Browse Source

Moved files from help/help.*.xhtml to contribute/contribute.*.xhtml. All of

these are outdated translations and need updating.

svn path=/trunk/; revision=9879
tags/stw2018
Reinhard Müller 11 years ago
parent
commit
61454de63d

+ 134
- 0
contribute/contribute.ca.xhtml View File

@@ -0,0 +1,134 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html lang="ca">
<head>
<title>FSF Europa - Com us hi podeu involucrar?</title>
</head>

<body>
<h2>Com us hi podeu involucrar?</h2>

<p>La via més directa per a recolzar la <a
href="../documents/whatwedo.html">feina</a> i els <a
href="../documents/whyweexist.html">objectius</a> de l'FSF Europa és
mitjançant el voluntariat per a coses que cal fer. Estem molt
contents amb l'ajut rebut de la comunitat fins ara i donem
la benvinguda a tot nou contribuïdor.</p>

<p>Si encara no ho heu fet, us suggerim que us subscribiu a les
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">llistes de correu</a>
de l'FSF Europa en què estigueu interessats i que doneu un cop d'ull als arxius
per a veure si ja s'ha discutit.
</p>

<p>Si penseu que podeu i voleu ajudar amb una o una altra tasca,
una bona manera d'involucrar-se és dirigir-se a la llista de correu
apropiada. Si no trobeu una bona llista, també podeu
enviar correus electrònics a l'internacional <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
<code>team@fsfeurope.org</code></a>.
</p>

<p>Més tasques específiques amb les què necessitem ajut:</p>

<h3>Fellowship</h3>

<p class="indent">La manera més fàcil i directa d'involucrar-se
amb la Free Software Foundation Europa és d'unir-se a la <a
href="https://www.fsfe.org/">Fellowship de l'FSFE</a>. Com a Fellow,
afegiu el vostre recolzament i contribució a totes les activitats de
l'FSFE, esteu en contacte amb altra gent que pensen de manera semblant,
us trobeu amb ells per a celebrar "Festes de Llibertat" i podeu lluir
la vostra <a href="https://www.fsfe.org/card/">Fellowship Crypto-SmartCard</a>
personalitzada com a un signe visible de persona tècnica assenyada
que contribueix activament a la llibertat a l'era digital.</p>


<h3>Pàgines web</h3>

<p class="indent">Les pàgines web són un constant coll d'ampolla. Mantenir-les actualitzades i
disponibles en tants idiomes com sigui possible requereix una atenció
permanent. Al mateix temps, aquesta és una de les maneres més eficients
d'informar sobre el Programari Lliure, qüestions de la societat digital i la feina
de l'FSF Europa.</p>

<p class="indent">Es pot donar un cop de mà i s'agraeix molt tant si és de manera
regular com irregular. Si us plau, cerqueu més informació i
instruccions per a començar ràpidament <a href="/help/web.html">aquí</a>.</p>


<h3>Traduccions</h3>

<p class="indent">Una qüestió central sempre amb necessitat de traduccions és la pàgina web,
hi ha un lloc on podeu trobar alguna <a href="/help/web.html">informació
específica</a>.</p>

<p class="indent">Però la pàgina web no és l'única cosa que necessita traducció i
correccions. Les notes de premsa, els opuscles i els fulletons també poden arribar a
més gent si es tradueixen.</p>

<p class="indent">Traduir i corregir textos és una contribució preciosa a la feina
de l'FSF Europa i una excel·lent oportunitat de prendre part espontàniament en
les activitats de l'FSF Europa sense un compromís de llarg termini. Tenim una
pàgina separada amb <a href="/contribute/translators.html">informació per a
traductors</a>.</p>


<h3>Estands a fires i events</h3>

<p class="indent">L'FSF Europa ha d'estar en contacte amb gent aliena a la
comunitat per tal de fer-los entendre que el Programari Lliure és més que
uns quants programes macos i familiaritzar-los amb l'FSF.</p>

<p class="indent">Una part important per a fer això és ser present en fires. Però,
malgrat que normalment proveïm amb tot el necessari per a muntar un
estand, hi ha una cosa que simplement no podem generar: gent.</p>

<p class="indent">Necessitem voluntaris per a presentar els estands, parlar amb la gent,
explicar-los la filosofia del Programari Lliure i què són l'FSF i
el Projecte GNU, i simplement estar-hi allà. Res no queda més malament
que un estand buit. També preferim de tenir voluntaris locals per a
encarregar-se de l'organització dels estands.</p>

