Browse Source

Translation of English version

svn path=/trunk/; revision=6884
pull/8/head
rolf_camps 14 years ago
parent
commit
3c0f6d1a6a
2 changed files with 31 additions and 0 deletions
  1. +18
    -0
      news/2006/news-20060713-01.nl.xml
  2. +13
    -0
      news/2006/news-20060727-01.nl.xml

+ 18
- 0
news/2006/news-20060713-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,18 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-07-12">
<title>Commissie aan Microsoft: Interoperabiliteit verhinderen heeft een prijs</title>
<body>
De Europese Commissie beboet Microsoft voor 1,5 miljoen Euro per dag met
terugwerkende kracht tot 16 december 2005, in totaal 280,5 miljoen Euro. Indien
Microsoft zich tegen eind juli 2006 niet in regel stelt kan deze boete verdubbelen.
Deze boetes worden opgelegd omdat Microsoft blijft weigeren zich te schikken naar
de beslissing van de Europese Commissie om de informatie vrij te geven die nodig is om
interoperabiliteit met concurrenten mogelijk te maken. Deze richtlijnen creëren een
omgeving waar eerlijke concurrentie mogelijk is. De FSFE steunt de Europese Commissie
sinds het begin van de zaak in 2001.
</body>
<link>http://mail.fsfeurope.org/pipermail/press-release/2006q3/000147.html</link>
</news>
</newsset>

+ 13
- 0
news/2006/news-20060727-01.nl.xml View File

@@ -0,0 +1,13 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<newsset>
<news date="2006-07-27">
<title>GPL Versie 3, Tweede Proeftekst Gepubliceerd</title>
<body>
Na zes maanden publieke discussie, staat de tweede proeftekst nu on line - we hopen
onder andere een antwoord te geven op de commentaren over patenten, Digital
Restrictions Management en de wereldwijde afdwingbaarheid.
</body>
<link>http://fsfeurope.org/projects/gplv3</link>
</news>
</newsset>

Loading…
Cancel
Save