Browse Source

updated from trunk

svn path=/branches/design/; revision=18905
pull/8/head
samtuke 10 years ago
parent
commit
5201e9e674
10 changed files with 1695 additions and 0 deletions
 1. +189
  -0
    news/nl/nl-201010.el.xhtml
 2. +209
  -0
    news/nl/nl-201011.de.xhtml
 3. +211
  -0
    news/nl/nl-201011.el.xhtml
 4. +186
  -0
    news/nl/nl-201011.en.xhtml
 5. +122
  -0
    news/nl/nl-201011.fr.xhtml
 6. +191
  -0
    news/nl/nl-201011.it.xhtml
 7. +103
  -0
    news/nl/nl-201011.pt.xhtml
 8. +223
  -0
    news/nl/nl-201012.el.xhtml
 9. +175
  -0
    news/nl/nl-201012.en.xhtml
 10. +86
  -0
    news/nl/nl-201012.fr.xhtml

+ 189
- 0
news/nl/nl-201010.el.xhtml View File

@@ -0,0 +1,189 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2010-10-04">
<head>
<title>FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριος 2010</title>
</head>
<body>

<h1>FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Οκτώβριος 2010</h1>

<p newsteaser="yes">Σε αυτήν την έκδοση συζητάμε την παραπλανητική
διατύπωση «δίκαιοι, εύλογοι και χωρίς διακρίσεις όροι» ("fair,
reasonable and non-discriminatory terms", FRAND), εξηγούμε τι
κάνουμε για τα συγκεντρωτικά υπολογιστικά συστήματα και το
Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου (Internet Governance Forum, IGF),
και σας ενημερώνουμε για την τρέχουσα δράση μας για να μπει τέλος
σε διαφημίσεις μη-ελεύθερου λογισμικού από δημόσιους φορείς.</p>

<p>Το FSFE εόρτασε την Ημέρα για την Ελευθερία στο Λογισμικό
(Software Freedom Day) με μια ποικιλία τοπικών εκδηλώσεων και
δραστηριοτήτων. Διοργανώσαμε ομιλίες και περίπτερα σε Βερολίνο,
Βόννη, Αμβούργο, Κολωνία, Όφφενμπουργκ (Γερμανία), Ζυρίχη (Ελβετία)
και Χάγη (Ολλανδία).
<a href="/events/SFD-2010.html">Με τις δραστηριότητές μας</a>
προσεγγίσαμε νέο ακροατήριο και εξηγήσαμε γιατί το Ελεύθερο
Λογισμικό θα γίνει τόσο σημαντικό όσο η ελευθερία του τύπου
και η ελευθερία του συνέρχεσθαι.</p>


<h2>Γιατί η FRAND αποκλείει το Ελεύθερο Λογισμικό</h2>

<p><a href="/news/2010/news-20100907-01.html">Ζητήσαμε από Ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις Ελεύθερου Λογισμικού</a> να συμμετάσχουν σε μια έρευνα
για τη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στη δυνατότητα αποδοχής της
ενσωμάτωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε βιομηχανικά πρότυπα.
Ένα κύριο θέμα στην έρευνα ήταν αν οι πατέντες που καλύπτουν πρότυπα
θα έπρεπε να αδειοδοτούνται ελεύθερες δικαιωμάτων (όπως συνιστά ο W3C),
ή αν αντίθετα θα έπρεπε να αδειοδοτούνται με τους αποκαλούμενους
«δίκαιους, εύλογους και χωρίς διακρίσεις όρους» (FRAND). </p>

<p>FRAND είναι ένας λαθεμένος χαρακτηρισμός καθώς οι όροι συνήθως είναι
άδικοι, παράλογοι και κατάφωρα μεροληπτικοί ιδιαίτερα σε βάρος του
Ελεύθερου Λογισμικού. Στην πραγματικότητα οι FRAND είναι μόνο δίκαιοι
και εύλογοι για έναν μικρό κύκλο με τις ισχυρότερες εταιρείες λογισμικού.</p>

<p>Η καταβολή δικαιωμάτων 0.000001 σεντ ανά αντίγραφο για την υλοποίηση
ενός προτύπου μπορεί να φαίνεται δίκαιη από πρώτη ματιά, αλλά ένα τέτοιο
αντίτιμο θα καθιστούσε αδύνατη τη διανομή ενός προγράμματος ως Ελεύθερο
Λογισμικό. Το Ελεύθερο Λογισμικό υπερασπίζει το δικαίωμα διαμοιρασμού
με άλλους. Συνεπώς, όταν οι εταιρείες Ελεύθερου Λογισμικού εμπορεύονται
το λογισμικό τους δεν μπορούν να γνωρίζουν πόσοι άνθρωποι τελικά θα το
χρησιμοποιήσουν. Γίνεται αδύνατη η εκτίμηση του συνολικού ποσού των
οφειλόμενων δικαιωμάτων στους κατόχους των πατεντών· οι επιχειρήσεις
Ελεύθερου Λογισμικού δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν εκείνες του
ιδιοκτησιακού και το Ελεύθερο Λογισμικό στο σύνολό του θα υπονομευτεί.</p>

<p>Ενθαρρύνουμε τις εταιρείες Ελεύθερου Λογισμικού να ανταποκριθούν
σε αυτήν την έρευνα έτσι ώστε οι απόψεις τους να ακουστούν και τα
συμφέροντα του Ελεύθερου Λογισμικού να αντιπροσωπεύονται στα αποτελέσματα
της έρευνας. Δυστυχώς οι σιωπηρές υποθέσεις της έρευνας έκλιναν προς
τις μεγάλες πολυεθνικές με τους ειδικούς 'υπαλλήλους προτυποποίησης'
αποκλειστικά για την παροχή λεπτομερούς πληροφόρησης. Η ανταπόκριση
που λάβαμε έδειξε ότι ήταν πολύ δύσκολο και μερικές φορές αδύνατο για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.
Θα υπογραμμίσουμε αυτό το γεγονός καθώς και τη γενική κριτική μας
στην επερχόμενη διαδικασία,
<a href="/projects/os/ps.html">όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν</a>.</p>


<h2>Νεφελώδες Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου</h2>

<p>Το Φόρουμ Διακυβέρνησης Διαδικτύου (Internet Governance Forum, IGF)
είναι ένα διεθνές φόρουμ πολιτικής συζήτησης των Ηνωμένων Εθνών, που
ιδρύθηκε ως αποτέλεσμα της Παγκόσμιας Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών
για την Κοινωνία της Πληροφορίας (World Summit on the Information
Society, WSIS). Παρακολουθούμε το IGF σε μόνιμη βάση για να διασφαλίσουμε
ότι οι πολιτικές συζητήσεις δεν θα απειλήσουν την ψηφιακή ελευθερία
γενικά και το Ελεύθερο Λογισμικό ειδικότερα. Ο Karsten ήταν παρών
στο Φόρουμ στο Βίλνιους, Λιθουανία και παρουσίασε την ομιλία του
<a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=391">"Data in the
cloud: Where do Open Standards fit in"</a>.</p>

<p>Προσέλκυσε την προσοχή σε πιθανές λύσεις στις απειλές του cloud computing,
όπως τη δυνατότητα οι χρήστες να λειτουργούν τους δικούς τους, με εύκολη
διαχείριση, πάντα συνδεδεμένους εξυπηρετητές, οι οποίοι θα μπορούσαν να
προσφέρουν προδιαμορφωμένες υπηρεσίες ιστού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
jabber και μικρο-ιστολογίων. Επίσης συζήτησε για τα YaCy, GNU Social,
Angel Applications κα άλλα προγράμματα Ελεύθερου Λογισμικού τα οποία
παρουσιάζουν αποκεντρωμένες εναλλακτικές στις κυρίαρχες υπηρεσίες
ιδιοκτησιακού λογισμικού.</p>

<p>Τώρα εργαζόμαστε για να βρούμε τρόπους ενθάρρυνσης ευρύτερης
χρήσης εφαρμογών οι οποίες χρησιμοποιούν κατανεμημένα υποδείγματα,
ώστε ο έλεγχος του λογισμικού να είναι επίσης κατανεμημένος
ανάμεσα στους χρήστες. Ως αποτέλεσμα έχουμε ενσωματώσει
<a href="http://www.yacy.net">την κατανεμημένη μηχανή αναζήτησης Yacy</a>
στον ιστοχώρο μας και τώρα δοκιμάζουμε τα αποτελέσματα.
Ο αρχηγός της ομάδας προγραμματιστών Michael Christen θα μιλήσει
στην ενότητα των ομιλιών μας
<a href="/events/fscons-2010.html">'Divide and Reconquer: regaining control
of our communications'</a> στο FSCONS, το οποίο επικεντρώνει σε ζητήματα
συγκεντρωτισμού υπηρεσιών κλειδιών του Διαδικτύου.</p>

<h2>Διαφημίσεις μη-ελεύθερου λογισμικού παρουσιάζονται από δημόσιους φορείς</h2>

<p>Καθημερινά δημόσιοι φορείς διαφημίζουν μη-ελεύθερο λογισμικό στους
ιστοτόπους τους. Έχουν συνδέσμους σε μη-ελεύθερα προγράμματα ανάγνωσης
αρχείων PDF και ως εκ τούτου συνιστούν στους επισκέπτες τους να
χρησιμοποιούν μη-ελεύθερο λογισμικό.
Το <a href="/freesoftware/society/democracy.html">μη-ελεύθερο λογισμικό
κάνει ζημιά στην κοινωνία</a>, και είναι ιδιαίτερα ακατάλληλο
για τους δημόσιους φορείς για να το υποστηρίζουν. Μερικοί δημόσιοι φορείς
πηγαίνουν μακρύτερα και δηλώνουν ότι η μόνη δυνατότητα είναι το άνοιγμα
τών PDF αρχείων να γίνεται με το ιδιοκτησιακό πρόγραμμα ανάγνωσης που
συνιστούν, το οποίο απλώς δεν ισχύει. Πολλά
<a href="http://www.pdfreaders.org">Ελεύθερου Λογισμικού προγράμματα
ανάγνωσης αρχείων PDF</a> υπάρχουν και παρέχουν στους χρήστες μια ξεκάθαρη
επιλογή για όποιο πρόγραμμα επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν.</p>

<p>Για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για αυτήν τη συμπεριφορά
ξεκινήσαμε μια νέα εκστρατεία PDF readers και ξεκινήσαμε τη
συλλογή αναφορών για τους παραβάτες φορείς καθώς επίσης
και τη συλλογή υπογραφών όσων συμφωνούν ότι αυτή η πρακτική
θα πρέπει να αλλάξει.</p>

<p>Αγγελίες για δωρεάν μη-ελεύθερα προγράμματα ανάγνωσης αρχείων PDF
είναι παρ' όλα αυτά διαφημίσεις για μη-ελεύθερο λογισμικό και εξαιτίας
αυτού δεν τα συμπεριλαμβάνουμε στον pdfreaders.org. Οι ιστότοποι του
δημοσίου δεν θα έπρεπε ούτε να τους περιέχουν καθώς η προβολή ενός
ιδιοκτησιακού προγράμματος ανάγνωσης σε βάρος άλλων παρέχει αθέμιτο
πλεονέκτημα και υποστηρίζει την ύπαρξη μονοπωλίων στο λογισμικό.</p>

<p>Από τις 13 Σεπτεμβρίου, εθελοντές από όλον τον κόσμο μας βοήθησαν
με την εκστρατεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν υποβάλλει πάνω από
1369 εμφανίσεις διαφημιστικών καταχωρίσεων σε 39 χώρες. 762 άτομα,
20 οργανώσεις και 21 επιχειρήσεις υπόγραψαν στη «Συλλογή Υπογραφών
για την Αφαίρεση Καταχωρίσεων Ιδιοκτησιακού Λογισμικού από Ιστοτόπους
του Δημοσίου». Είναι καταπληκτικό ότι ο ιστότοπος της εκστρατείας
είναι διαθέσιμος σε 10, η συλλογή υπογραφών σε 11 και ο pdfreaders.org
σε 18 γλώσσες.</p>

<h2>Δραστηριοποιηθείτε</h2>

<p>Αυτόν το μήνα σας ζητάμε να υποστηρίξετε την εκστρατεία μας PDFreaders:</p>

<ul><li>Βρείτε και <a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">αναφέρετε
καταχωρίσεις για μη-ελεύθερο λογισμικό</a> σε ιστοχώρους που ανήκουν σε
δημόσιους φορείς.</li>
<li>Υπογράψτε τη <a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">Συλλογή
Υπογραφών για την Αφαίρεση Καταχωρίσεων Ιδιοκτησιακού Λογισμικού από
Ιστοτόπους του Δημοσίου</a>. </li>
<li>
<a href="/contribute/translators/translators.html">Μεταφράστε τους ιστοτόπους
αυτής της εκστρατείας στη γλώσσα σας</a>.</li>
<li>Ανακαλύψτε αν είναι <a href="http://blogs.fsfe.org/maelle/?p=60">παράνομο
για τους δημόσιους φορείς να παρέχουν αθέμιτη διαφήμιση σε συγκεκριμένες
εταιρείες στη χώρα σας</a> και ενημερώστε μας για αυτό.</li>
<li>Ανακαλύψτε και ενημερώστε μας πόσα χρήματα θα κόστιζε στη χώρα σας
να βάλετε μια online διαφήμιση σε ιστοτόπους συγκριτικά με εκείνους των
δημόσιων φορέων που έχουν αναρτήσει τη διαφήμιση.</li>
<li>Ενημερώστε άλλους για την εκστρατεία και τι μπορούν να κάνουν
για να βοηθήσουν.</li></ul>

<p>Χαιρετισμούς,<br /> <a href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias
Kirschner</a>- FSFE</p>

<p>-- <br />
<a href="/index.html">Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</a><br />
<a href="/news/news.rss">FSFE Νέα</a><br />
<a href="/events/events.rss">Μελλοντικές Εκδηλώσεις του FSFE</a><br />
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Συγκέντρωση Ιστολογίων της Κοινότητας</a><br />
<a href="/contact/community.html">Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό</a> </p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>
<tag>FRAND</tag>
<tag>IGF</tag>
<tag>PDF</tag>
<tag>campaigns</tag>
<tag>PDFreaders</tag>
</tags>
<timestamp>$Date: 2010-09-01 17:21:04 +0200 (mer. 01 sept. 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 209
- 0
news/nl/nl-201011.de.xhtml View File

