diff --git a/freesoftware/education/education.nl.xhtml b/freesoftware/education/education.nl.xhtml index 629627f315..fdfc8db287 100644 --- a/freesoftware/education/education.nl.xhtml +++ b/freesoftware/education/education.nl.xhtml @@ -1,7 +1,7 @@ - 1 + 2 Vrije Software in het onderwijs @@ -14,40 +14,69 @@

Vrije Software in het onderwijs

-

- We promoten actief het gebruik van Vrije Software in scholen en - op universiteiten omdat dit een aanmoedigt tot onderwijzen van begrip over producttraining en -omdat dit het wetenschappelijk principe hooghoudt. +

+ Als je Vrije Software gebruikt kan je het programma gebruiken zonder + verloopdatum, de broncode ervan lezen, het programma aanpassen naar + je behoeften en het programma verder delen inclusief elke verbetering + die je maakt. De FSFE promoot de inclusie van Vrije Software in alle + niveaus van het onderwijssysteem en informeel onderwijs.

- -

- Al tijdens de eerste algemene vergadering identificeerde FSFE educatie als een van de belangrijkste activiteitsgebieden opdat jonge mensen en studenten de kans zouden hebben om in aanraking te komen met kennis in plaats van producttraining. Daarom begon de FSFE een Vrije Software in -Educatie werkgroep op om de aandacht te richten op deze inspanningen. Vandaag de dag fungeert het als een hub en werkt zij aan het volgen en in kaart brengen van de Europese situatie. We nemen deel aan Vrije Software-evenementen en helpen bj andere initiatieven en maken zo de verandering mogelijk. -

- -

- Buiten andere argumenten voor Vrije Software zijn dit de vier belangrijkste voordelen voor educatie: -

- - +

+ Computerwetenschapcurricula zouden moeten focussen op concepten van + informatietechnologie. Leerlingen zouden Vrije Software opties moeten + leren voor elke taak om technologische vaardigheid en autonomie te + krijgen. Leerlingen trainen om commerciële software te gebruiken maakt + ze afhankelijk van softwarebedrijven. Educatieve instituten zouden af + moeten zien van deze praktijk. +

+ +

+ Vrije Software is de sleutel om leerlingen te leren programmeren. + Leerlingen zou Vrije Software geleerd moeten worden omdat ze op deze + manier de broncode van een programma kunnen lezen en kunnen leren hoe + het werkt. Dit is belangrijk voor getalenteerde leerlingen die + zelfgeleerde programmeurs zijn. Code schrijven vereist veel code + lezen. Het gebruik van programma's met verborgen broncode kan het + leren saborteren, waar Vrije Software iedereen in het fijnste detail + laat zien hoe een programma werkt. +

+ +

Scholen zouden Vrije Software moeten gebruiken in hun technologische infrastructuur

+ +

+ Onderijsinstellingen hebben als doel een set van hogere waarden over + te brengen aan de leerlingen, inclusief vrijheid, gelijkheid en + solidariteit. Vrije Software is een werkwijze in + informatietechnologie die deze waarden belichaamd. Mensen hebben de + vrijheid hun technische infrastructuur vorm te geven. Mensen zijn + vrij het programma zelf te verbeteren en hun bijdragen te delen met + anderen. Iedereen is gelijk in dit proces. Vrije + softwaregemeenschappen hebben de instelling om elkaar te helpen. + Formele educatie zou de pedagogische potentie van Vrije Software + niet over het hoofd moeten zien. Scholen zouden leraren van alle + vakken moeten aanmoedigen om Vrije Software de voorkeur te geven waar + zij gebruik maken van technologie. De technologische infrastructuur + van onderwijsinstellingen zou ook moeten vertrouwen op Vrije + Software. +

+ +

+ We leggen op onze argumentatiepagina + verder uit waarom we Vrije Software in het onderwijs nodig hebben. + Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in ons kinderboek + over Vrije Software, onze programmeercompetitie + voor tieners, of een campagne + (DE) over Vrije Software in het onderwijs. Je kan ons ook helpen + materiaal te verzamelen dat programmeren introduceert bij kinderen + door het toe te voegen aan onze wiki. + Als je ook vindt dat leerlingen Vrije Software zouden moeten leren en + dat scholen Vrije Software zouden moeten gebruiken, voel je dan vrij deze + pagina te delen. Steun Vrije Software in onderwijs voor een + toekomstige generatie met betere programmeurs en betere burgers. +

@@ -56,31 +85,39 @@ Educatie werkgroep op om de aandacht te richten op deze inspanningen. Vandaa -André Ockers +Nico Rikken