Browse Source

English is back in this file :)

svn path=/trunk/; revision=12388
pull/8/head
fsns 11 years ago
parent
commit
4dd5947c9d
1 changed files with 33 additions and 78 deletions
  1. +33
    -78
      news/2009/news-20090325-01.en.xhtml

+ 33
- 78
news/2009/news-20090325-01.en.xhtml View File

@@ -2,87 +2,42 @@

<html newsdate="2009-03-25">
<head>
<title>Σήμερα είναι η DFD ‘09, η διεθνής ημέρα για την απελευθέρωση των εγγράφων</title>
<title>Today is DFD ‘09, global day for document liberation</title>
</head>
<body>

<h1>Σήμερα είναι η DFD ‘09, η διεθνής ημέρα για την απελευθέρωση των εγγράφων</h1>

<p newsteaser="yes">Μια μεγάλη διεθνής κοινότητα συγκεντρώνεται σήμερα για να εορτάσει
τη δεύτερη επέτειο για την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων. Μετά από έναν επιτυχημένο εορτασμό
το 2008, οι ομάδες της Ημέρας Ελευθερίας Εγγράφων από όλον τον κόσμο ενώνουν τις δυνάμεις
τους στην ευαισθητοποίηση για την Ελευθερία στα Έγγραφα και τα Ανοιχτά Πρότυπα.</p>

<p>Σε έναν κόσμο όπου οι εγγραφές διατηρούνται με αυξανόμενο ρυθμό σε ηλεκτρονική μορφή,
τα Ανοιχτά Πρότυπα είναι κρίσιμα ώστε η πολύτιμες πληροφορίες να επιβιώσουν των εφαρμογών
με τις οποίες αρχικά παρήχθησαν. Το ζήτημα της Ελευθερίας στα Έγγραφα έχει βαρύτατες
επιπτώσεις για την ελευθερία επιλογής, τον ανταγωνισμό, τις αγορές και τα κυριαρχικά
δικαιώματα των κρατών και των κυβερνήσεών τους.</p>

<p>"Είμαστε ευτυχείς που παρατηρούμε την κοινότητά μας να διευρύνεται φέτος", λέει ο
Ivan Jelic, Συντονιστής της DFD. "Αναμένουμε δραστηριότητες σε μεγάλη ποικιλία να
οργανωθούν από τις ομάδες της DFD, από ομιλίες και ενημερωτικές εκδηλώσεις, μέχρι
την απελευθέρωση εγγράφων στα πανεπιστήμια ή την προβολή των ανοιχτών προτύπων στην
τοπική αυτοδιοίκηση".</p>

<p>"Όπως όλα τα Ανοιχτά Πρότυπα, η Ελευθερία στα Έγγραφα παρέχει στους χρήστες την
ελευθερία να επιλέγουν την εφαρμογή τους ελεύθερα, και ταυτόχρονα να μπορούν να
επικοινωνούν και να συνεργάζονται με άλλους", εξηγεί ο Georg Greve, πρόεδρος του FSFE.
"Αυτή η ελευθερία επιλογής προμηθεύει τη βάση για τον ανταγωνισμό στο πεδίο του
λογισμικού επεξεργασίας κειμένου. Όπου υπάρχει υγιής ανταγωνισμός, οι εταιρίες
και οι προγραμματιστές λογισμικού οδηγούνται από την καινοτομία και οι μονοπωλιακές
τιμές γίνονται ανέφικτες. Οπότε Ελευθερία στα Έγγραφα σημαίνει καλύτερο λογισμικό και
χαμηλότερο κόστος. Ελευθερία στα Έγγραφα σημαίνει επίσης ότι τα έγγραφα του παρελθόντος
μπορούν εύκολα να αναγνωστούν με το λογισμικό του μέλλοντος, προστατεύοντας και διατηρώντας
τα δεδομένα σας εναντίον των καταναγκαστικών ασυμβατοτήτων προμηθευτών που πηγάζουν από
τη ρουτίνα των αναβαθμίσεων".</p>