@@ -0,0 +1,209 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2010-11-04">
<head>
<title>FSFE-Newsletter – November 2010</title>
</head>
<body>

<h1>FSFE-Newsletter – November 2010</h1>

<p newsteaser="yes">Diese Ausgabe erläutert, wie wir dem Lobbyismus von
proprietären Organisationen auf europäischer Ebene begegnen, was wir auf
Ebene der Vereinten Nationen tun, um mehr Leute über die Gefahren von
Software-Patenten zu informieren, was wir unternehmen, um Werbung für
unfreie Software von Webseiten öffentlicher Einrichtungen zu entfernen,
und was Sie unternehmen können, um die gegenwärtige Situation zu
verändern.</p>

<p>Des Weiteren wurde die Document Foundation gegründet, die sich um die
Entwicklung von Libre Office kümmern wird. Mehr und mehr Organisationen
lenken die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Ausgaben der Regierungen
für unfreie Software, so zum Beispiel die
<a href="http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2010/10/beschwerde-ans-bundesgericht/">Parlamentarische
Gruppe Digitale Nachhaltigkeit in der Schweiz</a> und unsere assoziierte
Organisation <a href="http://ansol.org">ANSOL</a> in
<a href="http://listas.ansol.org/pipermail/ansol-imprensa/2010-September/000085.html">Portugal</a>
(portugiesisch). Die österreichischen Fellows haben die politischen
Parteien in Wien zu ihrer
<a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">Einstellung zu
Freie-Software-Themen</a> befragt, die Fellowship-Interviews wurden
mit einem <a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=119">neuen Interview mit Leena Simon</a> wiederaufgenommen, Karsten hielt
einen Vortrag auf der Tedx über „Macht und Freiheit“,
<a href="http://download.fsfe.org/torrents/TEDxEutropolis-Karsten_Gerloff-Power_and_Freedom.ogv.torrent">der
aufgezeichnet wurde</a> (bittorrent, englisch), und ich (Matthias) habe
die Hörer von Dradio Wissen über
<a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=679">Freie-Software-Lizenzen</a>
informiert.</p>

<h2>Fakten gegen die Fiktionen der BSA über Offene Standards</h2>

<!-- @translators: http://www.fsfe.org/projects/os/bsa-letter-analysis.html and
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101016-01.en.html might help with
translations. -->

<p>Offene Standards sind in Brüssel immer ein heißes Thema. Wo Offene
Standards verwendet werden, fühlt sich Freie Software zu Hause. Darum
<a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=408">drängen wir</a> bei den
Richtlinien und Empfehlungen der Europäischen Kommission
für öffentliche Einrichtungen in Europa auf Offene Standards. Beispielsweise
dokumentieren wir die Änderungen der neuen Interoperabilitätsempfehlungen
der EU (<a href="/projects/os/eifv2.html">European Interoperability
Framework</a>), wir <a href="/projects/os/ps.html">veröffentlichen
Analysen</a> und wir bringen mit dem
<a href="http://www.documentfreedom.org">Document Freedom Day</a> das Thema
einer breiteren Öffentlichkeit ins Bewusstsein.</p>

<p>Aber nicht jeder da draußen mag Offene Standards. Die Business Software
Alliance (BSA), eine Lobbyistengruppe für proprietäre Software, übt auf die
Europäische Kommission Druck aus, aus der aktuellen Version des European
Interoperability Framework (EIF) auch noch die letzten Reste einer
Unterstützung Offener Standards zu entfernen.</p>

<p>Wir erhielten die <a href="/projects/os/bsa-letter-ec.pdf">Kopie eines
Briefs</a>, den die BSA an die Europäische Kommission schickte. Wir haben
<a href="/projects/os/bsa-letter-analysis.html">ihre Argumente analysiert</a>
und dargelegt, warum ihre Behauptungen falsch sind und warum Offene
Standards eine wesentliche Voraussetzung für Interoperabilität und
Wettbewerb im europäischen Software-Markt sind. Kurz gesagt haben wir
die folgenden Punkte behandelt:</p>

<ul>
<li>Patentlizenzierung ohne Beschränkungen eröffnet Möglichkeiten zur
Marktteilnahme und fördert Innovation</li>
<li>Die von der BSA als Beispiele angeführten Standards sind im
Software-Bereich irrelevant</li>
<li>(F)RAND-Lizenzierung in Software-Standards ist unfair und
diskriminierend</li>
<li>Die BSA repräsentiert nicht einmal ihre eigenen Mitglieder, geschweige
denn die Software-Industrie als Ganzes</li>
<li>(F)RAND ist inkompatibel mit den meist genutzten
Freie-Software-Lizenzen</li>
<li>Spezifikationen ohne Beschränkungen werden Standardisierung, Wettbewerb
und Interoperabilität fördern</li>
</ul>

<p>Wir schickten einen
<a href="/projects/os/bsa-eif-letter-fsfe-response.pdf">Brief</a> mit diesen
Argumenten an die Europäische Kommission, um Offene Standards und
Interoperabilität zu unterstützen, und
<a href="/news/2010/news-20101016-01.html">informierten die Presse
darüber</a>. Obwohl es sich um ein ziemlich komplexes Thema handelt, haben
mehrere Medien darüber berichtet. Der Artikel von Glyn Moody mit dem
Titel
<a href="http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2010/10/a-final-few-words-on-frand-licensing/index.htm">„A
(Final) Few Words on FRAND Licensing“</a> (englisch) könnte Sie besonders
interessieren.</p>


<h2>WIPO – Gegen Software-Patente in der WIPO kämpfen</h2>

<p>Aber warum warten, bis wir uns mit Themen auf der europäischen Ebene
befassen müssen? Wir bemühen uns immer, das Übel an der Wurzel zu packen,
daher arbeiten wir in einigen Komitees der Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WIPO) mit. Vom 11. bis 15. Oktober hielt das „Standing
Committee on the Law of Patents (SCP)“ (Ständiges Komitee zur Patentgesetzgebung) der WIPO seine 15. Sitzung ab. Wir beteiligen uns dort,
weil das Komitee Fragen zu Patenten und Standards diskutiert.</p>
<p>Unsere Hauptziele im Komitee sind, die Mitgliedstaaten der WIPO und
die WIPO-Mitarbeiter zu überzeugen, dass Software nicht patentierbar sein sollte, ihnen die Beziehung zwischen Standards und Patenten zu erläutern
und Sie verstehen zu lassen, wie Richtlinien aussehen sollten, so dass ihre
Länder den größtmöglichen Nutzen aus Freier Software ziehen können.</p>

<p>In unserer wichtigsten Stellungnahme
<a href="/projects/wipo/statement-20101013.html">„Stellungnahme zum Verhältnis zwischen Standards und Patenten in der WIPO SCP/15“</a> erklären wir, warum
Software-Standards in jeder Software und jedem Geschäftsmodell implementierbar
sein müssen. Wir argumentierten, dass, wenn Patente in Software-Standards
aufgenommen werden, sie so lizenziert werden müssen, dass ihre
Implementierung in keiner Weise eingeschränkt wird. Neben der Abwesenheit von
jeder anderen Beschränkung bedeutet dies die gebührenfreie Lizenzierung an
alle Implementierer des Standards.</p>


<h2>PDFreaders: 2162 öffentliche Websites machen Werbung für unfreie Software</h2>

<!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". -->

<p>Ein Monat, eine Kampagne, ein Ziel: die Werbung für
unfreie Software von den Webseiten öffentlicher Einrichtungen zu beseitigen.
In vier Wochen haben wir Meldungen über
<a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2162 europäische
Einrichtungen</a> erhalten, die Werbung für unfreie PDF-Betrachter machen.
Neben den 305 Aktivisten, die sich an der Suche beteiligten, haben
1500 Einzelpersonen, 46 Unternehmen und 38 Organisationen unsere
<a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">Petition für die Entfernung von
Werbung für unfreie Software auf den Webseiten der öffentlichen
Verwaltungen</a> unterzeichnet. Jetzt, da die Suche vorüber ist, ist es
an der Zeit, den Betreibern der Websites hinterher zu jagen, die ihre
Besucher dazu auffordern, ihre Freiheit in Gefahr zu bringen. Es ist Zeit die
Werbelinks zu beseitigen!</p>

<p>Hochmotivierte Freiwillige haben das Internet nach Webseiten öffentlicher
Einrichtungen abgesucht, auf denen Werbung für unfreie Software enthalten ist,
und <a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2162 Einrichtungen</a>
gemeldet. Einige Teilnehmer, wie Massimo Barbieri und Lucas Bickel
haben jeweils mehr als 350 gemeldet! Alessandro Albini, Rainer Schmitz und
Pavel Kharitonov haben ebenfalls mit jeweils rund 50 gemeldeten Einrichtungen
einen bemerkenswerten Beitrag geliefert.</p>

<p>Aber wir werden es nicht bei einer Liste von Einrichtungen belassen.
In den kommenden Wochen werden wir
<a href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">Briefe an die Einrichtungen
schicken</a>, um sie auf ihre unfaire Werbung hinzuweisen. Im Namen der
Unterzeichner der <a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">Petition</a>
werden wir die Einrichtungen auffordern, entweder jede Empfehlung für unfreie
Software von ihren Webseiten zu entfernen, oder eine Auswahl mehrerer
Programme anzubieten.</p>


<h2>Werden Sie aktiv: Beseitigen Sie die Werbelinks!</h2>

<!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". -->

<p>Wo auch immer Sie sind, wie viel Zeit auch immer Sie erübrigen können,
können Sie bei der Beseitigung von Werbung für unfreie Software von Webseiten
öffentlicher Einrichtungen mithelfen. Die erstaunliche Arbeit, die die Teilnehmer
der Suche und unsere
<a href="/contribute/translators/translators.html">Übersetzer</a> geleistet haben,
hat eine solide Grundlage für die nächste Phase gelegt. Jetzt
hängt es von Ihnen ab, uns dabei zu unterstützen, die Dinge in Bewegung zu
bringen. Sie können die gegenwärtige Situation verändern!
Helfen Sie uns, indem Sie
<a href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">den Brief in fehlende Sprachen
übersetzen</a> oder indem Sie <a href="/donate/donate.html">an die
PDFreaders-Kampagne spenden</a>, um die 1600 EUR für Porto und zusätzlichen
Verwaltungskosten zu finanzieren, um diese Nachricht in ganz Europa zu verbreiten.
Helfen Sie uns, die Werbelinks zu beseitigen!</p>

<p>Ich hoffe, wir sehen uns auf der <a href="http://www.fscons.org">FSCONS</a>,<br /> <a
href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a> – FSFE</p>

<p>-- <br/>
<a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br/>
<a href="/news/news.rss">FSFE-Neuigkeiten</a><br/>
<a href="/events/events.rss">Nächste Veranstaltungen</a><br/>
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Fellowship-Blog-Aggregation</a><br/>
<a href="/contact/community.html">Freie-Software-Diskussion</a></p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>
<tag>FRAND</tag>
<tag>IGF</tag>
<tag>WIPO</tag>
<tag>PDF</tag>
<tag>campaigns</tag>
<tag>PDFreaders</tag>
</tags>
<timestamp>$Date: 2010-11-01 11:24:33 +0100 (Mo, 01. Nov 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
<translator>Markus Enzenberger</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 211
- 0
news/nl/nl-201011.el.xhtml View File

@@ -0,0 +1,211 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2010-11-04">
<head>
<title>FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Νοέμβριος 2010</title>
</head>
<body>

<h1>FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Νοέμβριος 2010</h1>

<p newsteaser="yes">Αυτή η έκδοση εξηγεί πώς σταθμίζουμε την πίεση των
οργανισμών ιδιωτικού λογισμικού σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τι κάνουμε σε
επίπεδο Ηνωμένων Εθνών για να ενημερώσουμε περισσότερους σχετικά με
τους κινδύνους των πατεντών λογισμικού, τι κάνουμε για να ξεφορτωθούμε
τις διαφημιστικές καταχωρίσεις μη-ελεύθερου λογισμικού από δικτυακούς
τόπους του δημοσίου, και τι μπορείτε να κάνετε για να φέρετε την αλλαγή.</p>

<p>Επιπλέον το Document Foundation συγκροτήθηκε για να μεριμνήσει για
την ανάπτυξη του Libre Office. Όλο και περισσότεροι οργανισμοί
ευαισθητοποιούνται σχετικά με τις δαπάνες της κυβέρνησης σε μη-ελεύθερο
λογισμικό, όπως η <a
href="http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2010/10/beschwerde-ans-bundesgericht/">κοινοβουλευτική ομάδα
Digital Sustainability στην Ελβετία</a> και ο συνεργαζόμενος με εμάς
οργανισμός <a href="http://ansol.org">ANSOL</a> στην <a
href="http://listas.ansol.org/pipermail/ansol-imprensa/2010-September/000085.html">Πορτογαλία</a>
(στα Πορτογαλικά). Τα Μέλη από την Αυστρία ρώτησαν τα πολιτικά κόμματα στη
Βιέννη για
<a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">τη στάση τους απέναντι
στα ζητήματα τα σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό</a>, οι συνεντεύξεις στην
Κοινότητα άρχισαν και πάλι με μια
<a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=119">καινούργια
συνέντευξη με την Leena Simon</a>, ο Karsten έδωσε μια ομιλία με θέμα
"Power and Freedom" στην Tedx <a
href="http://download.fsfe.org/torrents/TEDxEutropolis-Karsten_Gerloff-Power_and_Freedom.ogv.torrent">η οποία
κατεγράφη</a> (bittorent), και εγώ (ο Matthias) ενημέρωσα τους ακροατές
του Dradio Wissen για τις <a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=679">άδειες
χρήσης Ελεύθερου Λογισμικού</a> (στα Γερμανικά).</p>

<h2>Τα γεγονότα εναντίον των μυθευμάτων της BSA σχετικά με τα Ανοικτά Πρότυπα</h2>

<!-- @translators: http://www.fsfe.org/projects/os/bsa-letter-analysis.html and
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101016-01.en.html might help with
translations. -->

<p>Τα Ανοικτά Πρότυπα πάντα αποτελούν ένα καυτό θέμα στις Βρυξέλλες. Όπου και
αν πηγαίνουν τα Ανοικτά Πρότυπα, το Ελεύθερο Λογισμικό μπορεί με ευκολία να
τα ακολουθήσει. Για αυτό
<a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=408"> πιέζουμε για Ανοικτά Πρότυπα</a>
στους κανόνες και στις συστάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις
δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα τεκμηριώνουμε τις
αλλαγές στις συστάσεις της νέας διαλειτουργικότητας της ΕΕ
( <a href="/projects/os/eifv2.html">Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας</a>),
<a href="/projects/os/ps.html"> δημοσιεύουε ανάλυση</a>, και με την
<a href="http://www.documentfreedom.org">Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων</a>
ευαισθητοποιούμε για το θέμα ένα ευρύτερο κοινό.</p>

