Browse Source

Substituting <<zbatim>> with <<aplikacion>>. It seems ubiquitous now...

svn path=/trunk/; revision=30408
pull/8/head
guest-Besnik_b 5 years ago
parent
commit
3a67db7dae
25 changed files with 90 additions and 90 deletions
 1. +2
  -2
    associates/about.sq.xhtml
 2. +6
  -6
    campaigns/android/android.sq.xhtml
 3. +1
  -1
    campaigns/android/artwork.sq.xhtml
 4. +1
  -1
    campaigns/android/artwork/DIN_A1.sq.xhtml
 5. +1
  -1
    campaigns/android/artwork/DIN_A7.sq.xhtml
 6. +30
  -30
    campaigns/android/help.sq.xhtml
 7. +18
  -18
    campaigns/android/liberate.sq.xhtml
 8. +5
  -5
    campaigns/android/workshops.sq.xhtml
 9. +2
  -2
    campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.sq.xhtml
 10. +1
  -1
    campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.sq.xhtml
 11. +1
  -1
    campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sq.xhtml
 12. +2
  -2
    freesoftware/education/argumentation.sq.xhtml
 13. +2
  -2
    freesoftware/education/education.sq.xhtml
 14. +6
  -6
    news/2012/news-20120228-01.sq.xhtml
 15. +1
  -1
    news/2012/news20121018-01.sq.xhtml
 16. +1
  -1
    news/2013/news-20130212-01.sq.xhtml
 17. +1
  -1
    news/2013/news-20130327-01.sq.xhtml
 18. +1
  -1
    news/2013/news-20130703-01.sq.xhtml
 19. +1
  -1
    news/2013/news-20130711-01.sq.xml
 20. +1
  -1
    news/2014/news-20140326-01.sq.xhtml
 21. +1
  -1
    news/nl/nl-201212.sq.xhtml
 22. +1
  -1
    news/nl/nl-201302.sq.xhtml
 23. +1
  -1
    news/nl/nl-201305.sq.xhtml
 24. +2
  -2
    news/nl/nl-201403.sq.xhtml
 25. +1
  -1
    news/nl/nl-201410.sq.xhtml

+ 2
- 2
associates/about.sq.xhtml View File

@@ -97,11 +97,11 @@
Nëse deri atëherë nuk ju njohim, ose keni ndjesinë se ka ca pyetje
rreth organizmit tuaj të cilave nuk ua dimë përgjigjen, mundet
t’ju bëjmë pak pyetje përpara se të diskutojmë së brendshmi rreth
zbatimit tuaj.
aplikimit tuaj.
</p>

