Browse Source

changed link to Free Software definition to Dutch version

svn path=/trunk/; revision=6462
pull/8/head
rolf_camps 14 years ago
parent
commit
4243e0375b
1 changed files with 2 additions and 1 deletions
  1. +2
    -1
      about/about.nl.xhtml

+ 2
- 1
about/about.nl.xhtml View File

@ -26,7 +26,8 @@
<p>
Toegang tot software bepaald wie er deelnemen in een digitale samenleving.
De vrijheid om de software te gebruiken, kopiëren, aanpassen en herdistribueren --
zoals beschreven in de <a href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html">
zoals beschreven in de <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.nl.html">
Vrije Software definitie</a> -- bepalen daardoor gelijkwaardige deelname in het informatie tijdperk.
</p>


Loading…
Cancel
Save