Browse Source

adding translation for those pages, as part of reviving sq translation for fsfe site

svn path=/trunk/; revision=24900
pull/8/head
guest-Besnik_b 7 years ago
parent
commit
424ef697ca
9 changed files with 567 additions and 0 deletions
 1. +59
  -0
    about/fsfnetwork.sq.xhtml
 2. +51
  -0
    about/people/countries.sq.xml
 3. +28
  -0
    campaigns/projects.sq.xhtml
 4. +32
  -0
    donate/cancel.sq.xhtml
 5. +187
  -0
    donate/donate.sq.xhtml
 6. +61
  -0
    donate/thankgnus.sq.xhtml
 7. +55
  -0
    donate/thankyou.sq.xhtml
 8. +64
  -0
    donate/tmpl-concardis.sq.xhtml
 9. +30
  -0
    donate/tmpl-donate.sq.xhtml

+ 59
- 0
about/fsfnetwork.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,59 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<html>
<head>
<title>Rrjeti i FSF-ve</title>
</head>

<body>
<p id="category"><a href="/about/about.html">Rreth</a></p>

<h1>Rrjeti i FSF-ve</h1>

<div class="captioned clear center">
<img src="/graphics/FSF-Network.png" alt="Rrjeti i FSF-ve"/>
<p>
FSFE-ja është një nga katër organizmat e Software-it të Lirë në botë.
</p>
</div>

<p>
Ne punojmë me të tjera grupe ndërkombëtare për promovimin e Software-it të Lirë
në çdo kontinent. Organizmat vijues janë sivëllezër të FSFE-së, dhe pjesë
e rrjetit të Software-it të Lirë. Çdo organizëm ka sfondin e vet kulturor,
dhe është i pavarur nga pikëpamja ligjore, financiare dhe operacionale.
</p>

<ul>
<li>
1985: Themelohet
<a href="http://fsf.org/">Free Software Foundation</a> (FSF) pak
pas <a href="/about/basics/gnuproject.html">projektit GNU</a>, dhe qe
përfaqësuesi dhe promotori i parë formal në botë i Software-it të Lirë.
</li>

<li>
2001: Themelohet Free Software Foundation Europe (FSFE) si i dyti i FSF-ve.
</li>

<li>
2003: Themelohet
<a href="http://www.fsf.org.in/">Free Software Foundation India</a>
(FSFI).
</li>

<li>
2005: Themelohet
<a href="http://www.fsfla.org/">Free Software Foundation Latin America</a>
(FSFLA).
</li>
</ul>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 51
- 0
about/people/countries.sq.xml View File

@@ -0,0 +1,51 @@
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>

<countryset>
<country id="AX">Aland</country>
<country id="AL">Shqipëri</country>
<country id="AT">Austri</country>
<country id="BA">Bosnjë dhe Hercegovinë</country>
<country id="BE">Belgjikë</country>
<country id="BG">Bullgari</country>
<country id="BY">Bjollorusi</country>
<country id="CH">Zvicër</country>
<country id="CY">Qipro</country>
<country id="CZ">Republika Çeke</country>
<country id="DE">Gjermani</country>
<country id="DK">Danimarkë</country>
<country id="EE">Estoni</country>
<country id="ES">Spanjë</country>
<country id="EU">Bashkimi Europian</country>
<country id="FO">Ishujt Faroe</country>
<country id="FI">Finlandë</country>
<country id="FR">Francë</country>
<country id="GB">Britani e Madhe</country>
<country id="GR">Greqi</country>
<country id="HR">Kroaci</country>
<country id="HU">Hungari</country>
<country id="IE">Irlandë</country>
<country id="IM">Ishulli i Robit</country>
<country id="IS">Islandë</country>
<country id="IT">Itali</country>
<country id="LI">Lihtenshtein</country>
<country id="LT">Lituani</country>
<country id="LU">Luksemburg</country>
<country id="LV">Letoni</country>
<country id="MD">Moldavi</country>
<country id="ME">Mal i Zi</country>
<country id="MK">Maqedoni</country>
<country id="MT">Maltë</country>
<country id="NL">Holandë</country>
<country id="NO">Norvegji</country>
<country id="PL">Poloni</country>
<country id="PT">Portugali</country>
<country id="RO">Rumani</country>
<country id="RS">Serbi</country>
<country id="RU">Federata Ruse</country>
<country id="SE">Suedi</country>
<country id="SI">Sloveni</country>
<country id="SK">Slovaki</country>
<country id="TR">Turqi</country>
<country id="UA">Ukraine</country>
<country id="ZZ">Pjesa tjetër e botës</country>
</countryset>