<p>Η ομάδα της DFD θα κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για να συλλέξει τις πληροφορίες σχετικά
με τις φετινές δραστηριότητες, να τις οργανώσει και να τις δημοσιεύσει στις ιστοσελίδες
της DFD. Αν έχετε υλικό για δραστηριότητες σχετικά με την απελευθέρωση εγγράφων σε τοπική
κλίμακα, παρακαλούμε στείλτε ένα μήνυμα στο: contact AT documentfreedom.org</p>

<h2>Πώς μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε</h2>

<p>Η Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων είναι μια συλλογική προσπάθεια.</p>

<p>Μπορείτε να κάνετε τη διαφορά αν συνδεθείτε στο <a href="http://documentfreedom.org">http://documentfreedom.org</a>, και δημιουργήσετε το
δικό σας έργο τέχνης ή χρησιμοποιώντας όσα είναι διαθέσιμα στο <a href="http://documentfreedom.org/Artwork">http://documentfreedom.org/Artwork</a>.</p>

<p>Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ορισμένα από τα φυλλάδια της DFD στο <a href="http://www.documentfreedom.org/Artwork#Leaflet">http://www.documentfreedom.org/Artwork#Leaflet</a> και να τα δώσετε στους συναδέλφους σας, στην οικογένεια ή στους φίλους σας.
Και αν νιώθετε δημιουργικοί, εξετάστε τη λήψη φωτογραφιών ή μικρών δειγμάτων βίντεο που
να δείχνουν στον κόσμο τι σημαίνει η Ελευθερία στα Έγγραφα για εσάς!</p>

<h2>Σχετικά με την Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων</h2>

<p>Η Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων (DFD) είναι μια διεθνής ημέρα για την Απελευθέρωση των
Εγγράφων με κατά προσέγγιση 250 ενεργές ομάδες από όλον τον κόσμο. Είναι μια ημέρα
προσπάθειας της βάσης των κοινοτήτων από όλον τον κόσμο να προβάλλουν και να
ευαισθητοποιήσουν ως προς τη δυνατότητα της ευρείας εφαρμογής των Ελεύθερων Τύπων
Αρχειοθέτησης Εγγράφων ειδικά και των Ανοιχτών Προτύπων γενικότερα.</p>

<p>Η Ημέρα Ελευθερίας Εγγράφων υποστηρίζεται από μία μεγάλη ομάδα οργανισμών και φυσικών
προσώπων, που εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνουν τους ANSOL, Ars Aperta, BrOffice.org, COSS,
Esoma, Estándares Abiertos, FFII, Free Knowledge Foundation, Free Software Foundation,
Free Software Foundation Europe, Free Software Foundation Latin America, Funambol, Google,
IBM, NLnet, ODF Alliance, Open Forum Europe, Open Source Initiative (OSI), Opentia, OSL,
iMatix, Red Hat, Sun, The Open Learning Centre.</p>

<p>Ο κατάλογος των Ομάδων της DFD είναι διαθέσιμος στο: <a href="http://documentfreedom.org/Category:Teams">http://documentfreedom.org/Category:Teams</a></p>

<h2>Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού</h2>

<p>Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSFE) είναι μια μη-κερδοσκοπική μη-κυβερνητική
οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και ασχολείται με
πολλές διεθνείς δραστηριότητες. Η πρόσβαση στο λογισμικό καθορίζει τη συμμετοχή σε
μια ψηφιακή κοινωνία. Για να εξασφαλίσει την ισότιμη συμμετοχή στην εποχή της
πληροφορίας, καθώς επίσης και τον ελεύθερο ανταγωνισμό, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου
Λογισμικού (FSFE) επιδιώκει και είναι αφοσιωμένο στην προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού,
το οποίο ορίζεται από τις ελευθερίες να χρησιμοποιείται, να μελετάται, να τροποποιείται
και να αντιγράφεται. Από την ίδρυσή του το 2001, η ευαισθητοποίηση για τα θέματα αυτά,
η πολιτική και νομική προστασία του Ελεύθερου Λογισμικού και η απόδοση Ελευθερίας
στους ανθρώπους με την υποστήριξη της ανάπτυξης του Ελεύθερου Λογισμικού είναι
κεντρικά ζητήματα για το FSFE.</p>
<h1>Today is DFD ‘09, global day for document liberation</h1>

