det er misvisende å bruke <em>opphavsrett</em> eller
<em>kopirett</em> i dette tilfellet; <em>copyright</em> er ett
bestemt, spesielt fenomen.
</td>
</tr>
<tr>
<td>deputy coordinator</td>
<td>assisterende koordinator</td>
<td>Varakoordinator for et prosjekt eller et landslag av FSFE.</td>
</tr>
<tr>
<td>Directorate-General (DG)</td>
<td>generaldirektoratet</td>
<td>EU-kommisjonens <a
href="http://no.wikipedia.org/wiki/Generaldirektorat">
tjenesteavdelinger</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Executive Director</td>
<td>administrerende direktør</td>
<td>daglig leder</td>
</tr>
<tr>
<td>European Commission</td>
<td>Europakommisjonen</td>
<td>EU-kommisjonen</td>
</tr>
<tr>
<td>European Council</td>
<td>Europarådet</td>
<td>&#160;</td>
<td>Det europeiske råd</td>
<td>
<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Det_europeiske_r%C3%A5d">
Det europeiske råd</a> må ikke forveksles med
<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Europar%C3%A5det">
Europarådet</a> eller
<a href="http://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5det_for_Den_europeiske_union">
Rådet for Den europeiske union</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td>European Court</td>
@@ -78,8 +102,8 @@
</tr>
<tr>
<td>European Patent Office</td>
<td>Det europeiske patentkontoret</td>
<td>Har noen en bedre oversettelse?</td>
<td>Det europeiske patentverket</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>executive commitee</td>
@@ -93,29 +117,53 @@
</tr>
<tr>
<td>Fellow</td>
<td>&#160;</td>
<td>Felle, kamerat, følgesvenn, kollega, medlem (av et selskap), lagsmann, stipendiat, like, likemann, svenn, medhjelper.</td>
<td>Medlem</td>
<td>
<p>
Bør påpekes at dette gjelder et medlem av
<em>Fellowship</em>, ikke FSFE.
</p>

<p>
Synonymer: Bror, felle, kamerat, følgesvenn, kollega, medlem
(av et selskap), lagsmann, stipendiat, like, likemann,
svenn, medhjelper.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Fellowship</td>
<td>&#160;</td>
<td>Sammenslutning, fellesskap, kameratskap, forening, selskap</td>
<td>Fellesskap, sammenslutning, kameratskap, forening, selskap</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software</td>
<td>Fri programvare</td>
<td>fri programvare</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>Free Software community</td>
<td>Fri programvare-miljøet</td>
<td>fri programvare-miljøet</td>
<td>Alternativt <em>fri programvare-fellesskapet</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Freedom Party</td>
<td>Frihetsfest</td>
<td>frihetsfest</td>
<td>I hvilken sammenheng brukes dette?</td>
</tr>
<tr>
<td>FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe</td>
<td>&#160;</td>
<td>
«FSF Europe» er ikke i bruk lenger. Avhengig av sammenhengen
bruker vi "FSFE" eller "Free Software Foundation Europe"
</td>
</tr>
<tr>
<td>General Assembly (GA)</td>
<td>Generalforsamlingen</td>
<td>Det høyeste organet i FSFE.</td>
</tr>
<tr>
<td>GNU Project</td>
<td>GNU-prosjektet</td>
@@ -124,10 +172,13 @@
<tr>
<td>hub</td>
<td>Sentralkontoret</td>
<td>I betydningen av den sentrale juridiske enheten av FSFE, som motsetning til avdelingene</td>
<td>
I betydningen av den sentrale juridiske enheten av FSFE, som
motsetning til avdelingene.
</td>
</tr>
<tr>
<td>"intellectual property"</td>
<td>“intellectual property”</td>
<td>«intellektuell eiendom»</td>
<td>Skal alltid i anførselstegn!</td>
</tr>
@@ -144,7 +195,7 @@
<tr>
<td>patron</td>
<td>beskytter</td>
<td>I betydningen av noen som støtter FSFE.</td>
<td>Navnet på et sponsornivå.</td>
</tr>
<tr>
<td>President of the FSFE</td>
@@ -153,9 +204,14 @@
</tr>
<tr>
<td>sister organisation</td>
<td>søsterorganisasjoner</td>
<td>søsterorganisasjon</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>smart card</td>
<td>krypteringskort</td>
<td>Fellesskapskortet</td>
</tr>
<tr>
<td>software patent</td>
<td>programvarepatent</td>
@@ -164,12 +220,12 @@
<tr>
<td>supporter</td>
<td>støttespiller</td>
<td>I betydningen av noen som støtter FSFE. Et alternativ er <em>bidragsyter</em></td>
<td>Navnet på et sponsornivå.</td>
</tr>
<tr>
<td>sustaining contributor</td>
<td>langtids-støttespiller</td>
<td>I betydningen av noen som støtter FSFE. Noen bedre forslag?</td>
<td>langtidsstøttespiller</td>
<td>Navnet på et sponsornivå.</td>
</tr>
<tr>
<td>trademark</td>
@@ -178,37 +234,75 @@
</tr>
<tr>
<td>UN World Summit on Information Society</td>
<td>FNs verdenstoppmøte om informasjonssamfunnet</td>
<td>&#160;</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>volunteer</td>
<td>frivillig</td>
<td>Folk som arbeider for FSFE i fritiden sin.</td>
</tr>
</table>


