NL translation of 'Liberate Your Device'

pull/2743/head
André Ockers 2022-08-09 08:33:20 +02:00
parent c1cb01a6d7
commit 4c5dae5359
1 changed files with 187 additions and 114 deletions

View File

@ -1,214 +1,287 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>2</version>
<version>4</version>
<head>
<title>Bevrijd uw apparaat - Bevrijd uw Android!</title>
</head>
<body>
<p id="category"><a href="/activities/android/android.html">Bevrijd uw Android</a></p>
<p id="category"><a href="/activities/android/android.html">Bevrijd uw Android</a></p>
<h1>Bevrijd uw apparaat!</h1>
<div id="introduction">
<div class="image" id="hello-free-droid">
<img src="/activities/android/robot.png" alt="Bevrijde Android-robot" />
</div>
<p>
Hoewel Android grotendeels Vrije Software is, zijn de apparaten gewoonlijk voorzien van propriëtaire software en diensten die voorkomen dat mensen ze op een onafhankelijke en autonome manier gebruiken. Bevrijd uw Android-apparaat: leer hoe u met een vrij besturingssysteem en vrije apps opnieuw controle over uw data kunt verkrijgen!
Voor een bevrijd apparaat heeft u een vrij <a href="#OS">besturingssysteem</a> en <a href="#Apps">applicaties</a> nodig. Om dit te bereiken kunt u:
<ul>
<li>Bevrijd uw huidige telefoon door een vrij besturingssysteem te installeren (<a href="#OS">opties besturingssystemen hieronder</a>)</li>
<li>Schaf een nieuwe telefoon aan die bevrijd kan worden (lijst met compatibele telefoons voor ieder besturingssysteem hieronder)</li>
<li>Schaf een telefoon aan die al voorzien is van Vrije Software <a href="#FactoryFreePhones">(lijst met nieuwe apparaten hieronder)</a></li>
</ul>
</p>
</div>
<div id="subpages">
<div class="half">
<h3><a href="#Apps">Vrije Software Apps</a></h3>
<p>
Voor beginners is het het gemakkelijkst om de beginnen met het bevrijden van mobiele apps. We introduceren specifieke Vrije Software app winkels en presenteren enkele apps voor de meest voorkomende gebruikssituaties, bijvoorbeeld korte berichten, navigatie en spelletjes.
</p>
<div class="action"><a href="#Apps">Bevrijd uw apps</a></div>
<p>
Voor beginners is het het gemakkelijkst om te beginnen door uw telefoon te bevrijden
van propriëtaire apps. Er zijn speciale Vrije Software app stores die vrije apps aanbieden voor de meest
voorkomende gebruikssituaties, bijvoorbeeld berichten-uitwisseling, navigatie
en spelletjes.
</p>
<div class="action"><a href="#Apps">Installeer Vrije Apps</a></div>
</div>
<div class="half last">
<h3><a href="#OS">Vrije Software besturingssystemen</a></h3>
<p>
De meeste besturingssystemen op telefoons die u kunt kopen zijn niet vrij. Zij bevatten vooraf geïnstalleerde propriëtaire software die uw vrijheden beperken en uw privacy schade toe brengen. Geavanceerde gebruikers zouden daarom een besturingssysteem op hun mobiele telefoon moeten installeren dat zo vrij als mogelijk is.
</p>
<div class="action"><a href="#OS">Bevrijd uw besturingssysteem</a></div>
<h3><a href="#OS">Vrije Software Besturingssystemen</a></h3>
<p>
De meeste besturingssystemen op telefoons die u kunt kopen zijn niet vrij. Zij bevatten
voorgeïnstalleerde propriëtaire software die uw vrijheden beperken en uw
privacy schaden. Geavanceerde gebruikers moeten daarom een mobiel besturingssysteem installeren
dat zo vrij mogelijk is.
</p>
<div class="action"><a href="#OS">Installeer een Vrij Besturingssysteem</a></div>
</div>
<div class="half">
<h3><a href="#FactoryFreePhones">Vrije Alternatieven uit de fabriek</a></h3>
<p>
Een paar toestellen worden standaard al met vrije software geleverd,
dus u hoeft ze niet te bevrijden. Gemakkelijkste optie voor niet-technische gebruikers.