+ 28
- 0
campaigns/projects.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,28 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>Projekte - FSFE</title>
</head>

<body>
<h1>Projekte</h1>

<localmenu id="1">Projekte aktive</localmenu>

<p id="introduction">
Kjo është një listë e projekteve të tanishme të FSFE-së. Ka gjithashtu një
arkiv të <a href="/campaigns/inactive.html">Projekteve Jo Aktivë të Tanishëm</a>
si dhe një për <a href="/campaigns/finished.html">Projektet e Përfunduara dhe Ato që Nuk Vazhdohen Më</a>.
</p>

<dynamic-content/>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 32
- 0
donate/cancel.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,32 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Dhurim i anuluar</title>
</head>

<body>
<h1>Dhurimi u anulua</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/piggy-bank-cross.png" alt="Piggy-bank"/>
</div>

<p>
Dhurimi juaj online u anulua. Nuk do të transferohen para.<br/>
Nëse dështimi u shkaktua nga ndonjë problem në anën tonë, ju lutemi,
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">na e bëni të ditur</a> që të mund
të përmirësojmë infrastrukturën tonë. Sido qoftë, mundeni gjithashtu të provoni
<a href="donate.html">rinisjen e procesit</a> tani.
</p>
</div>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 187
- 0
donate/donate.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,187 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Dhuroni tani!</title>
</head>

<body>
<h1>Dhuroni</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/piggy-bank.png" alt="Piggy-bank"/>
</div>

<p>
Free Software Foundation Europe është organizëm jofitimprurë dhe joqeveritar.
<a href="/work.html">Puna jonë</a> është mundësuar nga një bashkësi
<a href="/contribute/contribute.html">vullnetarësh</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarësh</a> dhe
<a href="thankgnus.html">dhuruesish</a>. Dhurimet tuaja janë kritike për
fuqinë dhe autonominë tonë. Ato na bëjnë të aftë të vazhdojmë punën me
Software-in e Lirë kurdo që të jetë e nevojshme, dhe që të jemi një zë i pavarur.
</p>
</div>

<h2>Rrugë dhurimi</h2>

<h3>Pagesa online</h3>

<form action="/cgi-bin/donate.pl" method="post" id="donate">
<p>
<label for="name">Emër (person ose kompani)</label>
<input id="name" name="name" type="text"/>
(Veç në daçi të mbeteni anonim, ky emër do të shfaqet te
<a href="thankgnus.html">lista e dhuruesve</a>)
</p>
<p>
<input name="anonymous" type="checkbox"/> Dua të mbetem anonim
</p>
<p>
<label for="email">E-mail</label>
<input id="email" name="email" type="email"/>
</p>
<fieldset>
<table>
<tr>
<th>Nivel (until 2012)</th>
<th>Dhurim i përmuajshëm</th>
<th>Dhurim i përvitshëm</th>
<th>Dhurim vetëm një herë</th>
<th>Nivel (from 2013 on)</th>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><a href="thankgnus.html#supporter">Përkrahës</a><br/></td>
<td><input name="amount" type="radio" value="m10" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 10</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="y120" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 120</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="o120" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 120</td>
<td>Dhurim</td>
</tr>
<tr>
<td><input name="amount" type="radio" value="m40" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 40</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="y480" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 480</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="o480" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 480</td>
<td rowspan="3">Dhurim i Bronztë</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="thankgnus.html#contributor">Kontribues</a><br/></td>
<td><input name="amount" type="radio" value="m50" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 50</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="y600" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 600</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="o600" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 600</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><a href="thankgnus.html#sustainingcontributor">Kontribues Vazhdimësie</a><br/></td>
<td><input name="amount" type="radio" value="m100" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 100</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="y1200" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 1,200</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="o1200" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 1,200</td>
</tr>
<tr>
<td><input name="amount" type="radio" value="m200" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 200</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="y2400" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 2,400</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="o2400" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 2,400</td>
<td rowspan="2">Dhurim i Argjendtë</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2"><a href="thankgnus.html#patron">Mbrojtës</a><br/></td>
<td><input name="amount" type="radio" value="m500" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 500</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="y6000" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 6,000</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="o6000" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 6,000</td>
</tr>
<tr>
<td><input name="amount" type="radio" value="m1000" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 1,000</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="y12000" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 12,000</td>
<td><input name="amount" type="radio" value="o12000" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/> &#8364; 12,000</td>
<td>Dhurim i Artë</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-bottom: medium none;">Caktoni një shumë:</td>
<td style="border-bottom: medium none;"><input name="amount" type="radio" value="mother" checked="checked" onclick="yamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = false; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = true"/>
<input name="mamount_other" type="text" value="" palceholder="euros" style="width:5em"/></td>
<td style="border-bottom: medium none;"><input name="amount" type="radio" value="yother" checked="checked" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; oamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = false; oamount_other.disabled = true"/>
<input name="yamount_other" type="text" value="" palceholder="euros" style="width:5em"/></td>
<td style="border-bottom: medium none;"><input name="amount" type="radio" value="oother" checked="checked" onclick="mamount_other.value = &quot;&quot;; yamount_other.value = &quot;&quot;; mamount_other.disabled = true; yamount_other.disabled = true; oamount_other.disabled = false"/>
<input name="oamount_other" type="text" value="" palceholder="euros" style="width:5em"/></td>
</tr>
</table>
</fieldset>