<p class="indent">L'organització de les presències a les fires
es fa normalment a les llistes locals o a la
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth"
>llista de coordinació de fires</a>.
</p>


<h3>Becaris</h3>

<p class="indent">La Free Software Foundation Europa opera en un
ambient molt barrejat de voluntaris de molts països i molts
empleats a temps complet, al costat dels quals també és possible de tenir
becaris.</p>

<p class="indent">Així que si teniu un parell de mesos disponibles per a
alguna cosa que sigui alhora útil i divertida i la considereu com a una opció
per a vosaltres, mireu la nostra pàgina <a href="/contribute/internship.html">Uniu-vos
a la revolució: Becaris a l'FSFE</a> per a més informació.</p>


<h3>Donacions</h3>


<p class="indent">Una altra manera de recolzar la feina de l'FSF Europa és mitjançant
donacions. Com qualsevol altra organització, l'efectivitat de
l'FSF Europa depèn dels recursos financers. D'això depèn pagar gent per a treballar
en i per al Programari Lliure, imprimir opuscles, enviar correu als periodistes i
polítics, proveïr d'infraestructura per a projectes
i molt més. Si creieu que podeu contribuir financerament a la
nostra feina, trobareu informació sobre com fer-ho a la nostra pàgina de <a
href="/help/donate.html">donacions</a>.</p>


</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Rafael Carreras</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 148
- 0
contribute/contribute.pt.xhtml View File

@@ -0,0 +1,148 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<html>
<head>
<title>FSF Europe - Como se pode envolver?</title>
</head>

<body>
<h2>Como se pode envolver?</h2>

<p>
A FSFE tem <a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">listas de
correio</a> de toda a Europa, organizadas por países ou actividades. Você
pode encontrar os membros de sua comunidade local de Software Livre
através das listas e pode apoiar o trabalho e os objectivos da FSFE
pelo voluntariado para um trabalho pró-activo. Contribuições de tempo e
energia são sempre bem-vindas.
</p>

<p>
Para começar pode subscrever uma lista de uma área específica do seu
interesse ou enviar um email para
<a href="mailto:team@fsfeurope.org">team@fsfeurope.org</a> e nós o
ajudaremos.
</p>

<p>
Aqui estão alguns caminhos específicos para poder contribuir para o
movimento de Software Livre na Europa:
</p>

<h3>Fellowship</h3>

<p>
A maneira mais fácil e mais directa de ficar envolvido com a Free Software
Foundation Europe é aderir à <a href="https://www.fsfe.org/">Fellowship of
FSFE</a>. Como Fellow (Membro), você torna visível o seu suporte e
colaboração em todas as actividades da FSFE, entra em contacto com pessoas
de opiniões idênticas, encontra-se com elas para celebrar as "Freedom
Parties" (Festas da Liberdade) e o seu personalizado
<a href="https://www.fsfe.org/card/">Fellowship Crypto-SmartCard</a> pode
ser usado como sinal visível de que é uma pessoa tecnicamente responsável
e que contribui activamente para a liberdade na era digital.
</p>

<h3>Páginas web</h3>

<p>
As páginas web são um funil constante. Mantê-las actualizadas e
disponíveis em tantas líguas quanto possível requer atenção permanente.
Ao mesmo tempo é um dos meios mais eficientes de informar acerca do
Software Livre, das publicações da sociedade digital e do trabalho da FSFE.
</p>

<p>
Dar uma ajuda é possivel e é muito apreciado, tanto de uma forma irregular
como de uma forma habitual. Por favor obtenha mais informações e instruções
de início-rápido <a href="/contribute/web/web.html">aqui</a>.
</p>

<h3>Traduções</h3>

<p>
Uma publicação central que precisa sempre de traduções é a página web,
na qual pode encontrar alguma
<a href="/contribute/web/web.html">informação dedicada</a> acerca dela.
</p>

<p>
Mas a página web não é a única coisa que necessita de tradução e
revisão. Comunicados de imprensa, brochuras e folhetos também podem
alcançar mais pessoas quando traduzidos.
</p>

<p>
A tradução e revisão de textos é um precioso contributo para o trabalho
da FSFE e uma excelente oportunidade de espontaneamente fazer parte das
actividades da FSFE sem obrigações a longo-prazo. Nós temos uma página
separada com
<a href="/contribute/translators.html">informação para os
traductores</a>.
</p>