<p>Αλλά τα Ανοικτά Πρότυπα δεν αρέσουν σε όλους. Η Business Software Alliance
(BSA), μια ομάδα πίεσης για το ιδιοκτησιακό λογισμικό, πιέζει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να αφαιρέσει τα τελευταία ίχνη υποστήριξης προς τα Ανοικτά Πρότυπα
από την πρόσφατη έκδοση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF).</p>

<p>Εξασφαλίσαμε ένα
<a href="/projects/os/bsa-letter-ec.pdf">αντίγραφο της επιστολής</a>
που εστάλη στην Επιτροπή από την BSA.
<a href="/projects/os/bsa-letter-analysis.html">Αναλύσαμε τα επιχειρήματά τους</a>
και εξηγήσαμε γιατί οι ισχυρισμοί τους είναι λαθεμένοι και γιατί τα Ανοικτά
Πρότυπα είναι κλειδί για τη διαλειτουργικότητα και τον ανταγωνισμό στην
Ευρωπαϊκή αγορά λογισμικού. Δίνουμε εδώ επιγραμματικά τα ακόλουθα σημεία
τα οποία αναπτύξαμε:</p>

<ul>
<li>Η ελεύθερη περιορισμών αδειοδότηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανοίγει
τη συμμετοχή και προωθεί την καινοτομία</li>
<li>Τα παραδείγματα προτύπων που αναφέρει η BSA είναι άσχετα με το πεδίο
του λογισμικού</li>
<li>Η αδειοδότηση (F)RAND στα πρότυπα λογισμικού είναι άδικη
και μεροληπτική</li>
<li>Η επιστολή της BSA στην Επιτροπή δεν υποστηρίζεται ούτε από τα ίδια
τα μέλη της, πολύ λιγότερο από το σύνολο της βιομηχανίας λογισμικού</li>
<li>Η (F)RAND είναι ασύμβατη με τις πιο διαδεδομένες άδειες χρήσης
Ελεύθερου Λογισμικού</li>
<li>Οι ελεύθερες περιορισμών προδιαγραφές θα προωθήσουν την προτυποποίηση,
τον ανταγωνισμό και τη διαλειτουργικότητα</li>
</ul>

<p>Στείλαμε μια
<a href="/projects/os/bsa-eif-letter-fsfe-response.pdf">επιστολή</a>
με αυτά τα επιχειρήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς υποστήριξη των
Ανοικτών Προτύπων και της διαλειτουργικότητας, και
<a href="/news/2010/news-20101016-01.html">ενημερώσαμε τον τύπο</a>.
Αν και το θέμα αυτό είναι αρκετά περίπλοκο, μεταδόθηκε από πολλά ΜΜΕ.
Ίσως να ενδιαφέρεστε για το άρθρο του Glyn Moody <a
href="http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2010/10/a-final-few-words-on-frand-licensing/index.htm">"A
(Final) Few Words on FRAND Licensing"</a>.</p>


<h2>WIPO - Ο αγώνας ενάντια στις πατέντες λογισμικού στον WIPO</h2>

<p>Αλλά γιατί να περιμένουμε ώσπου να τεθούν τα θέματα σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο; Πάντα προσπαθούμε να τα διορθώσουμε στη ρίζα τους, έτσι εργαζόμαστε
σε κάποιες επιτροπές στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World
Intellectual Property Organisation, WIPO). Στις 11-15 Οκτωβρίου η Μόνιμη
Επιτροπή του WIPO σχετικά με τη Νομοθεσία στα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
(Standing Committee on the Law of Patents, SCP) είχε τη 15η της σύνοδο.
Συμμετέχουμε εκεί επειδή η επιτροπή συζητά ερωτήσεις σχετικά με τις
πατέντες και τα πρότυπα.</p>
<p>Οι κύριοι στόχοι μας στην επιτροπή είναι να πείσουμε τα κράτη μέλη του
WIPO και τους υπαλλήλους του WIPO γιατί το λογισμικό δεν θα πρέπει να
πατεντάρεται, τους εξηγούμε τη σχέση ανάμεσα στα πρότυπα και στις πατέντες
από την οπτική του Ελεύθερου Λογισμικού και τους βοηθάμε να αντιληφθούν
πώς πρέπει να οριστούν οι κανόνες έτσι ώστε οι χώρες τους να εκμεταλλευτούν
πλήρως το Ελεύθερο Λογισμικό.</p>

<p>Στην πιο σημαντική μας δήλωση
<a href="/projects/wipo/statement-20101013.html">«Δήλωση για τη σχέση
ανάμεσα στα πρότυπα και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην SCP/15 του WIPO»</a>
εξηγούμε γιατί τα πρότυπα λογισμικού πρέπει να είναι εφαρμόσιμα σε κάθε
λογισμικό ή επιχειρηματικό μοντέλο, μαζί και σε εκείνα που βασίζονται στο
Ελεύθερο Λογισμικό. Υποστηρίξαμε ότι όταν οι πατέντες ενσωματώνονται σε
πρότυπα λογισμικού, χρειάζεται να αδειοδοτούνται με τρόπο που δεν περιορίζει
την εφαρμογή τους. Εκτός από την απουσία κάθε άλλου περιορισμού, αυτό
σημαίνει αδειοδότηση ελεύθερη δικαιωμάτων για κάθε ενδιαφερόμενο που
εφαρμόζει το πρότυπο.</p>

<h2>PDFreaders: 2162 δικτυακοί τόποι του δημοσίου διαφημίζουν μη-ελεύθερο
λογισμικό</h2>

<!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". -->

<p>Ένας μήνας, μια εκστρατεία, ένας στόχος: να ξεφορτωθούμε τις διαφημιστικές
καταχωρίσεις μη-ελεύθερου λογισμικού από τους δημόσιους δικτυακούς τόπους.
Μέσα σε τέσσερις εβδομάδες, λάβαμε αναφορές για
<a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2162 Ευρωπαϊκούς φορείς
που διαφημίζουν μη-ελεύθερα προγράμματα PDFreaders</a>. Εκτός από τους 305
ακτιβιστές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αναζήτηση, 1500 άτομα, 46 επιχειρήσεις
και 38 οργανισμοί υπόγραψαν στη
<a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html"> Συλλογή Υπογραφών για την
Αφαίρεση Καταχωρίσεων Ιδιοκτησιακού Λογισμικού από Ιστοτόπους του Δημοσίου</a>.
Τώρα που το κυνήγι τελείωσε, είναι η ώρα της καταδίωξης εκείνων των δικτυακών
τόπων που ενθαρρύνουν τους επισκέπτες να θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία τους.
Είναι ώρα να εξαφανίσουμε αυτές τις διαφημίσεις!</p>

<p>Άτομα με εθελοντισμό υψηλών κινήτρων αναζήτησαν στο διαδίκτυο ιστοχώρους
του δημοσίου οι οποίοι διαφημίζουν μη-ελεύθερο λογισμικό και έκαναν αναφορά για
<a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2162 φορείς</a>. Κάποιοι από τους
εθελοντές, όπως οι Massimo Barbieri και Lucas Bickel ατομικά ανάφεραν
περισσότερους από 350! Οι Alessandro Albini, Rainer Schmitz, και Павел
Харитонов (Pavel Kharitonov) επίσης είχαν αξιοσημείωτη συμβολή αναφέροντας
50 φορείς ο καθένας.</p>

<p>Αλλά δεν θα σταματήσουμε στη λίστα με τους φορείς. Στις επόμενες εβδομάδες,
θα <a href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">στείλουμε επιστολές στους
φορείς</a> γιι να εφιστήσουμε την προσοχή τους στην αθέμιτη διαφήμιση που
προβάλλουν. Εκ μέρους όσων υπογράφουν το
<a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">κείμενο με τη συλλογή
υπογραφών</a>, θα ζητήσουμε από τους φορείς ή να αφαιρέσουν οποιαδήποτε
σύσταση για μη-ελεύθερο λογισμικό από τον δικτυακό τους τόπο ή να προσφέρουν
επιλογή από διάφορα προγράμματα.</p>


<h2>Δραστηριοποιηθείτε: εξαφανίστε αυτές τις διαφημίσεις!</h2>

<!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". -->

<p>Όπου και αν είστε, ό,τι ώρα και αν είναι εκεί που είστε, μπορείτε να
συμβάλλετε στην αφαίρεση των διαφημιστικών καταχωρίσεων μη-ελεύθερου
λογισμικού από τους δικτυακούς τόπους του δημοσίου. Η καταπληκτική δουλειά
των κυνηγών διαφημίσεων και των
<a href="/contribute/translators/translators.html">μεταφραστών μας</a>
έχει θέσει γερό θεμέλιο για την επόμενη φάση. Τώρα επαφίεται σε εσάς να μας
βοηθήσετε να αποτελειώσουμε τη δουλειά. Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά!
Βοηθήστε μας με τις
<a href="/campaigns/pdfreaders/letter.html"> υπολοιπόμενες μεταφράσεις
της επιστολής</a> ή <a href="/donate/donate.html"> κάντε μια δωρεά στο
ειδικό ταμείο για την εκστρατεία PDF readers</a> για να μας βοηθήσετε
να καλύψουμε τα 1600 ΕΥΡΩ ταχυδρομικά έξοδα και το επιπλέον διοικητικό
κόστος ώστε να παραδώσουμε τα μηνύματα σε όλην την Ευρώπη. Βοηθήστε μας
να εξαφανίσουμε τις διαφημίσεις!</p>

<p>Ελπίζουμε να σας δούμε στο <a href="http://www.fscons.org">FSCONS</a>,<br /> <a
href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>- FSFE</p>

<p>-- <br />
<a href="/index.html">Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</a><br />
<a href="/news/news.rss">FSFE Νέα</a><br />
<a href="/events/events.rss">Μελλοντικές Εκδηλώσεις του FSFE</a><br />
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Συγκέντρωση Ιστολογίων της Κοινότητας</a><br />
<a href="/contact/community.html">Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό</a> </p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>
<tag>FRAND</tag>
<tag>IGF</tag>
<tag>WIPO</tag>
<tag>PDF</tag>
<tag>campaigns</tag>
<tag>PDFreaders</tag>
</tags>
<timestamp>$Date: 2010-11-01 12:24:33 +0200 (Mon, 01 Nov 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 186
- 0
news/nl/nl-201011.en.xhtml View File

@@ -0,0 +1,186 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2010-11-04">
<head>
<title>FSFE Newsletter - November 2010</title>
</head>
<body>

<h1>FSFE Newsletter - November 2010</h1>

<p newsteaser="yes">This edition explains how we counter the lobby work of
proprietary organisations at the European level, what we do at the United
Nations level to inform more people about the dangers of software patents, what
we are doing to get rid of non-free software advertisement on public websites,
and what you can do to make a change.</p>

<p>Beside that the Document Foundation was formed to take care of the
development of Libre Office. More and more organisations raise awareness about
government spendings on non-free software, like the <a
href="http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2010/10/beschwerde-ans-bundesgericht/">parlamentarian
group Digital Sustainability in Switzerland</a> and our associated
organisation <a href="http://ansol.org">ANSOL</a> in <a
href="http://listas.ansol.org/pipermail/ansol-imprensa/2010-September/000085.html">Portugal</a>
(Portuguese). The Austrian Fellows asked the political parties in Vienna about
their <a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">stance on Free
Software related issues</a>, the Fellowship interviews started again with a
<a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=119">new interview with
Leena Simon</a>, Karsten gave a talk about "Power and Freedom" at Tedx <a
href="http://download.fsfe.org/torrents/TEDxEutropolis-Karsten_Gerloff-Power_and_Freedom.ogv.torrent">which
was recorded</a> (bittorent), and I (Matthias) informed the listeners of
Dradio Wissen about <a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=679">Free Software
licenses</a> (German).</p>

<h2>Facts against BSA's fictions on Open Standards</h2>

<!-- @translators: http://www.fsfe.org/projects/os/bsa-letter-analysis.html and
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101016-01.en.html might help with
translations. -->

<p>Open Standards are always a hot topic in Brussels. Where Open Standards go,
Free Software can easily follow. That's why <a
href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=408"> we're pushing for Open
Standards</a> in the rules and recommendations that the European Commission
makes for public bodies across Europe. For example we document the changes of
EU's new interoperability recommendations ( <a href="/projects/os/eifv2.html">
European Interoperability Framework</a>), we
<a href="/projects/os/ps.html"> publish analysis</a>, and with <a
href="http://www.documentfreedom.org">Document Freedom Day</a> we raise
awareness for the topic in a wider public.</p>

<p>But not everyone out there likes Open Standards. The Business Software Alliance
(BSA), a lobby group for proprietary software, is pressuring the European
Commission to remove the last traces of support for Open Standards from the
latest version of the European Interoperability Framework (EIF).</p>

<p>We obtained a <a href="/projects/os/bsa-letter-ec.pdf">copy of a letter</a>
sent to the Commission by the BSA. We <a
href="/projects/os/bsa-letter-analysis.html">analysed their arguments</a> and
explained why their claims are false, and why Open Standards are key to
interoperability and competition in the European software market. In short we
dealt with the following points:</p>

<ul>
<li>Restriction-free patent licensing opens up participation and promotes
innovation</li>
<li>The example standards cited by the BSA are irrelevant to the software field</li>
<li>(F)RAND licensing in software standards is unfair and discriminatory</li>
<li>The BSA's letter to the Commission isn't supported by its own membership, much less by the software industry as a whole</li>
<li>(F)RAND is incompatible with the most widely used Free Software licenses</li>
<li>Restriction-free specifications will promote standardisation, competition and
interoperability</li>
</ul>

<p>We sent a <a href="/projects/os/bsa-eif-letter-fsfe-response.pdf">letter</a>
with those arguments to the European Commission to support Open Standards and
interoperability, and <a href="/news/2010/news-20101016-01.html">informed the
press about it</a>. Although this topic is quite complex, several media
outlets picked it up. You might especially be interested in an article by Glyn
Moody about <a
href="http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2010/10/a-final-few-words-on-frand-licensing/index.htm">"A
(Final) Few Words on FRAND Licensing"</a>.</p>