<p>
Nëse FSFE-ja e pranon zbatimin, do të merrni njoftim nga presidenti
Nëse FSFE-ja e pranon aplikimin, do të merrni njoftim nga presidenti
ose zëvendës-presidenti i FSFE-së, për t’ju bërë anëtar shok zyrtar.
</p>+ 6
- 6
campaigns/android/android.sq.xhtml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<head>
<title>Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
<meta content="Rifitoni kontrollin mbi pajisjen tuaj Androiddhe të dhënave tuaja: kjo fushatë është për lirinë, kontrollin dhe privatësinë." name="description" />
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhës zbatime Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" name="keywords" />
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhës aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" name="keywords" />
<link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
</head>
<body>
@@ -21,7 +21,7 @@
href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html"
title="Android and Users' Freedom">në masë dërrmuese i lirë</a>,
kryesisht i zhvilluar nga Google. Për fat të keq, përudhësit për shumicën
e pajisjeve dhe shumica e zbatimeve të "tregut" nuk janë
e pajisjeve dhe shumica e aplikacioneve të "tregut" nuk janë
<a href="/about/basics/freesoftware.html" title="What is Free Software?">të lira (si te fjala e lirë, jo si te birrë e lirë)</a>.
Ata shpesh funksionojnë kundër interesit të përdoruesve,
i spiunojnë ata dhe në disa raste nuk mundet as edhe të hiqen prej andej.
@@ -52,7 +52,7 @@
<h3><a href="/campaigns/android/liberate.html">Çlironi Pajisjen Tuaj</a></h3>
<p>
Mësoni si të çlironi pajisjen tuaj dhe të rifitoni kontrollin e të dhënave tuaja
duke kaluar te një sistem operativ Android të lirë me zbatime të lira (si te liria).
duke kaluar te një sistem operativ Android të lirë me aplikacione të lira (si te liria).
Kemi grumbulluar krejt informacionin e nevojshëm.
</p>
<div class="action"><a href="/campaigns/android/liberate.html">Rifitoni Kontrollin</a></div>
@@ -86,7 +86,7 @@
Madje edhe telefonat Android shiten me shtesa software-i jo të lirë dhe pronësor
që nuk punojnë në interes të plotë të përdoruesit. Përditësimet e software-it
janë të mundshme vetëm për sa kohë prodhuesi ende ka interes komercial për
pajisjen tuaj. Zbatimet që mund të kihen nga tregu zyrtar në shumicën e tyre janë
pajisjen tuaj. Aplikacionet që mund të kihen nga tregu zyrtar në shumicën e tyre janë
jo të lirë. Askujt nuk i lejohet të studiojë se si funksionojnë dhe se çfarë bëjnë
pikërisht në telefonin tuaj. Ndonjëherë thjesht nuk punojnë saktësisht si prisnit,
por ndonjëherë përmbajnë edhe mekanizma dashakeqë.
@@ -119,7 +119,7 @@
Privatësia është një nga arsyet më të rëndësishme për të përkrahur Software-in e Lirë.
Shtesat pronësore të tilla si <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_IQ">Carrier IQ</a> spiunojnë përdoruesit e
telefonave të mençur pa dijeni e tyre. Mjaft zbatime nga tregu përmbajnë anë dashakeqe.
telefonave të mençur pa dijeni e tyre. Mjaft aplikacione nga tregu përmbajnë anë dashakeqe.
Ato lexojnë të dhëna private, të tilla si
<a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/15/apple-iphone-address-book-privacy"
title="Apple faces US inquiry over iPhone address book privacy">libri juaj i adresave</a>
@@ -179,7 +179,7 @@
<p>
Mozilla po punon mbi
<a href="https://www.mozilla.org/en-US/firefoxos/">sistemin operativ Firefox OS</a>
koncepti i të cilit është të furnizojë vetëm një shfletues që xhiron zbatime web.
koncepti i të cilit është të furnizojë vetëm një shfletues që xhiron aplikacione web.
Këtu shfaqen problemet e zakonshme të temës
<a href="https://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">Software-i si Shërbim</a>,
përmbi atë të përudhësve me gjasë jo të lirë.


+ 1
- 1
campaigns/android/artwork.sq.xhtml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<head>
<title>Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
<meta content="Rifitoni kontrollin mbi pajisjen tuaj Android dhe mbi të dhënat tuaja: kjo fushatë ka të bëjë me lirinë, kontrollin dhe privatësinë." name="description" />
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa zbatime Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analiza" name="keywords" />
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analiza" name="keywords" />
<link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
</head>
<body>


+ 1
- 1
campaigns/android/artwork/DIN_A1.sq.xhtml View File

@@ -17,7 +17,7 @@
</p>

<p>
Na ndihmoni të çlirojmë ato pak zbatime kritike të mbetura,
Na ndihmoni të çlirojmë ato pak aplikacione kritike të mbetura,
dhe ta bëjmë çlirimin e telefonit një përvojë jo të mundimshme,
që kështu tërë ata që kanë Android të mund të shijojnë përfitimet.
</p>