<p>
<!-- Translators: please replace "en" with the language code of your
language and translate "Donation" and "Donate" -->
<input type="hidden" name="language" value="sq"/>
<input type="hidden" name="text" value="Dhurim"/>
<input type="submit" value="Dhuroni"/>
</p>
</form>

<h3>Transfertë bankare</h3>

<p>
Dhurimet mund të dërgohen përmes bankës nga kudo në botë te
logaritë vijuese:
</p>

<h4>Dhurime në EUR</h4>

<address>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
IBAN: DE69 3602 0030 0003 0047 32<br/>
National-Bank Essen, Steinstraße 13, 40212 Dusseldorf, Germany<br/>
SWIFT/BIC: NBAG DE3E<br/>
</address>

<h4>Dhurime në CHF</h4>

<address>
Free Software Foundation Europe e.V.<br/>
Postkonto: 60-539461-0<br/>
IBAN: CH86 0900 0000 6053 9461 0<br/>
SWIFT/BIC: POFI CHBE<br/>
</address>

<h3>Mundësi të tjera</h3>

<p>
Nëse asnjë nga mundësitë e mësipërme nuk ju vijnë ndoresh, ju lutemi,
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">lidhuni me ne</a> dhe do t'i diskutojmë
mundësitë me ju.
</p>

<p>
Si individ, mund të shihni gjithashtu edhe
<a href="https://fellowship.fsfe.org/join">pjesëmarrjen në programin Fellowship of FSFE</a>
si rrugë alternative ose shtesë për një dhurim.
</p>
<h2>Ç'ndodh më tej</h2>

<p>
Nëse dhuroni më shumë se 120 Euro në vit, do të donim ta shtonim emrin tuaj
te <a href="thankgnus.html">lista jonë e dhuruesve</a>. Për dhurimet online
mund t'i vini shenjë kutizës "Dua të mbetem anonim" që të tregoni nëse e keni
a jo problem paraqitjen në këtë listë. Nëse dhurimin e dërgoni me transfertë bankare,
ju lutemi, <a href="mailto:office@fsfeurope.org">lidhuni me ne</a> për këtë.
</p>

<p>
Veç kësaj, që të shpalosni përkrahjen tuaj për ne, mund të vendosni
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">butonat tanë të sponsorizimit</a>
te faqja juaj web.
</p>

<p>
Në disa vende, dhurimet mund të zbriten nga të ardhurat e taksueshme.
Deri më sot kjo është mundur në <a href="germany.html">Gjermani</a>,
<a href="netherlands.html">Hollandë</a>, dhe
<a href="switzerland.html">Zvicër</a>.
</p>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 61
- 0
donate/thankgnus.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,61 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Dhuruesit tanë</title>
</head>

<body>
<h1>Dhuruesit Tanë</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/stars-smaller.png" alt="Stars"/>
</div>

<p>
Do të donim të falënderonim këdo që përkrah punën tonë.
<a href="/contribute/contribute.html">Kontributet tuaja si vullnetarë</a>,
<a href="http://fellowship.fsfe.org">Anëtarë</a>
ose sponsor bëjnë të mundur punën tonë.
Përkrahja e shpërhapur siguron pavarësinë tonë, ndaj edhe është i rëndësishëm
çdo dhurim sado i vogël. Tregojeni
<a href="/donate/donate.html">dhurimin tuaj</a>
publikisht me
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.html">elementë grafikë sponsorizimi</a>
ose qëndroni anonim.
</p></div>