<h2>WIPO - Fighting software patents at WIPO</h2>

<p>But why wait until we have to deal with topics at the European level? We
always try to fix them at the root, so we work in some committees of the World
Intellectual Property Organisation (WIPO). From October 11-15, WIPO's Standing
Committee on the Law of Patents (SCP) had its 15th session. We participate
there because the committee discusses questions related to patents and
standards.</p>
<p>Our main goals in the committee are to convince WIPO member states and WIPO
staff that software should not be patentable, explain to them the relation
between standards and patents from the perspective of Free Software, and make
them understand how rules must be shaped so that their countries can get the
most out of Free Software.</p>

<p>In our most important statement <a
href="/projects/wipo/statement-20101013.html">"Statement on the relation
between standards and patents at WIPO SCP/15"</a> we explain why software
standards must be implementable in any software or business model, including
those based on Free Software. We argued that when patents are included in
software standards, they need to be licensed in a manner that does not restrict
their implementation in any way. Besides the absence of any other restriction,
that means royalty-free licensing to any party implementing the standard.</p>


<h2>PDFreaders: 2162 public websites advertise non-free software</h2>

<!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". -->

<p>One month, one campaign, one goal: getting rid of non-free software
advertisements on public websites. In four weeks, we received reports
concerning <a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2162 European
institutions who advertise non free PDFreaders</a>. Apart from the 305
activists who participated to the search, 1500 individuals, 46 businesses and
38 organisations signed our <a
href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">Petition For The Removal Of
Proprietary Software Advertising On Public Websites</a>. Now that the hunt
is over, it's time to chase up those websites which encourage visitors to
jeopardise their freedom. It's time to stamp out the ads!</p>

<p>Highly motivated volunteers searched the internet for public websites that
advertise for non-free software and reported <a
href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2162 institutions</a>. Some of
them, like Massimo Barbieri and Lucas Bickel individually reported more than
350! Alessandro Albini, Rainer Schmitz, and Павел Харитонов (Pavel Kharitonov)
also made a remarkable contribution in reporting around 50 institutions
each.</p>

<p>But we will not stop with a list of institutions. In the coming weeks, we
will <a href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">send letters to the
institutions</a> to draw their attention to their unfair advertising. In the
name of the signatories of the <a
href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">petition</a>, we will ask the
institutions to either remove any recommendation for non-free software from
their website, or give a choice of several programs.</p>


<h2>Get active: stamp out the ads!</h2>

<!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". -->

<p>Wherever you are, whatever time you have, you can contribute to the removal
of non-free software adverts on public website. The amazing work of the ads
hunters and <a href="/contribute/translators/translators.html">
our translators</a> has laid a firm foundation for the next phase. Now it is
up to you to enable us to get things done. You can make a difference! Help us
to <a href="/campaigns/pdfreaders/letter.html"> translate the letter into
missing languages</a> or <a href="/donate/donate.html"> donate to the PDF
readers campaign fund</a> to help cover the 1600 EUR for postage and the
extra costs of administration to deliver the messages throughout Europe. Help
us stamp out the ads!</p>

<p>Hope to see you at <a href="http://www.fscons.org">FSCONS</a>,<br /> <a
href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>- FSFE</p>

<p>-- <br />
<a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br />
<a href="/news/news.rss">FSFE News</a><br />
<a href="/events/events.rss">Upcoming FSFE Events</a><br />
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Fellowship Blog Aggregation</a><br />
<a href="/contact/community.html">Free Software Discussions</a> </p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>
<tag>FRAND</tag>
<tag>IGF</tag>
<tag>WIPO</tag>
<tag>PDF</tag>
<tag>campaigns</tag>
<tag>PDFreaders</tag>
</tags>
<timestamp>$Date: 2010-11-04 17:08:20 +0100 (Thu, 04 Nov 2010) $ $Author: maelle $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 122
- 0
news/nl/nl-201011.fr.xhtml View File

@@ -0,0 +1,122 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2010-11-04">
<head>
<title>Lettre d'information de la FSFE - Novembre 2010</title>
</head>
<body>

<h1>Lettre d'information de la FSFE - Novembre 2010</h1>

<p newsteaser="yes">Cette édition explique comment nous allons à l'encontre du travail de lobbyisme des organisations propriétaires au niveau européen, ce que nous faisons au niveau des Nations Unies pour informer le public sur les dangers des brevets logiciels, ce que nous sommes en train d'accomplir pour nous débarrasser des publicités pour des logiciels non libres sur les sites web publics et ce que vous pouvez apporter pour faire la différence. </p>

<p>En plus de cela, la Document Foundation a été créée pour prendre en charge le développement de Libre Office. De plus en plus d'organisations attirent l'attention sur les dépenses gouvernementales sur des logiciels non libres, comme par exemple le <a
href="http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2010/10/beschwerde-ans-bundesgericht/">groupe parlementaire Digital Sustainability en Suisse</a> et notre association partenaire <a href="http://ansol.org">ANSOL</a> au <a
href="http://listas.ansol.org/pipermail/ansol-imprensa/2010-September/000085.html">Portugal</a>
(en portugais). Les fellows autrichiens ont demandé aux partis politiques à Vienne quelle était leur
<a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">position sur les sujets relatifs aux logiciels libres</a>, les interviews <!--je penche plus pour interview car pour moi entretien sonne comme entretien d'embauche plus que comme discussion sur un sujet--> de Fellows ont repris avec
<a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=119">Leena Simon</a>, Karsten a donné une conférence sur le thème «&#160;Puissance et Liberté&#160;» au TEDx qui <a href="http://download.fsfe.org/torrents/TEDxEutropolis-Karsten_Gerloff-Power_and_Freedom.ogv.torrent">a été enregistré</a> (bittorent), et j'ai pour ma part (Matthias) informé les auditeurs de Dradio Wissen sur les <a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=679">licences libres</a> (allemand).</p>

<h2>Les faits contre les fictions de la BSA sur les standards ouverts</h2>

<!-- @translators: http://www.fsfe.org/projects/os/bsa-letter-analysis.html and
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101016-01.en.html might help with
translations. -->

<p>Les standards ouverts sont encore un sujet brûlant à Bruxelles. Là où il y a des standards ouverts, les logiciels libres ne sont pas loin. C'est pourquoi <a
href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=408">nous militons pour les standards ouverts</a> dans les règles et recommandations que la Commission Européenne édicte pour les institutions publiques en Europe. Par exemple, nous documentons les changements des nouvelles recommandations européennes sur l'interopérabilité (<a href="/projects/os/eifv2.html">Cadre Européen d'Interopérabilité (EIF&#160;: European Interoperability Framework)</a>), nous <a href="/projects/os/ps.html">publions des analyses</a>, et grâce à la <a
href="http://www.documentfreedom.org">Journée de Libération des Documents</a> nous attirons l'attention d'un public plus large sur le sujet. </p>

<p>Mais les standards ouverts ne font pas l'unanimité autour de nous <!--j'aimais pas ma première traduction, penses tu que celle ci soit trop éloignée du texte original?-->. La Business Software Alliance
(BSA), un groupe de lobbyistes pour logiciels propriétaires, fait pression sur la Commission européenne afin de retirer les traces restantes du soutien aux standards ouverts dans la dernière version du Cadre Européen d'Interopérabilité (EIF).</p>

<p>Nous avons obtenu une <a href="/projects/os/bsa-letter-ec.pdf">copie de la lettre</a>
envoyée à la Commission par la BSA. Nous avons <a
href="/projects/os/bsa-letter-analysis.html">analysé leurs arguments</a> et expliqué pourquoi leurs revendications sont infondées et pourquoi les standards ouverts sont la clé de l'interopérabilité et de la concurrence sur le marché européen du logiciel. En résumé, nous avons traité les point suivants&#160;:
</p>

<ul>
<li>Les licences de brevets libre de restriction élargissent la participation et promeuvent l'innovation</li>
<li>Les exemples de standards cités par la BSA sont hors-sujet dans le domaine des logiciels</li>
<li>Mettre les logiciels sous licences (F)RAND est injuste et discriminatoire</li>
<li>La lettre du BSA à la Commission n'est pas soutenue par ses propres membres, encore moins par l'industrie du logiciel dans son ensemble </li>
<li>(F)RAND est incompatible avec les licences logiciels libres les plus répandues</li>
<li>Des spécifications sans restriction d'utilisation vont promouvoir la normalisation, la concurrence et l'interopérabilité</li>
</ul>

<p>Nous avons envoyé une <a href="/projects/os/bsa-eif-letter-fsfe-response.pdf">lettre</a>
contenant ces arguments à la Commission européenne pour soutenir les standards ouverts et l'interopérabilité, et avons <a href="/news/2010/news-20101016-01.html">informé la presse</a>. Bien que ce sujet soit plutôt complexe, plusieurs médias s'en sont emparés. Vous pouvez notamment être intéressé par un article de Glyn Moody à propos de <a
href="http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2010/10/a-final-few-words-on-frand-licensing/index.htm">«&#160;Quelques (derniers) mots sur les licences FRAND&#160;» (en anglais)</a>.</p>


<h2>OMPI - Combattre les brevets logiciels à l'OMPI</h2>

<p>Mais pourquoi attendre que nous ayons à traiter ces sujets au niveau européen&#160;? Nous essayons toujours de prendre le problème à la racine, par conséquent nous travaillons dans certains comités de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Du 11 au 15 octobre, le comité permanent de l'OMPI sur la loi des brevets (SCP) s'est rassemblé pour sa quinzième session. Nous y prenons part car ce comité discute de questions liées aux brevets et aux standards et normes.</p>
<p>Nos buts majeurs consistent à convaincre les États membres et l'administration de l'OMPI que les logiciels ne doivent pas être brevetables, leur expliquer la relation entre les brevets et les standards et normes du point de vue des logiciels libres, et leur faire comprendre comment les lois doivent être rédigées pour que leurs pays bénéficient au maximum des logiciels libres.</p>

<p>Dans notre plus importante prise de position <a
href="/projects/wipo/statement-20101013.html">«&#160;De la relation entre les standards et les brevets au SCP/15&#160;»</a> nous expliquons pourquoi les standards logiciels doivent pouvoir être mis en place dans tous les modèles économiques ou modèles logiciels, ceux basés sur des logiciels libres inclus. Nous avons expliqué que si des brevets sont inclus dans des standards logiciels, ils doivent être sous une licence qui permet leur application sous toutes formes. En plus de l'absence de toute restriction, ceci requiert qu'ils soient libres de droit pour chaque partie implémentant le standard.</p>


<h2>PDFreaders: 2162 sites web publics font de la publicités pour des logiciels non libres</h2>

<!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". -->

<p>Un mois, une campagne, un objectif&#160;: se débarrasser des publicités pour des logiciels non libres sur les sites web publics. En quatre semaines, nous avons reçu des rapports concernant <a
href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2162 institutions européennes qui promeuvent des lecteurs PDF non libres</a>. En plus des 305 activistes qui ont pris part à la recherche d'institutions, 46 entreprises, 38 organisations et 1500 personnes à titre individuel ont signé notre <a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">Pétition pour le retrait des publicités pour des logiciels propriétaires des sites web publics</a>.
Maintenant que la chasse est terminée, il est temps de pourchasser ces sites web qui encouragent leurs visiteurs à mettre leurs libertés en danger. Il est temps de nous affranchir des publicités&#160;!</p>

<p>Des bénévoles hautement motivés ont cherché les sites web publics qui promeuvent des lecteurs PDF non libres et ont signalé <a
href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2162 institutions</a>. Parmi eux, certains comme Massimo Barbieri et Lucas Bickel ont plus de 350 institutions à leur actif&#160;! Alessandro Albini, Rainer Schmitz, et Pavel Kharitonov ont aussi fait une contribution remarquable en rapportant près de 50 institutions chacun.</p>

<p>Mais nous n'allons pas nous en tenir à une simple liste d'institutions. Dans les semaines à venir, nous allons <a href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">envoyer des lettres aux institutions</a> pour attirer leur attention sur leur pratique publicitaire injuste. Au nom des signataires de la <a
href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">pétition</a>, nous allons demander aux institutions de retirer de leurs sites web toute recommandation pour des logiciels non libres ou bien de donner le choix entre plusieurs programmes. </p>


<h2>Agissez: affranchissez-vous des publicités non libres !</h2>

<!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". -->

<p>Où que vous soyez, quelle que soit la quantité de temps dont vous disposez, vous pouvez contribuer au retrait des publicités pour des logiciels propriétaires des sites web publics. Le travail incroyable réalisé par les traqueurs de publicités et par nos <a
href="/contribute/translators/translators.html">traducteurs</a> a créé de solides fondations pour la phase suivante. Maintenant, nous comptons sur vous pour nous aider à atteindre ce but. Vous pouvez faire la différence&#160;! Aidez-nous à <a
href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">traduire la lettre dans les langues manquantes</a> ou <a href="/donate/donate.html">faites un don au fond de la campagne pdfreaders.org</a> pour nous aider à couvrir les 1600 EUR de frais postaux et les coûts administratifs supplémentaires générés par la distribution du message à travers l'Europe. Aidez-nous à bannir ces pubs&#160;!</p>

<p>En espérant vous voir au <a href="http://www.fscons.org">FSCONS</a>,<br />
<a href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias
Kirschner</a>- FSFE</p>

<p>-- <br />
<a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br />
<a href="/news/news.rss">FSFE Nouvelles</a><br />
<a href="/events/events.rss">Prochains évènements de la FSFE</a><br />
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">
Agrégation des Blogs de la
Fellowship (en anglais)
</a>
ou
<a href="http://planet.fsfe.org/fr/rss20.xml">des blogs en français</a><br />
<a href="/contact/community.html">Discussions sur le Logiciel Libre</a> </p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>
<tag>FRAND</tag>
<tag>IGF</tag>
<tag>WIPO</tag>
<tag>PDF</tag>
<tag>campaigns</tag>
<tag>PDFreaders</tag>
</tags>
<timestamp>$Date: 2010-11-01 11:24:33 +0100 (Mon, 01 Nov 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
<translator>maelle, hugo</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 191
- 0
news/nl/nl-201011.it.xhtml View File

@@ -0,0 +1,191 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2010-11-04">
<head>
<title>FSFE Newsletter - Novembre 2010</title>
</head>
<body>

