Ver código fonte

Typo fixing

svn path=/trunk/; revision=34466
pull/8/head
guest-Besnik_b 4 anos atrás
pai
commit
41e767cfec
1 arquivos alterados com 3 adições e 3 exclusões
  1. +3
    -3
      contribute/translators/wordlist.sq.xhtml

+ 3
- 3
contribute/translators/wordlist.sq.xhtml Ver arquivo

@@ -200,7 +200,7 @@
</tr>
<tr>
<td>sister organisation</td>
<td>organizma motër</td>
<td>organizëm motër</td>
<td>&#160;</td>
</tr>
<tr>
@@ -265,8 +265,8 @@
të tjera liri themelore, të tilla si ajo e fjalës, shtypit dhe
privatësisë.

ndihmon individë dhe organizma të kuptojnë se si kontribuon Software-i
i Lirë për liri, transparencë, dhe vetë-vendosje. Ajo zgjeron liritë
Ndihmon individë dhe organizma të kuptojnë se si kontribuon Software-i
i Lirë për liri, transparencë, dhe vetëvendosje. Ajo zgjeron liritë
e përdoruesve duke hequr pengesa ndaj adoptimit të Software-it të Lirë.
Nxit njerëzit të përdorin dhe zhvillojnë Software-in e Lirë, dhe ofron
burime për t’i lejuar kujtdo të promovojë më tej Software-in e Lirë në


Carregando…
Cancelar
Salvar