<h2>Standardtekster</h2>

<h3>Pressemeldinger, bunntekst</h3>

<h3>For Free Software Foundation Europe</h3>


<h4>Pressemeldinger, bunntekst</h4>

<pre>
Om Free Software Foundation Europe

Free Software Foundation Europe (FSFE) er en idéel frivillig organisasjon
som er aktiv i mange europeiske land, og som er involvert i en rekke
globale aktiviteter. Tilgang til programvare avgjør deltagelse i et
digitalt samfunn. For å sikre lik deltakelse i informasjonsalderen,
vel som konkurransefrihet, søker Free Software Foundation Europe å fremme
fri programvare, definert av frihetene til å bruke, studere, endre og
kopiere. Organisasjonen ble stiftet i 2001 med det formål å skape
oppmerksomhet om disse sakene, for å sikre fri programvare både politisk
og juridisk, og å gi folk frihet ved å støtte utvikling av fri
programvare, er FSFEs mest sentrale kampsaker.
http://www.fsfeurope.org/
Free Software Foundation Europe (FSFE) er en idéell frivillig organisasjon
som er aktiv i mange europeiske land, og som er involvert i en rekke
globale aktiviteter. Deltagelse i det digitale samfunn er avhengig av
tilgang til programvare. For å sikre lik deltakelse i informasjonsalderen,
vel som konkurransefrihet, søker Free Software Foundation Europe å
fremme fri programvare, definert av frihetene til å bruke, studere, endre
og kopiere. FSFE, som ble stiftet i 2001, har som sine mest sentrale
kampsaker å skape oppmerksomhet om disse sakene, å sikre fri programvare
både politisk og juridisk, og å gi folk frihet ved å støtte utvikling av
fri programvare.
http://fsfe.org/
</pre>

<h3>Nyhetsbrev, bunntekst</h3>

<h4>Nyhetsbrev, bunntekst</h4>

<pre>
Du finner en liste over alle FSFEs nyhetsbrev på
http://www.fsfeurope.org/news/newsletter.no.html
Du finner en liste over alle FSFEs nyhetsbrev på
http://fsfe.org/news/newsletter.no.html
</pre>


<h4>E-postsignatur for mange medlemmer</h4>

<pre>
Bli med i Fellesskapet og beskytt din frihet! (http://fellowship.fsfe.org/)
</pre>


<h3>For Aksjonsgruppen for frihet</h3>


<h4>Pressemeldinger, bunntekst</h4>

<pre>
Om Aksjonsgruppen for frihet

Aksjonsgruppen for frihet er en undergruppe av Free Software Foundation
Europe som arbeider for å hjelpe folk å forstå fri programvare-lisensering
og mulighetene dette bringer med seg. Vi tilbyr opplæringsmuligheter, leder
større arbeid med infrastruktur og håndterer FSFEs juridiske saker.
Våre mål er å spre kunnskap om de juidiske sidene ved fri programvare, å
sikre fri programvare-prosjekters interesser, å knytte til oss eksperter
på disse områdene og å hjelpe andre grupper å nå lignende mål.
Vi tror på en positiv, konstruktiv dialog og søker hele tiden å bygge
opp om den langsiktige bærekraften til fri programvare.
</pre>

</body>

Loading…
Cancel
Save