Browse Source

Translation by Nathan.

svn path=/trunk/; revision=30693
pull/8/head
nico.rikken 5 years ago
parent
commit
4a5005b0af
7 changed files with 122 additions and 0 deletions
 1. +22
  -0
    drm.info/act-now.nl.xhtml
 2. +18
  -0
    drm.info/citizen-rights.nl.xhtml
 3. +16
  -0
    drm.info/creativity.nl.xhtml
 4. +17
  -0
    drm.info/index.nl.xhtml
 5. +16
  -0
    drm.info/losing-heritage.nl.xhtml
 6. +16
  -0
    drm.info/privacy.nl.xhtml
 7. +17
  -0
    drm.info/what-is-drm.nl.xhtml

+ 22
- 0
drm.info/act-now.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,22 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Verlos de handboeien | Digital Restrictions Management</title>
</head>
<body>
<h1>Verlos de handboeien</h1>
<div class="inner-content">
<p>Er zijn een heleboel apparaten en media die onze vrijheid bewaren. We kunnen kiezen om te leven zonder digitale handboeien. We kunnen media kopen die we voor eeuwig kunnen gebruiken, in een formaat van onze keuze. Met een beetje onderzoek kunnen we apparaten kiezen die ons niet opsluiten.</p>
<p>Op een politiek niveau moeten we kiezen of het auteursrechtsysteem alleen de uitgevers zou moeten dienen, of ook de maatschappij als geheel en toekomstige generaties. In plaats van elke digitale reproductie te voorkomen, moeten we bedrijfsmodellen steunen die onze fundamentele rechten op vrijheid en privacy respecteren. We moeten een auteursrechtsysteem bouwen dat iedereen voordelen biedt, niet enkel nauwe bedrijfsbelangen. Het wegwerken van voorzieningen die het gebruik door burgers van legaal verkregen inhoud beperken zou een belangrijke eerste stap zijn.</p>
<h3>Hoe DRM.info steunen</h3>
<p>DRM.info wordt beheerd door de <a href="http://fsfe.org" target="_blank">Free Software Foundation Europe (FSFE)</a>, die zichzelf voornamelijk financiert door <a href="http://fsfe.org/contribute/donate.html">donaties</a>. Als je de FSFE niet kan steunen met een donatie, gelieve dan <a href="http://fsfe.org/support/support.html">een supporter van de FSFE</a> te worden. Natuurlijk is de FSFE niet de enige organisatie die werk verricht in dit gebied, aan de rechterkant kan je andere organisaties zien. Gelieve hen ook te steunen in hun werk tegen DRM.</p>
<h2>Dank</h2>
<p>Hoewel het een alledaagse verklaring mag lijken, is geen enkele gezamenlijke inspanning ooit mogelijk zonder mensen die samenwerken. Voor sommigen is dat een onzichtbare inspanning, dus willen we hen expliciet bedanken:</p>
<p>Het voornaamste design van DRM.info is bijgedragen door Agnieszka "pixelgirl" Czajkowska van <a href="http://www.creative-geeks.org">Creative-Geeks.org</a>. Dankjewel!</p>
<p>De volledige DRM.info-site is ingesteld door <a href="http://fsfe.org/about/weiden/">Fernanda Weiden</a> in een zeer korte tijd. Dankjewel voor je hulp!</p>
<p>Dank gaat ook uit naar de auteurs van <a href="http://drupal.org">Drupal</a>, wat we gebruikt hebben voor deze website te maken, en aan alle mensen die werken aan het bewustmaken omtrent DRM en alle andere belangrijke zaken waar we voor staan.</p>
</div>
</body>
</html>


+ 18
- 0
drm.info/citizen-rights.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Digitale beperkingen of burgerrechten? | Digital Restrictions Management</title>
</head>
<body>
<h1>Digitale beperkingen of burgerrechten?</h1>
<div class="inner-content">
<p>Er zijn veel verschillende DRM-systemen op de markt. Ze zijn niet compatibel met elkaar, wat het nog moeilijker maakt voor burgers om legaal verkregen inhoud te gebruiken.</p>
<p>Als we films kopen van Apple, moeten we software van Apple gebruiken om onze collectie te bekijken en hebben we niet langer de vrijheid om concurrerende producten en diensten te gebruiken. Dit verzwakt competitie en beperkt innovatie.</p>
<div style="float:left;margin:3px;"><img src="graphics/AntiDRM.Logo.Alfrenovsky.v1.0.alt.preview.jpg" alt="DRM gevaar" width="200" /></div>
<p>Mensen met een handicap worden vaak uitgesloten van het gebruik van media omdat DRM hen verhindert de inhoud om te zetten naar formaten die ze ondanks hun handicap wel kunnen gebruiken. Uitgevers van boeken verzetten zich bijvoorbeeld tegen de mogelijkheid van de e-booklezer van Amazon om tekst elektronisch om te zetten in spraak. Amazon boog zich naar de wil van de uitgevers en deactiveerde de tekst-naar-spraak-functie voor vele boeken, waardoor blinden die boeken gewoonweg niet zullen kunnen lezen.</p>
<p>Digital Restrictions Management verandert ook hoe wetten en regelgevingen worden toegepast: het gebruik maken van de uitzonderingen die auteursrechtwetgeving toelaat wordt onmogelijk gemaakt omdat DRM-systemen niet flexibel zijn. Het is bijvoorbeeld legaal om auteursrechtelijk beschermd materiaal te citeren; DRM-systemen beperken elke soort kopie, ook de soort de gebruikt wordt als citaten. Dit betekent dat we elk woord handmatig moeten typen en de voordelen die een digitale kopie normaal gezien zou bieden verliezen.</p>
</div>
</body>
</html>


