Browse Source

Dutch translation

svn path=/trunk/; revision=12241
pull/8/head
rolf_camps 11 years ago
parent
commit
612732212c
1 changed files with 185 additions and 0 deletions
  1. +185
    -0
      news/2009/news-20090227-01.nl.xhtml

+ 185
- 0
news/2009/news-20090227-01.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,185 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2009-02-27">
<head>
<title>
De FSFE engageert zich in de EU-browserzaak
</title>
</head>
<body>

<h1>De FSFE engageert zich in de EU-browserzaak</h1>

<p newsteaser="yes">
De Free Software Foundation Europe ondersteunt het
antitrustonderzoek van de Europese Commissie tegen Microsoft en
heeft dan ook een officieel verzoek ingediend om aan de zaak
toegevoegd te worden als betrokken derde partij.
</p>

<p>
Het onderzoek ging op 16 januari van start met de aankondiging
van het DG voor concurrentie dat ze een mededeling van punten van
bezwaar hadden opgesteld over misbruiken door Microsoft van de
webstandaarden en het koppelen van Internet Explorer (IE) aan
hun familie van Windows besturingssystemen. Het is gebaseerd op
een klacht ingediend door Opera, een Europees bedrijf dat actief
is in het ontwikkelen van een webbrowser, die al in 2007
ondersteund werd door de FSFE.
</p>

<p>
De FSFE vindt anticompetitief gedrag onaanvaardbaar. Ongeacht of
het voortvloeit uit het "koppelen" van producten of uit het
omzeilen van standaarden en toegankelijkheid. De FSFE zal steeds
proberen om acties te ondersteunen die concurrentie mogelijk
maken en innovatie ondersteunen.
</p>

<p>
De FSFE is een sterk voorstander van vrije keuze en Open
Standaarden. Dit betekent dat ze werk maken van de strijd tegen
het misbruik van standaarden door het toevoegen van propriëtaire
uitbreidingen die het internet op een onwettige manier
fragmenteren. De FSFE is blij met elk bedrijf dat mee in de
browsermarkt stapt en ondersteunt hun zoektocht naar het
verbeteren van hun producten om optimaal te presteren op de
verkozen platformen.
</p>

<p>
Geen enkel bedrijf mag in de positie komen waar zij kunnen
bepalen hoe het internet er uit zal zien. Het mag de kans niet
krijgen om gebruik te maken van hun dominante positie op één
bepaald platform om standaarden te laten verwateren of controle
te nemen over de server en de client.
</p>

<p>
Georg Greve, voorzitter van de FSFE formuleert het als
volgt:"Antitrustwetgeving moet ingrijpen indien een dominante
marktspeler voortdurend en op grote schaal misbruik maakt van
zijn positie om ook in andere domeinen de concurrentie te
schaden. In dit geval heeft Microsoft zijn monopolie op haar
platform misbruikt om Internet Explorer op kunstmatige wijze
alomtegenwoordig te maken, waarna ze de standaarden voor servers
en clients hebben gewijzigd om de compatibiliteit te verstoren
en concurrentie te bemoeilijken."
</p>

<p>
"De ontwerpbeslissingen waardoor IE gemakkelijker integreerde
dan alternatieve browsers en de niet gedocumenteerde wijzigingen
van de webstandaarden waren technologisch onverantwoord. De
gevolgen van deze wijzigingen waartegen de Europese Commissie nu
optreedt zijn geen neveneffecten, het waren de beoogde
gevolgen", besluit Greve.
</p>

<p>
"Microsoft dat zich vaak uitspreekt voor vrije concurrentie en
interoperabiliteit moet nu maar eens de daad bij het woord
voegen", zegt Carlo Piana, raadsheer van de FSFE. "Tot nu toe
hebben we daar echter nog niet veel van gezien terwijl de acties
tegen Vrije Software breed worden uitgesmeerd. Wij blijven
onverzettelijk in onze eis voor het herstellen van echte
concurrentie en een gelijke behandeling van alle marktspelers."</p>

<p>Eerdere verklaringen van de FSFE:</p>

<ul>
<li>
<a href="http://fsfeurope.org/news/2007/news-20071221-01">De
FSFE staat achter een nieuw antitrustonderzoek tegen
Microsoft</a></li>
<li>
<a href="http://fsfeurope.org/news/2009/news-20090120-02">Webbrowserinteroperabiliteit:
de FSFE is verheugd over de beslissing van de EC en biedt
ondersteuning aan</a></li>
</ul>

<p>
De FSFE stuurde in 2007 reeds een brief hierover aan Europees Commissaris
Neelie Kroes:
</p>

<ul>
<li>
<a href="http://fsfeurope.org/documents/20071219-opera-antitrust.pdf">Support
of Opera Software antitrust complaint</a></li>
</ul>


<h2>Achtergrondinformatie</h2>

<p>
De FSFE ondersteunde eerder al het onderzoek van het DG
concurrentie van de Europese Commissie in 2001 tegen de
weigering van Microsoft om haar interoperabiliteitsgegevens
bekend te maken. Dit was de eerste keer dat de Vrije
Softwaregemeenschap betrokken was in zo'n zaak. Dit engagement
heeft mee geleid naar de eindbeslissing in 2004 die Microsoft
oplegde om de interoperabiliteitsinformatie publiek bekend te
maken.
</p>

<p>
De uitspraak hield ook stand bij de beslissing van het Europees
Hof van Eerste Aanleg in 2007. Uiteindelijk kreeg Samba en de
hele gemeenschap toegang tot de interoperabliliteitgegevens
tegen voorwaarden die compatibel zijn met de GNU General Public
License. De gegevens worden nu geïmplementeerd in meer en beter
interoperabele software, ten voordele van het hele
IT-ecosysteem.
</p>

<h2>De Free Software Foundation Europe</h2>

<p>
De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
Vrije Software.
</p>

<p>
U vindt meer informatie over het werk van de FSFE
via <a href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.
</p>

<h2>Contact</h2>

<ul>
<li>België: +32 2 747 03 57</li>
<li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73</li>
<li>Zweden: +46 31 7802160</li>
<li>Zwitserland: +41 43 500 03 66</li>
<li>VK: +44 29 200 08 17 7</li>
</ul>

<p>
<a href="/contact/contact.html">Coördinaten</a> van de FSFE.
</p>

</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>

</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

<!-- LocalWords: geïmplementeerd
-->

Loading…
Cancel
Save