Browse Source

added work.nl.xhtml

pull/681/head
André Ockers 2 years ago
parent
commit
488a938018
1 changed files with 142 additions and 145 deletions
  1. +142
    -145
      work.nl.xhtml

+ 142
- 145
work.nl.xhtml View File

@ -8,152 +8,149 @@
<h1 class="heading">Ons werk</h1>
<div id="introduction">
<!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
<p>Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties te
begrijpen hoe <a href="/about/basics/freesoftware.html">Vrije Software</a>
bijdraagt aan vrijheid, transparantie en
zelfbeschikking. We vergroten de rechten van de gebruikers door het
afbreken van barrières naar het overgaan op Vrije Software, moedigen
mensen aan om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en bieden
hulpbronnen om iedereen in staat te stellen om Vrije Software verder te
promoten in Europa.</p>
</div>
<!-- for translations please have a look at http://fsfe.org/about/mission -->
<ul id="priorities" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.nl.html">Beleid</a></h3>
<p>
We werken met beleidsmakers en publieke instellingen in Europa om de
rechten van Vrije Software-gebruikers en -ontwikkelaars te versterken
en om barrières tot Vrije Software op te heffen.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.nl.html">Onze beleidsdoelen voor 2014-2019</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.nl.html">Juridisch</a></h3>
<p>
In ons juridisch team verzamelen en verspreiden we kennis over
juridische en aan licenties verbonden aspecten van Vrije
Software. Wij verdedigen de belangen van Vrije
Softwareprojecten, brengen specialisten van over heel de
wereld samen en helpen andere verenigingen met
gelijkaardigde doelstellingen. Wij bieden ondersteuning,
<a href="/activities/ftf/education.nl.html">opleidingen</a> en
<a href="/activities/ftf/documentation.nl.html">documentatie</a> in
samenwerking met gpl-violations.org en leden van het
Europees Juridisch Netwerk.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ftf/network.nl.html">Het Europees Juridisch Netwerk</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.nl.html">Publieke bewustmaking</a></h3>
<p>
Het publiek informeren over Vrije Software is een van de
basistaken van de FSFE. Onze organisatie telt een groot
aantal personen dat gespecialiseerd is en een breed gamma
van Vrije Software-onderwerpen. U kan contact met ons opnemen
voor het geven van toespraken en workshops of voor
deelname aan een panelgesprek.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.nl.html">Open Standaarden</a></h3>
<p>
Dankzij <a href="/activities/os/def.nl.html">Open
Standaarden</a> kunnen mensen alle soorten gegevens op een
vrije en betrouwbare wijze met elkaar delen. Ze behoeden ons
voor lock-in's en andere kunstmatige beperkingen op
interoperabiliteit en staan garant voor een grote keuze van
producenten en technologische
oplossingen. Wij <a href="/activities/os/os.nl.html">promoten
Open Standaarden</a> omdat wij er zeker van willen zijn dat
mensen makkelijk de overstap kunnen maken naar Vrije
Software of tussen verschillende Vrije Softwareoplossingen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/procurement/procurement.nl.html">Publieke inkoop</a></h3>
<p>
Vrije Software is uitstekend geschikt voor de publieke sector:
het brengt efficiëntie voor de overheid, transparantie voor de burgers
en competitie voor bedrijven. In heel Europa werkt de FSFE met
openbare lichamen om de inkoop van publieke IT te verbeteren en mogelijkheden
voor Vrije Software te vergroten.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.nl.html">Softwarepatenten in Europa</a></h3>
<p>
Softwarepatenten zijn een gevaar voor de samenleving en de economie.
Ze beperken innovatie, beschadigen bedrijven en brengen samenwerkende
creativiteit in groot gevaar. De FSFE vecht ervoor om Europa vrij te
houden van softwarepatenten en werkt op VN-niveau om softwarepatenten
wereldwijd af te schaffen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.nl.html">Europese Unie</a></h3>
<p>
De FSFE werkt samen met <a href="/activities/policy/eu/eu.nl.html">de
Europese Commissie en het Europees Parlement</a> om in Europa een
positieve omgeving te creëren voor Vrije Software en Open Standaarden.
Wij vechten tegen monopolies en voor meer competitie in de
softwaremarkt door deel te nemen als belanghebbende derde partij in
<a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.nl.html">antitrustzaken</a>.
Wij informeren de beleidsmakers over de mogelijkheden van Vrije
Software en wij steunen interoperabiliteit.
<p>Free Software Foundation Europe helpt individuen en organisaties om
te begrijpen hoe <a href="/about/basics/freesoftware.html">Vrije software</a>
bijdraagt tot vrijheid, transparantie en
zelfbeschikking. We versterken de rechten van de gebruikers door het wegnemen van barrières voor Free
Software-adoptie, mensen aan te moedigen om Vrije Software te gebruiken en te ontwikkelen, en
middelen ter beschikking te stellen om iedereen in staat te stellen Vrije Software verder te promoten in
Europa.</p>
</div>
<ul id="priorities" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Beleid</a></h3>
<p>
Wij werken samen met beleidsmakers en overheidsinstanties in Europa om de
rechten van gebruikers en ontwikkelaars van Vrije Software te versterken en barrières
naar Vrije Software op te heffen.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/policy/eu/policy-goals.html">Onze beleidsdoelen voor 2014-2019</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/ftf/ftf.html">Juridisch</a></h3>
<p>
In ons juridische team verzamelen en delen we kennis over
juridische en licentie-aspecten van Vrije Software, beschermen we de
belangen van Vrije Softwareprojecten, verbinden we experts uit de hele wereld en helpen we andere groepen om tot vergelijkbare doelen te komen. Wij bieden
