Browse Source

*** empty log message ***

svn path=/trunk/; revision=13164
pull/8/head
misblay 11 years ago
parent
commit
5d30f5fff2
1 changed files with 22 additions and 24 deletions
  1. +22
    -24
      index.tr.xhtml

+ 22
- 24
index.tr.xhtml View File

@@ -1,42 +1,40 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Avrupa Açýkkaynak Yazýlým Derneði</title>
<title>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı (Free Software Foundation Europe)</title>
</head>

<body>
<h1>Açýkkaynak Yazýlým Derneði</h1>
<h1>Avrupa Özgür Yazılım Vakfı (Free Software Foundation Europe)</h1>

<p class="tagline">Free as in Freedom</p>
<p class="tagline">Her Özgürlük Gibi Yazılımda da Özgürlük</p>

<p>
Free Software Foundation Europe (FSFE) is a non-profit and in some
countries charitable organisation dedicated to
<a href="documents/freesoftware.html">Free Software</a>. FSFE maintains
that the freedoms to use, study, share and improve software are critical
to ensure equal participation in the information age. We work to create
general understanding and support for software freedom in politics, law
and society-at-large. We also promote the development of technologies,
such as the GNU/Linux operating system, that deliver these freedoms to
all participants in digital society.
Free Software Foundation Avrupa (FSFE), kar amacı gütmeyen ve
(bazı ülkelerde) hükümetten bağımsız bir sivil toplum kuruluşu
olarak <a href="documents/freesoftware.html">Özgür Yazılım</a> konusunda çalışmalar yapan bir dernektir.
FSFE yazılımları kullanma, üzerinde çalışma, dağıtma ve geliştirme özgürlüğünün
bilgi çağına eşit katılımı sağlamak için önemli olduğunu savunur. Biz siyasette,
hukukta ve daha geniş anlamıyla toplumda bir özgür yazılım kavrayışı ve
özgür yazılıma destek yaratmak için çalışıyoruz. Aynı zamanda bu özgürlükleri
dijital toplumun bütün katılımcılarına ulaştıran teknolojilerin - GNU/Linux
iÅŸletim sistemi gibi - geliÅŸtirilmesine de destek veriyoruz.
</p>

<p>
FSFE's work is made possible by many individual contributions, in
particular to the
<a href="http://fellowship.fsfe.org/">Fellowship of FSFE</a>. One way to
contribute is to
<a href="http://fellowship.fsfe.org/join">join now</a>, and to
encourage others to do likewise.
FSFE'nin çalışmaları bir çok bireysel katılım ve özellikle <a href="http://fellowship.fsfe.org/">FSFE
Kardeşlik'i</a> sayesinde mümkün olur. Katkıda bulunmanın yollarından biri
<a href="http://fellowship.fsfe.org/join">bize katılmak</a> ve başka insanların da katılmasını sağlamaktır.
</p>
</body>

<text id="news">Latest news</text>
<text id="events">Upcoming events</text>
<text id="more">Read more...</text>
<text id="morenews">More news...</text>
<text id="moreevents">More events...</text>
<text id="news">Haberler</text>
<text id="events">Etkinlikler</text>
<text id="more">Devamı...</text>
<text id="morenews">Haberlerin Devamı...</text>
<text id="moreevents">Etkinliklerin Devamı...</text>
<translator>Oğuzhan Öğreden</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***


Loading…
Cancel
Save