<h1>FSFE Newsletter - Novembre 2010</h1>

<p newsteaser="yes">In questa edizione spiegheremo come stiamo contrastando il
lavoro delle organizzazioni lobbistiche proprietarie a livello Europeo, quello
che facciamo presso le Nazioni Unite per informare più gente possibile
relativamente ai pericoli dei brevetti software, ciò che stiamo facendo per sbarazzarci
della pubblicità a software non libero sui siti web pubblici, e cosa puoi fare per
produrre un cambiamento.</p>

<p>A parte questo, la Document Foundation è stata costituita per prendersi cura
dello sviluppo di Libre Office. Un numero sempre maggiore di organizzazioni
si stanno dimostrando sensibili ai soldi spesi dai governi per il software non libero,
come il<a
href="http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2010/10/beschwerde-ans-bundesgericht/">
gruppo parlamentare Digital Sustainability in Svizzera</a> e le nostre organizzazioni
associate <a href="http://ansol.org">ANSOL</a> in <a
href="http://listas.ansol.org/pipermail/ansol-imprensa/2010-September/000085.html">Portogallo</a>
(Portoghese). I Fellow Austriaci hanno chiesto ai partiti politici a Vienna informazioni
sulle loro <a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">posizioni inerenti ai problemi
legati al Software Libero</a>, le interviste della Fellowship sono iniziate nuovamente
con una <a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=119">nuova intervista
con Leena Simon</a>, Karsten ha tenuto una relazione su "Potere e libertà" a TEDx <a
href="http://download.fsfe.org/torrents/TEDxEutropolis-Karsten_Gerloff-Power_and_Freedom.ogv.torrent">
che è stata registrata</a> (bittorent), e io (Matthias) ho informato gli ascoltatori
di Dradio Wissen relativamente alle <a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=679">Licenze
Software Libere</a> (Tedesco).</p>


<h2>Fatti contro le bugie della BSA sugli Standard Aperti</h2>

<!-- @translators: http://www.fsfe.org/projects/os/bsa-letter-analysis.html and
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101016-01.en.html might help with
translations. -->

<p>Gli standard aperti sono sempre un tema caldo a Bruxelles. Dove passano gli
Standard Aperti possono facilmente essere seguiti dal Software Libero. Ecco perché <a
href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=408"> stiamo spingendo sugli Standard
Aperti</a> nelle direttive e raccomandazioni che la Commissione Europea trasmette
agli enti pubblici Europei. Per esempio, abbiamo documentato i cambiamenti delle
nuove raccomandazioni di interoperabilità dell'EU ( <a href="/projects/os/eifv2.html">
European Interoperability Framework</a>), abbiamo
<a href="/projects/os/ps.html"> pubblicato un'analisi</a>, e con il <a
href="http://www.documentfreedom.org">Document Freedom Day</a> diffondiamo
ad un pubblico più vasto consapevolezza su questo tema.</p>

<p>Ma non a tutti piacciono gli Standard Aperti. La Business Software Alliance
(BSA), un gruppo di lobby per il software proprietario, sta facendo pressione sulla
Commissione Europea per rimuovere le ultime tracce di supporto per gli Standard
Aperti dall'ultima versione dello European Interoperability Framework (EIF).</p>

<p>Abbiamo ottenuto una <a href="/projects/os/bsa-letter-ec.pdf">copia di una
lettera</a> inviata alla Commissione dalla BSA. Abbiamo <a
href="/projects/os/bsa-letter-analysis.html">analizzato le loro argomentazioni</a>
e spiegato perché le loro affermazioni sono false, e perché gli Standard Aperti
sono la chiave per l'interoperabilità e la concorrenza nel
mercato Europeo del Software. In breve abbiamo sostenuto i seguenti punti:</p>

<ul>
<li>La licenza di brevetto senza restrizioni permette di aprire la partecipazione
e promuove l'innovazione</li>
<li>Gli esempi di standard citati dalla BSA sono irrilevanti nel campo del software</li>
<li>La licenza (F)RAND negli standard software è ingiusta e discriminatoria</li>
<li>La lettera della BSA alla Commissione non è supportata dai sui membri, tanto meno
dall'industria del software nel suo complesso</li>
<li>La (F)RAND è incompatibile con le Licenze Software Libere più utilizzate</li>
<li>Specifiche senza restrizioni promuovono standardizzazione, competizione e
interoperabilità</li>
</ul>

<p>Abbiamo spedito una <a href="/projects/os/bsa-eif-letter-fsfe-response.pdf">lettera</a>
con queste argomentazioni alla Commissione Europea per difendere gli Standard
Aperti e l'interoperabilità, e per <a href="/news/2010/news-20101016-01.html">informare
la stampa a riguardo</a>. Anche se questo argomento è piuttosto complesso,
diversi media lo hanno accolto. In particolare, potreste essere interessati ad
un articolo di Glyn Moody dal titolo <a
href="http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2010/10/a-final-few-words-on-frand-licensing/index.htm">"A (Final) Few Words on FRAND Licensing"</a>.</p>


<h2>WIPO - Combattere i brevetti software al WIPO</h2>

<p>Perché aspettare di dover avere a che fare con temi a livello Europeo?
Abbiamo sempre cercato di risolverli alla radice, per questo lavoriamo in alcune
commissioni del World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dal 11-15 di Ottobre, la Standing Committee on the Law of Patents (SCP) del WIPO
ha avuto la sua quindicesima sessione. Abbiamo preso parte alla sessione poiché
la commissione ha discusso questioni relative ai brevetti e agli standard.</p>

<p>Il nostro obbiettivo principale nella commissione era di convincere gli stati
membri del WIPO ed il suo staff che il software non può essere brevettabile,
spiegando loro la relazione fra gli standard e i brevetti dal punto di vista del
Software Libero, e rendere loro comprensibile come le regole devono essere congeniali
per i loro paesi al fine dei ottenere il massimo dal Software Libero.</p>

<p>Nella nostra dichiarazione più importante <a
href="/projects/wipo/statement-20101013.html">"Dichiarazione sulle relazioni
fra gli standard e i brevetti al WIPO SCP/15"</a> abbiamo spiegato perché gli
standard software devono essere implementabili in tutti i software o modelli
di mercato, inclusi quelli basati sul Software Libero. Abbiamo sostenuto che
quando i brevetti sono contenuti negli standard software, devono essere
rilasciati con una licenza che non limiti in alcun modo la loro
implementazione. Deve inoltre sussistere l'assenza di qualsiasi altra restrizione,
che significa licenze senza royalty per ogni aspetto dell'implementazione dello
standard.</p>


<h2>PDFreaders: 2162 siti pubblici pubblicizzano software non libero</h2>

<!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". -->

<p>Un mese, una campagna, un obbiettivo: sbarazzarsi delle
pubblicità a software non libero sui siti web pubblici. In quattro settimane,
abbiamo ricevuto segnalazioni riguardanti <a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2162
istituzioni Europee che pubblicizzano lettori PDF non liberi</a>. Oltre ai 305 attivisti
che hanno partecipato alla ricerca, 1500 persone, 46 aziende e 38 organizzazioni
hanno firmato la nostra
<a href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">Petizione per la rimozione della
pubblicità a software proprietario sui siti delle istituzioni pubbliche</a>.
Per il momento la caccia è finita, ora è tempo di inseguire quei siti che incoraggiano
i visitatori a mettere a repentaglio la propria libertà. È il momento di eliminare la
pubblicità!</p>

<p>Volontari altamente motivati hanno cercato su internet i siti web pubblici
che fanno pubblicità a software non libero e hanno segnalato <a
href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2162 istituzioni</a>. Alcuni di loro,
come Massimo Barbieri e Lucas Bickel ne hanno segnalate individualmente oltre
350! Anche Alessandro Alboni, Rainer Schmitz, e Pavel Kharitonov
hanno dato un notevole contributo segnalando circa 50 istituzioni a testa.</p>

<p>Ma non ci fermeremo ad un elenco di istituzioni. Nelle prossime settimane,
<a href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">invieremo delle lettere
alle istituzioni</a> per attirare l'attenzione sulla loro pubblicità
sleale. A nome dei firmatari della <a
href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">petizione</a>, chiederemo
alle istituzioni di rimuovere tutte le pubblicità a software non libero, o
fornire una scelta di diversi programmi.</p>

<h2>Attivati: sbarazziamoci della pubblicità!</h2>

<!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". -->

<p>Ovunque tu sia, in qualunque momento, puoi contribuire a rimuovere la pubblicità
a software non libero dai siti web istituzionali. Il lavoro straordinario dei
cacciatori di pubblicità e dei nostri <a
href="/contribute/translators/translators.html">traduttori</a> ha gettato una solida
base per la fase successiva. Ora tocca a te fare in modo che i nostri obbiettivi
siano raggiunti. Tu puoi fare la differenza! Aiutaci a <a
href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">tradurre la lettera nelle lingue mancanti
</a> o <a href="/donate/donate.html">fai una donazione alla campagna PDF readers</a>
per aiutarci a coprire 1600 EUR per le spese postali e i costi aggiuntivi necessari per
recapitare i messaggi in tutta Europa. Aiutaci a togliere la pubblicità!</p>

<p>Spero di incontrarvi al <a href="http://www.fscons.org">FSCONS</a>,<br /> <a
href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>- FSFE</p>

<p>-- <br />
<a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br />
<a href="/news/news.rss">FSFE News</a><br />
<a href="/events/events.rss">Upcoming FSFE Events</a><br />
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Fellowship Blog Aggregation</a><br />
<a href="/contact/community.html">Free Software Discussions</a> </p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>
<tag>FRAND</tag>
<tag>IGF</tag>
<tag>WIPO</tag>
<tag>PDF</tag>
<tag>campaigns</tag>
<tag>PDFreaders</tag>
</tags>
<timestamp>$Date: 2010-11-04 16:08:20 +0000 (Thu, 04 Nov 2010) $ $Author: maelle $</timestamp>
<translator>Massimo Barbieri</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 103
- 0
news/nl/nl-201011.pt.xhtml View File

@@ -0,0 +1,103 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html newsdate="2010-11-04">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Boletim de notícias da FSFE - Novembro de 2010</title>
</head>
<body>

<h1>Boletim de notícias da FSFE - Novembro de 2010</h1>

<p newsteaser="yes">Esta edição explica como combatemos o trabalho lobista de organizações privativas a nível europeu, o que fazemos a nível das Nações Unidas para informar a mais gente sobre os perigos das patentes de software, o que estamos a fazer para nos livrar dos anúncios de software não-livre em sítios web públicos e como você pode agir para atingir uma mudança.</p>

<p>Além de que a Document Foundation foi formada para cuidar do desenvolvimento de Libre Office. Mais e mais organizações aumentaram a conscientização sobre os que os governos gastam em software não-livre, como o <a
href="http://www.digitale-nachhaltigkeit.ch/2010/10/beschwerde-ans-bundesgericht/">grupo parlamentar Digital Sustainability na Suíça</a> e os nossa organização associada <a href="http://ansol.org">ANSOL</a> em <a
href="http://listas.ansol.org/pipermail/ansol-imprensa/2010-September/000085.html">Portugal</a>. Os Fellows austríacos perguntaram os partidos políticos de Viena sobre a sua <a href="http://wiki.fsfe.org/groups/vienna/Wahl2010">orientação sobre questões relacionadas com o Software Livre</a>, as entrevistas da Fellowship começaram novamente com uma <a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=119">nova entrevista com Leena Simon</a>, Karsten deu uma palestra sobre "Poder e Liberdade" no TEDx <a
href="http://download.fsfe.org/torrents/TEDxEutropolis-Karsten_Gerloff-Power_and_Freedom.ogv.torrent">que foi gravada</a> (bittorent) e eu (Matthias) informei os ouvintes de Dradio Wissen sobre as <a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=679">licenças de Software Livre</a> (Alemão).</p>

<h2>Fatos contra as ficções da BSA sobre os Padrões Abertos</h2><!-- @translators: http://www.fsfe.org/projects/os/bsa-letter-analysis.html and
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101016-01.en.html might help with
translations. --><p>Os Padrões Abertos são sempre um tema candente em Bruxelas. Onde foram os Padrões Abertos, o Software Livre pode segui-los facilmente. É por isso que <a
href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=408">estamos pulando pelos Padrões Abertos</a> nas normas e recomendações que a Comissão Europeia faz aos organismos públicos de toda a Europa. Por exemplo, documentamos as mudanças das novas recomendações sobre interoperabilidade da UE (<a href="/projects/os/eifv2.html">Quadro Europeu de Interoperabilidade</a>), nós <a href="/projects/os/ps.html">publicamos análises</a>, e com o <a
href="http://www.documentfreedom.org">Document Freedom Day</a> criamos sensibilidade sobre este tema em um público mais amplo.</p>

<p>Mas nem todo mundo lá fora gosta dos Padrões Abertos. A Business Software Alliance (BSA), um lobby do software privativo, está a pressionar a Comissão Europeia para remover os últimos vestígios de apoio aos Padrões Abertos da última versão do Quadro Europeu de Interoperabilidade (EIF).</p>

<p>Obtivemos uma <a href="/projects/os/bsa-letter-ec.pdf">cópia de uma carta</a> enviada à Comissão pela BSA. Nós <a
href="/projects/os/bsa-letter-analysis.html">analisamos os seus argumentos</a> e explicamos por que as suas reivindicações são falsas, e por que os Padrões Abertos são essenciais para a interoperabilidade e a livre concorrência no mercado europeu de software. Em resumo, tratamos os seguintes pontos:</p>

<ul>
<li>O licenciamento de patentes sem restrições abre a participação e promove a inovação</li>
<li>Os padrões que a BSA põe como exemplo são irrelevantes para a área do software</li>
<li>O licenciamento (F)RAND em padrões de software é injusto e discriminatório</li>
<li>A carta da BSA à Comissão não é suportada pelos seus próprios membros, e muito menos pela indústria de software como um todo</li>
<li>A (F)RAND é incompatível com a licenças de Software Livre mais usadas</li>
<li>As especificações sem restrições promoverão a livre concorrência, a padronização e a interoperabilidade</li>
</ul>

<p>Enviamos uma <a href="/projects/os/bsa-eif-letter-fsfe-response.pdf">carta</a> com este argumentos à Comissão Europeia para apoiar os Padrões Abertos e a interoperabilidade e <a href="/news/2010/news-20101016-01.html">informamos a imprensa sobre o assunto</a>. Embora este tema é bastante complexo, vários meios de comunicação deram-lhe importância. Você pode ser especialmente interessado em um artigo escrito por Glyn Moody sobre <a
href="http://blogs.computerworlduk.com/open-enterprise/2010/10/a-final-few-words-on-frand-licensing/index.htm">"Umas Poucas Palavras (Finais) sobre o Licenciamento FRAND"</a>.</p>