+ 16
- 0
drm.info/creativity.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Creativiteit ontketend | Digital Restrictions Management</title>
</head>
<body>
<h1>Creativiteit ontketend</h1>
<div class="inner-content">
<p>Vandaag hebben we toegang tot een ongekende hoeveelheid kennis in digitale vorm. De kennis die we generatieslang hebben verzameld en verbeterd is ons cultureel erfgoed. Beperkingsvrije projecten zoals <a href="http://www.wikipedia.org/">Wikipedia</a> en <a href="http://fsfe.org/about/basics/freesoftware.html">Vrije Software</a> zijn leiders op veel vlakken; ze bewijzen wat we kunnen bereiken wanneer we kennis bevrijden.</p>
<p>DRM is een poging een stervend bedrijfsmodel te bewaren in het digitale tijdperk en competitie te beperken. Bedrijven proberen moderne technologie vorm te geven gebaseerd op het oude systeem waarin bedrijven de controle uitvoerden over alle inhoud. Dit zou vele voordelen van moderne technologie elimineren.</p>
<p>Auteursrechtwetten zijn ook niet in staat geweest om bij te blijven. Zowel uitgevers als burgers vragen voor hervormingen van het auteursrecht, maar met verschillende bedoelingen. We moeten beslissen: zouden we de belangen van een kleine maar mondige groep bedrijven moeten dienen; zouden we bedrijven moeten toelaten te bepalen waar de limieten zijn voor het delen van kennis en cultuur of zijn de morele en sociale gevolgen van beperkende wettelijke barrières te ernstig om te negeren?</p>
</div>
</body>
</html>


+ 17
- 0
drm.info/index.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,17 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>DRM.info | Digital Restrictions Management</title>
</head>
<body>
<h1>DRM.info</h1>
<div class="inner-content">
<p>Wil je je legaal verkregen films bekijken op anderen apparaten? Wil je een back-up maken van je DVD's? Of wil je je e-books omzetten in andere formaten?</p>
<p>Digital Restrictions Management-systemen plaatsen beperkingen op je recht om al deze dingen te doen. Je films of e-books kunnen zelfs volledig stoppen met werken als de leverancier failliet gaat, of een bepaald DRM-systeem niet langer onderhoudt.</p>
<p><img src="graphics/inchains.png" alt="Apparaten in ketens"/></p>
<div class="description2"><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0</a> - <a href="https://static.fsf.org/nosvn/dbd/2012/day-against-drm/image2.png">Brendan Mruk en Matt Lee</a></div>
</div>
</body>
</html>


+ 16
- 0
drm.info/losing-heritage.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Het verliezen van digitaal erfgoed | Digital Restrictions Management</title>
</head>
<body>
<h1>Het verliezen van digitaal erfgoed</h1>
<div class="inner-content">
<p>Onze oudste geschreven bronnen dateren van honderden, zelfs duizenden jaren terug. Digitale bestanden zijn echter geschreven op vergankelijk materiaal, zoals CD's of flash-geheugen. Deze apparaten vertonen vaak slijtage na slechts enkele jaren. Als Digital Restrictions Management-systemen onze hedendaagse cultuur (of het nu boeken, muziek of films zijn) vastketenen aan die apparaten en media, zullen ze verloren gaan met het medium waarop ze zijn opgeslagen.</p>
<p>Hoewel de opgesloten cultuur al een groot probleem is voor privaat gebruik, is het een nog veel groter probleem voor bibliotheken, archieven, musea en andere instellingen. Zij slaan onze nalatenschap, die steeds meer digitaal wordt, op en verspreiden ze, en daarvoor moeten ze inhoud kunnen kopiëren. Bovendien gaan DRM-systemen slechts zo lang mee als de bedrijven die ze verkopen. Wanneer een DRM-systeem verdwijnt, blijft de inhoud voorgoed opgesloten.</p>
<p>Hoewel bibliotheken en archieven ooit onze culturele kennis eeuwenlang bewaarden, worden ze nu gedwongen aanzienlijke sommen publiek geld uit te geven aan materiaal dat binnen een paar korte jaren onleesbaar zal worden; een schat een culturele, historische en educationele bronnen zal verloren worden. Toekomstige onderzoekers zullen zich misschien afvragen waarom de maatschappij van vandaag haar cultuur van zichzelf afsloot.</p>
</div>
</body>
</html>


