Browse Source

Substituting <<zbatim>> with <<aplikacion>>. It seems ubiquitous now...

svn path=/trunk/; revision=30408
guest-Besnik_b 4 years ago
parent
commit
3a67db7dae

+ 2
- 2
associates/about.sq.xhtml View File

@@ -97,11 +97,11 @@
97 97
    Nëse deri atëherë nuk ju njohim, ose keni ndjesinë se ka ca pyetje
98 98
    rreth organizmit tuaj të cilave nuk ua dimë përgjigjen, mundet
99 99
    t’ju bëjmë pak pyetje përpara se të diskutojmë së brendshmi rreth
100
-   zbatimit tuaj.
100
+   aplikimit tuaj.
101 101
   </p>
102 102
 
103 103
   <p>
104
-   Nëse FSFE-ja e pranon zbatimin, do të merrni njoftim nga presidenti
104
+   Nëse FSFE-ja e pranon aplikimin, do të merrni njoftim nga presidenti
105 105
    ose zëvendës-presidenti i FSFE-së, për t’ju bërë anëtar shok zyrtar.
106 106
   </p>
107 107
 

+ 6
- 6
campaigns/android/android.sq.xhtml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
  <head>
5 5
   <title>Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
6 6
 <meta content="Rifitoni kontrollin mbi pajisjen tuaj Androiddhe të dhënave tuaja: kjo fushatë është për lirinë, kontrollin dhe privatësinë." name="description" />
7
-<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhës zbatime Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" name="keywords" />
7
+<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhës aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" name="keywords" />
8 8
   <link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
9 9
  </head>
10 10
  <body>
@@ -21,7 +21,7 @@
21 21
      href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html"
22 22
      title="Android and Users' Freedom">në masë dërrmuese i lirë</a>,
23 23
      kryesisht i zhvilluar nga Google. Për fat të keq, përudhësit për shumicën
24
-	 e pajisjeve dhe shumica e zbatimeve të "tregut" nuk janë 
24
+	 e pajisjeve dhe shumica e aplikacioneve të "tregut" nuk janë 
25 25
 		 <a href="/about/basics/freesoftware.html" title="What is Free Software?">të lira (si te fjala e lirë, jo si te birrë e lirë)</a>.
26 26
 		 Ata shpesh funksionojnë kundër interesit të përdoruesve,
27 27
 		 i spiunojnë ata dhe në disa raste nuk mundet as edhe të hiqen prej andej.
@@ -52,7 +52,7 @@
52 52
      <h3><a href="/campaigns/android/liberate.html">Çlironi Pajisjen Tuaj</a></h3>
53 53
 		 <p>
54 54
 		 Mësoni si të çlironi pajisjen tuaj dhe të rifitoni kontrollin e të dhënave tuaja
55
-		 duke kaluar te një sistem operativ Android të lirë me zbatime të lira (si te liria).
55
+		 duke kaluar te një sistem operativ Android të lirë me aplikacione të lira (si te liria).
56 56
 		 Kemi grumbulluar krejt informacionin e nevojshëm.
57 57
 		 </p>
58 58
 		 <div class="action"><a href="/campaigns/android/liberate.html">Rifitoni Kontrollin</a></div>
@@ -86,7 +86,7 @@
86 86
     Madje edhe telefonat Android shiten me shtesa software-i jo të lirë dhe pronësor
87 87
     që nuk punojnë në interes të plotë të përdoruesit. Përditësimet e software-it
88 88
     janë të mundshme vetëm për sa kohë prodhuesi ende ka interes komercial për
89
-    pajisjen tuaj. Zbatimet që mund të kihen nga tregu zyrtar në shumicën e tyre janë
89
+    pajisjen tuaj. Aplikacionet që mund të kihen nga tregu zyrtar në shumicën e tyre janë
90 90
     jo të lirë. Askujt nuk i lejohet të studiojë se si funksionojnë dhe se çfarë bëjnë
91 91
     pikërisht në telefonin tuaj. Ndonjëherë thjesht nuk punojnë saktësisht si prisnit,
92 92
     por ndonjëherë përmbajnë edhe mekanizma dashakeqë.
@@ -119,7 +119,7 @@
119 119
     Privatësia është një nga arsyet më të rëndësishme për të përkrahur Software-in e Lirë.
120 120
     Shtesat pronësore të tilla si <a
121 121
     href="https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_IQ">Carrier IQ</a> spiunojnë përdoruesit e
122
-    telefonave të mençur pa dijeni e tyre. Mjaft zbatime nga tregu përmbajnë anë dashakeqe.
122
+    telefonave të mençur pa dijeni e tyre. Mjaft aplikacione nga tregu përmbajnë anë dashakeqe.
123 123
     Ato lexojnë të dhëna private, të tilla si 
124 124
 		<a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/15/apple-iphone-address-book-privacy"
125 125
 		title="Apple faces US inquiry over iPhone address book privacy">libri juaj i adresave</a>
@@ -179,7 +179,7 @@
179 179
 	 <p>
180 180
 		Mozilla po punon mbi
181 181
 		<a href="https://www.mozilla.org/en-US/firefoxos/">sistemin operativ Firefox OS</a>
182
-		koncepti i të cilit është të furnizojë vetëm një shfletues që xhiron zbatime web.
182
+		koncepti i të cilit është të furnizojë vetëm një shfletues që xhiron aplikacione web.
183 183
 		Këtu shfaqen problemet e zakonshme të temës
184 184
 		<a href="https://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">Software-i si Shërbim</a>,
185 185
 		përmbi atë të përudhësve me gjasë jo të lirë.

+ 1
- 1
campaigns/android/artwork.sq.xhtml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
  <head>
5 5
   <title>Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
6 6
 	<meta content="Rifitoni kontrollin mbi pajisjen tuaj Android dhe mbi të dhënat tuaja: kjo fushatë ka të bëjë me lirinë, kontrollin dhe privatësinë." name="description" />
7
-	<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa zbatime Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analiza" name="keywords" />
7
+	<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analiza" name="keywords" />
8 8
   <link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
9 9
  </head>
10 10
  <body>

+ 1
- 1
campaigns/android/artwork/DIN_A1.sq.xhtml View File

@@ -17,7 +17,7 @@
17 17
 	 </p>
18 18
 
19 19
 	 <p>
20
-	 Na ndihmoni të çlirojmë ato pak zbatime kritike të mbetura,
20
+	 Na ndihmoni të çlirojmë ato pak aplikacione kritike të mbetura,
21 21
 	 dhe ta bëjmë çlirimin e telefonit një përvojë jo të mundimshme,
22 22
      që kështu tërë ata që kanë Android të mund të shijojnë përfitimet.
23 23
 	 </p>

+ 1
- 1
campaigns/android/artwork/DIN_A7.sq.xhtml View File

@@ -18,7 +18,7 @@
18 18
 
19 19
 	 <p>
20 20
 	 Na ndihmoni ta bëjmë çlirimin e telefonit një përvojë jo të mundimshme,
21
-	 dhe të çlirojmë ato pak zbatime të fundit që liria në telefona të lulëzojë.
21
+	 dhe të çlirojmë ato pak aplikacione të fundit që liria në telefona të lulëzojë.
22 22
 	 </p>
23 23
 
24 24
 	 <p>

+ 30
- 30
campaigns/android/help.sq.xhtml View File

@@ -3,8 +3,8 @@
3 3
 <html>
4 4
  <head>
5 5
   <title>Kontribuoni! - Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
6
-<meta content="Nxisni përpjekjet për liri të androidit dhe zhvillimin e zbatimeve Software të Lirë: kontribuoni që të jetë i lirë si në liri." name="description" />
7
-<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa zbatime Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />
6
+<meta content="Nxisni përpjekjet për liri të androidit dhe zhvillimin e aplikacioneve Software të Lirë: kontribuoni që të jetë i lirë si në liri." name="description" />
7
+<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />
8 8
   <link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
9 9
  </head>
10 10
  <body>
@@ -20,7 +20,7 @@
20 20
     
