NL translation of update of Activities
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

pull/2095/head
André Ockers 2 years ago
parent f4036e93a2
commit 60fbf4d552

@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>2</version>
<version>3</version>
<head>
<title>Activiteiten</title>
@ -12,32 +12,32 @@
<div id="introduction">
<p>
Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt Free Software
Als niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk werkt Free Software
Foundation Europe aan het creëren van algemeen begrip voor en
ondersteuning van Vrije Software en Open Standaarden. De volgende
activiteiten zijn concrete acties die we op het gebied van
publieke bewustmaking, beleidsvoorlichting en juridische ondersteuning hebben genomen.
activiteiten zijn onze concrete acties op het gebied van
publieke bewustmaking, beleidsvoorlichting en juridische ondersteuning.
</p>
</div>
<p>
Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE elke dag gewerkt om Vrije Software in Europa en daarbuiten te bevorderen. Met
Sinds haar oprichting in 2001 heeft de FSFE elke dag gewerkt om Vrije Software in Europa en daarbuiten te bevorderen. Met
onze concrete activiteiten, gebaseerd op de <a
href="/about/ourwork.html">drie pijlers van ons werk</a>, richten wij onze aandacht op het beschermen en uitbreiden van gebruikersrechten. Sommige van onze
acties lopen vele jaren en andere zijn gericht op de korte termijn
acties lopen vele jaren en andere zijn gericht op korte termijn
ontwikkelingen maar ze maken allemaal deel uit van onze missie: gebruikers in staat stellen om technologie te controleren.
</p>
<p>
Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit voortdurende betrokkenheid
Een ander belangrijk deel van ons werk bestaat uit voortdurende betrokkenheid
en achtergrondwerk. We zijn aanwezig op <a
href="/events/events.html">tientallen conferenties</a> per jaar,
ondersteunen en onderhouden een <a
ondersteunen en beheren een <a
href="/contribute/contribute.html">uitstekende gemeenschap</a> en
voorzien deze van nuttige middelen. Bovendien zijn we een
prominent aanspreekpunt voor alle vragen en verzoeken om informatie rond
softwarevrijheid, open standaarden en gebruikersrechten.
</p>
voorzien deze van nuttige hulpmiddelen. Bovendien zijn we een
prominent aanspreekpunt voor alle vragen naar en verzoeken om informatie rond
softwarevrijheid, Open Standaarden en gebruikersrechten. We bieden ook <a href="/freesoftware/legal/faq.html">basis educatieve hulpbronnen</a> over Vrije Software-gerelateerde juridische en licentie-kwesties.
</p>
<localmenu id="1">Hoogtepunten</localmenu>
@ -46,3 +46,4 @@
</body>
<translator>André Ockers</translator>
</html>

Loading…
Cancel
Save