<h2>OMPI - Combatendo as patentes de software na OMPI</h2>

<p>Mas por que esperar até que tenhamos que lidar com temas a nível europeu? Nós sempre tentamos corrigi-los na raiz, por isso trabalhamos em alguns comitês da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Desde o 11 ao 15 de Outubro, o Comité Permanente da OMPI sobre o Direito de Patentes (SCP) celebrou a sua 15ª sessão. Nós participamos nela porque a comissão discute questões relacionadas com patentes e padrões.</p>
<p>Os nossos principais objetivos na comissão são convencer os Estados membros da OMPI e os funcionários da OMPI de que o software não deve ser patenteável, explicar-lhes a relação entre os padrões e as patentes a partir da perspectiva do Software Livre, e fazê-los compreender como as regras devem ser concebidos de forma que os seus países possam tirar o máximo proveito do Software Livre.</p>

<p>Na nossa declaração mais importante <a
href="/projects/wipo/statement-20101013.html">"Declaração sobre a relação entre os padrões e as patentes na OMPI SCP/15"</a> explicamos por que os padrões de software devem ser aplicáveis em qualquer modelo de software ou de negócio, incluindo aqueles baseados em Software Livre. Argumentamos que, quando as patentes são incluídas nos padrões de software, precisam ser licenciadas de forma que não restrinjam a sua aplicação de forma alguma. Além da ausência de qualquer outra restrição, isso significa licença livre de royalties para qualquer parte que aplique o padrão.</p>


<h2>PDFreaders: 2.162 sítios web públicos publicitam software não-livre</h2><!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". --><p>Um mês, uma campanha, um objetivo: livrar-se dos anúncios de software não-livre em sítios web públicos. Em quatro semanas, recebemos comunicações sobre <a href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2162 instituições europeias que anunciam leitores PDF não-livres</a>. Além dos 305 ativistas que participaram da pesquisa, 1500 pessoas, 46 empresas e 38 organizações assinaram a nossa <a
href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">Petição para a Remoção de Publicidade de Software Privativo nos Sítios Web das Instituições Públicas</a>. Agora que a caça acabou, é hora de perseguir os sítios web que encorajam os visitantes a comprometer a sua liberdade. É hora de acabar com os anúncios!</p>

<p>Voluntários altamente motivados procuraram na internet por sítios web públicos que anunciaram software não-livre e relataram <a
href="/campaigns/pdfreaders/buglist.html">2.162 instituições</a>. Alguns deles, como Massimo Barbieri e Lucas Bickel, relataram individualmente mais de 350! Alessandro Albini, Rainer Schmitz, e Павел Харитонов (Pavel Kharitonov) também fizeram uma contribuição notável no relatório de cerca de 50 instituições cada um.</p>

<p>Mas a FSFE não parará só com uma lista de instituições. Nas próximas semanas, a FSFE <a href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">enviará cartas para as instituições</a> para chamar a atenção sobre a sua publicidade desleal. Em nome dos signatários da <a
href="/campaigns/pdfreaders/petition.html">petição</a>, a FSFE pedirá às instituições que removam qualquer recomendação de software não-livre do seu sítio web, ou ofereçam uma escolha de vários programas.</p>


<h2>Seja ativo: acabemos com os anúncios!</h2><!-- @translators@ this is the same text like
http://www.fsfe.org/news/2010/news-20101102-01.en.html the only change is that
it says "we" instead of "FSFE". --><p>Onde você estiver, a qualquer hora, você pode contribuir na remoção de anúncios de software não-livre em sítios web públicos. O incrível trabalho dos caçadores e os nossos <a href="/contribute/translators/translators.html">tradutores</a> estabeleceram uma base firme para a próxima fase. Agora você pode ajudar para que possamos fazer o resto do trabalho. Você pode marcar a diferença! Ajude-nos a <a href="/campaigns/pdfreaders/letter.html">traduzir a carta às línguas que faltam</a> ou <a href="/donate/donate.html">faça uma doação para o fundo da campanha PDFreaders</a> para ajudar a cobrir os 1600 euros do envio e os custos de administração adicionais necessários para entregar as mensagens em toda a Europa. Ajude-nos a acabar com os anúncios!</p>

<p>Esperamos vê-lo na <a href="http://www.fscons.org">FSCONS</a>,<br /> <a
href="/about/kirschner/kirschner.html">Matthias Kirschner</a>- FSFE</p>

<p>-- <br /> <a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br /> FSFE - Notícias <a href="/events/events.rss">Próximos Eventos da FSFE</a><br /> <a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Canal RSS do Blog da Fellowship</a><br /> <a href="/contact/community.html">Fórum de Software Livre</a> </p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>
<tag>FRAND</tag>
<tag>IGF</tag>
<tag>WIPO</tag>
<tag>PDF</tag>
<tag>campaigns</tag>
<tag>PDFreaders</tag>
</tags>
<timestamp>$Date: 2010-11-05 03:31:32 +0100 (Fri, 05 Nov 2010) $ $Author: guest-pcgaldo $</timestamp>
<translator>pcgaldo</translator>
</html><!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->


+ 223
- 0
news/nl/nl-201012.el.xhtml View File

@@ -0,0 +1,223 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2010-12-04">
<head>
<title>FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Δεκέμβριος 2010</title>
</head>
<body>

<h1>FSFE Ενημερωτικό Δελτίο - Δεκέμβριος 2010</h1>

<p newsteaser="yes">Αυτή η έκδοση καλύπτει τις τρέχουσες εξελίξεις στις
πολιτικές για τα Ανοικτά Πρότυπα, κάποιες βασικές πληροφορίες για τις
πατέντες στο λογισμικό, ενημέρωση από το FSCONS για τα κατανεμημένα
υπολογιστικά συστήματα, και πώς μπορείτε να μας υποστηρίξετε στο τέλος
του χρόνου. </p>

<p>Αυτόν τον μήνα ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του FSFE που είχαμε
τρία περίπτερα την ίδια ημέρα: στην
<a href="http://www.blit.org">Brandenburger Linux Infotag (BLIT)</a>
στο Πότσδαμ/Γερμανία, στο
<a href="http://www.fscons.org">Free Society Conference
and Nordic Summit (FSCONS)</a> στο Γκέτεμποργκ/Σουηδία και στο
<a href="http://www.t-dose.org">T-DOSE</a> Αϊντχόβεν/Ολλανδία.
Η εκστρατεία μας <a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders</a>
είναι αρκετά επιτυχής: ήδη 31 δημόσιες διοικήσεις αφαίρεσαν διαφημίσεις για μη
ελεύθερα προγράμματα ανάγνωσης PDF από τους ιστοτόπους τους, 8 εκ των οποίων
πρόσθεσαν συνδέσμους στο pdfreaders.org. Οι διαχειριστές του FSFE
<a href="http://blogs.fsfe.org/blog/2010/11/26/blogs-upgraded-more-information-on-the-wiki/">ενημέρωσαν το λογισμικό για το ιστολόγιο της Κοινότητας</a>,
και κάναμε πολλές παρουσιάσεις σε πολιτικούς, κόμματα, στη δημόσια διοίκηση
και στην Ένωση Δημόσιου Διαλόγου του Βερολίνου.
<a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=156">Η συνέντευξη
στην Κοινότητα αυτόν τον μήνα</a> είναι με τον Brian για την ελεύθερη
τεκμηρίωση, το emacs org mode, και την κατανόησή του για το λογισμικό
ως εργαλείο. Τέλος θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Bjarni Rúnar Einarsson
από την Ισλανδία, προγραμματιστή Ελεύθερου Λογισμικού και θεμελιωτή της
κοινότητας, στον οποίο απονεμήθηκε το
<a href="/news/2010/news-20101108-01.html">Nordic Free Software Award.</a>
</p>

<h2> Ανοικτά Πρότυπα: Ινδία - Ευρώπη 1-0 </h2>

<p>Αυτόν τον μήνα <a href="http://egovstandards.gov.in/approved-standards/egscontent.2010-11-12.9124322046/at_download/file">η κυβέρνηση της Ινδίας ανακοίνωσε την πολιτική της για τα Ανοικτά Πρότυπα</a>,
η οποία είναι μια τεράστια επιτυχία για το κίνημα του Ελεύθερου Λογισμικού.
Τα πλεονεκτήματα για το Ελεύθερο Λογισμικό στην Ινδία σίγουρα αξίζουν τον
από τριετίας αγώνα με τις εταιρείες ιδιοκτησιακού λογισμικού. Όταν διαβάσετε
τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης θα
<a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=420">αναγνωρίσετε πολλά σημεία</a>
τα οποία έχουν συμπεριληφθεί
<a href="/projects/os/def.html">στον ορισμό μας για τα Ανοικτά Πρότυπα</a>,
ιδιαίτερα εκείνα που έχουν ήδη καλυφθεί στην
<a href="/news/nl/nl-201010.html">έκδοση του Οκτωβρίου του
ενημερωτικού δελτίου</a>: ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα πρότυπα
θα πρέπει να είναι διαθέσιμα χωρίς χρέωση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης.
Αυτή η πολιτική θα καλλιεργήσει την καινοτομία στη αγορά Πληροφορικής
της Ινδίας, θα οδηγήσει σε περιορισμό δαπανών στη δημόσια διοίκηση
και θα κάνει τους προγραμματιστές περισσότερο καινοτόμους.</p>

<p>Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης έχει θέσει ως στόχο τη μεταρρύθμιση του
συστήματος προτυποποίησης στην Ευρώπη. Η προτυποποίηση στην Ευρώπη τώρα
κυριαρχείται από έναν μικρό αριθμό οργανισμών, κυρίως μεγάλων εταιρειών.
Ταυτόχρονα, η περισσότερη καινοτομία επιτυγχάνεται από μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Αν και πολυάριθμες, στην πραγματικότητα δεν έχουν φωνή
στην προτυποποίηση. Όταν έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν, συχνά
δυσκολεύονται εξαιτίας της έλλειψης χρόνου, χρημάτων ή εξειδίκευσης.
Έτσι ενώ το έγγραφο από την Ινδία
<a href="http://fosscomm.in/OpenStandards">βελτιώθηκε μεταξύ αναθεωρήσεων</a>,
το <a href="/projects/os/eifv2.html">Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας
(European Interoperability Framework, EIF) έγινε χειρότερο</a>.
Αλλά με τη δική σας συνεχή υποστήριξη μπορούμε
<a href="/projects/os/os.html">να συνεχίσουμε να εξηγούμε
τη σημασία των Ανοικτών Προτύπων</a> στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη
μέλη, έτσι ώστε να μας παρέχουν τα ίδια πλεονεκτήματα με εκείνα της κυβέρνησης
της Ινδίας. Θα το κάνουμε και αυτόν τον μήνα με τη συμμετοχή μας σε μια από
κοινού <a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=426">εκδήλωση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Πατεντών</a>.</p>


<h2> Διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο λογισμικό:
Όχι και άλλο μονοπώλιο στο λογισμικό </h2>

<p>Ένα άλλο θέμα που υπογραμμίσαμε στη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
<a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=690">σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη
(στα Γερμανικά)</a> ήταν οι πατέντες στο λογισμικό. </p>

<p>Για να ξεκινήσουμε, μια πατέντα είναι ένα μονοπώλιο πάνω σε μια ιδέα, ενώ
τα πνευματικά δικαιώματα (copyright) είναι ένα μονοπώλιο σε μια χειροπιαστή
υλοποίηση. Ενώ η Δεύτερη Συμφωνία του Μπαχ καλύπτεται από το copyright, μια
πατέντα θα έδινε το μονοπώλιο στην ιδέα του συνδυασμού εγχόρδων και πνευστών.
Το λογισμικό ανήκει στην περιοχή των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό έχει
νόημα, με το λογισμικό
<a href="http://www.progfree.org/Patents/industry-at-risk.html">έχεις μικρό
κόστος έρευνας, αλλά θα πρέπει να καταναλώσεις πολύ χρόνο στην υλοποίηση</a>
των ιδεών για να βεβαιωθείς ότι δεν υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας, και για να
μπορείς να έχεις εύκολη συντήρηση και προσαρμογές στο μέλλον. Η ιδέα του
συνδυασμού των πνευστών με τα έγχορδα δεν είναι κάτι δύσκολο, η πρόκληση είναι
να συνδυαστούν έτσι ώστε το τελικό ηχητικό αποτέλεσμα να είναι ενδιαφέρον.</p>

<p>Όλο και περισσότεροι κατανοούν ότι
<a href="http://en.swpat.org/wiki/All_businesses_are_targets">οι πατέντες
λογισμικού είναι πρόβλημα για όλους </a>, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μεγάλες
ή μικρές επιχειρήσεις, προγραμματιστές λογισμικού, χρήστες, μη-ελεύθερο ή
Ελεύθερο Λογισμικό. </p>

<ul><li>Οι εταιρείες θα χρειαστεί να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για το
νομικό τους τμήμα, για να κατοχυρώσουν τις πατέντες, να διαπραγματευτούν
αμοιβαίες αδειοδοτήσεις και για τη νομική υπεράσπιση εναντίον αξιώσεων
σχετικά με πατέντες. Ενώ για βραχεία χρονική περίοδο οι πατέντες στο
λογισμικό είναι ένα καλό εργαλείο για να εμποδίσουν οι μεγάλες επιχειρήσεις
τον ανταγωνισμό από νεοεισερχόμενους, χρειάζεται να αντιμετωπίσουν
εταιρείες που απλώς μηνύουν άλλους για πατέντες στο λογισμικό χωρίς ποτέ
να έχουν ασχοληθεί οι ίδιες με ανάπτυξη λογισμικού. Εναντίον τους, κάθε
εταιρεία λογισμικού μπορεί μόνο να χάσει.</li>
<li>Για τους προγραμματιστές λογισμικού οι πατέντες στο λογισμικό σημαίνουν
νομική αβεβαιότητα: όποτε αρχίζεις να προγραμματίζεις ίσως παραβαίνεις
τον νόμο. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να δεις αν παραβιάζεις μια πατέντα. Ακόμη
και αν διαβάσεις μια πατέντα λογισμικού ίσως να μην αντιληφθείς ότι καλύπτει
ό,τι τώρα εφαρμόζεις. Με τις πατέντες, θα πρέπει να πληρώσεις για την
κατοχύρωση. Από την άλλη πλευρά, με τα πνευματικά δικαιώματα, όλοι εμείς
ακόμη και όσοι απλώς προγραμματίζουν από χόμπυ μπορούμε να γράψουμε ένα
πρόγραμμα και έπειτα αυτό θα ανήκει στο copyright χωρίς πρόσθετο κόστος.
Στην πραγματικότητα, οι πατέντες μπορούν να μας στερήσουν δικαιώματα
καθώς μπορούν να μας αποτρέψουν από τη χρήση δικαιωμάτων που μας παρέχει
το copyright π.χ. να διανέμουμε το πρόγραμμα σε άλλους. </li>
<li>Οι χρήστες θα χρειαστεί να πληρώσουν για όλο αυτό το κόστος. Ορισμένοι
εκτιμούν ότι το κόστος των πατεντών στα έξυπνα κινητά είναι περίπου 20%
της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής. </li></ul>

