Просмотр исходного кода

Translation of English file

svn path=/trunk/; revision=12378
pull/8/head
rolf_camps 11 лет назад
Родитель
Сommit
5d37866e0f
2 измененных файлов: 157 добавлений и 0 удалений
  1. +17
    -0
      events/2009/event-20090224-01.nl.xml
  2. +140
    -0
      news/2009/news-20090323-01.nl.xhtml

+ 17
- 0
events/2009/event-20090224-01.nl.xml Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,17 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<eventset>
<event start="2009-02-24" end="2009-02-24">
<title>
Bijeenkomst van een gespecialiseerde groep van het Europees
Juridisch Netwerk in Londen
</title>
<body>
Een gespecialiseerde groep van het Europees Juridisch Netwerk,
een groepering die bestaat dankzij de steun van FSFE's Freedom
Task Force, komt samen in Londen om er te discussiëren over
"linking". De vergadering vindt plaats in de Kemp Little
kantoren. Deelname alleen op uitnodiging.
</body>
</event>
</eventset>

+ 140
- 0
news/2009/news-20090323-01.nl.xhtml Просмотреть файл

@@ -0,0 +1,140 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2009-03-23">
<head>
<title>
De FSFE organiseert de tweede Europese Vrije Softwareworkshop
over licenties en wetgeving
</title>
</head>
<body>

<h1>
De FSFE organiseert de tweede Vrije Softwareworkshop over licenties en
wetgeving
</h1>

<p>23-03-2009, Dublin, Shane Coughlan, FSFE.</p>

<p newsteaser="yes">
De Free Software Foundation Europe (FSFE) maakt vandaag bekend
dat de tweede Europese Vrije Softwareworkshop over licenties en
wetgeving georganiseerd zal worden op 23 en 24 april 2009 in
hotel Okura, Amsterdam, Nederland. Tijdens deze conferentie zal
gediscussieerd kunnen worden over supply chain beheer,
licentiebeheer, communiceren met de gemeenschappen en andere
juridische aspecten van de groeiende Vrije Softwaremarkt in
Europa.
</p>

<p>
De Europese workshop over licenties en wetgeving wordt in de
eerste plaats georganiseerd voor de leden van het Europees
Juridisch Netwerk, een privaat, niet-partijgebonden netwerk van
185 Vrije Softwarespecialisten uit 27 landen en 4 continenten
dat kan bestaan dankzij de de FSFE. De plaatsen voor dit
evenenemt zijn beperkt en personen die geen lid zijn van het
netwerk kunnen alleen op uitnodiging deelnemen. Projecten en
bedrijven die willen deelnemen kunnen best contact opnemen met
de FTF via ftf at fsfeurope.org.
</p>

<p>
De Europese workshop over licenties en wetgeving wordt
gesteund door Bender von Haller Dragsted, Blackduck,
Canonical, HP en Mozilla.
</p>

<p>
Dit evenement is een organisatie van FSFE's Freedom Tast Force
(FTF). De FTF is opgericht om personen, projecten en bedrijven
beter bekend te maken met Vrije Softwarelicenties en de
mogelijkheden die ze bieden. De FTF werkt nauw samen met
gpl-violations.org om licentieovertredingen in de Europese regio
aan te pakken. Het introduceren van goede praktijken in de
industrie is een belangrijke doelstelling van de FTF.
</p>

<p>
Als u meer informatie wil over de FTf of deze Europese workshop, neem dan contact op met de FTF:
</p>

<h2>De Freedom Task Force</h2>

<p>
De Freedom Task Force is een project van de Free Software
Foundation Europe om mensen te helpen Vrije Softwarelicenties en
de mogelijkheden die ze bieden beter te begrijpen. Wij geven
opleidingen, bieden ondersteuning en beheren de juridische
aspecten van de FSFE. Onze doelen zijn het delen van kennis over
Vrije Softwarewetgeving, de belangen van Vrije Softwareprojecten
veilig stellen, specialisten in deze materie samenbrengen en
organisaties met gelijklopende doelen ondersteunen. Wij geloven
in een positieve, opbouwende dialoog met een duurzame
langetermijnvisie voor Vrije Software.
</p>

<p>
De FTF homepage vindt u
op <a href="http://www.fsfeurope.org/ftf">http://fsfeurope.org/ftf</a>
</p>

<p>e-mail: ftf @ fsfeurope.org</p>

<h2>telefoon:</h2>

<ul>
<li>België: +32 2 747 03 57 Ext. 22</li>
<li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73 Ext. 22</li>
<li>Zweden: +46 31 7802160 Ext. 22</li>
<li>Zwitserland: +41 43 500 03 66 Ext. 22</li>
<li>VK: +44 29 200 08 17 7 Ext. 22</li>
</ul>

<p>Woordvoerder: Shane Coughlan, FTF Coördinator, FSFE extensie: 408</p>

<h2>De Free Software Foundation Europe</h2>

<p>
De Free Software Foundation Europe (FSFE) is een
niet-gouvernementele, non-profit organisatie die actief is in
verschillende Europese landen en betrokken is bij veel globale
activiteiten. De toegang tot software bepaalt je kansen in de
digitale samenleving. Om iedereen gelijke kansen te geven in het
informatietijdperk en om tevens een vrije concurrentie mogelijk
te houden, werkt de FSFE aan de vooruitgang en de promotie van
Vrije Software gedefiniëerd met de vrijheden om de software te
gebruiken, te bestuderen, te verbeteren en te kopiëren. De FSFE
werd opgericht in 2001 om het bewustzijn voor deze zaken te
vergroten, om Vrije Software politiek en juridisch veilig te
stellen en om mensen te ondersteunen bij het ontwikkelen van
Vrije Software.
</p>

<p>
U vindt meer informatie over het werk van de FSFE
via <a href="http://www.fsfeurope.org/">http://www.fsfeurope.org/</a>.
</p>

<h2>Contact</h2>

<ul>
<li>België: +32 2 747 03 57</li>
<li>Duitsland: +49 700 373 38 76 73</li>
<li>Zweden: +46 31 7802160</li>
<li>Zwitserland: +41 43 500 03 66</li>
<li>VK: +44 29 200 08 17 7</li>
</ul>

<p>
<a href="/contact/contact.html">Coördinaten</a> van de FSFE.
</p>

</body>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Загрузка…
Отмена
Сохранить