Browse Source

Initial translation. Thanks to Rafael Carreras

svn path=/trunk/; revision=6949
pull/8/head
xavi_ 14 years ago
parent
commit
4d5332d864
1 changed files with 18 additions and 0 deletions
  1. +18
    -0
      news/2006/news-20060713-01.ca.xml

+ 18
- 0
news/2006/news-20060713-01.ca.xml View File

@@ -0,0 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-07-12">
<title>La Comissió a Microsoft: Prevenir la interoperabilitat té un preu</title>
<body>
La Comissió Europea ha multat Microsoft amb 1,5 milions d'euros per dia
retroactivament des del 16 de desembre de 2005, en total 280,5 milions d'euros.
Si Microsoft no complís abans d'acabar juliol de 2006,
les multes diàries es podrien doblar. Aquestes multes són una reacció a les
continuades faltes de compliment de Microsoft amb la decisió de la Comissió Europea
de fer disponible la informació sobre interoperabilitat als competidors
com a una precondició necessària per a permetre la competència lleial. L'FSFE ha
recolzat la Comissió Europea des de l'inici de la demanda en 2001.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q3/000147.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save