Browse Source

Translation of English version

svn path=/trunk/; revision=8567
pull/8/head
rolf_camps 13 years ago
parent
commit
454bc33b40
2 changed files with 32 additions and 0 deletions
  1. +14
    -0
      news/2007/news-20070711-01.nl.xml
  2. +18
    -0
      news/2007/news-20070711-02.nl.xml

+ 14
- 0
news/2007/news-20070711-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,14 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<newsset>
<news date="2007-07-11">
<title>Persoonlijke hulp bij Vrije Softwarevragen voor bedrijven</title>
<body>
De Free Software Foundation Europe (FSFE) heeft de gemeenschap altijd geholpen met
gratuit advies. Ze hebben daardoor ontdekt dat bedrijven vaak behoefte hebben aan
bijkomende persoonlijke hulp. Daarom gaat de FSFE, vanuit hun kantoren in Zurich,
Zwitserland, nu ook persoonlijk advies over Vrije Software aanbieden aan bedrijven.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2007q3/000180.html</link>
</news>
</newsset>

+ 18
- 0
news/2007/news-20070711-02.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<newsset>
<news date="2007-07-11">
<title>BBC: Vragen aan Microsoft over open formaten.</title>
<body>
Gepubliceerd artikel van <a href="/about/greve">Georg Greve</a> en
<a href="/about/jakobs/">Joachim Jakobs</a> over de noodzaak van Open Standaarden
in archieven, en waarom het gebruik van MS-OOXML kan leiden tot gegevensverlies.
"Digitale informatie heeft het potentieel in zich om zeer lang bewaard te kunnen worden
zonder enig kwaliteitsverlies. Maar zonder kennis over de gebruikte codering, worden deze
gegevens voor de toekomstige generaties een betekenisloze reeks enen en nullen, net
zoals veel grotschilderingen vaak een niet te begrijpen combinatie zijn van kleuren en
steen."
</body>
<link>http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/6291124.stm</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save