Browse Source

adding czech tranlsation

svn path=/trunk/; revision=35436
pull/8/head
eal 3 years ago
parent
commit
47b91886cf
1 changed files with 110 additions and 0 deletions
  1. +110
    -0
      campaigns/campaigns.cs.xhtml

+ 110
- 0
campaigns/campaigns.cs.xhtml View File

@@ -0,0 +1,110 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>Kampaně - FSFE</title>
<meta content="Free software campaigns in Europe include; PDFreaders.org, “Ask your candidates”, Document Freedom Day and Free Your Android. " name="description" />
<meta content="Free Software Open Standards politics business law society PDFreaders.org “Ask your candidates” Document Freedom Day Free Your Android Towards a World Intellectual Wealth Organization Unlocking education campaign fight join non-profit non-governmental organisation" name ="keywords"/>
</head>

<body class="subsite">
<h1 class="heading">Kampaně</h1>

<div id="introduction">
<p>Jako nezisková nevládní organizace pracuje Nadace Free Software Foundation Europe na celkovém porozumění a podpoře svobodného softwaru a otevřených standardů v politice, obchodě, právu a celé společnosti. Proto provozujeme následující kampaně. Můžete nám s nimi pomoci!</p>

</div>
<ul id="campaigns" class="subheadings">
<li>
<h3><a href="/activities/routers/">Compulsory Routers</a></h3>
<p>
Každý by měl mít právo používat směrovač nebo modem, který chtějí. V mnoha zemích to není možné, protože poskytovatelé internetu jim zakazují vykonávat své právo volby. To způsobuje vážnou nesvobodu, soukromí a bezpečnostní problémy. V Německu jsme dosáhli významné právní změny, ale mnoho evropských zemí stále potřebuje naši pomoc.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/radiodirective/">Směrnice o rádiovém uzamčení EU</a></h3>
<p>
Směrnice EU omezuje uživatele na instalaci svobodného softwaru na svých rádiových zařízeních, jako jsou směrovače a mobilní telefony. Vynucuje výrobce zařízení k tomu, aby zhodnotili dodržování předpisů rádiového provozu pro každé možné softwarové řešení. To může znamenat, že je téměř nemožné, aby lidé zajistili své zařízení a způsobili těžké nevýhody pro projekty týkající se svobodného softwaru a malých až středně velkých podniků.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.html">"Secure Boot"</a></h3>

<p>Cílem FSFE je zajistit, aby majitelé IT zařízení byli vždy v plném rozsahu a výhradní kontrolu nad nimi. Tento základní princip je nedávno zpochybněn.</p>

</li>


<li>
<h3><a href="/campaigns/pdfreaders/pdfreaders.html">PDFreaders.org</a></h3>
<p>
Launched by the
<a href="http://fellowship.fsfe.org/">Vše o stipendium FSFE</a>
,
<a href="http://pdfreaders.org/">pdfreaders.org</a>
Je webová stránka, která poskytuje informace o čtečkách pro svobodný software PDF pro všechny hlavní operační systémy.
</p>
</li>


<li>
<h3><a href="http://documentfreedom.org">Document Freedom Day</a></h3>

<p>
DFD je každým rokem příležitostí ke zvýšení povědomí o formátech otevřených dokumentů a otevřených standardech organizováním aktivit po celém světě společně s partnerskými organizacemi a dobrovolníky.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/askyourcandidates/askyourcandidates.html">Zeptejte se zastupitelů
</a></h3>
<p>
Během místních, federálních parlamentních voleb FSFE vyzývá všechny příznivce svobodného softwaru, aby požádali kandidáty stran o jejich postavení na svobodném softwaru a otevřených standardech.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/ilovefs/ilovefs.html">I ♥ Free Software</a></h3>
<p>
Valentýnský den je oslavou lásky a lásky mezi intimními společníky. Kampaň FSFE se snaží ukázat, že vám záleží na lidech a svobodném softwaru, které máte rádi po celý rok.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/campaigns/android/android.html">Free Your Android!</a></h3>
<p>
Android je většinou bezplatný operační systém vyvinutý hlavně společností Google. Bohužel ovladače většiny zařízení a většina aplikací z "trhu" jsou non-zdarma. Tato kampaň shromažďuje informace o
<a href="/campaigns/android/android.html">running an Android system as free as possible</a>
a snaží se tyto snahy koordinovat.
</p>
</li>
<li>
<h3><a href="/activities/drm/">DRM.info</a></h3>
<p>
DRM.info je platforma pro spolupráci, kterou iniciuje a udržuje FSFE, aby informovala o nebezpečích řízení digitálních omezení a ukázala obavy různých skupin.
<a href="http://www.drm.info">DRM.info</a>
Mezi přispěvatelé patří skupiny digitální svobody, ochrana spotřebitelů, síť sítí a knihovnické organizace.
</p>
</li>


<li>
<h3><a href="/campaigns/eura-slovakia/eura.html">EURA proti slovenským daňovým orgánům</a></h3>
<p>
EURA je dosud nevyřešený strategický spor o otevřené standardy na Slovensku. V roce 2010 si Slovensko jako jediný způsob plnění určitých zákonných daňových povinností uložilo elektronické prostředky. Elektronické řešení státu však bylo k dispozici pouze klientům jednoho dodavatele. EURA, slovenský dovozce textilu, byl pokutován za to, že tohoto prodejce nepoužíval.
</p>
</li>

</ul>
</body>

<timestamp>$Date: 2016-04-05 16:02:56 +0200 (Di, 05 Apr 2016) $ $Author: max.mehl $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save