</p>
. <div class="action"><a href="FactoryFreePhones">Vrije Alternatieven uit de fabriek</a></div>
</div>
<div class="half last">
</div>
</div>
<h2 id="Apps">De Apps</h2>
<p>
Voor de meeste mensen is de <a href="https://play.google.com/">Google
Play Store</a> de enige of belangrijkste bron van hun apps. Er wordt niet verteld of een app Vrije Software is en u komt de licentie evenmin te weten. Helaas zijn de meeste apps op deze en andere markten propriëtair. Zelfs als u een Vrije Software app installeert is er geen reden om het gedownloade bestand te vertrouwen. Verder vereist het gebruik van Google Play een Google account en dat is op zichzelf propriëtaire software. Het wordt aanbevolen om deze markt in het geheel niet te gebruiken.
Voor de meeste mensen is de <a href="https://play.google.com/">Google
Play Store</a> de enige of de belangrijkste bron voor hun
toepassingen. Hij vertelt u niet eens of een app Vrije Software is
is of niet, laat staan de licentie. Helaas zijn de meeste apps van deze of
andere markten propriëtair. Zelfs als u een Vrije Software app installeert,
is er geen reden om de gedownloade binary te vertrouwen. Het gebruik van Google
Play vereist ook een Google-account, en is zelf propriëtaire software.
Het is aan te bevelen deze markt helemaal niet te gebruiken.
</p>
<h3 id="F-Droid">F-Droid</h3>
<div class="image left">
<img alt="F-Droid" src="/activities/android/f-droid.png" />
</div>
<p>
Het <a href="http://f-droid.org/">F-Droid initiatief</a> is gestart om de treurige situatie rond apps in de Android-wereld te veranderen. Het is een pakketbron van gemakkelijk te installeren Vrije Software-apps voor het Android-platform. Er is een Android cliënt-app waarmee u gemakkelijk kunt browsen naar de Vrije Software-applicaties, ze op uw apparaat kunt installeren en de updates kunt bijhouden. Apps die beschikbaar zijn op F-Droid bevatten geen verborgen kosten, zijn veilig voor kinderen en zijn transparant over mogelijke
<a href="https://f-droid.org/wiki/page/AntiFeatures">ongewenste functies</a>.
Het <a href="http://f-droid.org/">F-Droid initiatief</a> is gestart om
verandering te brengen in de trieste situatie van de Vrije Software-apps in de Android-wereld. Het
bouwt een pakketbron van gemakkelijk installeerbare Vrije Software apps voor het Android-platform. Er is een Android client-toepassing die het gemakkelijk maakt om door Vrije Software-applicaties te bladeren, ze op uw apparaat te installeren en updates bij te houden. Apps beschikbaar op F-Droid bevatten geen verborgen
kosten en zijn transparant over mogelijke
<a href="https://f-droid.org/wiki/page/AntiFeatures">anti-functies</a>.
</p>
<p>
De F-Droid pakketbron bevat details over verschillende versies van iedere app. U kunt ook gemakkelijk uw eigen pakketbronnen maken of toevoegen. Maar omdat dit initiatief <a
href="https://gitlab.com/fdroid/">erg actief</a> is, zich op een decentrale manier ontwikkelt en open staat voor samenwerking is het creëren van eigen pakketbronnen niet echt noodzakelijk. Het doel is om alle nuttige Vrije Software Android-apps te bevatten en de updates bij te houden.
</p>
<p>
We verzamelden enige informatie over hoe u kunt <a href="/activities/android/help.html#Apps">F-Droid kunt helpen</a>.
</p>
<h3 id="selection">Geselecteerde apps voor veelvoorkomende gebruikssituaties</h3>
De F-Droid pakketbron bevat details van meerdere versies van elke
applicatie. U kunt ook gemakkelijk eigen pakketbronnen aanmaken en toevoegen. Maar
aangezien het initiatief <a
href="https://gitlab.com/fdroid/">zeer actief</a> is,
zich gedecentraliseerd ontwikkelt en openstaat voor samenwerking,
is het maken van eigen pakketbronnen niet echt nodig. Het doel is om
alle nuttige Vrije Software Android-applicaties en hun updates op te nemen en bij te houden.
</p>
<p>
Wij hebben informatie verzameld over hoe u <a href="/activities/android/help.html#Apps">F-Droid kunt helpen</a>.