<localmenu id="current" style="number">12 muajt e fundit</localmenu>

<h2 id="patron">Mbrojtës të FSFE-së</h2>

<dynamic-content group="patrons"/>

<h2 id="sustainingcontributor">Kontribues Vazhdueshmërie të FSFE-së</h2>

<dynamic-content group="sustainingcontributors"/>

<h2 id="contributor">Kontribues të FSFE-së</h2>

<dynamic-content group="contributors"/>

<h2 id="supporter">Përkrahës të FSFE-së</h2>

<dynamic-content group="supporters"/>

<p>
Dhurimet në <i>hardware</i> janë radhitur te
<a href="hardware.html">site-i ynë web i Dhurimeve në Hardware</a>. Ai përmban
gjithashtu të dhëna se si të na përkrahni me dhurime materiale të këtij lloji.
</p>
</body>

<timestamp>$Date: 2010-01-22 17:11:31 +0100 (Fri, 22 Jan 2010) $ $Author: mk $</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 55
- 0
donate/thankyou.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,55 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Faleminderit për dhurimin tuaj!</title>
</head>

<body>
<h1>Faleminderit për dhurimin tuaj!</h1>
<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/piggy-bank-tick.png" alt="Piggy-bank"/>
</div>

<p>
Procesi i dhurimit tuaj online u krye.<br/>
Dhurimet tuaja sigurojnë qëndrueshmërinë e <a href="/work.html">punës sonë</a>. Ne
i bëjmë publike <a href="/about/funds/funds.html">financat tona</a>, që të mund të
siguroni veten se paratë tuaja janë vënë në punë për qëllime të mira.
</p>
</div>

<h2>Po më tej?</h2>

<p>
Hiq rastin kur i keni vënë shenjë mundësisë "Dua të mbetem anonim", emrin tuaj
do ta shtojmë te <a href="thankgnus.html">lista jonë e dhuruesve</a>. Përgjithësisht,
për këtë përdorim emrin e të zotit të llogarisë ose të kartës; nëse doni të shfaqeni
me një emër tjetër, ju lutemi, <a href="mailto:office@fsfeurope.org">lidhuni me ne</a>.
Sido qoftë, ju lutemi, mbani parasysh se mund të duhen disa ditë deri sa emrin juaj të jetë shtuar.
</p>

<p>
Për më tepër, mund të shtoni
<a href="/about/graphics/sponsoring/sponsoring.en.html">butonat tanë të Sponsorizimit</a>
te faqja juaj web që të demonstroni përkrahjen tuaj për ne.
</p>

<p>
Në disa vende, dhurimet për ne mund të zbriten nga taksat mbi të ardhurat.
Deri më sot, kështu mund të bëhet në <a href="germany.html">Gjermani</a> dhe
<a href="switzerland.html">Zvicër</a>. Nëse keni nevojë për një faturë të dhurimit,
ju lutemi,
<a href="mailto:office@fsfeurope.org">lidhuni me zyrën tonë</a>.
</p>
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 64
- 0
donate/tmpl-concardis.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,64 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html external="yes">
<head>
<title>FSFE - Dhuroni online</title>
<style type="text/css">
<!--
table.ncoltable1 {
border: 1px solid #202d79;
border-collapse: separate;
background-color: #f4f8fa;
padding: .7em;
}
table.ncoltable2 {
border: 1px solid #202d79;
border-collapse: separate;
padding: .7em;
}
table.ncoltable1 td,
table.ncoltable2 td,
table.ncoltable3 td {
border: 0;
}
form small {
display: inline;
color: rgb(80,80,80);
font-weight: bold;
}
form label {
display: inline
}
input[type="image"] {
margin: 0;
position: relative;
}
-->
</style>
</head>

<body>
<h1>Dhuroni online</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="https://fsfe.org//graphics/piggy-bank-lock.png" alt="Piggy-bank"/>
</div>

<p>
Për dhurime online përdorim Concardis si mundësues shërbimi pagesash. Transaksionet
kryhen në shërbyesin e tyre të sigurt; FSFE-ja nuk merret me të dhëna llogarish
apo karta krediti. Ju lutemi, që të plotësoni dhurimin tuaj, ndiqni hapat e përshkruar më poshtë.
</p>
</div>

$$$PAYMENT ZONE$$$
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

+ 30
- 0
donate/tmpl-donate.sq.xhtml View File

@@ -0,0 +1,30 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<html>
<head>
<title>FSFE - Dhuroni online</title>
</head>

<body>
<h1>Dhuroni online</h1>

<div id="introduction">
<div class="image">
<img src="/graphics/piggy-bank-lock.png" alt="Piggy-bank"/>
</div>

<p>
Tani do të kaloheni te një faqe për pagesa të sigurta.
</p>
</div>

:FORM:
</body>

<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save