+ 1
- 1
campaigns/android/artwork/DIN_A7.sq.xhtml View File

@@ -18,7 +18,7 @@

<p>
Na ndihmoni ta bëjmë çlirimin e telefonit një përvojë jo të mundimshme,
dhe të çlirojmë ato pak zbatime të fundit që liria në telefona të lulëzojë.
dhe të çlirojmë ato pak aplikacione të fundit që liria në telefona të lulëzojë.
</p>

<p>


+ 30
- 30
campaigns/android/help.sq.xhtml View File

@@ -3,8 +3,8 @@
<html>
<head>
<title>Kontribuoni! - Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
<meta content="Nxisni përpjekjet për liri të androidit dhe zhvillimin e zbatimeve Software të Lirë: kontribuoni që të jetë i lirë si në liri." name="description" />
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa zbatime Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />
<meta content="Nxisni përpjekjet për liri të androidit dhe zhvillimin e aplikacioneve Software të Lirë: kontribuoni që të jetë i lirë si në liri." name="description" />
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />
<link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
</head>
<body>
@@ -20,7 +20,7 @@
<p>
Ndihmonani të nxisim njerëzit të çlirojnë pajisjet e tyre dhe që të bindim zhvilluesit e
zbatimeve t’i hedhin në qarkullim zbatimet e tyre si Software të Lirë.
aplikacioneve t’i hedhin në qarkullim aplikacionet e tyre si Software të Lirë.
Nismat e ndryshme të Software-it të Lirë po ashtu lypin ndihmë
dhe na duhet të sigurojmë që mbeten të lira si në liri.
Nëse thjesht doni të përhapni lajmin mbi këtë fushatë,
@@ -39,14 +39,14 @@

<p>
Edhe pse versione të tjera të Android-it janë tërësisht të bazuara në Software-in e Lirë,
ka raste kur te këto ROM-e shtohen zbatime jo të lira.
ka raste kur te këto ROM-e shtohen aplikacione jo të lira.
Nëse keni dijeni për software jo të lirë të shtuar te CyanogenMod ose versione të tjera të Android-it,
ju lutemi, <a href="mailto:android&#64;lists.fsfe.org">na e bëni të ditur</a>!
<a href="https://wiki.fsfe.org/Android#Non-Free_Parts">Informacionet e deritanishme</a>
i grumbullojmë te wiki.
</p>

<h2 id="Apps">Zbatime dhe F-Droid</h2>
<h2 id="Apps">Aplikacione dhe F-Droid</h2>

<p>
Nisma F-Droid <a href="http://f-droid.org/contribute/">radhit mjaft mënyra se si të kontribuohet</a>.
@@ -62,18 +62,18 @@
<a href="http://f-droid.org/forums/topic/spreading-the-word-about-f-droid/">forumi i F-Droid-it</a>.
</p>

<h3>Si të Shtoni Zbatime</h3>
<h3>Si të Shtoni Aplikacione</h3>

<p>
Ju nxisim të shtoni ju vetë zbatime te F-Droid.
Ju nxisim të shtoni ju vetë aplikacione te F-Droid.
Për t’ju ndihmuar ka një <a href="http://f-droid.org/manual/">doracak</a>.
Radha e <a
href="http://f-droid.org/forums/forum/submission-queue/">zbatimeve në pritje për shtim</a>
href="http://f-droid.org/forums/forum/submission-queue/">aplikacioneve në pritje për shtim</a>
është e gjatë. Shtimi i tyre funksionon në mënyrë të ngjashme me <a
href="http://www.freebsd.org/ports/index.html">portat FreeBSD</a> dhe <a
href="http://www.gentoo.org/proj/en/devrel/handbook/handbook.xml?part=2&amp;chap=1#doc_chap2">gentoo
ebuilds</a>, duke plotësuar një kartelë të thjeshtë recete që kontrollon
se si ndërtohet paketa prej burimit. Nëse doni që ta shtoni ju vetë një zbatim,
se si ndërtohet paketa prej burimit. Nëse doni që ta shtoni ju vetë një aplikacion,
do të duhej të lexonit se <a
href="http://f-droid.org/forums/topic/adding-apps-with-git/">si funksionon F-Droid
me git</a> dhe se <a
@@ -81,18 +81,18 @@
këto të ashtuquajtura kartela tejtëdhënash</a>.
</p>