<p>Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια να απαλλαγούμε από αυτό το πρόβλημα. Στις
ΗΠΑ ο ομοθυγατρικός μας οργανισμός εργάζεται για να
<a href="http://www.fsf.org/blogs/software-patents-after-bilski">ευαισθητοποιήσει για τη ζημιά που προκαλούν οι πατέντες λογισμικού</a> και στη Νέα Ζηλανδία
η κυβέρνηση κατανόησε το πρόβλημα και
<a href="http://news.swpat.org/2010/03/new-zealand-govt-against-software-patents/">έξέδωσε σύσταση τον Απρίλιο να συμπεριληφθούν τα προγράμματα υπολογιστών
ανάμεσα στις εφευρέσεις που δεν μπορούν να πατενταριστούν</a>. Στην Ευρώπη
ο νομοθέτης έχει αποφασίσει ότι το λογισμικό δεν πατεντάρεται. Αλλά οι νόμοι
πάντα γίνονται αντικείμενο ερμηνείας και σε αυτήν την περίπτωση οι ερμηνείες
του νόμου διαφέρουν. Έτσι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών (European Patents
Office, EPO) απονέμει πατέντες λογισμικού δηλώνοντάς τις ως «υλοποιήσεις
εφευρέσεων σε υπολογιστή». Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους
<a href="/about/fsfnetwork.html">ομοθυγατρικούς μας οργανισμούς </a>,
τον <a href="http://www.ffii.org">συνεργαζόμενο με εμάς οργανισμό FFII </a>,
και άλλους για να ενημερώσουμε το κοινό για τους κινδύνους των πατεντών
λογισμικού. Θα εξηγήσουμε στον νομοθέτη ότι θα πρέπει να κάνει τους νόμους
περισσότερο ακριβείς ώστε τα γραφεία πατεντών να ενεργούν με βάση τα
προβλεπόμενα. </p>


<h2> Κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα στο FSCONS </h2>

<p>Γνωρίζουμε ότι τα κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα δεν είναι ένα
νέο πεδίο. Υπάρχει και μια 7:21 λεπτών
<a href="http://www.archive.org/download/AllAboutPolymorphics/AllAboutPolymorphics.ogv">διαφήμιση από το 1959 για αυτά</a>,
και κάποιες ιδέες ίσως να σχετίζονται ακόμη και με τη συζήτηση για το "cloud
computing".</p>

<p>Ο ρόλος μας εδώ ήταν να φιλοξενήσουμε μια ενότητα στο φετινό FSCONS
με τίτλο <a href="http://www.fscons.org/divide/">Divide and Reconquer </a>,
η οποία εστίασε στο πρόβλημα της τάσης προς τις συγκεντρωτικές
μη-ελεύθερες υπηρεσίες στο Διαδίκτυο, και πιθανές λύσεις.
Χάρη <a href="http://blogs.fsfe.org/samtuke/?p=71">στην εργασία του Sam </a>
και των ομιλητών μας, και οι πέντε ομιλίες πήγαν καλά, με την καθεμιά να
προκαλεί εκτεταμένη συζήτηση στις ενότητες με τις ερωτήσεις και απαντήσεις. </p>

<p>Για παράδειγμα
<a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=156">ο Brian Gough,
ο οποίος μας παραχώρησε τη συνέντευξη στην Κοινότητα για αυτόν τον μήνα</a>
μου είπε μετά από την παρουσίαση του Michael Christen για την ομότιμη
<a href="http://www.yacy.net">μηχανή αναζήτησης Yacy</a>, ότι μέχρι το τέλος
του ερχόμενου έτους θέλει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά κατανεμημένες
μηχανές αναζήτησης στον ιστό. Ακούγεται να είναι μια καλή ιδέα για το Νέο
Έτος. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να εμψυχώνουμε περισσότερους να
σκεφτούν πάνω σε αυτό το θέμα, να το συζητάμε με άλλους και να εργαζόμαστε
πάνω σε λύσεις. </p>


<h2> Δραστηριοποιηθείτε: Αγοράστε δώρα και κάντε δωρεές -
τα προγράμματα υποστήριξης </h2>

<p>Το τέλος της χρονιάς συχνά σημαίνει αγορά δώρων και χρηματικές δωρεές.
Υπάρχουν κάποιοι τρόποι να συνδυάσετε αυτά τα δύο, για παράδειγμα τα
<a href="http://wiki.fsfe.org/SupportPrograms"> προγράμματα υποστήριξης</a>
που διαθέτουμε. Έτσι αν εσείς ή κάποιοι φίλοι σας ήδη χρησιμοποιείτε το
Libri ή το Amazon για να αγοράσετε δώρα, παρακαλούμε ενημερώστε τους
για τη δυνατότητα να μας υποστηρίξουν. </p>

<ul><li>Αν αγοράσετε βιβλία από το
<a href="http://www.bookzilla.de">bookzilla.de</a> θα λάβουμε περίπου το 5%
της πώλησης ως δωρεά.</li>
<li>Αν έχετε εγκαταστήσει
<a href="http://wiki.fsfe.org/SupportPrograms">το πρόσθετο που διαθέτουμε</a>,
περίπου το 5% της αξίας της αγοράς που θα κάνετε από το amazon πηγαίνει
στο FSFE. </li></ul>

<p>Μπορείτε να <a href="http://blogs.fsfe.org/maelle/?p=94">διαβάσετε το άρθρο
από το ιστολόγιο της Maëlle</a> για να δείτε το σύνολο της δωρεάς που
προσφέρθηκε με αυτούς τους τρόπους. Αν αγοράσετε τα βιβλία σας και άλλα δώρα
από άλλα καταστήματα, μπορείτε φυσικά να υποστηρίξετε το FSFE με μια
<a href="http:///donate/donate.html">εφάπαξ δωρεά </a> ή σε τακτική βάση με το
<a href="http://fellowship.fsfe.org/index.html">να γίνετε Μέλος του FSFE </a>. </p>

<p>Θερμούς χαιρετισμούς,<br/>
<a href="http:///about/kirschner">Matthias Kirschner </a> -
<a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>

<p>-- <br />
<a href="/index.html">Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</a><br />
<a href="/news/news.rss">FSFE Νέα</a><br />
<a href="/events/events.rss">Μελλοντικές Εκδηλώσεις του FSFE</a><br />
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Συγκέντρωση Ιστολογίων
της Κοινότητας</a><br />
<a href="/contact/community.html">Διάλογοι για το Ελεύθερο Λογισμικό</a> </p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>

</tags>
<timestamp>$Date: 2010-12-01 17:21:04 +0200 (mer. 01 sept. 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 175
- 0
news/nl/nl-201012.en.xhtml View File

@@ -0,0 +1,175 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2010-12-04">
<head>
<title>FSFE Newsletter - November 2010</title>
</head>
<body>

<h1>FSFE Newsletter - November 2010</h1>

<p newsteaser="yes">This edition covers the current developments in Open Standards policy, some
basic information about software patents, an update from FSCONS about
distributed computing, and how you can support us in the end of the year. </p>

<p>This month was the first time in FSFE's history that we had a booth at three
conferences at the same date: the <a href="http://www.blit.org">Brandenburger Linux Infotag (BLIT)</a> in Potsdam/Germany, the <a href="http://www.fscons.org">Free Society Conference and Nordic
Summit (FSCONS</a> in Göteburg/Sweden, and <a href="http://www.t-dose.org">T-DOSE</a> Eindhoven/The Netherlands. Our <a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders</a> campaign is quite
successful: 31 public administrations already removed advertisements for
non-free PDF readers from their websites, 8 of them added links to
pdfreaders.org. FSFE's sysadmins <a href="http://blogs.fsfe.org/blog/2010/11/26/blogs-upgraded-more-information-on-the-wiki/">updated the Fellowship blog software</a>,
and we gave several presentations to politicians, parties, the public
administration, and the Berlin Debating Union. <a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=156">This month Fellowship interview
</a> is with Brian about free
documentation, emacs org mode, and his understanding of software as a tool. And
finally we would like to congratulate Bjarni Rúnar Einarsson, Free Software
developer and community builder from Iceland, who has received the <a href="/news/2010/news-20101108-01.html">Nordic Free
Software Award.</a></p>

<h2> Open Standards: India - Europe 1:0 </h2>

<p>This month <a href="http://egovstandards.gov.in/approved-standards/egscontent.2010-11-12.9124322046/at_download/file">India's government announced its Open Standards policy</a>,
which is a huge success for the Free Software movement. The advantages for Free
Software in India were definitely worth the three-year struggle with the
proprietary software companies. When reading the government's papers you
will <a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=420">recognise several points</a> that were
included in <a href="/projects/os/def.html">our Open Standards definition</a>, especially the ones already
covered in the <a href="/news/nl/nl-201010.html">October edition of the newsletter</a>: that patents on standards should
be available on a royalty-free basis. This policy will foster innovation in
India's IT market, it will lead to smaller costs for the public administration,
and will enable programmers to be more innovative.</p>

<p>The European Commission is also setting out to reform Europe's standardisation
system. Standardisation in Europe is currently dominated by a small number of
organisations, mainly big companies. At the same time, much innovation is
done by small and medium-sized companies. Although numerous, they do
not really have a voice in standardisation. When having the opportunity to
participate they often struggle because of a lack of time, money or expertise.
So while the Indian document <a href="http://fosscomm.in/OpenStandards">improved between revisions</a>, the <a href="/projects/os/eifv2.html">European Interoperability Framework
(EIF) has only got worse </a>. But with
your ongoing support we can <a href="/projects/os/os.html">continue to explain the importance of Open
Standards </a> to the European
Commission and the member states, so they can provide us the same advantages as
the Indian government. This month by participating at an joint <a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=426">event from the
European Commission and the European Patent Office</a>.</p>


<h2> Software patents: Not another monopoly on software </h2>

<p>Another topic we highlighted at the meeting from the European Commission and
<a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=690">in a radio interview (in German)</a> were
software patents. </p>

<p>To begin with, a patent is a monopoly on an idea, whereas copyright is a
monopoly on a concrete implementation. While Bach's II symphony is covered by
copyright, a patent would give a monopoly on the idea to combine bowed and wind
instruments. Software falls under the copyright. This makes sense, with
software you <a href="http://www.progfree.org/Patents/industry-at-risk.html">have little research costs, but you have to spend a lot of time
implementing </a> the ideas
to make sure there are no security problems, and you can easily maintain and
adapt it in future. The idea to combine bowed and wind instruments is not a big
challenge, the challenge is how to combine them so it still sounds good in the
end.</p>

<p>More and more people understand that <a href="http://en.swpat.org/wiki/All_businesses_are_targets">software patents are a problem for
everybody </a>, no matter if
big or small companies, individual software developers, users, non-free or Free
Software. </p>

<ul><li>The companies have to spent more money for their legal department, to
register patents, to negotiate patent crosslicensing, and to defend
themselves against patent claims. While for some time software patents are a
nice tool for big companies to prevent newcomers to compete with them, they
also have to face companies who only sue others on software patents, and
never do any software development by themselves. Against them, any software
company can only loose.</li>
<li>For software developers software patents mean legal uncertainty: whenever you
start programming you might violate law. You will never be able to find out
if you violate a patent. Even if you read a software patent you might not
realise it covers what you are currently implementing. With patents, we have
to pay money to register them. On the other hand with copyright, everybody of
us even those who just program as a hobby can write a program, and afterwards
this falls under copyright without any additional costs. In fact, software
patents can dispossess us as they can prevent from using the rights we get
from copyright, e.g. to distribute the program to others. </li>
<li>Users would have to pay for all those costs. Some people estimate that the
patent costs for smartphones are about 20% of the actual price payed by the
customer. </li></ul>

<p>We will continue to get rid of that problem. In the US our sister organisation
is working to <a href="http://www.fsf.org/blogs/software-patents-after-bilski">build awareness to the harm caused by software patents</a> and in New Zealand the
government understood the problem and <a href="http://news.swpat.org/2010/03/new-zealand-govt-against-software-patents/">recommended in April to include computer
programs amongst inventions that may not be patented</a>. In
Europe the legislation has decided that software is not patentable. But laws
are always interpreted by people, and in this case interpretations of the law
differ. So the European Patents Office (EPO) grants software patents by
declaring them as "computer implemented inventions". We will continue to work
with our <a href="/about/fsfnetwork.html">sister organisations </a>,
our <a href="http://www.ffii.org">associated organisation FFII </a>, and others to inform
people about the dangers of software patents. We will explain the legislative
that they have to make the laws more precise so that the patent offices have to
act as intended. </p>


<h2> Distributed computing at FSCONS </h2>

<p>We know that distributed computing is not a brand new topic. In fact there is a
7:21 minutes <a href="http://www.archive.org/download/AllAboutPolymorphics/AllAboutPolymorphics.ogv">commercial from 1959 about it</a>,
and some of the ideas might still be relevant for the current "cloud computing"
discussion.</p>

<p>Our part here was to host a track a this year's FSCONS called <a href="http://www.fscons.org/divide/">Divide and
Reconquer </a>, which focused on the problem of the
trend towards centralised non-free Internet services, and possible solutions.
Thanks to <a href="http://blogs.fsfe.org/samtuke/?p=71">Sam's work </a> and our speakers, all
five talks went well, each generating extensive discussion in the question and
answer sessions. </p>

<p>For example <a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=156">this month Fellowship interviewee Brian Gough</a> even said to me after
Michael Christen's demonstration of the peer to peer <a href="http://www.yacy.net">search engine Yacy</a>, that by the end of next year he only wants to use
distributed search engines for his web searches. Sounds like a good New Year's
resolution. We will continue to work on this topic and animate more people to
think about it, discuss it with others and work on solutions. </p>


