NL translation of 'Donor and Supporter Buttons'
continuous-integration/drone/push Build is passing Details

pull/2743/head
André Ockers 10 months ago
parent 4c5dae5359
commit 401fe570d5

@ -1,25 +1,29 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html>
<version>2</version>
<version>3</version>
<head>
<title>Afbeeldingen - Afbeeldingen voor sponsors</title>
<title>Afbeeldingen: Buttons voor donateurs en supporters</title>
</head>
<body class="article">
<h1>Buttons voor sponsors</h1>
<p id="introduction">De Free Software Foundation Europe bedankt alle <a
href="/donate/thankgnus.html">donoren</a> die het werk van de FSFE met hun <a
href="/help/donate.html">donaties</a> hebben gesteund; met deze buttons voor sponsors willen we een manier bieden waarop donoren hun bijdrage aan de Free Software Foundation Europe aan het publiek kunnen laten zien.</p>
<h1>Buttons voor donateurs en supporters</h1>
<div id="introduction">
<p>
<p id="introduction">De Free Software Foundation Europe bedankt alle <a
href="/donate/thankgnus.html">donateurs</a> die het werk van de FSFE met hun <a
href="/help/donate.html">donaties</a> hebben gesteund; met deze buttons voor sponsors willen we een manier bieden waarop donateurs hun bijdrage aan de Free Software Foundation Europe aan het publiek kunnen laten zien.</p>
</p>
</div>
<p>
Op deze pagina vindt u jaarspecifieke afbeeldingen <a
href="#donor-buttons">voor donateurs</a> en ook badges <a
href="#supporter-buttons">voor onze trouwe supporters</a>.
</p>
<h2 id="donor-buttons">Buttons voor donateurs</h2>
<buttons />
<h2>Buttons voor sponsors</h2>
<p>Supporters doneren voortdurend 60 € per year or 10 € per month.</p>
<h2 id="supporter-buttons">Buttons voor supporters</h2>
<p>
Onze geweldige supporters doneren regelmatig minstens €60,- per jaar of €10,- per maand. <a href="https://my.fsfe.org/donate">Word een van hen</a>!
</p>
<table class="table table-bordered table-condensed table-responsive">
<tr>
<th class="text-center">Ontwerp</th>
@ -172,33 +176,30 @@
</td>
</tr>
</table>
<h3>Voorwaarden van gebruik</h3>
<pre>
<pre>
Toestemming wordt gegeven aan donateurs van de FSFE voor ongewijzigd gebruik van de
afbeelding op hun passende niveau (informatie over sponsoringniveaus is te vinden op de <a href="/help/doneren.html">donatie</a>-pagina) in alle media,
afbeelding op hun passende niveau (informatie over sponsoringniveaus is te vinden op de <a href="/help/donate.html">donatie</a>-pagina) in alle media,
op voorwaarde dat ze niet worden gebruikt in combinatie met reclame
voor propriëtaire software. Bij gebruik op het web of in andere
interactieve media moeten ze een link maken naar
<a href="/donate/thankgnus.html"
>https://fsfe.org/donate/thankgnus.html</a>
</pre>
</body>
<sidebar promo="donate">
<h3>FSFEs Funds</h3>
<h3>FSFEs fondsen</h3>
<ul>
<li><a href="/donate/thankgnus.html">Onze donoren</a></li>
<li><a href="/donate/thankgnus.html">Onze donateurs</a></li>
<li><a href="/about/funds/funds.html">Kasstroom</a></li>
<li><a href="/donate/hardware.html">Hardware-donaties</a></li>
</ul>
</sidebar>
<translator>André Ockers</translator>
<translator>André Ockers</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save