Browse Source

GPLv3 conference

svn path=/trunk/; revision=6580
pull/8/head
xavi_ 14 years ago
parent
commit
443698a2dc
1 changed files with 16 additions and 0 deletions
  1. +16
    -0
      news/2006/news-20060519-01.ca.xml

+ 16
- 0
news/2006/news-20060519-01.ca.xml View File

@ -0,0 +1,16 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<newsset>
<news date="2006-05-19">
<title>Europa acollirà la 3a conferència internacional de la GPLv3: Barcelona, 22 i 23 de juny</title>
<body>
La conferència tindrà lloc a Barcelona, Espanya, i aviat
s'anunciarà el lloc exacte. Al gener, va començar un procés de
consulta pública d'un any per a actualitzar la Llicència Pública
General de GNU. Aquesta llicència, anomenada habitualment "la GPL",
s'usa per a la majoria del Programari Lliure per a detallar
les condicions de distribució del programari.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-ca/2006-May/000084.html</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save