</p>
<h3 id="selection">Geselecteerde apps voor veelgebruikte gevallen</h3>
<p>
We leven op dit moment gelukkig in een wereld waar we kunnen kiezen tussen verschillende Vrije Software-apps voor bijna iedere gebruikssituatie. Deze sectie presenteert een kleine selectie van apps die passend zijn voor beginners. Zo'n lijst kan op geen enkele manier voor iedere individuele situatie perfect zijn. We bevelen u aan om te kijken naar de complete <a
href="https://f-droid.org/packages/">F-Droid pakketbron</a> of aanbevelingen voor apps
door <a href="https://prism-break.org/">PRISM Break</a>, <a
Op dit moment leven we gelukkig in een wereld waarin we kunnen kiezen uit
verschillende Vrije Software-apps voor bijna elk gebruik. Deze sectie heeft tot doel
een kleine selectie van apps te presenteren die geschikt zijn voor
starters. In geen geval kan zo'n lijst ooit perfect zijn voor elk individueel
geval. Wij raden u ook aan om te kijken naar de volledige <a
href="https://f-droid.org/packages/">F-Droid pakketbron</a> of aanbevelingen voor apps van <a href="https://prism-break.org/">PRISM Break</a>, <a
href="https://myshadow.org/">Me and My Shadow</a>, of <a
href="https://securityinabox.org/">Security in a Box</a>.
</p>
<h4 id="browser">Webbrowsen</h4>
<h4 id="browser">Browsen op het web</h4>
<p>
In F-Droid kunt u verschillende webbrowsers voor een verschillend publiek vinden. Waarschijnlijk is de bekendste Mozilla <a
href="https://www.mozilla.org/firefox/mobile/">Firefox Mobile</a> die als complete Vrije Software-editie beschikbaar is als <a
href="https://f-droid.org/packages/org.mozilla.fennec_fdroid/">Fennec</a>. Een ander alternatief is de van een ander GNU-merk voorziene <a
href="https://f-droid.org/packages/org.gnu.icecat/">IceCatMobile</a>. Gebruikers die een voorkeur hebben voor lichtgewichte en privacy-bewuste apps zouden ook <a
href="https://f-droid.org/packages/org.mozilla.klar/">Firefox Klar</a> (ook bekend als Firefox Focus) kunnen proberen.
In F-Droid vindt u vele webbrowsers voor verschillende
doelgroepen. De bekendste is waarschijnlijk Mozilla's <a
href="https://www.mozilla.org/firefox/mobile/">Firefox Mobile</a> die
beschikbaar is in een volledig Vrije Software-editie als <a
href="https://f-droid.org/packages/org.mozilla.fennec_fdroid/">Fennec</a>.
Een ander alternatief is de GNU-omkatting van Firefox: <a
href="https://f-droid.org/packages/org.gnu.icecat/">IceCatMobile</a>. Gebruikers die
de voorkeur geven aan lichtgewichte en privacy-bewuste apps kunnen ook <a
href="https://f-droid.org/packages/org.mozilla.klar/">Firefox Klar</a> (ook bekend als
bekend als Firefox Focus) proberen.
</p>
<h4 id="email">E-mail</h4>
<p>
<a href="https://f-droid.org/packages/com.fsck.k9/">K-9 Mail</a>
stelt haar gebruikers in staat om verschillende e-mail accounts toe te voegen en biedt een grote verscheidenheid aan mogelijkheden. Het steunt ook integratie met encryptie apps zoals <a
<a href="https://f-droid.org/packages/com.fsck.k9/">K-9 Mail</a>
stelt zijn gebruikers in staat om meerdere e-mailaccounts toe te voegen en biedt een
breed scala aan opties. Het ondersteunt ook integratie met
encryptie-apps zoals <a
href="https://www.f-droid.org/packages/org.sufficientlysecure.keychain/">OpenKeychain</a>
en kan GnuPG versleutelde berichten lezen.
en is in staat om met GnuPG versleutelde berichten te lezen.