<h3 id="FreeingApps">Çlirim Zbatimesh Jo të Lira</h3>
<h3 id="FreeingApps">Çlirim Aplikacionesh Jo të Lira</h3>

<p>
Mjerisht, ka ende disa zbatime që nuk kanë alternativa të lira.
Përdorimi i zbatimeve pronësore është ide e dëmshme; ju heq lirinë.
Mjerisht, ka ende disa aplikacione që nuk kanë alternativa të lira.
Përdorimi i aplikacioneve pronësore është ide e dëmshme; ju heq lirinë.
Për më tepër, nëse filloni e përdorni një program jo të lirë, nuk
do të ndjeni më nevojën që ai të jetë i lirë. Edhe pse nuk dini të
programoni, mund të <a
href="https://wiki.fsfe.org/ConvinceYourFriends">kontaktoni</a> autorët
e zbatimeve kryesores dhe <a href="https://fsfe.pad.foebud.org/en-android">t’u
kërkoni me mirësjellje</a> arsyet për mosbotimin e zbatimit të tyre si Software
të Lirë. Mjaft zbatime janë të passhëm pa pagesë, kështu që paraja nuk është
e aplikacioneve kryesores dhe <a href="https://fsfe.pad.foebud.org/en-android">t’u
kërkoni me mirësjellje</a> arsyet për mosbotimin e aplikacionit të tyre si Software
të Lirë. Mjaft aplikacione janë të passhëm pa pagesë, kështu që paraja nuk është
përherë arsyeja mbizotëruese. Ndonjëherë një email mund të ndryshojë gjërat
dhe ka pasur deri më sot përpjekje të suksesshme: <a
href="https://market.android.com/details?id=cz.hejl.chesswalk">Chess
@@ -100,36 +100,36 @@
href="https://gitorious.org/chesswalk/chesswalk">i çliruar</a>.
</p>

<h4>Zbatime Që Ende Kanë Nevojë të Çlirohen</h4>
<h4>Aplikacione Që Ende Kanë Nevojë të Çlirohen</h4>

<p>
Te <a
href="https://wiki.fsfe.org/Android#Apps_That_Still_Need_To_Be_Liberated">
wiki jonë</a> kemi listën e zbatimeve që nuk kanë të njëvleftshëm të lirë,
por që ka rëndësi të jenë në një sistem të lirë. Ju lutemi, shtoni këtu të tjera zbatime
wiki jonë</a> kemi listën e aplikacioneve që nuk kanë të njëvleftshëm të lirë,
por që ka rëndësi të jenë në një sistem të lirë. Ju lutemi, shtoni këtu të tjera aplikacione
thelbësore. Njerëzit mund <a
href="https://wiki.fsfe.org/ConvinceYourFriends">të lidhen me autorët</a>
e këtyre zbatimeve dhe t’i pyesin pse nuk janë Software i Lirë.
e këtyre aplikacioneve dhe t’i pyesin pse nuk janë Software i Lirë.
</p>

<h4>Përgjigje Ndaj Objeksioneve Që Kemi Dëgjuar Prej Programues Zbatimesh</h4>
<h4>Përgjigje Ndaj Objeksioneve Që Kemi Dëgjuar Prej Programues Aplikacionesh</h4>