<h3>Stands em Feiras</h3>

<p>
A FSFE tem de entrar em contacto com pessoas fora da comunidade
para fazer perceber que o Software Livre é mais do que apenas aplicações
engraçadas e familiarizá-los com a FSF.
</p>

<p>
Uma importante parte disto é estando presente em feiras. Mas enquanto nós
geralmente conseguimos fornecer tudo o que é necessário para montar um
stand, existe uma coisa que não conseguimos gerar: pessoas.
</p>

<p>
Nós precisamos de voluntários para estarem presentes nos stands, falar
com as pessoas, explicar-lhes a filosofia do Software Livre e o que a FSF
e o Projecto GNU são e simplesmente estar lá. Nada dá pior imagem do que
um stand de uma feira vazio. Nós também preferimos ter voluntários locais
a tomar conta da organização dos stands.
</p>

<p>
Se estiver interessado em ajudar, pode encontrar mais informação na nossa
<a href="/contribute/booth/booth.html">Página de informação para
voluntários nos stands</a>.
</p>

<h3>Estágios</h3>

<p>
A Free Software Foundation Europe funciona num ambiente muito
diversificado, com voluntários de muitos países e alguns empregados a
tempo-inteiro, pelo que também é possivel fazer estágios.
</p>

<p>
Ou seja, se você tem alguns meses para passar em algo que é ao mesmo
tempo útil e divertido e considerando isto como uma opção para si mesmo,
examine a nossa página
<a href="/contribute/internship.html">Join the revolution: Internships at
FSFE</a> para obter mais informações.
</p>

<h3>Donativos</h3>

<p>
Outra forma de apoiar o trabalho da FSFE é através de donativos. Tal como
em qualquer outra organização, a eficiência da FSFE depende dos seus
recursos financeiros. Pagar às pessoas para trabalhar no e para o
Software Livre, imprimir brochuras, corresponder com jornalistas e
políticos, fornecer infraestructuras para os projectos e muito mais
depende disto. Se acha que pode contribuir finaceiramente para o nosso
trabalho, você pode encontrar informação de como o poderá fazer na página
de <a href="/help/donate.html"> donativos</a>.
</p>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 126
- 0
contribute/contribute.ru.xhtml View File

@@ -0,0 +1,126 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Как Вы можете принять участие?</title>
</head>

<body>
<h2>Как Вы можете принять участие?</h2>

<p>Самую эффективную помощь <a href="../documents/whatwedo.html">делу</a>
и <a href="../documents/whyweexist.html">целям</a> Free Software Foundation
Europe оказывают добровольцы, которые выполняют необходимую работу.
Мы очень рады той помощи, которую уже получили от сообщества, и приветствуем
каждого нового участника.</p>

<p>Мы предлагаем Вам подписаться на
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">почтовую рассылку</a>
FSFE (если, конечно, Вы уже не сделали этого) в той области, которой вы
заинтересованы, и просмотреть архивы, чтобы узнать, какие темы уже были
обсуждены.
</p>

<p> Если Вы можете и хотите помочь нам в той или иной области, то лучший способ
начать - сообщить в почтовую рассылку о Вашем намерении. Если вы затрудняетесь выбрать
подходящую рассылку, всегда есть международная рассылка <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
<code>team@fsfeurope.org</code></a>.
</p>

<p>Вот в каких областях нам нужна Ваша помощь:</p>

<h3>Товарищество.</h3>

<p class="indent">Самый простой и очевидный способ принять участие в деле
Free Software Foundation Europe - присоединиться к <a
href="https://www.fsfe.org/">Товариществу FSFE</a>.
Товарищи участвуют в поддержке и развитии всех видов деятельности
FSFE, общаются с единомышленниками, встречаются вместе, чтобы устроить
"Свободные вечеринки". Они так же получают персональную <a
href="https://www.fsfe.org/card/">Цифровую карту-значок товарищества FSFE</a> которая
демонстрирует, что владелец карты разбирается в цифровых технологиях и активно
участвует в создании свободной цифровой эпохи.</p>


<h3>Веб-страницы.</h3>

<p class="indent">Веб-страницы - это наша постоянная проблема. Чтобы поддерживать их всегда
обновлёнными, на стольких языках, скольких это возможно, требуется постоянная работа над ними.
В то же время веб-страницы являются одним из наиболее эффективных способов иформирования
о свободном программном обеспечении, вопросах цифрового мира и работе FSFE.</p>