21 21
     <p>
22 22
      Ndihmonani të nxisim njerëzit të çlirojnë pajisjet e tyre dhe që të bindim zhvilluesit e
23
-         zbatimeve t’i hedhin në qarkullim zbatimet e tyre si Software të Lirë.
23
+         aplikacioneve t’i hedhin në qarkullim aplikacionet e tyre si Software të Lirë.
24 24
 		 Nismat e ndryshme të Software-it të Lirë po ashtu lypin ndihmë
25 25
 		 dhe na duhet të sigurojmë që mbeten të lira si në liri.
26 26
 		 Nëse thjesht doni të përhapni lajmin mbi këtë fushatë,
@@ -39,14 +39,14 @@
39 39
 
40 40
 	<p>
41 41
 	Edhe pse versione të tjera të Android-it janë tërësisht të bazuara në Software-in e Lirë,
42
-	ka raste kur te këto ROM-e shtohen zbatime jo të lira.
42
+	ka raste kur te këto ROM-e shtohen aplikacione jo të lira.
43 43
 	Nëse keni dijeni për software jo të lirë të shtuar te CyanogenMod ose versione të tjera të Android-it,
44 44
 	ju lutemi, <a href="mailto:android&#64;lists.fsfe.org">na e bëni të ditur</a>!
45 45
 	<a href="https://wiki.fsfe.org/Android#Non-Free_Parts">Informacionet e deritanishme</a>
46 46
     i grumbullojmë te wiki.
47 47
 	</p>
48 48
 
49
-	<h2 id="Apps">Zbatime dhe F-Droid</h2>
49
+	<h2 id="Apps">Aplikacione dhe F-Droid</h2>
50 50
 
51 51
 	<p>
52 52
 	Nisma F-Droid <a href="http://f-droid.org/contribute/">radhit mjaft mënyra se si të kontribuohet</a>.
@@ -62,18 +62,18 @@
62 62
 	<a href="http://f-droid.org/forums/topic/spreading-the-word-about-f-droid/">forumi i F-Droid-it</a>.
63 63
 	</p>
64 64
 
65
-	<h3>Si të Shtoni Zbatime</h3>
65
+	<h3>Si të Shtoni Aplikacione</h3>
66 66
 
67 67
 	<p>
68
-	Ju nxisim të shtoni ju vetë zbatime te F-Droid.
68
+	Ju nxisim të shtoni ju vetë aplikacione te F-Droid.
69 69
 	Për t’ju ndihmuar ka një <a href="http://f-droid.org/manual/">doracak</a>.
70 70
 	Radha e <a
71
-	href="http://f-droid.org/forums/forum/submission-queue/">zbatimeve në pritje për shtim</a>
71
+	href="http://f-droid.org/forums/forum/submission-queue/">aplikacioneve në pritje për shtim</a>
72 72
     është e gjatë. Shtimi i tyre funksionon në mënyrë të ngjashme me <a
73 73
 	href="http://www.freebsd.org/ports/index.html">portat FreeBSD</a> dhe <a
74 74
 	href="http://www.gentoo.org/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml?part=2&amp;chap=1#doc_chap2">gentoo
75 75
 	ebuilds</a>, duke plotësuar një kartelë të thjeshtë recete që kontrollon
76
-    se si ndërtohet paketa prej burimit. Nëse doni që ta shtoni ju vetë një zbatim,
76
+    se si ndërtohet paketa prej burimit. Nëse doni që ta shtoni ju vetë një aplikacion,
77 77
     do të duhej të lexonit se <a
78 78
 	href="http://f-droid.org/forums/topic/adding-apps-with-git/">si funksionon F-Droid
79 79
 	me git</a> dhe se <a
@@ -81,18 +81,18 @@
81 81
     këto të ashtuquajtura kartela tejtëdhënash</a>.
82 82
 	</p>
83 83
 
84
-	 <h3 id="FreeingApps">Çlirim Zbatimesh Jo të Lira</h3>
84
+	 <h3 id="FreeingApps">Çlirim Aplikacionesh Jo të Lira</h3>
85 85
 
86 86
    <p>
87
-    Mjerisht, ka ende disa zbatime që nuk kanë alternativa të lira.
88
-    Përdorimi i zbatimeve pronësore është ide e dëmshme; ju heq lirinë.
87
+    Mjerisht, ka ende disa aplikacione që nuk kanë alternativa të lira.
88
+    Përdorimi i aplikacioneve pronësore është ide e dëmshme; ju heq lirinë.
89 89
     Për më tepër, nëse filloni e përdorni një program jo të lirë, nuk
90 90
     do të ndjeni më nevojën që ai të jetë i lirë. Edhe pse nuk dini të 
91 91
     programoni, mund të <a
92 92
     href="https://wiki.fsfe.org/ConvinceYourFriends">kontaktoni</a> autorët
93
-    e zbatimeve kryesores dhe <a href="https://fsfe.pad.foebud.org/en-android">t’u
94
-    kërkoni me mirësjellje</a> arsyet për mosbotimin e zbatimit të tyre si Software
95
-    të Lirë. Mjaft zbatime janë të passhëm pa pagesë, kështu që paraja nuk është
93
+    e aplikacioneve kryesores dhe <a href="https://fsfe.pad.foebud.org/en-android">t’u
94
+    kërkoni me mirësjellje</a> arsyet për mosbotimin e aplikacionit të tyre si Software
95
+    të Lirë. Mjaft aplikacione janë të passhëm pa pagesë, kështu që paraja nuk është
96 96
     përherë arsyeja mbizotëruese. Ndonjëherë një email mund të ndryshojë gjërat
97 97
     dhe ka pasur deri më sot përpjekje të suksesshme: <a
98 98
     href="https://market.android.com/details?id=cz.hejl.chesswalk">Chess
@@ -100,36 +100,36 @@
100 100
     href="https://gitorious.org/chesswalk/chesswalk">i çliruar</a>.
101 101
    </p>
102 102
 
103
-   <h4>Zbatime Që Ende Kanë Nevojë të Çlirohen</h4>
103
+   <h4>Aplikacione Që Ende Kanë Nevojë të Çlirohen</h4>
104 104
 
105 105
    <p>
106 106
     Te <a
107 107
     href="https://wiki.fsfe.org/Android#Apps_That_Still_Need_To_Be_Liberated">
108
-    wiki jonë</a> kemi listën e zbatimeve që nuk kanë të njëvleftshëm të lirë,
109
-    por që ka rëndësi të jenë në një sistem të lirë. Ju lutemi, shtoni këtu të tjera zbatime
108
+    wiki jonë</a> kemi listën e aplikacioneve që nuk kanë të njëvleftshëm të lirë,
109
+    por që ka rëndësi të jenë në një sistem të lirë. Ju lutemi, shtoni këtu të tjera aplikacione
110 110
     thelbësore. Njerëzit mund <a
111 111
     href="https://wiki.fsfe.org/ConvinceYourFriends">të lidhen me autorët</a>
112
-    e këtyre zbatimeve dhe t’i pyesin pse nuk janë Software i Lirë.
112
+    e këtyre aplikacioneve dhe t’i pyesin pse nuk janë Software i Lirë.
113 113
    </p>
114 114
 
115
-   <h4>Përgjigje Ndaj Objeksioneve Që Kemi Dëgjuar Prej Programues Zbatimesh</h4>
115
+   <h4>Përgjigje Ndaj Objeksioneve Që Kemi Dëgjuar Prej Programues Aplikacionesh</h4>
116 116
 