<p>
Vetëm pasi të kuptojmë motivimin e programuesve që i mbajnë zbatimet e tyre
Vetëm pasi të kuptojmë motivimin e programuesve që i mbajnë aplikacionet e tyre
pronësore, do të dimë se ç’duhet ndryshuar që ata të ndërrojnë mendje dhe
si t’i bindim të çlirojnë zbatimet e veta. Ju lutemi, <a
si t’i bindim të çlirojnë aplikacionet e veta. Ju lutemi, <a
href="https://wiki.fsfe.org/Android#Responses_to_Objections_We.27ve_Heard_from_App_Developers">kontribuoni
këtu me përvojën tuaj</a> me programues zbatimesh jo të lira dhe <a
këtu me përvojën tuaj</a> me programues aplikacionesh jo të lira dhe <a
href="https://wiki.fsfe.org/Android#Responses_to_Objections_We.27ve_Heard_from_App_Developers">ndani me të
tjerët përgjigje të dobishme</a> ndaj objeksioneve të tyre.
</p>

<ul>
<li>
<strong>Objeksion:</strong> Nëse e publikoj zbatimin tim si Software të Lirë, nuk
<strong>Objeksion:</strong> Nëse e publikoj aplikacionin tim si Software të Lirë, nuk
do të jem në gjendje të fitoj para prej tij.
<ul>
<li> Mundeni përsëri ta ofroni zbatimin tuaj në tregje të tjera dhe të kërkoni
<li> Mundeni përsëri ta ofroni aplikacionin tuaj në tregje të tjera dhe të kërkoni
atje. </li>
<li> Ofroni mundësi që njerëzit të dhurojnë. Mund të përfshihen në
tregje të lira si F-Droid, dhe përdoruesve të tij u pëlqen të shpërblejnë.
@@ -138,7 +138,7 @@
</ul>
</li>
<li>
<strong>Objeksion:</strong> Por po qe zbatimi im Software i Lirë, mund
<strong>Objeksion:</strong> Por po qe aplikacioni im Software i Lirë, mund
të shpërndahet nga të tjerë njerëz dhe unë të mos fitoj gjë.
<ul>
<li> Kjo është e vërtetë, por mos harroni që njerëzit që nuk
@@ -146,13 +146,13 @@
për të bërë kështu. </li>
<li> Nëse ua kërkoni njerëzve në mënyrë miqësore dhe jo forcërisht
dhe u jepni atyre arsye të shëndosha, do t’ju japin para. </li>
<li> Nëse zbatimin tuaj e hidhni në qarkullim sipas një lejeje
<li> Nëse aplikacionin tuaj e hidhni në qarkullim sipas një lejeje
<i>copyleft</i>, të tillë si <a href="https://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GNU GPL</a>,
atëherë keni garancinë që persona të tjerë nuk mund ta shpërndajnë pa dhënë edhe
kodin burim po ashtu. Përndryshe përbën shkelje të të drejtave të kopjimit dhe mund
të lidheni me operatorin e shitores së zbatimit që ta heqë prej andej. </li>
të lidheni me operatorin e shitores së aplikacionit që ta heqë prej andej. </li>
<li> Mund t’u tregoni njerëzve se, me qëllim që të njihet dhe përkrahet puna juaj,
ata do të duhej të blinin zbatimin tuaj dhe jo kopje të tjera që mund të shpërndahen nga
ata do të duhej të blinin aplikacionin tuaj dhe jo kopje të tjera që mund të shpërndahen nga
të tjerë persona. </li>
</ul>
</li>
@@ -179,7 +179,7 @@
e postimeve</a></strong>. Gjithashtu mund të bëni pyetje ose të jepni
këshilla apo përshtypje duke na shkruar te <a
href="mailto:android&#64;lists.fsfe.org">android&#64;lists.fsfe.org</a>.
Për pyetje teknike mbi zbatimet, një vend i përshtatshëm për to është <a
Për pyetje teknike mbi aplikacionet, një vend i përshtatshëm për to është <a
href="irc://irc.freenode.net/fdroid">kanali IRC për F-Droid-in</a>.
Për shkëmbime rreth shtresave të ulëta të Android-it,
<a href="irc://irc.freenode.net/replicant">kanali IRC i Replicant-it</a> dhe <a


