Browse Source

Translation of English version

svn path=/trunk/; revision=8471
pull/8/head
rolf_camps 13 years ago
parent
commit
3fbcab43d4
1 changed files with 13 additions and 0 deletions
  1. +13
    -0
      events/2007/event-20070628-01.nl.xml

+ 13
- 0
events/2007/event-20070628-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,13 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<eventset>
<event start="2007-06-28" end="2007-06-28">
<title>Benelux Fellowshipvergadering in Brussel</title>
<body>
Op donderdag 28 juni om 21:00 u, vindt de eerste Beneluxvergadering van de
Fellowship plaats. Het is de bedoeling om elkaar te leren kennen, en om te
bekijken in welke projecten de deelnemers zich volgend jaar zouden willen
engageren.
</body>
</event>
</eventset>

Loading…
Cancel
Save