</p>
<h4 id="im">Directe berichten</h4>
<p>
De situatie van Vrije Software-apps voor directe berichten is ingewikkeld. Hoewel er 100% Vrije Software-oplossingen zijn zoals <a
De situatie van Vrije Software-apps voor directe berichten is
ingewikkeld. Hoewel er 100% Vrije Software-oplossingen zijn zoals <a
href="https://f-droid.org/packages/eu.siacs.conversations/">Conversations</a> en Zom
(voor XMPP/Jabber; iOS users kunnen <a href="https://chatsecure.org/">ChatSecure</a> gebruiken), <a
href="https://f-droid.org/packages/com.b44t.messenger/">Delta Chat</a> (met gebruik van
e-mail) of <a href="https://f-droid.org/packages/im.vector.alpha/">Riot.im</a>
(met gebruik van Matrix), zullen zij waarschijnlijk niet veel in gebruik zijn door uw vrienden omdat de gebruikersaantallen relatief klein zijn. Andere apps zijn geheel of grotendeels Vrije Software maar bevatten ongewenste eigenschappen zoals afhankelijkheden van onvrije servers en bibliotheken of het ontbreken van server federation, bijvoorbeeld <a
href="https://signal.org/">Signal</a> of <a
href="https://wire.com/">Wire</a>. Er zijn verschillende initiatieven om directe berichten zo vrij, veilig, gedecentraliseerd en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en we hopen dat we in de toekomst in staat zijn om met duidelijkere aanbevelingen te komen.
(voor XMPP/Jabber; iOS-gebruikers kunnen <a href="https://chatsecure.org/">ChatSecure</a> gebruiken), <a
href="https://f-droid.org/packages/com.b44t.messenger/">Delta Chat</a> (met behulp van
e-mail) en <a href="https://element.io/">Element</a>
(met Matrix), zullen ze waarschijnlijk niet erg wijdverbreid zijn onder uw vrienden
omdat hun gebruikersbasis betrekkelijk klein is. Andere apps zijn geheel of
meestal Vrije Software, maar hebben andere anti-functies zoals afhankelijkheden van niet-vrije
servers en bibliotheken, of geen serverfederatie, bijvoorbeeld <a
href="https://signal.org/">Signal</a> en <a
href="https://wire.com/">Wire</a>. Er zijn verschillende initiatieven om directe berichten zo vrij, veilig, gedecentraliseerd en gebruikersvriendelijk mogelijk te maken en wij
hopen in de toekomst duidelijkere aanbevelingen te kunnen geven.
</p>
<h4 id="multimedia">Multimedia</h4>
<p>
Er bestaat een overvloed aan Vrije Software dat als doel heeft om u op uw mobiele telefoon te laten genieten van audio en video.
Opmerkelijke apps zijn <a
Heel wat vrije software-apps hebben tot doel u op uw mobiele telefoon te laten genieten van audio en video. Bekende apps zijn <a
href="https://f-droid.org/packages/org.schabi.newpipe/">NewPipe</a>
als lichtgewicht interface met extra eigenschappen voor YouTube, de <a
als een lichtgewicht interface voor YouTube die enkele unieke
functies toevoegt, de <a
href="https://www.videolan.org/vlc/download-android.html">VLC
Player</a> voor video's en <a
href="https://f-droid.org/packages/net.programmierecke.radiodroid2/">RadioDroid</a>
voor het luisteren naar duizenden radiostations. Podcast-luisteraars zouden <a
href="https://f-droid.org/packages/de.danoeh.antennapod/">AntennaPod</a> kunnen waarderen.
</p>
om naar duizenden radiozenders te luisteren. Podcast-luisteraars zouden <a
href="https://f-droid.org/packages/de.danoeh.antennapod/">AntennaPod</a> leuk kunnen vinden.
</p>
<h4 id="outdoors">Buiten</h4>
<p>
Als u op reis bent kan uw mobiele telefoon u helpen. <a
Wanneer u op reis bent, kan uw mobiele telefoon een hulpje voor u zijn
u zijn. <a
href="https://f-droid.org/packages/de.grobox.liberario/">Transportr</a>
kent publieke transportnetwerken van landen en steden over de hele wereld. <a
kent de openbare vervoersnetwerken van landen en steden over de hele wereld. <a
href="https://f-droid.org/packages/net.osmand.plus/">OsmAnd</a>
bied gedetailleerde offline en online kaarten van uw huidige locatie en bevat ook navigatie voor het rijden met uw fiets of auto.
levert gedetailleerde offline en online kaarten van waar u ook op dit moment bent
en bevat ook navigatie wanneer u op de fiets of in de auto rijdt.