117 117
    <p>
118
-    Vetëm pasi të kuptojmë motivimin e programuesve që i mbajnë zbatimet e tyre
118
+    Vetëm pasi të kuptojmë motivimin e programuesve që i mbajnë aplikacionet e tyre
119 119
     pronësore, do të dimë se ç’duhet ndryshuar që ata të ndërrojnë mendje dhe
120
-    si t’i bindim të çlirojnë zbatimet e veta. Ju lutemi, <a
120
+    si t’i bindim të çlirojnë aplikacionet e veta. Ju lutemi, <a
121 121
     href="https://wiki.fsfe.org/Android#Responses_to_Objections_We.27ve_Heard_from_App_Developers">kontribuoni
122
-    këtu me përvojën tuaj</a> me programues zbatimesh jo të lira dhe <a
122
+    këtu me përvojën tuaj</a> me programues aplikacionesh jo të lira dhe <a
123 123
     href="https://wiki.fsfe.org/Android#Responses_to_Objections_We.27ve_Heard_from_App_Developers">ndani me të 
124 124
     tjerët përgjigje të dobishme</a> ndaj objeksioneve të tyre.
125 125
    </p>
126 126
 
127 127
    <ul>
128 128
     <li>
129
-     <strong>Objeksion:</strong> Nëse e publikoj zbatimin tim si Software të Lirë, nuk
129
+     <strong>Objeksion:</strong> Nëse e publikoj aplikacionin tim si Software të Lirë, nuk
130 130
      do të jem në gjendje të fitoj para prej tij. 
131 131
      <ul> 
132
-      <li> Mundeni përsëri ta ofroni zbatimin tuaj në tregje të tjera dhe të kërkoni
132
+      <li> Mundeni përsëri ta ofroni aplikacionin tuaj në tregje të tjera dhe të kërkoni
133 133
       atje. </li> 
134 134
       <li> Ofroni mundësi që njerëzit të dhurojnë. Mund të përfshihen në 
135 135
       tregje të lira si F-Droid, dhe përdoruesve të tij u pëlqen të shpërblejnë.
@@ -138,7 +138,7 @@
138 138
      </ul>
139 139
     </li>
140 140
     <li>
141
-     <strong>Objeksion:</strong> Por po qe zbatimi im Software i Lirë, mund
141
+     <strong>Objeksion:</strong> Por po qe aplikacioni im Software i Lirë, mund
142 142
      të shpërndahet nga të tjerë njerëz dhe unë të mos fitoj gjë. 
143 143
      <ul> 
144 144
       <li> Kjo është e vërtetë, por mos harroni që njerëzit që nuk
@@ -146,13 +146,13 @@
146 146
       për të bërë kështu. </li> 
147 147
       <li> Nëse ua kërkoni njerëzve në mënyrë miqësore dhe jo forcërisht
148 148
       dhe u jepni atyre arsye të shëndosha, do t’ju japin para. </li>
149
-      <li> Nëse zbatimin tuaj e hidhni në qarkullim sipas një lejeje
149
+      <li> Nëse aplikacionin tuaj e hidhni në qarkullim sipas një lejeje
150 150
       <i>copyleft</i>, të tillë si <a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GNU GPL</a>,
151 151
       atëherë keni garancinë që persona të tjerë nuk mund ta shpërndajnë pa dhënë edhe
152 152
       kodin burim po ashtu. Përndryshe përbën shkelje të të drejtave të kopjimit dhe mund
153
-      të lidheni me operatorin e shitores së zbatimit që ta heqë prej andej. </li>
153
+      të lidheni me operatorin e shitores së aplikacionit që ta heqë prej andej. </li>
154 154
       <li> Mund t’u tregoni njerëzve se, me qëllim që të njihet dhe përkrahet puna juaj,
155
-      ata do të duhej të blinin zbatimin tuaj dhe jo kopje të tjera që mund të shpërndahen nga
155
+      ata do të duhej të blinin aplikacionin tuaj dhe jo kopje të tjera që mund të shpërndahen nga
156 156
       të tjerë persona. </li>
157 157
      </ul>
158 158
     </li>
@@ -179,7 +179,7 @@
179 179
     e postimeve</a></strong>. Gjithashtu mund të bëni pyetje ose të jepni
180 180
     këshilla apo përshtypje duke na shkruar te <a
181 181
     href="mailto:android&#64;lists.fsfe.org">android&#64;lists.fsfe.org</a>.
182
-    Për pyetje teknike mbi zbatimet, një vend i përshtatshëm për to është <a
182
+    Për pyetje teknike mbi aplikacionet, një vend i përshtatshëm për to është <a
183 183
     href="irc://irc.freenode.net/fdroid">kanali IRC për F-Droid-in</a>.
184 184
     Për shkëmbime rreth shtresave të ulëta të Android-it, 
185 185
     <a href="irc://irc.freenode.net/replicant">kanali IRC i Replicant-it</a> dhe <a

+ 18
- 18
campaigns/android/liberate.sq.xhtml View File

@@ -3,8 +3,8 @@
3 3
 <html>
4 4
  <head>
5 5
   <title>Çlironi Pajisjen tuaj - Çlironi Androidin Tuaj! - FSFE</title>
6
-<meta content="Mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe zbatime të lira" name="description" />
7
-<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa zbatime Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />
6
+<meta content="Mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe aplikacione të lira" name="description" />
7
+<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />
8 8
 
9 9
   <link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
10 10
  </head>
@@ -21,7 +21,7 @@
21 21
     
22 22
     <p>
23 23
 		Edhe pse në pjesën dërrmuese Android-i është Software i Lirë, pajisjet zakonisht vijnë me software pronësor dhe shërbime që i pengojnë njerëzit t’i përdorin në rrugë të pavarur dhe autonome.
24
-		Çlirojeni pajisjen tuaj Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe me zbatime të lira!
24
+		Çlirojeni pajisjen tuaj Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe me aplikacione të lira!
25 25
     </p>
26 26
    </div>
27 27
    
@@ -29,7 +29,7 @@
29 29
    
30 30
    <p> 
31 31
     Një sistem operativ është një koleksion programesh që ju bëjnë të mundur
32
-    përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e zbatimeve në të. Edhe pse Android <a
32
+    përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e aplikacioneve në të. Edhe pse Android <a
33 33
     href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">në pjesën dërrmuese
34 34
     është i lirë</a>, mjaft telefona shiten me përbërës pronësorë dhe shtesa. Disa telefona
35 35
     kanë gjithashtu <a
@@ -66,7 +66,7 @@
66 66
     href="http://www.cyanogenmod.com/devices">xhiron në mjaft telefona</a> dhe
67 67
     ofron <a href="http://www.cyanogenmod.com/about/features">veçori</a>
68 68
     që nuk gjenden te firmware-et e bazuara në Android-in zyrtar. Ai ofrohet
69
-    gjithashtu pa zbatimet Google dhe ju jep më tepër liri mbi pajisjen tuaj.
69
+    gjithashtu pa aplikacionet Google dhe ju jep më tepër liri mbi pajisjen tuaj.
70 70
     CyanogenMod është Software i Lirë i krijuar nga një bashkësi aktive.
71 71
     Që të arrijë të xhirojë në kaq shumë pajisje, ai përdor
72 72
     <a href="https://github.com/CyanogenMod/android_device_semc_iyokan/blob/gingerbread/proprietary-files.txt">përudhësa pajisjesh dhe firmware jo të lirë</a> që 
@@ -81,11 +81,11 @@
81 81
    </p>
82 82
    
83 83
    <p>
84
-    Pas instalimit, telefoni juaj do të jetë i çliruar nga krejt ato zbatime
84
+    Pas instalimit, telefoni juaj do të jetë i çliruar nga krejt ato aplikacione
85 85
     pronësore të parainstaluara dhe nuk do të jetë më e nevojshme të lidhet 
86 86
     telefoni juaj me një llogari Google. Hiq disa përudhësa jo të lirë pajisjesh,
87 87
     telefoni juaj do të xhironte vetëm Software të Lirë. Nëse keni dijeni
88
-    për zbatime software-i jo të lirë shtuar te CyanogenMod, ju lutemi, <a
88
+    për aplikacione software-i jo të lirë shtuar te CyanogenMod, ju lutemi, <a
89 89
     href="mailto:android&#64;lists.fsfe.org">na e bëni të ditur</a>!
90 90
   </p>
91 91
 
