NL translation of Free Software in Education
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

This commit is contained in:
André Ockers 2022-02-27 20:23:16 +01:00
parent d034b8950c
commit 481e0e9837
1 changed files with 85 additions and 48 deletions

View File

@ -1,7 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<version>1</version>
<version>2</version>
<head>
<title>Vrije Software in het onderwijs</title>
@ -14,40 +14,69 @@
<h1>Vrije Software in het onderwijs</h1>
<p id="introduction">
We promoten actief het gebruik van Vrije Software in scholen en
op universiteiten omdat dit een aanmoedigt tot onderwijzen van begrip over producttraining en
omdat dit het wetenschappelijk principe hooghoudt.
<p id="introduction">
Als je Vrije Software gebruikt kan je het programma gebruiken zonder
verloopdatum, de broncode ervan lezen, het programma aanpassen naar
je behoeften en het programma verder delen inclusief elke verbetering
die je maakt. De FSFE promoot de inclusie van Vrije Software in alle
niveaus van het onderwijssysteem en informeel onderwijs.
</p>
<p>
Al tijdens de eerste algemene vergadering identificeerde FSFE <a
href="/about/reports/es-2003">educatie als een van de belangrijkste activiteitsgebieden</a> opdat jonge mensen en studenten de kans zouden hebben om in aanraking te komen met kennis in plaats van producttraining. Daarom begon de FSFE een <a href="/freesoftware/education/eduteam.html">Vrije Software in
Educatie werkgroep</a> op om de aandacht te richten op deze inspanningen. Vandaag de dag fungeert het als een hub en werkt zij aan het volgen en in kaart brengen van de Europese situatie. We nemen deel aan Vrije Software-evenementen en helpen bj andere initiatieven en maken zo de verandering mogelijk.
</p>
<p>
Buiten andere argumenten voor Vrije Software zijn dit de vier belangrijkste voordelen voor educatie:
</p>
<ul>
<li>
<strong>Delen:</strong> Gebruik van Vrije Software stelt scholen in staat om kinderen te leren om te delen en samen te werken.
</li>
<li>
<strong>Leren programmeren:</strong> De mogelijkheid/vrijheid om te prutsen motiveert kinderen om meer te leren.
</li>
<li>
<strong>Gemakkelijk te beheren:</strong> Vrije Software is stabiel,
veilig en betrouwbaar. Het biedt onbeperkte toegang tot de broncode en staat dus toe dat het wordt gewijzigd of aangepast aan de behoeften van de school.
</li>
<h3>Leerlingen zou het gebruik van Vrije Software geleerd moeten worden</h3>
<li>
<strong>Licenties:</strong> Met Vrije Software kunnen leraren een kopie geven aan iedere student. Er is geen risico dat welk kind dan ook wordt misleid om een illegale kopie te gebruiken.
</li>
</ul>
<p>
Computerwetenschapcurricula zouden moeten focussen op concepten van
informatietechnologie. Leerlingen zouden Vrije Software opties moeten
leren voor elke taak om technologische vaardigheid en autonomie te
krijgen. Leerlingen trainen om commerciële software te gebruiken maakt
ze afhankelijk van softwarebedrijven. Educatieve instituten zouden af
moeten zien van deze praktijk.
</p>
<p>
Vrije Software is de sleutel om leerlingen te leren programmeren.
Leerlingen zou Vrije Software geleerd moeten worden omdat ze op deze
manier de broncode van een programma kunnen lezen en kunnen leren hoe
het werkt. Dit is belangrijk voor getalenteerde leerlingen die
zelfgeleerde programmeurs zijn. Code schrijven vereist veel code
lezen. Het gebruik van programma's met verborgen broncode kan het
leren saborteren, waar Vrije Software iedereen in het fijnste detail
laat zien hoe een programma werkt.
</p>
<h3>Scholen zouden Vrije Software moeten gebruiken in hun technologische infrastructuur</h3>
<p>
Onderijsinstellingen hebben als doel een set van hogere waarden over
te brengen aan de leerlingen, inclusief vrijheid, gelijkheid en
solidariteit. Vrije Software is een werkwijze in
informatietechnologie die deze waarden belichaamd. Mensen hebben de
vrijheid hun technische infrastructuur vorm te geven. Mensen zijn
