Browse Source

Updates according to the original

svn path=/trunk/; revision=24002
pull/8/head
kaare 8 years ago
parent
commit
5f109b0b48
1 changed files with 51 additions and 28 deletions
  1. +51
    -28
      freesoftware/basics/tools-and-freesoftware.da.xhtml

+ 51
- 28
freesoftware/basics/tools-and-freesoftware.da.xhtml View File

@@ -21,10 +21,13 @@
Fri software giver os grundlæggende friheder, som anden software ikke giver os.
De fleste har stiltiende vænnet sig til sådanne begrænsninger. Derfor
tydeliggør først en sammenligning, hvor meget anvendelse af ikke-fri software
hæmmer os. Fri software må benyttes som værktøj. Her vil vil udpensle hvilke
absurde følger det ville have, hvis eksempelvis en skruetrækker kun måtte
benyttes på lige så begrænset vis, som det er tilfældet med ikke-fri
software:
hæmmer os.
</p>

<p>
Fri software må benyttes som værktøj. Her vil vil udpensle hvilke absurde
følger det ville have, hvis eksempelvis en skruetrækker kun måtte benyttes på
lige så begrænset vis, som det er tilfældet med ikke-fri software:
</p>

</div>
@@ -64,8 +67,8 @@ software lige så vel som ved værktøj. Også inden for it er sådanne frihede
mulige, som vi finder naturlige ved værktøjer. Frie programmer så som Firefox
og Libre Office må vi, uden den mindste bekymring, installere overalt. År
senere er ens data også brugbare med forskellige programmer, da de anvender åbne
standarder. Når man benytter et GNU/Linux-styresystem som Debian, kan koncerner
som Microsoft og Apple ikke påtvinge os ufordelagtige betingelser.
standarder. Når man benytter et GNU/Linux-styresystem, kan koncerner som
Microsoft og Apple ikke påtvinge os ufordelagtige betingelser.
</p>

<h2>Det er fri software</h2>
@@ -84,7 +87,7 @@ som Microsoft og Apple ikke påtvinge os ufordelagtige betingelser.
<p>
Der findes også indskrænket software, der må benyttes omkostningsfrit. Freeware
hhv. shareware er godt nok gratis, men tilbyder ikke de oven for nævnte friheder.
Freeware fjerner derfor desværre ikke vores afhængighed af salgsvirksomheder.
Freeware fjerner derfor ikke vores afhængighed af salgsvirksomheder.
</p>

<h2>Fri er ikke det samme som gratis</h2>
@@ -96,39 +99,55 @@ sammensætning af hele softwarepakker (distributioner) eller telefonsupport.
</p>

<p>
GNU GPL (General Public Licence) er det mest velkendte kendetegn ved fuldstændig
fri software. Copyleft-tegnet angiver, at afledte værker skal bevare de samme
GNU GPL (General Public Licence) er det mest velkendte kendetegn ved fri
software. Copyleft-tegnet angiver, at afledte værker skal bevare de samme
friheder, som originalen har.
</p>

<h2>Profitmaksimering ...</h2>

<p>
I mange virksomheder står profitmaksimering desværre over alt andet. Programmer
fra sådanne virksomheder begrænser os teknisk og retsligt, altid uhæmmet stærkt
I mange virksomheder står profitmaksimering over alt andet. Programmer fra
sådanne virksomheder begrænser os teknisk og retsligt, altid uhæmmet stærkt
fokuseret på hvad der giver disse virksomheder profit. For trods alt ikke at
miste kunder, gør de det så svært som muligt, at skifte til alternativer. De
skjuler målrettet, hvad der sker i deres programmer og forhindrer dermed
konkurrence såvel som fornuftige retsstatslige kontroller. Selv om mange
skrupelløse programmer, som på grund af deres store udbredelse i øjeblikket lader
til at være den mest bekvemme valgmulighed, burde vi ikke benytte bedre programmer,
der slet ikke skjuler, hvad der sker i dem (og med vores data)?
konkurrence såvel som fornuftige retsstatslige kontroller.
</p>

<p>
Selv om mange skrupelløse programmer, som på grund af deres store udbredelse i
øjeblikket lader til at være den mest bekvemme valgmulighed, burde vi ikke
benytte bedre programmer, der slet ikke skjuler, hvad der sker i dem (og med
vores data)?
</p>

<h2>... eller løsninger</h2>

<p>
Der findes også software, der ikke udvikles af profithensyn, men for at løse
konkrete opgaver. De er tilgængelige for alle, der ønsker at benytte dem.
Derfor er der ingen bevidste begræsninger og de er lige så gode, som det er
teknisk muligt. Ingen forkrøbler dem, for på den måde at berige sig. Når
sådanne programmer så frigives under en fri licens, er de fri software. I fri
software kan man ikke skjule skadelige eller overvågningsfunktioner, da vi alle
kan undersøge og ændre dem. Stadig flere mennesker er trætte af at være hæmmede
og overvågede. Frie programmer udvikles derfor stadig i rivende hastighed og
bliver mere og mere populære verden over. Nægt blot at blive betragtet som en
kilde til penge og at blive hæmmet under tvivlsomme påskud: Du bør også
foretrække fri software, overalt hvor der er mulighed for det!
Der findes software, som ikke udvikles af profithensyn, men for at løse
konkrete opgaver. Ingen ville have noget ud af, bevidst at foretage
begræsninger i disse programmer, ingen forkrøbler dem, for på den måde at
berige sig. Mange af disse programmer offentliggøres under frie licenser,
og dermed er de fri software.
</p>

<p>
I fri software kan man ikke skjule skadelige eller overvågningsfunktioner, da vi
alle kan undersøge og ændre dem.
</p>

<p>
Stadig flere mennesker er trætte af at være begrænsede og overvågede. Frie
programmer videreudvikles derfor, og derved stiger ikke blot kvaliteten og
fri softwares mangfoldighed, men også antallet af dem, som benytter
programmerne.
</p>

<p>
Nægt blot at blive betragtet som en kilde til penge og at blive hæmmet under
tvivlsomme påskud: Du bør også foretrække fri software, overalt hvor der er
mulighed for det!
</p>

<h2>Bogtips</h2>
@@ -138,8 +157,12 @@ Richard M. Stallman startede i begyndelsen af 1980'erne GNU-projektet, med det
formål at lave et frit styresystem. Han er fri software-bevægelsens gejstlige
forfader og hans artikler i denne bog, forklarer ikke kun den grundlæggende idé
bag denne befrielsesbevægelse, men også de mangeartede farer, der kommer fra
proprietær software. Bogen kan købes i Free Software Foundations butik samt
downloades som en frit tilgængelig e-bog i PDF-format.
proprietær software.
</p>

<p>
Bogen kan købes i Free Software Foundations butik samt downloades som en frit
tilgængelig e-bog i PDF-format.
</p>

<h2>Kilder</h2>


Loading…
Cancel
Save