</p>
<h4 id="games">Spellen</h4>
<p>
F-Droid bevat verschillende mobiele spellen voor vrijwel iedere smaak. Puzzelaars kunnen genieten van <a
F-Droid bevat verschillende mobiele spellen voor bijna elke smaak. Zo kunnen puzzelaars genieten van <a
href="https://f-droid.org/packages/com.uberspot.a2048/">2048</a>
en block sandbox fans kunnen <a
href="https://f-droid.org/packages/net.minetest.minetest/">Minetest</a> alleen of met meerdere spelers spelen. Voor fans van 1010! is er
terwijl liefhebbers van blokkenzandbakken <a
href="https://f-droid.org/packages/net.minetest.minetest/">Minetest</a>
zowel in single- als multiplayermodus kunnen spelen. Voor fans van 1010! is er
<a
href="https://www.f-droid.org/packages/io.github.lonamiwebs.klooni/">1010!
Klooni</a>.
</p>
<h2 id="OS">De besturingssystemen</h2>
<h2 id="OS">De besturingssystemen</h2>
<p>
Een besturingssysteem is een verzameling software die u in staat stelt om de telefoon te gebruiken en er apps op te draaien. Hoewel Android <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">grotendeels vrij</a> is bevatten veel telefoons propriëtaire onderdelen en add-ons. Sommige telefoons hebben ook een gesloten <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Booting">boot loader</a> die voorkomt dat u kunt booten en er andere besturingssystemen op kunt installeren. Als u een Android-telefoon wilt kopen, verzeker u er dan van dat de boot loader ook kan worden <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">geopend</a>.
Een besturingssysteem is een verzameling software waarmee u uw
uw telefoon kunt gebruiken en er andere toepassingen op kan draaien. Ook al is Android <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">meestal
vrij</a>, er worden veel telefoons geleverd met propriëtaire componenten en add-ons. Sommige
telefoons hebben ook een vergrendelde bootloader
waardoor u geen andere besturingssystemen kunt opstarten en installeren.
Als u een Android telefoon wilt kopen, zorg er dan voor dat de bootloader
ontgrendeld kan worden.
</p>
<p>
Op sommige apparaten kan deze alleen worden geopend met slimme hacks en de fabrikanten ervan kiezen er meestal voor om de garantie te laten vervallen als u de boot loader van het apparaat opent. Maar volgens Europese richtlijn 1999/44/CE is het feit op zich dat u de software op het apparaat hebt gewijzigd of veranderd niet genoeg reden om de garantie te mogen laten vervallen.
<a href="/freesoftware/legal/flashingdevices.html" title="Does rooting your phone invalidate its warranty?">Zie de analyse van Carlo Piana en Matija Šuklje</a> voor meer informatie. Er zijn ook bedrijven die apparaten leveren met een open boot loader of u voorzien van middelen om deze te openen. Daarnaast is het een goed idee om de kijken of er vrije versies van Android zijn die <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">het apparaat steunen</a>.
<p>Op sommige toestellen kan hij alleen ontgrendeld worden met slimme hacks
en hun fabrikanten hebben de neiging om uw garantie ongeldig te verklaren wanneer u de bootloader van hun toestel ontgrendelt. Maar gezien de Europese Richtlijn 1999/44/EG is alleen het feit dat u de software van uw toestel gewijzigd of veranderd hebt niet voldoende reden om uw wettelijke garantie te laten vervallen.
<a href="/freesoftware/legal/flashingdevices.html" title="Maakt het rooten van uw telefoon de garantie ongeldig?">Zie de analyse van Carlo Piana en Matija Šuklje</a> voor meer informatie.
</p>
<h3 id="Replicant">Replicant</h3>
<div class="image left">
<img alt="Replicant" src="/activities/android/replicant.png" />
<p>Er zijn
ook bedrijven die hun toestellen met een ontgrendelde bootloader leveren of
u de middelen verschaffen om hem te ontgrendelen. Deze telefoons verdienen de voorkeur wegens de gemakkelijke installatie en het gebruiksgemak.
</p>
<h3 id="Replicant">Replicant</h3>
<div class="image left">
<img alt="Replicant Logo " src="/activities/android/replicant.png" />
</div>
<p>
<a href="http://replicant.us/">Replicant</a> is een 100% Vrije Software Android-distributie. Er worden geen onvrije drivers gebruikt. Het werkt op dit moment op een beperkt aantal apparaten.
