Browse Source

Updated link to newsletter. Fixed spelling

svn path=/trunk/; revision=7486
tags/stw2018
xavi_ 13 years ago
parent
commit
42953b6fda
2 changed files with 8 additions and 9 deletions
  1. 2
    3
      news/news.ca.xhtml
  2. 6
    6
      news/news.es.xhtml

+ 2
- 3
news/news.ca.xhtml View File

@@ -18,9 +18,8 @@
</p>

<p>
A part de les notícies periòdiques llistades en aquesta pàgina, els butlletins de l'FSFE
estan arxivats en una
<a href="newsletter.html">pàgina separada</a>.
A part de les notícies llistades en aquesta pàgina, l'FSFE
també publica <a href="newsletter.html">butlletins de notícies mensuals</a>.
</p>
</body>
<translator>Rafael Carreras</translator>

+ 6
- 6
news/news.es.xhtml View File

@@ -10,18 +10,18 @@
<p>
La mayoría de las noticias se publican a través de nuestras
<a href="/press/index.html">listas de distribución de comunicados de
prensa</a>, a los que puede suscribirse si quiere recibir emails
en el futuro.
prensa</a>, a los que puede suscribirse si quiere recibir correos
electrónicos en el futuro.
</p>

<p>
Las noticias de FSFE están disponibles via <a href="news.rss">canal RSS</a>.
Las noticias de FSFE están disponibles vía <a href="news.rss">canal RSS</a>.
</p>

<p>
Además a las noticias habituales enumeradas en esta página, la FSFE
publica boletines que se archivan en una
<a href="newsletter.html">página separada</a>.
Además a las noticias habituales enumeradas en esta página, la FSFE
publica un <a href="newsletter.html">boletín de noticias</a>
mensual.
</p>
</body>


Loading…
Cancel
Save