@@ -96,14 +96,14 @@
96 96
 	 </p>
97 97
 
98 98
 
99
-   <h2 id="Apps">Zbatimet</h2>
99
+   <h2 id="Apps">Aplikacionet</h2>
100 100
    
101 101
    <p>
102 102
     Për shumicën e njerëzve, <a href="https://market.android.com/">Google
103 103
     Play Store</a> (i njohur më herët si tregu për Android) është burimi i vetëm ose kryesor
104
-    për zbatime. Atje nuk as që nuk ju tregohet nëse një zbatim është Software
105
-    i Lirë apo jo, lere pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e zbatimeve prej këtij
106
-    tregu ose prej të tjerësh janë pronësorë. Edhe nëse instaloni një zbatim Software
104
+    për aplikacione. Atje nuk as që nuk ju tregohet nëse një aplikacion është Software
105
+    i Lirë apo jo, lere pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e aplikacioneve prej këtij
106
+    tregu ose prej të tjerësh janë pronësorë. Edhe nëse instaloni një aplikacion Software
107 107
     të Lirë, nuk ka arsye pse duhet besuar në dyorin e shkarkuar. Përdorimi i Google
108 108
     Market-it lyp gjithashtu një llogari Google. Është e këshillueshme që të mos
109 109
     përdoret fare ky treg.
@@ -117,23 +117,23 @@
117 117
 
118 118
    <p>
119 119
     <a href="http://f-droid.org/">Nisma F-Droid</a> pat filluar që
120
-    të ndryshohej gjendja e trishtë e zbatimeve Software i Lirë në
120
+    të ndryshohej gjendja e trishtë e aplikacioneve Software i Lirë në
121 121
     botën e Android-it. Ajo shërben për të ndërtuar një depo Software-i
122
-    të Lirë për Android që instalohet lehtë. Përmban një zbatim klienti
123
-    Android që e bën të lehtë shfletimin për zbatime Software-i të Lirë,
122
+    të Lirë për Android që instalohet lehtë. Përmban një aplikacion klienti
123
+    Android që e bën të lehtë shfletimin për aplikacione Software-i të Lirë,
124 124
     instalimin e tyre në pajisjen tuaj, dhe që ndjek përditësimet për to.
125 125
     Kur ka të tilla, përfshin të dhëna se si të dhurohen para për autorët
126
-    e një zbatimit.
126
+    e një aplikacionit.
127 127
    </p>
128 128
 
129 129
    <p>
130
-    Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit zbatim.
130
+    Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit aplikacion.
131 131
     Mund të krijoni dhe të shtoni lehtësisht depot tuaja. Por meqë nisma
132 132
     është <a
133 133
     href="https://gitorious.org/f-droid/fdroidserver">shumë aktive</a>,
134 134
     me programim të decentralizuar dhe e hapur për bashkëveprim,
135 135
     krijimi i depove të tilla vetjake nuk është vërtet i domosdoshëm.
136
-    Synimi i saj është të përfshihen krejt zbatimet e dobishme Android që janë
136
+    Synimi i saj është të përfshihen krejt aplikacionet e dobishme Android që janë
137 137
     Software i Lirë dhe të ndiqen përditësimet për to.
138 138
 	 </p>
139 139
 
@@ -165,7 +165,7 @@
165 165
 	 </li>
166 166
 	 <li>
167 167
 	  <a href="http://f-droid.org/repository/browse/?fdid=com.funambol.androidsync">Klienti Funambol Sync</a>
168
-		përdor SyncML-in për njëkohësim të kalendarit dhe librit tuaj të adresave me zbatime të ndryshime.
168
+		përdor SyncML-in për njëkohësim të kalendarit dhe librit tuaj të adresave me aplikacione të ndryshime.
169 169
 	 </li>
170 170
     <li>
171 171
      <a

+ 5
- 5
campaigns/android/workshops.sq.xhtml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
  <head>
5 5
   <title>Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
6 6
 <meta content="Rifitoni kontrollin mbi pajisjen tuaj Android dhe mbi të dhënat tuaja: kjo fushatë ka të bëjë me lirinë, kontrollin dhe privatësinë." name="workshops" />
7
-<meta content="android telefon i mençur smart phone sistem operativ operating system përudhësa drivers zbatime apps Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. dixhital digital inkurajim encourage fsf ansol free software i lirë telefon celular burim i hapur open source GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiun spiunim analizë" name="keywords" />
7
+<meta content="android telefon i mençur smart phone sistem operativ operating system përudhësa drivers aplikacione apps Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. dixhital digital inkurajim encourage fsf ansol free software i lirë telefon celular burim i hapur open source GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiun spiunim analizë" name="keywords" />
8 8
   <link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
9 9
  </head>
10 10
  <body>
@@ -39,7 +39,7 @@
39 39
      <h3><a href="/campaigns/android/liberate.html">Çlironi Pajisjen Tuaj</a></h3>
40 40
 		 <p>
41 41
 		 Mësoni si të çlironi pajisjen tuaj dhe si të rifitoni kontrollin e të dhënave tuaja
42
-		 përmes kalimit te një sistem operativ Android i lirë me zbatime të lira (si te liria).
42
+		 përmes kalimit te një sistem operativ Android i lirë me aplikacione të lira (si te liria).
43 43
 		 Kemi mbledhur krejt informacionin e nevojshëm.
44 44
 		 </p>
45 45
 		 <div class="action"><a href="/campaigns/android/liberate.html">Rifitoni Kontrollin</a></div>
@@ -73,7 +73,7 @@
73 73
     nuk është Software i Lirë. Edhe telefonat Android shiten me shtesa 
74 74
     software jo të lirë dhe pronësore që zakonisht nuk veprojnë në interes
75 75
     të përdoruesit. Përditësime të software-it do të ketë për sa kohë prodhuesi
76
-    ka ende interes komercial për pajisjen tuaj. Zbatimet (aplikacionet) që mund
76
+    ka ende interes komercial për pajisjen tuaj. Aplikacionet (aplikacionet) që mund
77 77
     të kihen nga tregtorja zyrtare janë në shumicën e rasteve jo të lira.
78 78
     Askujt nuk i lejohet të studiojë se si funksionojnë dhe se çfarë bëjnë vërtet
79 79
     brenda telefonit tuaj. Ka raste që thjesht nuk funksionojnë si doni ju, por ka
@@ -107,7 +107,7 @@
107 107
     Privatësia është një nga arsyet më të rëndësishme pse të përkrahet Software-i Lirë.
108 108
     Shtesat pronësore të tillë si <a
109 109
     href="https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_IQ">Carrier IQ</a> i spiunojnë përdoruesit
110
-    e telefonave të mençur pa dijeni e tyre. Shumë zbatime në treg përmbajnë
110
+    e telefonave të mençur pa dijeni e tyre. Shumë aplikacione në treg përmbajnë
111 111
     veçori dashakeqe. Ato lexojnë të dhënat tuaja private, të tilla si
112 112
 		<a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/15/apple-iphone-address-book-privacy"
113 113
 		title="Apple faces US inquiry over iPhone address book privacy">libri juaj e adresave</a>
@@ -168,7 +168,7 @@
168 168
 	 <p>
169 169
 		Mozilla po punon për 
170 170
 		<a href="https://hacks.mozilla.org/2012/02/mozillas-boot-to-gecko-the-web-is-the-platform/">sistemin operativ Firefox OS</a>
171
-		ideja e të cilit është të ofrojë vetëm një shfletues që xhiron zbatime web.
171
+		ideja e të cilit është të ofrojë vetëm një shfletues që xhiron aplikacione web.
172 172
 		Këtu shfaqen problemet e zakonshem të
173 173
 		<a href="https://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">Software-it si Shërbim</a>,
174 174
 		përmbi, ka të ngjarë, përudhësa jo të lirë.