<a href="https://replicant.us/">Replicant</a> "is een Vrije Software mobiel besturingssysteem dat de nadruk legt op vrijheid en privacy/veiligheid en 100% Vrije Software is. Aangezien het geen
niet-vrije stuurprogramma's gebruikt werkt het momenteel op een beperkt aantal
apparaten. <a href="https://replicant.us/supported-devices.php">Lijst van ondersteunde Replicant-apparaten</a>.
</p>
<p>
We vragen u om Replicant te helpen bij het ondersteunen van meer apparaten. U kunt <a
href="http://redmine.replicant.us/projects/replicant/issues">code bijdragen</a> en <a
href="https://www.fsf.org/blogs/community/donate-to-replicant-and-support-free-software-on-mobile-devices">apparaten doneren</a> waar het Replicant-team mee kan testen.
</p>
<h3 id="LineagoeOS">LineageOS</h3>
<div class="image right">
<img alt="LineageOS" src="/activities/android/lineageos.png" />
<div class="image left">
<img alt="LineageOS Logo" src="/activities/android/lineageos.png" />
</div>
<p>
<a href="https://lineageos.org/">LineageOS</a> is een versie van Android waarbij u geen Google-account nodig heeft. Hoewel het gewoonlijk vrijer zal zijn dan de standaardsoftware op uw apparaat is vrijheid hier niet het belangrijkste doel. Hoewel LineageOS werkt op <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">de meeste Android-apparaten</a> maakt het gebruik van <a
href="https://wiki.lineageos.org/devices/">onvrije drivers voor apparaten en firmware</a> die van een apparaat worden opgehaald en worden toegevoegd aan de ROM. LineageOS is de populairste fork van het afgesloten CyanogenMod-project.
</p>
<p>
LineageOS bevat standaard geen Google Play-diensten hetgeen goed is voor uw vrijheid. Mocht u deze propriëtaire apps of bibliotheken toch willen gebruiken dan kunt u de Vrije Software-implementatie <a href="https://microg.org/">microG</a> gebruiken.
</p>
<a href="https://lineageos.org/">LineageOS</a> is een zeer populaire Custom-ROM die op een enorm aantal verschillende apparaten werkt. Dat komt omdat het eigen stuurprogramma's en firmware gebruikt. Ook al is het meestal vrijer dan de standaard software waarmee uw Android toestel geleverd wordt, is vrijheid niet zijn hoofddoel. U hebt geen Google-account nodig om LineageOS te gebruiken en het bevat ook geen Google Play-diensten. LineageOS werkt vrij goed met de Vrije Software implementatie microG.<a href="https://wiki.lineageos.org/devices/">Lijst van ondersteunde LineageOS-apparaten</a>
</p>
<h3 id="GrapheneOS">GrapheneOS</h3>
<div class="image left">
<img alt="GrapheneOS" src="/activities/android/grapheneos.svg" />
</div>
<p>
We verzamelden <a
href="/activities/android/help.html#OS">informatie</a>
over hoe u kunt helpen bij het zo goed mogelijk maken van LineageOS en andere besturingssystemen en hoe u onvrije delen kunt herkennen en verwijderen.
<a href="https://grapheneos.org/">GrapheneOS</a> "is een op privacy en veiligheid gericht mobiel besturingssysteem dat compatibel is met Android apps, ontwikkeld als een open bron-project zonder winstoogmerk. Het is gericht op het onderzoek naar en de ontwikkeling van privacy- en beveiligingstechnologie, waaronder substantiële verbeteringen aan sandboxing, exploit mitigations en het toestemmingsmodel." Graphene OS ondersteunt momenteel alleen Pixel-telefoons. GrapheneOS biedt geen ondersteuning voor microG. <a href="https://grapheneos.org/releases/">Lijst van ondersteunde GrapheneOS-apparaten.</a>
</p>
<h3 id="CalyxOS">CalyxOS</h3>
<div class="image left">
<img alt="calyx-logo" src="/activities/android/calyx-color-logo-150x144.png" />
</div>
<p>
<a href="https://calyxos.org/get/">CalyxOS</a> beschrijft zichzelf als "Privacy by Design". Het is echter niet zo beperkend als GrapheneOS en staat de gebruiker optioneel toe om microG te installeren. CalyxOS werkt alleen op toestellen met een geverifieerde boot, wat betekent dat de boot-loader vergrendeld is en niet gemanipuleerd kan worden. CalyxOS biedt ook de mogelijkheid om terug te gaan naar uw standaard Android, als u in de toekomst van gedachten verandert. Waarschijnlijk zult u dat niet doen, maar het is goed om te weten dat het kan. <a href="https://calyxos.org/install/">Lijst van ondersteunde CalyxOS-apparaten.</a>
