Committing in .

Modified Files:
	dcos.el.xhtml

svn path=/trunk/; revision=12641
pull/8/head
sstavra 2009-05-14 22:39:02 +00:00
parent daf2d3295f
commit 43589ef407
1 changed files with 12 additions and 12 deletions

View File

@ -3,14 +3,14 @@
<html>
<head>
<title>FSFE - United Nations Internet Governance Forum (IGF) - Δυναμικός
Συνασπισμός για τα Ανοικτά Πρότυπα (DCOS)</title>
Συνασπισμός για τα Ανοιχτά Πρότυπα (DCOS)</title>
</head>
<body>
<center>
<h2>Forum Διακυβέρνησης Διαδικτύου (IGF)</h2>
<h1>Δυναμικός Συνασπισμός για τα Ανοικτά Πρότυπα (DCOS)</h1>
<h1>Δυναμικός Συνασπισμός για τα Ανοιχτά Πρότυπα (DCOS)</h1>
</center>
<p>Ο <a href="http://igf-dcos.org">DCOS</a> ήταν ο πρώτος Δυναμικός Συνασπισμός
@ -20,7 +20,7 @@ href="http://www.igfgreece2006.gr/">Forum Διακυβέρνησης Διαδι
href="http://mail.fsfeurope.org/pipermail/wsis-pct/2006-October/001191.html">online
εδώ</a>. Οι πρώτες συζητήσεις έλαβαν χώρα στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου <a
href="http://ipjustice.org/wp/campaigns/internet-governance/igf/open-standards-workshop/">IGF
2006 τεχνικό συνέδριο για τα Ανοικτά Πρότυπα</a>. Το FSFE είναι ένας από τους
2006 τεχνικό συνέδριο για τα Ανοιχτά Πρότυπα</a>. Το FSFE είναι ένας από τους
αρχικούς συνεταίρους του DCOS, και ο πρόεδρος του FSFE <a href="/about/greve/">Georg
Greve</a> συμμετέχει στην προσωρινή οργανωτική επιτροπή του DCOS.</p>
@ -31,21 +31,21 @@ Greve</a> συμμετέχει στην προσωρινή οργανωτική
δίνουν μία πρώτη ιδέα του Δυναμικού Συνασπισμού:</p>
<ul><pre>
IGF Δυναμικός Συνασπισμός για τα Ανοικτά Πρότυπα
IGF Δυναμικός Συνασπισμός για τα Ανοιχτά Πρότυπα
IGF 2006, Αθήνα, Ελλάς
Περί τίνος:
Ο IGF Δυναμικός Συνασπισμός για τα Ανοικτά Πρότυπα (IGF DCOS) θα
Ο IGF Δυναμικός Συνασπισμός για τα Ανοιχτά Πρότυπα (IGF DCOS) θα
διατυπώσει και θα ορίσει τα πιο επείγοντα προβλήματα τα σχετιζόμενα
με τα ανοικτά τεχνολογικά πρότυπα και την διαλειτουργικότητα των
με τα ανοιχτά τεχνολογικά πρότυπα και την διαλειτουργικότητα των
εφαρμογών και θα προτείνει σαφείς, λειτουργικές λύσεις οι οποίες
είναι δυνατό να υλοποιηθούν από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σε υποστήριξη της Παραγράφου 90j της ημερήσιας διάταξης της Τύνιδας,
η οποία επαναβεβαιώνει τη δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων φορέων της
WSIS για ''την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
με βάση τα ανοικτά πρότυπα για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και υλοποίηση
με βάση τα ανοιχτά πρότυπα για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και υλοποίηση
των συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε όλα τα επίπεδα, η περαιτέρω
πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες .... ως εκ τούτου η περαιτέρω
πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες και υπηρεσίες και η συμβολή στην
@ -59,7 +59,7 @@ WSIS για ''την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογώ
οικονομιών, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας υποδομών, μεταφοράς
τεχνολογίας, προσβασιμότητας και άλλων απαιτήσεων.
Ο συνασπισμός θα φιλοξενήσει έναν ανοικτό κατάλογο παραληπτών
Ο συνασπισμός θα φιλοξενήσει έναν ανοιχτό κατάλογο παραληπτών
αλληλογραφίας και θα διοργανώσει διάφορες συναντήσεις (τόποι και
ημερομηνίες θα ανακοινωθούν) πριν παρουσιάσει την πρόοδο των εργασιών
στην 2007 IGF στο Rio de Janeiro.
@ -88,11 +88,11 @@ WSIS για ''την ανάπτυξη και υλοποίηση εφαρμογώ
Αλεξάνδρειας, τα Electronic Frontier Foundation, South Centre Innovation,
Access to Knowledge και το Intellectual Property Programme (IAIPP).
Η εγγραφή μελών στο IGF DCOS είναι μία ανοικτή διαδικασία. Για περισσότερες
Η εγγραφή μελών στο IGF DCOS είναι μία ανοιχτή διαδικασία. Για περισσότερες
πληροφορίες και για εγγραφές, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο για το
<a href="http://www.cptech.org/a2k/igf/athens110206/key_docs.html">Πρόγραμμα Καταναλωτών για την Τεχνολογία</a>.
Ο κατάλογος παραληπτών αλληλογραφίας του IGF DCOS είναι ανοικτός. Για
Ο κατάλογος παραληπτών αλληλογραφίας του IGF DCOS είναι ανοιχτός. Για
λεπτομέρειες και εγγραφές, επισκεφθείτε τη σελίδα
<a href="http://mailman.ctyme.com/listinfo/openstds">http://mailman.ctyme.com/listinfo/openstds</a>
@ -109,7 +109,7 @@ Access to Knowledge και το Intellectual Property Programme (IAIPP).
του συνασπισμού καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες των συμμετεχόντων.
Καθώς ο IGF DCOS πιστεύει στη διαφάνεια και το μοίρασμα της γνώσης,
θα δημοσιεύσει την εργασία του σε τύπο αρχειοθέτησης το οποίο αποτελεί
ανοικτό πρότυπο και θα προσφέρει υπηρεσίες βασισμένες σε ανοικτά
ανοιχτό πρότυπο και θα προσφέρει υπηρεσίες βασισμένες σε ανοιχτά
τεχνολογικά πρότυπα. Οι συνεισφορές στον IGF DCOS και οι συζητήσεις
μέσα σε αυτόν δεν είναι εμπιστευτικές. Προσδοκούμε ότι η οργανωτική
επιτροπή θα έχει κάποιον ποιοτικό έλεγχο στο περιεχόμενο των ομάδων
@ -138,7 +138,7 @@ Access to Knowledge και το Intellectual Property Programme (IAIPP).
<li>Διαβάστε την ουσιαστική συνεισφορά του FSFE στο 2006 IGF:<br />
<a href="/projects/igf/sovsoft.html">Λογισμικό Κυριαρχικών Δικαιωμάτων:
Ανοικτά Πρότυπα, Ελεύθερο Λογισμικό και το Διαδίκτυο</a></li>
Ανοιχτά Πρότυπα, Ελεύθερο Λογισμικό και το Διαδίκτυο</a></li>
</ul>