vrij het programma zelf te verbeteren en hun bijdragen te delen met
anderen. Iedereen is gelijk in dit proces. Vrije
softwaregemeenschappen hebben de instelling om elkaar te helpen.
Formele educatie zou de pedagogische potentie van Vrije Software
niet over het hoofd moeten zien. Scholen zouden leraren van alle
vakken moeten aanmoedigen om Vrije Software de voorkeur te geven waar
zij gebruik maken van technologie. De technologische infrastructuur
van onderwijsinstellingen zou ook moeten vertrouwen op Vrije
Software.
</p>
<p>
We leggen op onze <a href="/freesoftware/education/argumentation.html">argumentatiepagina</a>
verder uit waarom we Vrije Software in het onderwijs nodig hebben.
Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in ons <a href="/activities/childrensbook/index.html">kinderboek</a>
over Vrije Software, onze <a href="/activities/yh4f/index.html">programmeercompetitie</a>
voor tieners, of een <a href="/freesoftware/education/lernenwiedieprofis.ch/index.html">campagne</a>
(DE) over Vrije Software in het onderwijs. Je kan ons ook helpen
materiaal te verzamelen dat programmeren introduceert bij kinderen
door het toe te voegen aan onze <a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/ProgrammingForChildren">wiki</a>.
Als je ook vindt dat leerlingen Vrije Software zouden moeten leren en
dat scholen Vrije Software zouden moeten gebruiken, voel je dan vrij deze
pagina te delen. Steun Vrije Software in onderwijs voor een
toekomstige generatie met betere programmeurs en betere burgers.
</p>
<related-feed tag="education"/>
</body>
@ -56,31 +85,39 @@ Educatie werkgroep</a> op om de aandacht te richten op deze inspanningen. Vandaa
<div id="related-content">
<h3>Meer informatie</h3>
<ul>
<li><a href="/freesoftware/education/argumentation.html">Waarom Vrije Software in het onderwijs</a></li>
<li><a href="/freesoftware/education/edu-related-content.html">Overzicht van alle edu-gerelateerde informatie</a></li>
<li><a href="http://www.gnu.org/education">GNU's educatie-pagina</a></li>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/Education">Edu pagina's in onze Wiki</a></li>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/guido/category/education/">Vrije Software Educatie Nieuws</a></li>
<li><a href="/freesoftware/education/argumentation.html">Waarom Vrije Software in het onderwijs</a></li>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/Education/FS_usage_Link_collection">Landen</a></li>
</ul>
<h3>Lopende campagnes</h3>
<ul>
<li><a href="//documentfreedom.org">Document Vrijheidsdag!</a></li>
<li><a href="/activities/nledu/">Het Nederlandse onderwijs openstellen</a></li>
</ul>
<h3>Raak botrokken</h3>
<h3>Gemeenschap</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.gnu.org/education">GNU educatieteam</a></li>
<li><a href="https://blogs.fsfe.org/guido/">Blog</a></li>
</ul>
<h3>Raak betrokken</h3>
<ul>
<li><a href="https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/discussion">Neem deel aan onze discussielijst</a></li>
<li><a href="/about/printable/">Verspreid onze edu folders</a></li>
<li><a href="https://l.fsfe.org/edutask">Voltooi een taak in onze tracker</a></li>
<li><a href="mailto:edu-team@lists.fsfe.org">Neem contact met ons op</a></li>
<h3>Draag bij</h3>
<ul>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/Education">Wiki voor medestanders</a></li>
<li><a href="https://wiki.fsfe.org/Activities/ProgrammingForChildren">Draag materiaal bij voor programmeren door kinderen</a></li>
</ul>
<h3>Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in:</h3>
<ul>
<li><a href="/activities/yh4f/">Youth Hacking 4 Freedom</a></li>
<li><a href="/activities/childrensbook/">Kinderboek</a></li>
<li><a href="lernenwiedieprofis.ch/">Leren als de professionals (DE)</a></li>
</ul>
</ul>
</div>
</sidebar>
<translator>André Ockers</translator>
<translator>Nico Rikken</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***