+ 2
- 2
campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.sq.xhtml View File

@@ -19,7 +19,7 @@
19 19
 
20 20
 <h2>"Nisja e Sigurt": Roje para sistemit operativ</h2>
21 21
 
22
-<p>Kur ndizen, pajisjet TI përmbushin një proces fillimi të quajtur nisje. Në rastin e kompjuterave ky proces fillimi përfaqësohet nga ekzekutimi i një <em>firmware</em>-i. Ky <em>firmware</em>, nga ana e tij, nis një tjetër program të quajtur ngarkues nisjesh, i cili mandej nis sistemin operativ faktik, mbi të cilën mund të ekzekutohen pastaj zbatimet. Më 2012, kalimi në shkallë industrie i <em>firmware</em>-it të PC-ve, <em>notebook</em>-ve, shërbyesve, dhe kompjuterave të tjerë nga BIOS-i konvencional në <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface">UEFI</a> do të jetë thuajse i plotë. Krahasuar me BIOS-in konvencional, UEFI ka disa të mira, fjala vjen, kohë nisjeje më të shpejta, përudhësa të pavarur nga sistemi operativ, dhe një premtim për siguri të zgjeruar.</p>
22
+<p>Kur ndizen, pajisjet TI përmbushin një proces fillimi të quajtur nisje. Në rastin e kompjuterave ky proces fillimi përfaqësohet nga ekzekutimi i një <em>firmware</em>-i. Ky <em>firmware</em>, nga ana e tij, nis një tjetër program të quajtur ngarkues nisjesh, i cili mandej nis sistemin operativ faktik, mbi të cilën mund të ekzekutohen pastaj aplikacionet. Më 2012, kalimi në shkallë industrie i <em>firmware</em>-it të PC-ve, <em>notebook</em>-ve, shërbyesve, dhe kompjuterave të tjerë nga BIOS-i konvencional në <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface">UEFI</a> do të jetë thuajse i plotë. Krahasuar me BIOS-in konvencional, UEFI ka disa të mira, fjala vjen, kohë nisjeje më të shpejta, përudhësa të pavarur nga sistemi operativ, dhe një premtim për siguri të zgjeruar.</p>
23 23
 
24 24
 <p>Pjesa e sigurisë trajtohet nga një funksion i quajtur "Nisje e Sigurt". Që prej UEFI 2.3.1 (hedhur në qarkullim më 8 Prill, 2011) "Nisja e Sigurt" siguron që gjatë procesit të nisjes të ekzekutohet vetëm <em>software</em> që është në pajtim me nënshkrimet kriptografike të sendërtuara paraprakisht në pajisje. Kjo bëhet për të parandaluar ekzekutimin e <em>software</em>-eve të padëshiruar gjatë nisjes së kompjuterit, përmes verifikimit kriptografik të një nënshkrimi për çdo përbërës <em>software</em> (hapat e ndryshëm të <em>firmware</em>-it UEFI, ngarkuesi i nisjes, kerneli i sistemit operativ, etj.), përpara ekzekutimit të secilit. Prandaj nënshkrimet kriptografike që do të duhej të përdoreshin, duhet vendosur te baza e të dhënave të nënshkrimeve UEFI të secilës pajisje TI të pajisur me "Nisje të Sigurt" UEFI, <strong>përpara</strong> se një përbërës <em>software</em> i nënshkruar kriptografikisht të mund të fillojë të xhirohet në një makinë të dhënë.</p>
25 25
 
@@ -42,7 +42,7 @@ që duan të përfitojnë <em>Windows 8 Certification</em> e Microsoft-it për p
42 42
 
43 43
 <p>Pra, problemi i "Nisjes së Sigurt" nuk kufizohet medoemos te "Connected Stand-By Systems" (sipas gjasash një përqindje e madhe e tregut të ardhshëm të <em>notebook</em>-ëve, <em>netbook</em>-ëve dhe PC-ve) dhe te kompjutera të ndërtuar me mikroprocesorë ARM (kryesisht tablete dhe telefona celularë), por mund të zgjerohet në çfarëdo kohe nga Microsoft-i drejt çfarëdo lloji tjetër pajisjesh. Po njësoj, prodhuesit e <em>hardware</em>-it që nuk prodhojnë pajisje për Windows 8 mund ta vënë në punë "Nisjen e Sigurt" UEFI, ose të tjera procese nisjeje të kufizuar me ndihmën e nënshkrimeve kriptografike. TiVo ka një dhjetëvjeçar që e bën këtë, dhe konsola të ndryshme lojërash, nga ato të Sony-it deri te ato të Microsoft-it i përdorin gjithashtu proceset e nisjes të kufizuar kriptografikisht. Të tjerë prodhues mund të përdorin specifikime apo kërkesa të ngjashme me ato të "Windows 8 Hardware Certification Requirements", që të kenë mundësi të kufizojnë artificialisht aftësitë e pajisjeve TI.</p>
44 44
 
45
-<h2>Kufizime që mund të zgjerohen drejt zbatimeve?</h2>
45
+<h2>Kufizime që mund të zgjerohen drejt aplikacioneve?</h2>
46 46
 
47 47
 <p>Teksa specifikimet e "Nisjes së Sigurt" UEFI (si edhe ato të Trusted Computing Group që përkufizojnë "Nisjen e Besueshme") mbulojnë procesin parësor nga nisja deri te futja në lojë e kernelit të sistemit operativ, infrastruktura për ta shtrirë kontrollin përmes nënshkrimesh mbi krejt <em>software</em>-in që xhiron në një kompjuter është e pjekur dhe funksionale në disa sisteme operativë. Por përveç se te Windows 8, deri më sot është e detyrueshme vetëm për përudhësa Windows.</p>
48 48
 

+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -89,7 +89,7 @@ pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>
89 89
 
90 90
   <li>Qeraseni një gotë zhvilluesin që doni më shumë. Ose qerasni
91 91
   dikë tjetër një gotë dhe, teksa shijoni pijen tuaj, tregojini
92
-  atij/asaj për zbatimin tuaj më të dashur nga Software-i i Lirë!</li>
92
+  atij/asaj për aplikacionin tuaj më të dashur nga Software-i i Lirë!</li>
93 93
 
94 94
   <li>Përdorni pushimin e drekës në punë që t’u tregoni kolegëve tuaj
95 95
   rreth Software-it të Lirë dhe pse ia vlen të përkrahet lëvizja jonë.</li>

+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -69,7 +69,7 @@ pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>
69 69
 
70 70
   <li>Qeraseni një gotë zhvilluesin që doni më shumë. Ose qerasni
71 71
   dikë tjetër një gotë dhe, teksa shijoni pijen tuaj, tregojini
72
-  atij/asaj për zbatimin tuaj më të dashur nga Software-i i Lirë!</li>
72
+  atij/asaj për aplikacionin tuaj më të dashur nga Software-i i Lirë!</li>
73 73
 
74 74
   <li>Përdorni pushimin e drekës në punë që t’u tregoni kolegëve tuaj
75 75
   rreth Software-it të Lirë dhe pse ia vlen të përkrahet lëvizja jonë.</li>