<h2> Get Active: Buy presents and donate - our support programs </h2>

<p>End of the year often means buying presents and donating money. There are some
ways to combine those two things, for example our
<a href="http://wiki.fsfe.org/SupportPrograms"> support programs</a>. So if you or some of
your friends already use Libri or Amazon to buy presents, please inform them
about the possibility to support us. </p>

<ul><li>If you buy books from <a href="http://www.bookzilla.de">bookzilla.de</a> we will receive
around 5% of the sales as a donation.</li>
<li>If you have installed <a href="http://wiki.fsfe.org/SupportPrograms">our plugin </a>
around 5% of your sale from amazon is donated to FSFE. </li></ul>

<p>You can <a href="http://blogs.fsfe.org/maelle/?p=94">read Maëlle's blog post </a> to find
out how much was donated through those ways. If you buy your books and other
presents from other shops, you can of course support FSFE through a <a href="/donate/donate.html">one time
donation </a> or on a regular basis by
<a href="http://fellowship.fsfe.org/index.html">becoming a Fellow of FSFE </a>. </p>

<p>Best Regards,<br/>
<a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>

<p>-- <br />
<a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br />
<a href="/news/news.rss">FSFE News</a><br />
<a href="/events/events.rss">Upcoming FSFE Events</a><br />
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">Fellowship Blog Aggregation</a><br />
<a href="/contact/community.html">Free Software Discussions</a> </p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>

</tags>
<timestamp>$Date: 2010-12-01 17:21:04 +0200 (mer. 01 sept. 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 86
- 0
news/nl/nl-201012.fr.xhtml View File

@@ -0,0 +1,86 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2010-12-04">
<head>
<title>Lettre d'information de la FSFE - Décembre 2010</title>
</head>
<body>

<h1>Lettre d'information de la FSFE - Décembre 2010</h1>

<p newsteaser="yes">Cette édition se penche sur les évolutions actuelles des politiques sur les Standards Ouverts, vous donne quelques informations sur les brevets logiciels, une mise à jour sur l'informatique distribuée en provenance de FSCONS et vous explique comment vous pouvez nous soutenir en cette fin d'année.</p>

<p>Ce mois-ci - et pour la première fois dans l'hisoitre de la FSFE - nous avons tenu un stand à trois conférences différentes le même jour&#160;: au <a href="http://www.blit.org">Brandenburger Linux Infotag (BLIT)</a> à Potsdam (Allemagne), à <a href="http://www.fscons.org">FSCONS (Free Society Conference and Nordic
Summit)</a> à Göteborg (Suède), et au <a href="http://www.t-dose.org">T-DOSE</a> à Eindhoven (Pays-Bas). Notre campagne <a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders</a> rencontre un certain succès&#160;: 31 administrations publiques ont déjà retiré les publicités pour des lecteurs PDF non libres, 8 d'entre elles ont ajouté un lien vers pdfreaders.org. Les administrateurs système de la FSFE <a href="http://blogs.fsfe.org/blog/2010/11/26/blogs-upgraded-more-information-on-the-wiki/">ont mis à jour le logiciel supportant le blog de la Fellwoship</a>, et nous avons fait plusieurs exposés à des politiciens, des partis politiques, l'administration publique et à la Berlin Debating Union. Ce mois-ci, nous avons rencontré Brian pour
<a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=156">l'entretien avec un Fellow
</a> et ce à propos de la documentation libre, du mode emacs org-mode, et de sa compréhension de logiciel comme outil. Pour finir, nous aimerions féliciter Bjarni Rúnar Einarsson, développeur et pilier de la communauté islandaise des logiciels libres, qui a reçu le <a href="/news/2010/news-20101108-01.html">Nordic Free Software Award.</a></p>

<h2> Standards Ouverts&#160;: Inde - Europe 1:0</h2>

<p>Ce mois-ci, <a href="http://egovstandards.gov.in/approved-standards/egscontent.2010-11-12.9124322046/at_download/file">le gouvernement indien a annoncé sa politique de standards ouverts</a>, qui représente un grand succès pour le mouvement du logiciel libre. Les avantages acquis pour les logiciels libres en Inde valent bien les trois ans de lutte contre les entreprises de logiciels propriétaires. En lisant les documents publiés par le gouvernement, vous reconnaitrez <a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=420">certains points</a> qui étaient inclus dans <a href="/projects/os/def.html">notre définition des standards ouverts</a>, notamment ceux déjà mentionnés par <a href="/news/nl/nl-201010.html">l'édition d'Octobre de notre lettre d'information</a>&#160;: le fait que les brevets logiciels inclus dans des standards doivent être disponibles libres de droits. Cette politique va renforcer l'innovation sur le marché indien des technologies informatiques, va réduire les coûts pour l'administration publique et va permettre aux programmeurs d'être plus innovants.</p>

<p>La Commission Européenne est également en train de travailler à une réforme du système de standardisation. Celui-ci est actuellement dominé en Europe par un petit nombre d'organisations, majoritairement de grandes entreprises, alors qu'une bonne part de l'innovation est réalisée par de petites et moyennes entreprises. Bien qu'elles soient nombreuses, elles ne pèsent pas lourd dans les processus de standardisation. Lorsqu'elles ont l'opportunité de participer, elles peinent souvent à s'engager activement à cause de problèmes de temps, de fonds ou de niveau d'expertise demandé. Ainsi, alors que le document indien s'est <a href="http://fosscomm.in/OpenStandards">amélioré de révision en révision</a>, le <a href="/projects/os/eifv2.html">cadre européen d'interopérabilité n'a fait qu'empirer</a>. Cependant, avec votre soutien continu nous pouvons <a href="/projects/os/os.html">continuer à expliquer l'importance des standards ouverts</a> à la Commission Européenne et aux États membres afin qu'ils nous octroient les mêmes avantages que le gouvernement indien. Dans ce but, nous avons participé ce mois-ci à un <a href="http://blogs.fsfe.org/gerloff/?p=426">évènement commun à la Commission Européenne et à l'Office européen des brevets</a>.</p>

<h2> Brevets logiciels&#160;: Non à un monopole supplémentaire sur les logiciels </h2>

<p>Un autre sujet que nous avons souligné <a href="http://blogs.fsfe.org/mk/?p=690">au cours d'une interview (en allemand)</a> sont les brevets logiciels.</p>

<p>Tout d'abord, une brevet est un monopole sur une idée, alors que le droit d'auteur est un monopole sur une mise en application concrète. Tandis que la deuxième symphonie de Bach est protégée par un droit d'auteur, un brevet confèrerait un monopole sur le fait de combiner des instruments à cordes et des instruments à vent. La même logique se maintient&#160;: pour les logiciels, <a href="http://www.progfree.org/Patents/industry-at-risk.html">les coûts de recherche sont bas, mais il faut beaucoup de temps pour mettre les idées en place</a>, s'assurer qu'il n'y a pas de problèmes de sécurité, et qu'il est facile d'adapter et de maintenir le logiciel dans le futur. L'idée de combiner des instruments à vent et à cordes n'est pas si inaccessible, la difficulté repose dans le dosage de la combinaison afin que le résultat soit une musique agréable. </p>

<p>De plus en plus de personnes comprennent que <a href="http://en.swpat.org/wiki/All_businesses_are_targets">les brevets logiciels sont un problème pour tous</a>, qu'il s'agisse de grandes ou de petites entreprises, de développeurs individuels, d'utilisateurs, de logiciels libres ou propriétaires. </p>

<ul><li>Les entreprises doivent dépenser plus d'argent pour leurs départements juridiques afin de déposer une demande de brevet, de négocier les licences croisées sur des brevets, et de se défendre contre des revendications de brevets. Les brevets sont pour un temps des outils sympathiques pour des grandes entreprises souhaitant empêcher de nouveaux arrivants de se faire une place sur le marché, mais elles doivent aussi rapidement faire face à des entreprises dont la seule raison d'être est d'intenter des procès à d'autres sur des questions de brevets, sans plus même faire du développement de logiciel. Contre de telles entreprises, n'importe quelle entreprise de développement de logiciel n'a aucune chance. </li>
<li>Pour les développeurs, les brevets logiciels signifient une certain flou juridique&#160;: dès qu'ils commencent à écrire un programme, ils peuvent enfreindre une loi. Ils ne seront jamais en mesure de savoir si ils violent un brevet. Même en lisant un brevet sur un logiciel, ils peuvent ne pas se rendre compte qu'il recouvrent aussi le domaine dans lequel ils programment. Pour déposer une demande de brevet, il faut payer. Au contraire, avec le droit d'auteur n'importe qui peut écrire un programme, même juste à titre de loisir, et obtenir immédiatement le droit d'auteur sur sa production&#160;; sans que des coûts supplémentaires ne s'ajoutent. En fait, les brevets logiciels peuvent nous déposséder en ce qu'ils nous empêchent d'utiliser les droits qui découlent du droit d'auteur; notamment le droit de distribuer le programme à d'autres personnes. </li>
<li>Les utilisateurs auraient à payer pour tous ces coûts. Le coût des brevets dans les smartphones actuels est estimé à 20% du prix de vente. </li></ul>

<p>Nous continuerons à essayer de nous débarrasser de ce problème. Aux État-Unis, notre organisation sœur cherche à <a href="http://www.fsf.org/blogs/software-patents-after-bilski">attirer l'attention sur les dégâts causés par les brevets logiciels</a> et en Nouvelle Zélande le gouvernement a compris le problème et a <a href="http://news.swpat.org/2010/03/new-zealand-govt-against-software-patents/">recommandé en avril d'ajouter les programmes informatiques à la liste des inventions qui ne peuvent pas être brevetées</a>. En Europe, la législation a décidé que les logiciels ne sont pas brevetables. Mais les lois sont toujours interprétées et dans ce domaine précis, les interprétations diffèrent. Ainsi, l'Office européen des brevets accorde des brevets pour des logiciels en tant "qu'inventions mises en applications par ordinateur". Nous continuerons à travailler avec nos <a href="/about/fsfnetwork.html">organisations sœurs</a>, la
<a href="http://www.ffii.org">FFII, une association partenaire</a>, et d'autres pour informer le public sur les dangers des brevets logiciels. Nous expliquerons aux législateurs qu'ils doivent rendre les lois plus précises afin que les offices de brevets agissent conformément à ce qu'elles avaient originellement en vue.</p>


<h2>FSCONS et l'informatique distribuée</h2>

<p>Nous savons que l'informatique distribuée n'est pas un thème nouveau. En fait, il existe même une <a href="http://www.archive.org/download/AllAboutPolymorphics/AllAboutPolymorphics.ogv">publicité de 1959 à ce sujet</a> (durée 7'21), qui contient certaines idées encore applicables à l'actuelle discussion sur «&#160;l'informatique dans les nuages&#160;» (cloud computing).</p>

<p>Notre travail sur ce suejt a consisté en l'organisation d'une suite de conférences à FSCONS 2010 intitulée <a href="http://www.fscons.org/divide/">Diviser et Reconquérir </a>, qui se consacrait à l'étude de la tendance à la centralisation des services Internet et aux solutions possibles à ce problème. Grâce au <a href="http://blogs.fsfe.org/samtuke/?p=71">travail de Sam </a> et à nos orateurs, les cinq présentations se sont bien passées, et toutes ont mené à une discussion très riche pendant le temps de questions/réponses. </p>

<p>Par exemple <a href="http://blogs.fsfe.org/fellowship-interviews/?p=156">Brian Gough, interviewé ce mois-ci pour l'entretien avec un Fellow </a> m'a même dit après la démonstration par Michael Christen du <a href="http://www.yacy.net">moteur de recherche peer-to-peer Yacy</a>, qu'il souhaitait n'utiliser plus que des moteurs de recherches distribués d'ici à la fin de l'année pour ses recherches sur le web. Voilà qui semble être une bonne résolution pour 2011. Nous allons continuer notre travail dans ce domaine et faire s'interroger plus de personnes sur ce sujet, en discuter avec d'autres et rechercher des solutions. </p>


<h2>Agissez&#160;: Achetez des cadeaux et faites un don - nos programmes de soutien</h2>

<p>La fin de l'année est liée avec le fait de faire des cadeaux et donner de l'argent. Il est possible de combiner ces deux choses, par exemple à travers nos <a href="http://wiki.fsfe.org/SupportPrograms">programmes de soutien</a>. Donc si vous ou certains de vos amis utilisent déjà Libri ou Amazon pour acheter des cadeaux, informez-les sur la possibilité de nous soutenir.</p>

<ul><li>Si vous achetez des livres sur <a href="http://www.bookzilla.de">bookzilla.de</a> plutôt que Libri nous recevons environ 5% des ventes en don.</li>
<li>Si vous avez installé le <a href="http://wiki.fsfe.org/SupportPrograms">plugin</a>, 5% de vos achats sur Amazon est reversé à la FSFE. </li></ul>

<p>Vous pouvez <a href="http://blogs.fsfe.org/maelle/?p=94">lire l'article de Maëlle sur son blog</a> pour découvrir combien nous a été reversé par ces programmes. Si vous achetez des livres et d'autres cadeaux dans d'autres boutiques, vous pouvez aussi soutenir la FSFE en faisant une <a href="/donate/donate.html">donation ponctuelle</a> ou de manière régulière en
<a href="http://fellowship.fsfe.org/index.html">devenant un Fellow de la FSFE</a>. </p>

<p>Cordialement,<br/>
<a href="/about/kirschner">Matthias Kirschner </a> - <a href="http://www.fsfe.org">FSFE</a></p>

<p>-- <br />
<a href="/index.html">Free Software Foundation Europe</a><br />
<a href="/news/news.rss">FSFE Nouvelles</a><br />
<a href="/events/events.rss">Prochains évènements de la FSFE</a><br />
<a href="http://planet.fsfe.org/en/rss20.xml">
Agrégation des Blogs de la
Fellowship (en anglais)
</a>
ou
<a href="http://planet.fsfe.org/fr/rss20.xml">des blogs en français</a><br />
<a href="/contact/community.html">Discussions sur le Logiciel Libre</a> </p>
</body>
<tags>
<tag>newsletter</tag>
<tag>Matthias Kirschner</tag>

</tags>
<timestamp>$Date: 2010-12-01 17:21:04 +0200 (mer. 01 sept. 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
<translator>Maëlle</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save