+ 16
- 0
drm.info/privacy.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>De spion in je zak | Digital Restrictions Management</title>
</head>
<body>
<h1>De spion in je zak</h1>
<div class="inner-content">
<p>DRM geeft de makers van apparaten, softwarebedrijven en media-uitgevers toegang tot onze apparaten. Deze bedrijven beslissen hoe we digitale inhoud kunnen gebruiken en krijgen de toestemming van hun klanten om hen te bespioneren door 'take it or leave it' gebruiksvoorwaarden. Die gebruiksvoorwaarden zijn vaak erg lang en zijn bedoeld om niet begrepen te worden door gewone burgers, dus velen lezen ze nooit; echter, zelfs als ze dit doen en niet akkoord gaan is het meestal ingewikkeld op dat punt een artikel nog terug te brengen.</p>
<p>In 2009 drong Amazon elektronisch in bij vele e-booklezers van haar klanten om boeken te verwijderen die ze per ongeluk hadden verkocht. Tussen de verwijderde boeken zat George Orwell's 1984, een book over een dystopische wereld met een apparaat genaamd 'geheugengat', waarin de overheid niet-geauthoriseerd materiaal voorgoed doet verdwijnen. Amazon beloofde later deze verwijderingsfunctie niet opnieuw te gebruiken, tenzij daartoe verplicht door een regering. De ironie van de situatie kan moeilijk duidelijker zijn.</p>
<p>Leveranciers kunnen nagaan welke muziek we beluisteren en welke boeken we lezen. We hebben geen controle over waar deze informatie naartoe gaat vanaf ze onze apparaten verlaat.</p>
</div>
</body>
</html>


+ 17
- 0
drm.info/what-is-drm.nl.xhtml View File

@@ -0,0 +1,17 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html>
<head>
<title>Wat is DRM? | Digital Restrictions Management</title>
</head>
<body>
<h1>Wat is DRM?</h1>
<div class="inner-content">
<p>Digital Restrictions Management (DRM) is eender welke technologie ingebouwd in een elektronische dienst of product, met als doel het aantal mogelijke toepassingen ervan te beperken na aankoop. Het is ontworpen om klanten te verhinderen om digitale technologie te gebruiken op manieren die niet overeenkomen met de bedrijfsagenda van een inhoudsleverancier of fabrikant.</p>
<p>Deze technologie belemmert vaak personen van zaken te doen die perfect legaal zijn, zodat we misschien geen mix van legaal verkregen muziekbestanden kunnen samenstellen, of een e-book aan een vriend kunnen uitlenen. Zelfs back-ups kunnen beperkt worden. Restrictions management-technologie verwijdert fundamentele rechten en vrijheden in de digitale wereld. Alle DRM-systemen hebben een ding gemeen: ze geven bedrijven de controle over zaken waarover wij, de eigenaars, de controle zouden moeten hebben. Bedrijven beslissen bijvoorbeeld hoe vaak we de films kunnen afspelen waarvoor we betaald hebben, en wat voor bestanden we kunnen lezen op onze e-booklezer.</p>
<p>Zelfs als we een manier vinden om DRM te omzeilen en ons van deze beperkingen te bevrijden maakt de Richtlijn voor Europees Auteursrecht in de informatiemaatschappij dit illegaal. Deze Richtlijn en gelijkaardige wetten helpen de verouderde bedrijfsmodellen van uitgevers (van nieuws, literatuur, muziek, film en andere informatie) te behouden, bijvoorbeeld door het recht op het maken van private kopieën te beperken, in een wereld waarin nagenoeg iedereen beschikt over meerdere media-apparaten.</p>
<p>Elektronische goederen worden dus vaak gemaakt om defect te zijn, waarbij de volledige capaciteit van de technologie niet gebruikt mag worden, en toepassingen verboden worden die geheel onomstreden waren voor technologische vooruitgang bedrijven de mogelijkheid gaf deze te verbieden.</p>
</div>
</body>
</html>


Loading…
Cancel
Save