hulp, <a href="/activities/ftf/education.html">training</a>
en <a href="/activities/ftf/documentatie.html">documentatie</a>
in samenwerking met gpl-violations.org en leden van het
Europees juridisch netwerk.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ftf/network.html">Het Europese juridische netwerk</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/about/team.html">Publiek bewustzijn</a></h3>
<p>
Het publiek informeren over Vrije Software maakt deel uit van FSFE's
kerntaak. Veel mensen in de organisatie zijn experts op het gebied van
verschillende Vrije Software-onderwerpen. U kunt contact met hen opnemen voor het houden van gezaghebbende lezingen, het houden van workshops, of het deelnemen aan discussies.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/os/os.html">Open Standaarden</a></h3>
<p>
<a href="/activities/os/def.html">Open standaarden</a> staan
mensen toe om alle soorten data vrijelijk en met perfecte
precisie te delen. Ze voorkomen lock-in en andere kunstmatige barrières
voor interoperabiliteit en bevorderen de keuze tussen leveranciers en
technologie-oplossingen. FSFE's <a href="/activities/os.nl.html">werk aan
Open Standaarden</a> heeft als doel om ervoor te zorgen dat mensen
het gemakkelijk vinden om te migreren naar Vrije Software of tussen Vrije Software-oplossingen.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/procurement/procurement.html">Publieke inkoop</a></h3>
<p>
Vrije Software is perfect geschikt voor de publieke sector. Het brengt
efficiëntie voor de overheid, transparantie voor de burgers en concurrentie voor het
bedrijfsleven. De FSFE werkt samen met openbare instellingen in heel Europa om
overheidsopdrachten op het gebied van IT te verbeteren en mogelijkheden voor Vrije Software te creëren.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/swpat/swpat.html">Softwarepatenten in Europe</a></h3>
<p>
Patenten op software zijn een bedreiging voor de samenleving en de economie. Zij
beperken innovatie, schaden bedrijven en brengen gemeenschappelijke creativiteit in groot gevaar. FSFE vecht om Europa vrij te houden van softwarepatenten en werkt op VN-niveau aan het afschaffen van softwarepatenten over de hele wereld.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/policy/eu/eu.html">Europese Unie</a></h3>
<p>
De FSFE werkt met <a href="/activities/policy/eu/eu/eu.html">de Europese
Commissie en het Europees Parlement</a> aan het creëren van een positieve
omgeving voor Vrije Software en Open Standaarden in
Europa. Wij strijden tegen monopolies en voor <a href="/campaigns/swpat/novell-cptn.html">competitie</a>.
in de softwaremarkt door als derde partij deel te nemen
aan <a href="/activiteiten/ms-vs-eu/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">antitrust</a>
zaken. Wij informeren beleidsmakers over de mogelijkheden die
Vrije Software biedt en zetten aan tot interoperabiliteit.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.html">Microsoft versus burgers van de Europese Unie</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.html">Educatie</a></h3>
<p>
De FSFE promoot actief het gebruik van Vrije Software in scholen en
op universiteiten. Vrije Software is pedagogisch superieur: haar basisgedachte heeft betrekking op vrijheid en samenwerking en dat is dezelfde geest van educatie in een democratische omgeving.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/un/un.html">Verenigde Naties &amp; WIPO</a></h3>
<p>
De FSFE is sinds 2002 actief op het niveau van de Verenigde Naties om bij te dragen aan het creëren van een vrije en rechtvaardige informatiesamenleving over de hele wereld. We hebben de status van waarnemer bij de <a
href="/activities/wipo/wipo.html">Wereldintellectueel
Eigendomsorganisatie</a>.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/foss4smes/foss4smes.html">FOSS4SMEs</a></h3>
<p>
De FSFE werkt samen met vijf andere Europese organisaties om
een e-learningcursus over Vrije Software op maat te maken voor kleine en middelgrote bedrijven
(MKB).
</p>
</li>
<p style="clear: both;">
De Free Software Foundation Europe heeft aan vele andere zaken en campagnes gewerkt. Zie onze <a href="/campaigns/finished.html">voltooide en beëindigde projecten</a> voor details over wat we hebben bereikt.
</p>
<ul>
<li><a href="/activities/ms-vs-eu/ms-vs-eu.nl.html">Microsoft versus Europese burgers</a></li>
</ul>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/education/education.nl.html">Onderwijs</a></h3>
<p>
De FSFE promoot Vrije Software actief in scholen en op universiteiten.
Vrije Software is superieur vanuit pedagogisch standpunt. De
basisprincipes van vrijheid en samenwerking komen overeen met de
basisprincipes van onderwijs in een democratische omgeving.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/un/un.nl.html">Verenigde Naties en WIPO</a></h3>
<p>
De FSFE is sinds 2002 actief op VN-niveau om te helpen bij het creëren
van een wereldwijde vrije en eerlijke informatiesamenleving. Wij
hebben een status als observant bij de <a href="/activities/wipo/wipo.nl.html">Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom</a>.
</p>
</li>
<p style="clear: both;">
De Free Software Foundation Europe heeft aan veel andere uitdagingen en
campagnes gewerkt. Bekijk onze <a href="/campaigns/finished.nl.html">
Beëindigde en afgebroken projecten</a> voor meer details over wat we
hebben bereikt.
</p>
</ul>
</body>
<timestamp> $Date$ $Author$</timestamp>
<translator>André Ockers en Nico Rikken</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->
</body>
<timestamp>$Date: 2010-01-14 14:08:10 +0100 (jeu. 14 janv. 2010) $ $Author: ato $</timestamp>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save