+ 2
- 2
freesoftware/education/argumentation.sq.xhtml View File

@@ -43,7 +43,7 @@
43 43
  të jenë të aftë të përshtaten me çfarëdo software-i. Është e rëndësishme 
44 44
  të kuptohen konceptet bazë të një kategorie të tërë ose të një lloji 
45 45
  software-i (fjala vjen fletëllogaritësit ose një fjalëpërpunues), jo 
46
- thjesht si të përdoret një zbatim i veçantë. Larmia e produkteve Software 
46
+ thjesht si të përdoret një aplikacion i veçantë. Larmia e produkteve Software 
47 47
  i Lirë ju mëson pikërisht këtë. Krahasimi i koncepteve dhe trajtimeve 
48 48
  të ndryshme (p.sh. LyX/LaTeX vs. Open Office) është i paçmueshëm për 
49 49
  një kuptim më të mirë të gjërave. Software-i i Lirë u lejon nxënësve të 
@@ -84,7 +84,7 @@
84 84
  Software-i i Lirë mund të përdoret sipas nevojash minimale hardware-i pothuajse
85 85
  në çfarëdo hardware-i. Ndaj, sërish ju kursen para.</li>
86 86
 
87
-  <li><strong>I modifikueshëm, mësim në gjuhën amtare</strong>: Zbatimet 
87
+  <li><strong>I modifikueshëm, mësim në gjuhën amtare</strong>: Aplikacionet 
88 88
  Software i Lirë përkthehen në pothuajse çfarëdo gjuhe (madje edhe në ato për 
89 89
  të cilat nuk ka mundësi financiare për përkthim software-i pronësor). Ndaj çdo 
90 90
  fëmijë mund të mësojë dhe të përqendrohet në subjektin e dhënë, pa pengesa 

+ 2
- 2
freesoftware/education/education.sq.xhtml View File

@@ -31,7 +31,7 @@
31 31
  burime më të pakta financiare mund të mësojnë me të njëjtat mjete si të
32 32
  çdo fëmije tjetër.</li>
33 33
    
34
-  <li><strong>Nxënia e përdorimit të software-it</strong>: Sot nuk mjafton më të dish si të përdorësh një program të dhënë zyrash. Nëpunësit e rinj duhet të jenë të aftë të përshtaten me çfarëdo software-i. Është e rëndësishme të kuptohen konceptet bazë të një kategorie të tërë ose të një lloji software-i (fjala vjen fletëllogaritësit ose një fjalëpërpunues), jo thjesht si të përdoret një zbatim i veçantë. Larmia e produkteve Software i Lirë ju mëson pikërisht këtë. Krahasimi i koncepteve dhe trajtimeve të ndryshme (p.sh. LyX/LaTeX vs. Open Office) është i paçmueshëm për një kuptim më të mirë të gjërave. Software-i i Lirë u lejon nxënësve të mësojnë se si funksionon software-i, ndaj edhe se si të mund ta përdorin më mirë atë. Aftësi kyçe, e kërkuar nga punëdhënësit.</li>
34
+  <li><strong>Nxënia e përdorimit të software-it</strong>: Sot nuk mjafton më të dish si të përdorësh një program të dhënë zyrash. Nëpunësit e rinj duhet të jenë të aftë të përshtaten me çfarëdo software-i. Është e rëndësishme të kuptohen konceptet bazë të një kategorie të tërë ose të një lloji software-i (fjala vjen fletëllogaritësit ose një fjalëpërpunues), jo thjesht si të përdoret një aplikacion i veçantë. Larmia e produkteve Software i Lirë ju mëson pikërisht këtë. Krahasimi i koncepteve dhe trajtimeve të ndryshme (p.sh. LyX/LaTeX vs. Open Office) është i paçmueshëm për një kuptim më të mirë të gjërave. Software-i i Lirë u lejon nxënësve të mësojnë se si funksionon software-i, ndaj edhe se si të mund ta përdorin më mirë atë. Aftësi kyçe, e kërkuar nga punëdhënësit.</li>
35 35
   
36 36
   <li><strong>Pa shqetësime licencash</strong>: Me Software-in e Lirë nuk 
37 37
  keni shqetësime rreth datash skadence apo kostosh licencash. Software-i i 
@@ -92,7 +92,7 @@
92 92
  
93 93
  <ul>
94 94
  
95
-  <li><strong>I modifikueshëm, mësim në gjuhën amtare</strong>: Zbatimet 
95
+  <li><strong>I modifikueshëm, mësim në gjuhën amtare</strong>: Aplikacionet 
96 96
  Software i Lirë përkthehen në pothuajse çfarëdo gjuhe (madje edhe në ato për 
97 97
  të cilat nuk ka mundësi financiare për përkthim software-i pronësor). Ndaj çdo 
98 98
  fëmijë mund të mësojë dhe të përqendrohet në subjektin e dhënë, pa pengesa 

+ 6
- 6
news/2012/news-20120228-01.sq.xhtml View File

@@ -22,30 +22,30 @@
22 22
 	</p>
23 23
 
24 24
  <p> Mungesa e lirisë në software-in për telefona të mençur dhe tablete po bëhet
25
- gjithnjë e më shumë problematike. Mjaft zbatime <a
25
+ gjithnjë e më shumë problematike. Mjaft aplikacione <a
26 26
   href="https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_IQ">spiunojnë përdoruesit e tyre
27 27
   pa dijeninë e këtyre të fundit</a> (Carrier IQ) dhe <a
28 28
   href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/15/apple-iphone-address-book-privacy">transmetojnë
29 29
   të dhëna personale të tilla si libra adresash të iPhone-eve</a>. Pajisje të tjera janë
30
- krejtësisht të kyçura, duke ia bërë të pamundur përdoruesve çinstalimin e disa zbatimeve, ose thjesht
30
+ krejtësisht të kyçura, duke ia bërë të pamundur përdoruesve çinstalimin e disa aplikacioneve, ose thjesht
31 31
  nuk marrin përditësime.
32 32
  "Çlironi Android-in Tuaj!" promovon versione Android-i të optimizuar për
33 33
  kontroll nga përdoruesi, dhe një <a href="http://f-droid.org/">treg
34
- alternativ që ofron vetëm zbatime të-lira-si-te-liria</a>. Ajo i fton
34
+ alternativ që ofron vetëm aplikacione të-lira-si-te-liria</a>. Ajo i fton
35 35
  gjithashtu përdoruesit të kontribuojnë te nismat të ndryshme dhe që
36
- të identifikojnë zbatimet themelore që ende nuk kanë alternativa
36
+ të identifikojnë aplikacionet themelore që ende nuk kanë alternativa
37 37
  të lira.
38 38
  </p>
39 39
 
40 40
  <p> "Sistemi operativ Android mund të jetë i lirë në pjesën dërrmuese, por shumë
41
- nga zbatimet për të nuk janë të tilla", thotë Karsten Gerloff, presidenti i FSFE-së. "Pajisjet celulare përmbajnë
41
+ nga aplikacionet për të nuk janë të tilla", thotë Karsten Gerloff, presidenti i FSFE-së. "Pajisjet celulare përmbajnë
42 42
  plot të dhëna mbi jetën tonë. Me këtë fushatë, jo vetëm që do të tërheqim
43 43
  vëmendjen se sa shumë peshë ka privatësia dhe liria te telefonat e mençur dhe tabletet,
44 44
  por do t’u japim përdoruesve mjetet për t’i bërë pajisjet e tyre më të mira." </p>
45 45
 
46 46
 	<p>
47 47
 	Fushata Çlironi Android-in Tuaj i nxit njerëzit të lidhen me programuesit
48
-    e zbatimeve të dobishme pronësore. Shpesh këto zbatime shpërndahen pa pagesë,
48
+    e aplikacioneve të dobishme pronësore. Shpesh këto aplikacione shpërndahen pa pagesë,
49 49
     por jo nën një leje të lirë. Përgjigjet dhe objeksionet nga programuesit
50 50
     koleksionohen dhe <a href="http://wiki.fsfe.org/Android">analizohen te një faqe wiki</a>.
51 51
 	</p>

