Browse Source

Updated Polish file. Thanks to translators (mentioned in file).

svn path=/trunk/; revision=8100
pull/8/head
Reinhard Müller 13 years ago
parent
commit
3ca5f8e2a4
1 changed files with 7 additions and 7 deletions
  1. +7
    -7
      index.pl.xhtml

+ 7
- 7
index.pl.xhtml View File

@ -1,8 +1,8 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html>
<head>
<title>FSF Europe - Free Software Foundation Europe</title>
<title>FSFE - Free Software Foundation Europe</title>
</head>
<body>
<center>
@ -36,17 +36,17 @@
</center>
<p>
Witamy na stronie Free Software Foundation Europe. FSF Europe powstała
Witamy na stronie Free Software Foundation Europe. FSFE powstała
10 marca 2001 i wspiera wszystkie europejskie inicjatywy związane z
<a href="documents/freesoftware.html">Wolnym Oprogramowaniem</a>; zwłaszcza
<a href="documents/gnuproject.html">Projekt GNU</a>. Aktywnie wspieramy
rozwój Wolnego Oprogramowania i rozpowszechnianie systemów operacyjnych
opartych o GNU takich, jak GNU/Linux. Ponadto prowadzimy centrum wsparcia
dla polityków, prawników i dziennikarzy mający za zadanie zabezpieczenie
prawnej, politycznej i społecznej przyszłości Wolnego Oprogramowania.
dla polityków, prawników i dziennikarzy aby zabezpieczyć
prawną, polityczną i społeczną przyszłość Wolnego Oprogramowania.
</p>
<p>
Działalność FSF Europe jest możliwa dzięki wsparciu wielu osób, zwłaszcza
Działalność FSFE jest możliwa dzięki wsparciu wielu osób, zwłaszcza
dzięki <a href="http://www.fsfe.org">Stowarzyszeniu FSFE</a>.
Jedną z metod wsparcia jest
<a href="http://www.fsfe.org/about/">przyłączenie się</a>, a także namawianie
@ -59,7 +59,7 @@
<text id="more">Czytaj dalej...</text>
<text id="morenews">Więcej wiadomości...</text>
<text id="moreevents">Więcej wydarzeń...</text>
<translator>Marcin Olender</translator>
<translator>Marcin Olender/Paweł Madej</translator>
</html>
<!--
Local Variables: ***


Loading…
Cancel
Save