<p newsteaser="yes">A great global community is gathering today to celebrate the second Document Freedom Day. After a successful 2008 celebration, Document Freedom Day teams all over the world are joining efforts to raise awareness for Document Freedom and Open Standards.</p>

<p>In a world where records are increasingly kept in electronic form, Open Standards are crucial for valuable information to outlive the application in which it was initially generated. The question of Document Freedom has severe repercussions for freedom of choice, competition, markets and the sovereignty of countries and their governments.</p>

<p>"We are happy to see our community getting bigger this year", says Ivan Jelic, DFD Coordinator. "We expect large variety of activities organized by DFD teams, from speeches and informative events, to university document liberation or open standard promotion in local governments."</p>

<p>"Like all Open Standards, Document Freedom provides users with the freedom to choose their application freely, and yet still be able to communicate and collaborate with others.", explains Georg Greve, president of FSFE. "This freedom of choice provides the basis for competition in the field of text processing software. Where there is healthy competition, companies and software developers are driven to innovate, and monopoly pricing becomes impossible. So Document Freedom means better software and lower cost. Document Freedom also means that yesterday’s documents can easily be read with tomorrow’s software, protecting and preserving your data against forced vendor incompatibilities through the upgrade treadmill."</p>

<p>The DFD team will do its best to gather all the information about this year activities, organize them and publish on DFD web pages. If you have material about local document liberation activities, please send mail to: contact AT documentfreedom.org</p>

<h2>How you can get active</h2>

<p>The Document Freedom Day is a collaborative effort.</p>

<p>You can make a difference by linking to <a href="http://documentfreedom.org">http://documentfreedom.org</a>, generate your own artworks or use the ones available at <a href="http://documentfreedom.org/Artwork">http://documentfreedom.org/Artwork</a>.</p>

<p>You could also print out some of the DFD leaflets at <a href="http://www.documentfreedom.org/Artwork#Leaflet">http://www.documentfreedom.org/Artwork#Leaflet</a> and give them to your co-workers, family or friends. And if you feel creative, consider taking pictures or small video testimonials that show the world what Document Freedom means to you!</p>

<h2>About the Document Freedom Day</h2>

<p>The Document Freedom Day (DFD) is a global day for Document Liberation with roughly 250 active teams worldwide. It is a day of grassroots effort around the world to promote and build awareness for the relevance of Free Document Formats in particular and Open Standards in general.</p>

<p>Document Freedom Day is supported by a large group of organizations and individuals, including, but not limited to ANSOL, Ars Aperta, BrOffice.org, COSS, Esoma, Estándares Abiertos, FFII, Free Knowledge Foundation, Free Software Foundation, Free Software Foundation Europe, Free Software Foundation Latin America, Funambol, Google, IBM, NLnet, ODF Alliance, Open Forum Europe, Open Source Initiative (OSI), Opentia, OSL, iMatix, Red Hat, Sun, The Open Learning Centre.</p>

<p>The list of DFD Teams is available at: <a href="http://documentfreedom.org/Category:Teams">http://documentfreedom.org/Category:Teams</a></p>

<h2>About the Free Software Foundation Europe</h2>

<p>The Free Software Foundation Europe (FSFE) is a non-profit non-governmental organization active in many European countries and involved in many
global activities. Access to software determines participation in a digital society. To secure equal participation in the information age, as well as freedom of competition, the Free Software Foundation Europe (FSFE) pursues and is dedicated to the furthering of Free Software, defined by the freedoms to use, study, modify and copy. Founded in 2001, creating awareness for these issues, securing Free Software politically and legally, and giving people Freedom by supporting development of Free Software are central issues of the FSFE.</p>

<p><a href="http://fsfeurope.org">http://fsfeurope.org</a></p>Loading…
Cancel
Save