+ 1
- 1
news/2012/news20121018-01.sq.xhtml View File

@@ -15,7 +15,7 @@ informacioni të lirë.
15 15
 Doni të bëheni pjesë e jona, por <i>background</i>-i juaj nuk është informatika? Ne punojmë
16 16
 në nivel politik, edukativ, ligjor: puna jonë është atje ku puqen teknologjia,
17 17
 shoqëria dhe politika. Ndaj qoftë kur <i>background</i>-i juaj janë shkencat
18
-politike, ligji, komunikimi... e mirëpresim zbatimin tuaj. 
18
+politike, ligji, komunikimi... e mirëpresim aplikimin tuaj. 
19 19
 
20 20
 "FSFE-ja është organizëm jofitimprurës shumëdisiplinësh ku do të përmirësoni aftësitë tuaja dhe
21 21
 do të fitoni dije të reja, në të njëjtën kohë e ndjeni se vërtet po ndihmoni për ta bërë

+ 1
- 1
news/2013/news-20130212-01.sq.xhtml View File

@@ -36,7 +36,7 @@ pas Software-it të Lirë, përfshi:</p>
36 36
  shprehni se sa shumë ju pëlqen ajo që ata bëjnë</li>
37 37
 
38 38
  <li>qeraseni një gotë kontribuesin tuaj të parapëlqyer. Ose qerasni dikë tjetër
39
- dhe, teksa e shijoni, tregojini asaj/atij rreth zbatimit tuaj të parapëlqyer
39
+ dhe, teksa e shijoni, tregojini asaj/atij rreth aplikacionit tuaj të parapëlqyer
40 40
  Software të Lirë!</li>
41 41
 
42 42
  <li>përqafoni një kontribues (fillimisht merrni leje)</li>

+ 1
- 1
news/2013/news-20130327-01.sq.xhtml View File

@@ -40,7 +40,7 @@ Organization for Standardization (ISO) - Organizmi Ndërkombëtar
40 40
 për Standardizimet - më 2008-n. Adobe i ka dhënë gjithkujt të drejtën
41 41
 të krijojë dhe shpërndajë pa kufizime kartela PDF. Kartelat tekst i 
42 42
 thjeshtë (.txt) mund të lexohen ose hapen lehtësisht nga cilido prej
43
-mijëra zbatimeve, pavarësisht nga platformat, produktet, ose tregtuesi.
43
+mijëra aplikacioneve, pavarësisht nga platformat, produktet, ose tregtuesi.
44 44
 "Kartelat tekst i thjeshtë sjellin përfitime të mëdha për bibliotekat," 
45 45
 thekson Elisabeth Klein, një arsimtare e shkencave shoqërore me lidhje
46 46
 të ngushta me bibliotekat akademike në Gjermani. "Ato mund të lejojnë

+ 1
- 1
news/2013/news-20130703-01.sq.xhtml View File

@@ -139,7 +139,7 @@
139 139
   federale</a> përmban kërkesa të rëndësishme të cilat ato duan 
140 140
   t’i përkrahin dhe sendërtojnë. "Me sendërtimin e Nisjes së Sigurt,
141 141
   zotëruesve të pajisjeve TI u kufizohet mundësia e kontrollit
142
-  tërësor mbi lëndën dhe zbatimet", shkruan Partia e Majtë. FDP-ja
142
+  tërësor mbi lëndën dhe aplikacionet", shkruan Partia e Majtë. FDP-ja
143 143
   dëshiron të "sigurohet që përdoruesit mund të marrin një vendim mbi 
144 144
   pajisjet e tyre duke qenë të informuar", dhe CDU-ja dëshiron të ndjekë
145 145
   këtë çështje në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare. Në përgjigjen e 

+ 1
- 1
news/2013/news-20130711-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
4 4
 		<title>Blog: ji i Lirë, ose ji i pasigurt: Hemlis-it, të financuar nga vullnetarë, i duhet të zgjedhë</title>
5 5
 
6 6
 		<body>
7
-			<p>Sot Hemlis, një propozim për një zbatim të ri të koduar për shkëmbim mesazhesh në celular, mblodhi 125 mijë dollarë amerikanë si financim nga vullnetarë. Është e mrekullueshme të shohësh projekte të reja ambicioze software-i të fitojnë përkrahje nga bashkësia, por sa i hapur do të jetë?</p>
7
+			<p>Sot, Hemlis, një propozim për një aplikacion të ri të koduar për shkëmbim mesazhesh në celular, mblodhi 125 mijë dollarë amerikanë si financim nga vullnetarë. Është e mrekullueshme të shohësh projekte të reja ambicioze software-i të fitojnë përkrahje nga bashkësia, por sa i hapur do të jetë?</p>
8 8
 		</body>
9 9
 		<link>https://blogs.fsfe.org/samtuke/?p=564</link>
10 10
 		<tags>

+ 1
- 1
news/2014/news-20140326-01.sq.xhtml View File

@@ -9,7 +9,7 @@
9 9
 
10 10
 		<p newsteaser="yes">Gjatë 24 orëve të ardhshme në të katër anët e rruzullit do të kremtohen Standardet e Hapura. Fushata Dita e Lirisë së Dokumenteve mbi ndërveprueshmërinë niset nga <a href="http://documentfreedom.org/events/events.html">Tokio në Rio</a>, dhe nga <a href="http://documentfreedom.org/events/events.html">Birmingami në Taipei</a>. 41 veprimtari në 18 vende.</p>
11 11
 
12
-		<p>Standardet e Hapura u japin zbatimeve dhe kompjuterave rrugët për të komunikuar tok, përmes formatesh të përbashkët që mund t’i përdorë kushdo. Këtë vit, janë organizuar dy veprimtari të Ditës së Lirisë së Dokumenteve nga ente qeveritare: nga <a href="http://www.softwarelivre.gov.br/eventos/dfd-document-freedom-day">Komiteti</a> CISL i qeverisë federale braziliane, dhe nga <a href="http://www.ku.edu.np/cse/kucc/?event=one-day-workshop-on-open-standards">Departamenti</a> nepalez i Teknologjive të Informacionit. Veprimtaritë e sotme në <a href="http://www.greens-efa.eu/greensefa-4th-document-freedom-day-in-the-european-parliament-open-standards-in-the-field-of-encryption-11942.html">Parlamentin Europian</a> eksplorojnë sot Standardet e Hapura të përdorura për shifrime, ndërkohë që OpenStreetMap Foundation u vlerësua të shtunën, në Birmingam, me <a href="http://documentfreedom.org/news/2014/news-20140324-01.en.html">çmimin britanik</a> të Ditës së Lirisë së Dokumenteve.</p>
12
+		<p>Standardet e Hapura u japin aplikacioneve dhe kompjuterave rrugët për të komunikuar tok, përmes formatesh të përbashkët që mund t’i përdorë kushdo. Këtë vit, janë organizuar dy veprimtari të Ditës së Lirisë së Dokumenteve nga ente qeveritare: nga <a href="http://www.softwarelivre.gov.br/eventos/dfd-document-freedom-day">Komiteti</a> CISL i qeverisë federale braziliane, dhe nga <a href="http://www.ku.edu.np/cse/kucc/?event=one-day-workshop-on-open-standards">Departamenti</a> nepalez i Teknologjive të Informacionit. Veprimtaritë e sotme në <a href="http://www.greens-efa.eu/greensefa-4th-document-freedom-day-in-the-european-parliament-open-standards-in-the-field-of-encryption-11942.html">Parlamentin Europian</a> eksplorojnë sot Standardet e Hapura të përdorura për shifrime, ndërkohë që OpenStreetMap Foundation u vlerësua të shtunën, në Birmingam, me <a href="http://documentfreedom.org/news/2014/news-20140324-01.en.html">çmimin britanik</a> të Ditës së Lirisë së Dokumenteve.</p>
13 13
 
14 14
 		<p>"Zbulimet e spiunimit të vitit të shkuar kanë provuar vlerën e Standardeve të Hapura për sigurinë, si edhe për dokumentet" thotë Sam Tuke-ja, drejtues i fushatës. "Mesazhet dhe lidhjet e shifruara në rrjet, duke përdorur Standardet e Hapura ofrojnë privatësi të shkallës së lartë, të përdorur nga <a href="http://techcrunch.com/2013/06/17/encrypting-your-email-works-says-nsa-whistleblower-edward-snowden/">Edward Snowden</a> dhe NSA-ja."</p>
15 15
 