</p>
<h3 id="eos">/e/ OS</h3>
<div class="image left">
<img alt="e-logo" src="/activities/android/e-logo.png" />
</div>
<p>
<a href="https://e.foundation/">/e/</a> is "is een compleet, volledig "ont-Google-d", mobiel ecosysteem". Het idee is om een intern systeem met privacy voor uw slimme telefoon te vormen, waarbij geen Google-apps of Google-diensten toegang hebben tot uw persoonlijke data. Google-diensten zijn volledig verwijderd en vervangen door microG. U kunt een account instellen voor geavanceerde back-upfuncties. Het ondersteunt wel een groot aantal apparaten en het is ook mogelijk om slimme telefoons met /e/ voorgeïnstalleerd te kopen. <a href="https://doc.e.foundation/devices">Lijst van ondersteunde /e/ apparaten</a>
</p>
<p>Dit zijn slechts enkele van de beschikbare Custom-ROMs die er zijn. <a href="">Zie onze speciale wiki-pagina</a> voor meer mogelijkheden of speur het internet af om andere te vinden.</p>
<h2 id="FactoryFreePhones">Andere alternatieven uit de fabriek</h2>
<p>
Ook al is deze pagina gericht op het bevrijden van uw huidige Android-telefoon: als u een nieuw apparaat wilt kopen, moet u ook weten dat er ook vrije apparaten uit de fabriek op de markt zijn, die al vrij worden verkocht en waar u na aankoop niets meer aan hoeft te doen.
</p>
<h3 id="nitrophone">Nitrophone</h3>
<p>
De <a href="https://www.nitrokey.com/news/2021/nitrophone-most-secure-android-planet">Nitrophone</a> is een Android-telefoon die al met Vrije Software geleverd wordt. Het is een Pixel4a waarop GrapheneOS geïnstalleerd is, dus u hoeft er niets aan te doen als u hem eenmaal gekocht hebt.
</p>
<p>
Dit is het nieuwste vrije alternatief, want het werd aangekondigd op 2 september 2021.
</p>
<h3 id="linuxphones">Linux-telefoons</h3>
<p>
Linux-telefoons kunnen op een dag een derde optie worden naast iOS en Android. Vandaag zijn ze echter nog volop in ontwikkeling, dus worden ze nog als in bèta beschouwd en zijn ze misschien nog niet de meest geschikte optie voor standaardgebruikers. Voor degenen die graag vooraan staan hebben we momenteel de <a href="https://puri.sm/products/librem-5/">Purism Librem 5</a> en de <a href="https://www.pine64.org/pinephone/">Pine 64 Pinephone</a>. De Librem 5 wordt momenteel geleverd met PureOS en de Pinephone met Manjaro, hoewel meerdere andere distributies ondersteund worden.
</p>
<p>
Op een Linux-telefoon kunt u veel Linux-distributies installeren en dezelfde software kunt u op elke Linux-pc installeren. Bovendien is het installeren van Android-apps op Linux-telefoons ook mogelijk dankzij emulators als <a href="https://anbox.io/">Anbox</a> en de nieuwere en efficiëntere Waydroid.
</p>
</body>
<description>Leer hoe u met een vrij besturingssysteem en vrije apps opnieuw controle over uw data kunt verkrijgen</description>
<description>Leer hoe u, met een vrij besturingssysteem en vrije apps, weer controle krijgt over uw data</description>
<legal type="cc-license">
<license>http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/</license>
<notice>Delen van deze pagina zijn wijzigingen gebaseerd op werk dat gemaakt en gedeeld is door Google en gebruikt is volgens de voorwaarden die zijn beschreven in de Creative Commons 3.0
Attribution License. Android is een handelsnaam van Google Inc.
<notice>Gedeelten van deze pagina zijn
wijzigingen, gebaseerd op werk gemaakt en gedeeld door Google en
gebruikt volgens de voorwaarden beschreven in de Creative Commons 3.0
Attribution License. Android is een handelsmerk van Google Inc.
</notice>
</legal>
<translator>André Ockers</translator>
<translator>André Ockers</translator>
</html>