Browse Source

Adding the NL translation by André already.

svn path=/trunk/; revision=34103
pull/8/head
Matthias Kirschner 5 years ago
parent
commit
59d8099d6e
  1. 82
      news/2016/news-20160817-01.nl.xhtml

82
news/2016/news-20160817-01.nl.xhtml

@ -0,0 +1,82 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html newsdate="2020-08-17">
<head>
<title>De Document Foundation en de FSFE versterken hun relatie</title>
</head>
<body>
<h1>De Document Foundation en de FSFE versterken hun relatie</h1>
<p newsteaser="yes">De Free Software Foundation (FSFE) neemt deel aan de <a
href="https://www.documentfoundation.org/governance/advisory-board/">adviesraad
van de Document Foundation</a>. Tegelijkertijd wordt de Document
Foundation een <a href="/associates/associates.html">partnerorganisatie van de
FSFE</a>.</p>
<p>Het doel van de Free Software Foundation Europe is om mensen te helpen om
technologie te controleren in plaats van andersom. Dit is echter geen doel dat
een enkele organisatie alleen kan bereiken. Partnerorganisaties zijn entiteiten
die de visie van de FSFE delen en de stichting en Vrije Software in het algemeen
steunen door mensen aan te moedigen om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen,
door organisaties te helpen te begrijpen hoe Vrije Software bijdraagt aan vrijheid,
transparantie en zelfbeschikking, en door barrières tegen het gebruik van Vrije Software
neer te halen.</p>
<p>Met deze gezamenlijke uiting van steun versterken beide organisaties elkaar
in hun strijd om het algemene publiek in de technologische bestuurdersstoel
te houden. De FSFE belichaamt de principes van de gemeenschap die in beweging is
door te werken aan het gebruik van Vrije Software binnen bedrijven en overheden
en voor privépersonen; de Document Foundation maakt op basis van principes en ethiek
daadwerkelijke producten en legt zo een eersteklas maar geheel vrij
productiviteitspakket met volledige mogelijkheden in de handen van gebruikers.</p>
<p>"We zijn blij om de Free Software Foundation Europe te mogen verwelkomen als
lid van onze adviesraad. Samen zullen we in staat zijn om het gebruik van Vrije
Software binnen overheden en bedrijven in Europa verder te ontwikkelen", zei
Eike Rathke, een <a
href="https://www.documentfoundation.org/governance/board/">directeur van de
Document Foundation</a> en hacker die al lang Vrije Software verdedigt.</p>
<p>"We geloven dat het belangrijk is om samen te werken met alle organisaties
die in Europa actief zijn in Vrije Software", zei <a
href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>, voorzitter van
Free Software Foundation Europe, "en om samen te werken om onze gezamenlijke
doelen te bereiken. Met onze partnerorganisaties willen we laten zien dat we
een sterke en samenhangende beweging zijn en dat we eraan werken om gezamenlijke
doelen te bereiken. Daarom wisselen we ideeën uit, coördineren we inspanningen,
motiveren we elkaar en vinden we mogelijkheden om samen te werken aan specifieke
projecten. Dit is het geval met de Document Foundation, beheerder van één van de
meest succesvolle Vrije Softwareprojecten: LibreOffice".</p>
<h2>Over de Document Foundation</h2>
<p><a href="https://www.documentfoundation.org/">De Document Foundation</a> is
een liefdadige stichting die werkt aan het uitbannen van de digitale kloof in
de samenleving door iedereen gratis toegang te geven tot kantoorproductiviteitsgereedschap,
en hen dus in staat stelt om als volwaardige burgers te participeren in de
21ste eeuw. We steunen het behoud van moedertalen door iedereen aan te moedigen
om onze kantoorproductiviteitsgereedschappen in hun moedertalen te vertalen, te
documenteren, te steunen en te promoten; en gebruikers in staat te stellen om
hun intellectuele eigendomsrechten in de documenten die zij maken te handhaven
door het steunen van open documentformaten en open standaarden.</p>
<h2>Over de FSFE</h2>
<p>De Free Software Foundation Europe is een liefdadigheidsinstelling die
gebruikers in staat stelt om technologie te controleren. Software kan worden
aangetroffen in alle aspecten van onze levens en het is belangrijk dat deze
technologie voor ons in plaats van tegen ons werkt. Vrije Software geeft iedereen
het recht om software te gebruiken, te begrijpen, aan te passen en te delen. Deze
rechten helpen bij het versterken van andere fundamentele vrijheden zoals de vrijheid
van meningsuiting, pers en privacy.</p>
</body>
<tags>
<tag>front-page</tag>
<tag content="partners">associates</tag>
</tags>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
Loading…
Cancel
Save