+ 1
- 1
news/nl/nl-201212.sq.xhtml View File

@@ -102,7 +102,7 @@ Nëse dëshironi të merrni përditësime lajmesh të mira nga administratat pub
102 102
  <li>LWN ka një përmbledhje të bukur të <a href="lwn.net/Articles/523537/"> fjalës së Karsten-it
103 103
   "All watched over by machines of loving grace"</a>, që bën fjalë për shoqërinë,
104 104
  pushtetin, dhe kontrollin. Veç kësaj, Karsten-i <a
105
-  href="http://joinup.ec.europa.eu/news/advocates-open-source-recommend-german-authorities-publish-code">u ka rekomanduar autoriteteve gjermane të publikojnë kodin e zbatimeve për telefonat celularë</a>.</li>
105
+  href="http://joinup.ec.europa.eu/news/advocates-open-source-recommend-german-authorities-publish-code">u ka rekomanduar autoriteteve gjermane të publikojnë kodin e aplikacioneve për telefonat celularë</a>.</li>
106 106
 
107 107
  <li>Bashkërenduesi i ekipit tonë finlandez, Otto Kekäläinen dhe hacker-i danez Ole
108 108
  Tange <a href="/news/2012/news-20121112-01.html">fituan çmimin Nordic

+ 1
- 1
news/nl/nl-201302.sq.xhtml View File

@@ -160,7 +160,7 @@ punën tonë! Nëse ju pëlqen ajo që lexuat, ju lutemi, <a
160 160
    href="http://roussos.cc/2012/12/10/firefoxosappdays-hold-your-breath/">një
161 161
    hackathon-i të vogël në Athens Hackerspace</a>. Të pranishëm qenë rreth 40
162 162
   programues, për t’u njohur me përpjekjen e re të Mozilla-s për çlirimin e 
163
-  ekosistemit të celularëve përmes Zbatimeve Web të Hapura dhe Firefox OS-it.</li>
163
+  ekosistemit të celularëve përmes Aplikacioneve Web të Hapura dhe Firefox OS-it.</li>
164 164
 
165 165
   <li>Çfarë duhet të keni në mendje kur shkruani një e-mail? Matija ka
166 166
   nxjerrë në pah disa artikuj mbi <a

+ 1
- 1
news/nl/nl-201305.sq.xhtml View File

@@ -36,7 +36,7 @@ udhëheqës (i dikurshëm) i projektit Debian, mbajti fjalën e rastit, <a href=
36 36
 
37 37
 <h2>FSFE-ja mirëpret Ceata-n si organizëm shok</h2>
38 38
 
39
-<p>Një fondacion i ri nga Rumania dhe Moldavia është bërë pjesë e <a href="https://fsfe.org/associates/associates.en.html#id-funda%C8%9Bia-ceata">programit të FSFE-së për organizma shok</a>. <a href="http://ceata.org/">Ceata</a> ka punuar për nxitjen dhe përhapjen e Software-it të Lirë dhe kulturës që prej 2008-s, dhe në Shkurt të këtij viti u legalizua zyrtarisht. Grupi, me bazë në Bukuresht dhe degë vendore në Kluj dhe Kishinjev, organizon konferenca mbi Software-in e Lirë, hardware-in e Lirë, dhe kulturën e Lirë. Ceata zhvillon gjithashtu zbatimet e veta, përkthen programe në Rumanisht, dhe merr pjesë në fushata ndërkombëtare. <a href="https://fsfe.org/news/2013/news-20130424-01.en.html">Fundația Ceata dhe FSFE-ja do të bashkojnë forcat</a> dhe do të punojnë më efektivisht për nxitjen dhe përhapjen në Rumani dhe Europë të lirisë së software-it.</p>
39
+<p>Një fondacion i ri nga Rumania dhe Moldavia është bërë pjesë e <a href="https://fsfe.org/associates/associates.en.html#id-funda%C8%9Bia-ceata">programit të FSFE-së për organizma shok</a>. <a href="http://ceata.org/">Ceata</a> ka punuar për nxitjen dhe përhapjen e Software-it të Lirë dhe kulturës që prej 2008-s, dhe në Shkurt të këtij viti u legalizua zyrtarisht. Grupi, me bazë në Bukuresht dhe degë vendore në Kluj dhe Kishinjev, organizon konferenca mbi Software-in e Lirë, hardware-in e Lirë, dhe kulturën e Lirë. Ceata zhvillon gjithashtu aplikacionet e veta, përkthen programe në Rumanisht, dhe merr pjesë në fushata ndërkombëtare. <a href="https://fsfe.org/news/2013/news-20130424-01.en.html">Fundația Ceata dhe FSFE-ja do të bashkojnë forcat</a> dhe do të punojnë më efektivisht për nxitjen dhe përhapjen në Rumani dhe Europë të lirisë së software-it.</p>
40 40
 
41 41
 
42 42
 <h2>Diçka krejt tjetër</h2>

+ 2
- 2
news/nl/nl-201403.sq.xhtml View File

@@ -103,7 +103,7 @@ të Lirë në administratat publike të kantonit. Ishujt Kanarie <a
103 103
 të decentralizuara me mbrojtje të fortë të privatësisë.</li>
104 104
 
105 105
  <li>Përmes fushatës tonë <a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in 
106
-  Tuaj</a>, u kërkojmë programuesve t’i botojnë zbatimet e tyre për celularë edhe
106
+  Tuaj</a>, u kërkojmë programuesve t’i botojnë aplikacionet e tyre për celularë edhe
107 107
  në <a href="https://f-droid.org/">F-Droid, një depo Software-i të Lirë për 
108 108
  Android</a>. Pas bisedash me zhvillues të LibreOffice-it, pak para FOSDEM-it <a
109 109
 href="https://f-droid.org/wiki/page/org.libreoffice.impressremote">ata
@@ -178,7 +178,7 @@ mjaft biseda</a>.</li>
178 178
 
179 179
   <li>Daniel Pocock shkruan mbi <a
180 180
    href="http://danielpocock.com/jitmeet-webrtc-free-communications-takes-another-big-jump">
181
-  JitMeet, një zbatim web prej ekipit të Jitsi-t</a>.</li>
181
+  JitMeet, një aplikacion web prej ekipit të Jitsi-t</a>.</li>
182 182
 
183 183
  <li>Erik Albersi botoi së fundi artikullin e vet <a
184 184
   href="https://blogs.fsfe.org/eal/2014/02/20/eigene-geraetehoheit-als-bedingung-der-privatsphaere/">E 

+ 1
- 1
news/nl/nl-201410.sq.xhtml View File

@@ -33,7 +33,7 @@ Windows të cilën qe i detyruar ta blinte tok me kompjuterin. Gjykatësit kriti
33 33
 ashpër praktikën e shitjes së PC-ve vetëm tok me një sistem operativ jo të lirë,
34 34
 duk e cilësuar “politikë tregtare e shpërndarjes së detyruar”. Gjykata e konsideroi
35 35
 këtë praktikë si “me prirje monopoliste”. Ajo theksoi gjithashtu se praktika e shitjes
36
-bashkë nënkupton që përdoruesi i rëndomtë është i detyruar të përdorë zbatime shtesë
36
+bashkë nënkupton që përdoruesi i rëndomtë është i detyruar të përdorë aplikacione shtesë
37 37
 jo të lira, për shkak problemesh përputhshmërie dhe ndërpunueshmërie, do apo nuk do ai.</p>
38 38
 
39 39
 <p>Tani autoriteteve italiane u duhet ta shndërrojnë këtë vendim në një fitore reale për

Loading…
Cancel
Save