Committing in .

Added Files:
	wgig.el.xhtml

svn path=/trunk/; revision=10691
pull/8/head
sstavra 2008-06-22 00:24:50 +00:00
parent b7bd845d98
commit 5f1739acd2
1 changed files with 96 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,96 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSFE - Σύνοδος Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS)</title>
</head>
<body>
<center>
<h1>Ομάδα Εργασίας για τη Διαδικτυακή Διακυβέρνηση (Working Group on Internet Governance,
WGIG)</h1>
</center>
<p>Ως αποτέλεσμα της πρώτης φάσης της WSIS, η <a target="_blank"
href="http://www.wgig.org">Ομάδα Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τη Διαδικτυακή Διακυβέρνηση</a> (WGIG) έχει συσταθεί από τον κ. Kofi Annan με τον κ. Markus Kummer
Εκτελεστικό Συντονιστή.</p>
<p>Αυτή η ομάδα εργασίας έχει την έννοια της περιεκτικής άσκησης και γενικά
ισχυρίζεται ότι θα αντιπροσωπεύει "όλους τους ενδιαφερόμενους". Ωστόσο: το
Ελεύθερο Λογισμικό, η βάση του Διαδικτύου, είχε προφανώς σκόπιμα αποκλειστεί
στο ξεκίνημα της ομάδας. Ως αποτέλεσμα, ενώ το Ελεύθερο Λογισμικό υπάρχει στον
<a
href="http://www.wgig.org/docs/inventory-issues.pdf"
target="_blank">κατάλογο των θεμάτων</a>, δεν υπάρχει ομάδα για το Ελεύθερο
Λογισμικό (οργανισμός, πρόγραμμα ή εταιρία) που να εκπροσωπείται στην WGIG.</p>
<p>Η πρώτη άσκηση της WGIG ήταν να εκδώσει ένα σύνολο από <a
href="http://www.wgig.org/working-papers.html" target="_blank">θεματικές
δημοσιεύσεις</a> σχετικά με διάφορα ζητήματα την 1η Φεβρουαρίου 2005 --
δίνοντας προθεσμία 10 ημερών για υποβολή σχολίων σε 20 δημοσιεύσεις
οι οποίες βρίσκονταν σε φάση επεξεργασίας για μήνες.</p>
<p>Σε στενή συνεργασία με τον <a href="/associates/">συνεργαζόμενο</a>
οργανισμό <a href="http://www.vialibre.org.ar/">La Fundacion
Via Libre</a>, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού κατάφερε
τουλάχιστο να σχολιάσει δύο από τις πιο σημαντικές -- αν και οι άλλες
δημοσιεύσεις θα έπρεπε επίσης να σχολιαστούν.</p>
<ul>
<li>Σχόλια στη δημοσίευση <b>Κυβερνοασφάλεια, κυβερνοέγκλημα</b><br />
Αυτή η δημοσίευση θα έπρεπε να θεωρηθεί η ίδια ως κυβερνοέγκλημα.
Ζητάει να τεθεί εκτός νόμου, ανάμεσα σε άλλα, το hacking, η τέχνη
της ανακάλυψης κομψών λύσεων σε μη προφανή προβλήματα -- με άλλα
λόγια: η καινοτομία. Προωθεί επίσης τη λογοκρισία και ζητάει τη
λήψη μέτρων ενάντια σε ο,τιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί πορνογραφικό
υλικό.<br />
<a href="WGIG-WP-Cybercrime-Comments.pdf">[Διαβάστε περισσότερα (PDF)]</a>
</li>
<li>Σχόλια στη δημοσίευση για τα <b>Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας</b><br />
Σε αυτή τη δημοσίευση, η WGIG προωθεί τυφλά την ιδεολογία της μονοπώλησης
της γνώσης σε σημείο να ζητάει την "εξισορρόπηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
με αυτά τα συμφέροντα". Με άλλα λόγια, ζητάει η Παγκόσμια Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (UDHR) να μετατραπεί σε κείμενο διαπραγμάτευσης·
επίσης θέτει την WGIG σε άμεση αντιπαράθεση με τη Διακήρυξη Αρχών της WSIS,
η οποία επαναβεβαίωσε την UDHR και ήταν και η βάση για τη σύσταση της WGIG.<br />
<a href="WGIG-WP-IPR-Comments.pdf">[Διαβάστε περισσότερα (PDF)]</a>
</li>
</ul>
<p>Οι άλλες δημοσιεύσεις ήταν παρόμοιας ποιότητας. Μη σχετιζόμενος με τις δικές μας
δραστηριότητες, ο κ. Karl Auerbach, Πρώην Εκλεγμένος Διευθυντής Βορείου Αμερικής της
ICANN, για παράδειγμα έκανε <a
href="http://www.wgig.org/docs/Comment-Auerbach.pdf"
target="_blank">γενικά σχόλια</a> για όλες τις δημοσιεύσεις
</p>
<p class="indent"><em>
"Πολύ μικρή προσοχή σε γενικές αρχές που καθορίζουν το διάλογο και υπερβολική
εστίαση σε εύκολες περιγραφές τεχνολογίας".
</em></p>
<p class="indent"><em>
"Η χωρίς αμφισβήτηση αποδοχή του τεχνολογικού κατεστημένου σα να επρόκειτο για
έναν περιορισμό του τι θα μπορούσε να συμβεί στο μέλλον. Για παράδειγμα, μια
δημοσίευση αποδέχεται τυφλά τον τελείως αναπόδεικτο ισχυρισμό ότι μπορεί να
υπάρξει μόνο ένας DNS root σα να ήταν γεγονός παρά τα χρόνια συνεχούς λειτουργικής
εμπειρίας που υποδεικνύουν το αντίθετο".
</em></p>
<p>
Περισσότερα σχόλια μπορούν να βρεθούν <a
href="http://www.wgig.org/Comments-Papers.html"
target="_blank">εδώ</a>.</p>
<p>Μαζί με τους φίλους, συνεργαζόμενους και εταίρους, το FSFE συνέχισε να
παρακολουθεί τη διαδικασία στην WGIG και θα συνεχίσει να το κάνει και στην
επόμενη φάση της, το <a href="/projects/igf/">Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου
(Internet Governance Forum, IGF)</a>.</p>
</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->