<p class="indent">Ваша помощь, как постоянная, так и время-от-времени,
очень нужна и очень ценится. За более подробной информацией и инструкциями, пожалуйста,
обращайтесь <a href="/contribute/web/web.html">сюда</a>.</p>


<h3>Переводы.</h3>

<p class="indent">Переводы наших веб-страниц всегда являются важным вопросом.
Вы можете найти некоторую техническую информацию
<a href="/contribute/web/web.html">здесь</a>.</p>

<p class="indent">Впрочем, не только веб-страницы требуют перевода и редактирования.
Статьи в прессе, брошюры и листовки, также станут понятнее многим людям,
если они переведены на их язык.</p>

<p class="indent">Перевод и редактирование текстов - ценный вклад в дело FSFE и
хороший способ поучаствовать без каких-либо долгосрочных обязательств. У нас есть
отдельная страница с <a href="/contribute/translators.html">информацией для
переводчиков.</a>.</p>


<h3>Выставочные павилионы.</h3>

<p class="indent">FSFE остаётся на связи с людьми вне сообщества, чтобы
объяснить им: свободное программное обеспечение - это больше, чем просто набор
хороших программ, и познакомить их с FSF.</p>

<p class="indent">Важная составная часть этого процесса - присутствие на выставках.
Хотя обычно у нас есть всё необходимое, чтобы собрать выставочный павильон,
мы не можем просто взять и изготовить самый важный его элемент - персонал.</p>

<p class="indent">Нам нужны добровольцы, общающиеся с людьми, объясняющие им
философию открытости программного обеспечения
(и что вообще такое - FSF и GNU?), да и просто присутствующие в павилионах.
Что может выглядеть тоскливее, чем пустующий выставочный павилион?
Мы предпочитаем, чтобы организацией павилиона заведовали местные добровольцы.</p>

<p class="indent">Если Вы заинтересовались, то сможете найти более подробную
информацию на нашей <a href="/contribute/booth/booth.html">Информационной странице
для добровольцев на выставках</a>.</p>


<h3>Интернатура.</h3>

<p class="indent">Free Software Foundation Europe
работает с помощью смешанных групп добровольцев из разных стран и нескольких
постоянных работников. Также возможна поддержка интернатуры.</p>

<p class="indent">Так что, если у Вас есть пара свободных месяцев и желание
потратить их, совместив полезное с приятным, то подумайте об этом предложении
и посетите страницу <a href="/contribute/internship.html">Присоединись к революции:
Интернатура в FSFE</a>.</p>


<h3>Пожертвования.</h3>

<p class="indent">Ещё один способ поддержать дело FSF - через пожертвования.
Как и у любой другой организации, эффективность FSFE зависит от
финансовых возможностей. Зарплата работникам FSFE,
печать брошюр, почта журналистам и политикам, предоставление инфраструктуры
проектам и многое много другое заисит от финансов. Если вы чувствуете, что можете
помочь нашему проекту пожертвованием, вы найдёте информацию для Вас на странице
<a href="/help/donate.html">Пожертвования</a>.</p>


</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
<translator>Popov Artem aka [Barafu Albino Cheetah]</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 114
- 0
contribute/contribute.sr.xhtml View File

@@ -0,0 +1,114 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html lang="sr">
<head>
<title>FSS Evrope - Kako se uključiti?</title>
</head>

<body>
<h2>Kako se uključiti?</h2>

<p>Najlakši način za podršku<a
href="../documents/whatwedo.html">delovanju</a> i <a
href="../documents/whyweexist.sr.html">ciljevima</a> FSS Evrope je
volontiranje na poslovima koje je potrebno obaviti. Vrlo smo radosni
zbog pomoći koju smo dobili od zajednice do sada i želimo dobrodošlicu
svakom novom volonteru.</p>

<p>Ukoliko to niste do sada uradili, savetujemo Vam da se registrujete na neku od
<a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">mailing listi</a> FSS Evrope
za koju ste zainteresovani i da pogledate arhive i vidite o čemu je do sada
diskutovano.
</p>

<p>Ukoliko želite i možete da pomognete na nekom od poslova, pošaljite email na odgovarajuću
mailing listu. Ukoliko ne pronađete odgovarajuću, pošaljite email na internacionalnu listu
<a href="mailto:team@fsfeurope.org"><code>team@fsfeurope.org</code></a>.
</p>

<p>Kako nam možete pomoći:</p>

<h3>Družina (Fellowship)</h3>

<p class="indent">Najlakši i najdirektiniji način uključivanja u aktivnosti FSS Evrope je
pristupanje <a href="https://www.fsfe.org/">Družini FSS Evrope</a>.
Kao član družine javno ističete svoju podršku i učešće u svim aktivnostima
FSS Evrope, bivate u kontaktu sa istomišljenicima, sastajete se sa njima na
"Slobodnim žurkama" i možete nositi Vašu ličnu <a href="https://www.fsfe.org/card/">
kriptovanu smart-karticu družine</a> kao obeležje osobe koja aktivno
doprinosi slobodi u digitalnim dobu.</p>


<h3>Web strane</h3>

<p class="indent">Web strane predstavljaju konstatnu teškoću jer je njihovo ažuriranje i
dostupnost na više jezika vrlo težak zadatak koji iziskuje stalnu pažnju.
Ujedno web strane predstavljaju najefikasniji način informisanja javnosti
o slobodnom softveru, informatičkom društvu i radu FSS Evrope.</p>

<p class="indent">Pomoć u ovoj oblasti je veoma dobrodošla, a više informacija i
upustva se mogu pronaći <a href="/help/web.html">ovde</a>.</p>


<h3>Prevođenje</h3>

<p class="indent">Centralni zadatak kada je prevođenje u pitanju su web strane, o čemu se više
informacija može naći <a href="/help/web.html">ovde</a>.</p>

<p class="indent">Web strane nisu jedine, već postoji potreba za prevođenjem novinskih izdanja, brošura,
i lifleta kako bi što više ljudi došlo do njih.</p>

<p class="indent">Prevođenje i korektura tekstova predstavljaju dragocenu pomoć u radu FSS Evrope
i odličan način za spontano pomaganje bez obavezivanja na duži rok. Informacije za
prevodioce se nalaze na <a href="/contribute/translators.html">
strani posvečenoj informacijama za njih</a>.</p>


<h3>Sajmovi</h3>

<p class="indent">FSS Evrope treba da utiče na ljude koji nisu svesni činjenice da je
slobodan softver mnogo više od nekoliko odličnih programa, kako bi se
upoznali sa FSS.</p>

<p class="indent">Bitan deo pomenutog delovanja je učešće na sajmovima. Iako možemo da obezbedimo
potrebne štandove, jednu stvar ne možemo: ljude.</p>

<p class="indent">Zato su nam potrebni volonteri koji će biti prisutni na štandovima i razgovarati
sa ljudima, objašnjavajući im filozofiju slobodnog softvera i aktivnosti FSS-a i
GNU projekta. Ništa nije gore od praznog štanda na sajmu. Naročito volimo da imamo
lokalne volontere koji se bave organizacijom štand(ov)a.</p>

<p class="indent">Organizacija sajma se obično odvija na listama na kojma se govori jezik mesta gde se
sajam održava ili na <a href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth">
listi za koorsinaciju organizacije sajmova</a>.</p>


<h3>Koordinacija</h3>

<p class="indent">FSS Evrope deluje u veoma raznolikom okruženju volontera iz mnogih zemalja pa je
vrlo važno zadržati koordinaciju.</p>

<p class="indent">Stoga, ukoliko imate na raspolaganju nekoliko meseci koje biste utrošili na
nešto što je korisno i zabavno, pogledajte <a href="/contribute/internship.html">
Priključi se revoluciji: Interships at FSFE</a>.</p>


<h3>Donacije</h3>


<p class="indent">Još jedan način za podršku Fondaciji su donacije. Kao i svuda, efikasnost FSS
Evrope zavisi od njenih fondova. Plaćenje ljudi koji rade u Fondaciji i za nju,
štampanje materijala, podrška projektima i mnogo toga, zavisi od finansijskih
sposobnosti FSS Evrope. Ukoliko želite da pomognete FSS Evrope na ovaj način,
pogledajte našu <a href="/help/donate.html">stranu za donacije</a>.</p>


</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 0
- 123
contribute/contribute.sv.xhtml View File

@@ -1,123 +0,0 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html lang="en">
<head>
<title>FSF Europe - Vad måste göras?</title>
</head>
<body>

<h2>Hur kan du hjälpa oss?</h2>

<p>Det effektivaste sättet att stödja det <a
href="../documents/whatwedo.html">arbete</a> och de
<a href="../documents/whyweexist.html">mål</a> som FSF Europe strävar mot
är genom att ställa upp och hjälpa till med det som måste göras. Vi är
väldigt glada över den hjälp vi fått från samhället kring fri
programvara så här långt och välkomnar varje ny bidragare.</p>

<p>Om du inte har gjort det tidigare så föreslår vi att du anmäler dig
till de av FSF Europes <a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo">e-postlistor</a> som
du intresseras av och tar en titt i arkiven för att se vad som redan
diskuterats.</p>

<p>Om du känner att du kan och vill hjälpa oss med någon uppgift så är
ett e-brev till en passande e-postlista ett bra sätt att bli involverad.
Om du inte hittar en passande e-postlista så kan du skicka till den
internationella <a href="mailto:team@fsfeurope.org">
<code>team@fsfeurope.org</code></a>.
</p>

<p>Mer specifika uppgifter vi vill ha hjälp med:</p>

<h3>Webbsidor</h3>

<p class="indent">Webbsidor är en konstant flaskhals. Att hålla dem uppdaterade och
tillgängliga på så många språk som möjligt kräver konstanta insatser.
Samtidigt är det ett av de effektivaste sätten att informera om fri
programvara, frågor rörande det digitala samhället och arbetet som
utförs av FSF Europe.
</p>

<p class="indent">Oavsett om det är på regelbunden eller oregelbunden basis så är hjälp
alltid möjlig och uppskattad. Du hittar vägledning och information <a
href="/help/web.html">här</a>.</p>

<p class="indent"><b>[SÖKER KOORDINATOR]</b> Om du känner dig villig att ta ett ansvar
för att hjälpa andra att bidraga till sidan, koordinera de som
volontärarbetar med webbsidorna och hålla ett öga på de problem som
uppstår, var vänlig och kontakta <a
href="mailto:web@fsfeurope.org">e-postlistan web</a></p>


<h3>Översättningar</h3>


<p class="indent">Ett problem är att det alltid behövs översättningar av dessa
webbsidor. Det finns <a href="/help/web.html">speciell information</a> om
det.</p>

<p class="indent">Men webbsidor är inte det enda som behöver översättas och
korrekturläsas. Pressreleaser, broschyrer och flygblad når även de en
bredare publik om de översätts. Hjälp med detta uppskattas mycket.</p>


<h3>Utställningsmontrar</h3>


<p class="indent">FSF Europe måste komma i kontakt med människor utanför den inre
kretsen av anhängare för att få den att inse att fri programvara är mer
än bara bra program och att göra dem bekanta med FSF.</p>

<p class="indent">En viktig del i detta arbete är att vara närvarande på mässor och
andra utställningar. Men trots att vi normalt sett kan få fram allt
material som behövs för att sätta upp en monter är det alltid en sak som
vi inte enkelt kan skapa, människor.</p>

<p class="indent">Vi behöver volontärer som kan bemanna montrar, tala med besökarna,
förklara filosofin men fri programvara och vad FSF och GNU-projekt
handlar om och helt enkelt finnas till hands. Inget ser sämre ut än en
tom monter. Dessutom vill vi helst se lokala volontärer som tar över
organisationen av montrarna.</p>

<p class="indent">Organisation av utställningar och mässor sköts oftast på de
lokaliserade e-postlistorna eller på <a
href="http://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/booth">booth
coordination list (eng.)</a></p>


<h3>Blandade publika uppgifter</h3>


<p class="indent">Du kan följa en del av det jobb som FSF gör på <code><a
href="http://savannah.gnu.org/pm/?group_id=53">http://savannah.gnu.org/pm/?group_id=53</a></code>.
Tveka inte att föreslå nya ämnen. Om du vill vara aktivt involverad i
organisationen av uppgifter så kan vi tilldela dig de rättigheter du
behöver för att göra det.</p>


<h3>Donationer</h3>


<p class="indent">Ett annat sätt att stödja FSF Europes arbete är genom donationer. Som
alla organisationer är effektiviteten inom FSF Europe beroende på sina
ekonomiska tillgångar. Att betala folk för att skriva fri programvara,
trycka broschyrer, skriva till journalister och politiker,
tillhandahålla infrastruktur för projekt och mycket annat beror på
detta. Om du känner att du kan bidra till vårt arbete ekonomiskt hittar
du information om hur du går tillväga på vår <a href="donate.html">sida
om donationer</a></p>.


</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>

</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->


Loading…
Cancel
Save