+ 18
- 18
campaigns/android/liberate.sq.xhtml View File

@@ -3,8 +3,8 @@
<html>
<head>
<title>Çlironi Pajisjen tuaj - Çlironi Androidin Tuaj! - FSFE</title>
<meta content="Mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe zbatime të lira" name="description" />
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa zbatime Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />
<meta content="Mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe aplikacione të lira" name="description" />
<meta content="android telefon i mençur sistem operativ përudhësa aplikacione Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. fsf ansol software i lirë telefon telefon celular burim i hapur GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiunim spiun analizë" />

<link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
</head>
@@ -21,7 +21,7 @@
<p>
Edhe pse në pjesën dërrmuese Android-i është Software i Lirë, pajisjet zakonisht vijnë me software pronësor dhe shërbime që i pengojnë njerëzit t’i përdorin në rrugë të pavarur dhe autonome.
Çlirojeni pajisjen tuaj Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe me zbatime të lira!
Çlirojeni pajisjen tuaj Android: mësoni si të rifitoni kontrollin mbi të dhënat tuaja, me një sistem operativ të lirë dhe me aplikacione të lira!
</p>
</div>
@@ -29,7 +29,7 @@
<p>
Një sistem operativ është një koleksion programesh që ju bëjnë të mundur
përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e zbatimeve në të. Edhe pse Android <a
përdorimin e telefonit tuaj dhe xhirimin e aplikacioneve në të. Edhe pse Android <a
href="http://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.html">në pjesën dërrmuese
është i lirë</a>, mjaft telefona shiten me përbërës pronësorë dhe shtesa. Disa telefona
kanë gjithashtu <a
@@ -66,7 +66,7 @@
href="http://www.cyanogenmod.com/devices">xhiron në mjaft telefona</a> dhe
ofron <a href="http://www.cyanogenmod.com/about/features">veçori</a>
që nuk gjenden te firmware-et e bazuara në Android-in zyrtar. Ai ofrohet
gjithashtu pa zbatimet Google dhe ju jep më tepër liri mbi pajisjen tuaj.
gjithashtu pa aplikacionet Google dhe ju jep më tepër liri mbi pajisjen tuaj.
CyanogenMod është Software i Lirë i krijuar nga një bashkësi aktive.
Që të arrijë të xhirojë në kaq shumë pajisje, ai përdor
<a href="https://github.com/CyanogenMod/android_device_semc_iyokan/blob/gingerbread/proprietary-files.txt">përudhësa pajisjesh dhe firmware jo të lirë</a> që
@@ -81,11 +81,11 @@
</p>
<p>
Pas instalimit, telefoni juaj do të jetë i çliruar nga krejt ato zbatime
Pas instalimit, telefoni juaj do të jetë i çliruar nga krejt ato aplikacione
pronësore të parainstaluara dhe nuk do të jetë më e nevojshme të lidhet
telefoni juaj me një llogari Google. Hiq disa përudhësa jo të lirë pajisjesh,
telefoni juaj do të xhironte vetëm Software të Lirë. Nëse keni dijeni
për zbatime software-i jo të lirë shtuar te CyanogenMod, ju lutemi, <a
për aplikacione software-i jo të lirë shtuar te CyanogenMod, ju lutemi, <a
href="mailto:android&#64;lists.fsfe.org">na e bëni të ditur</a>!
</p>

@@ -96,14 +96,14 @@
</p>


<h2 id="Apps">Zbatimet</h2>
<h2 id="Apps">Aplikacionet</h2>
<p>
Për shumicën e njerëzve, <a href="https://market.android.com/">Google
Play Store</a> (i njohur më herët si tregu për Android) është burimi i vetëm ose kryesor
për zbatime. Atje nuk as që nuk ju tregohet nëse një zbatim është Software
i Lirë apo jo, lere pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e zbatimeve prej këtij
tregu ose prej të tjerësh janë pronësorë. Edhe nëse instaloni një zbatim Software
për aplikacione. Atje nuk as që nuk ju tregohet nëse një aplikacion është Software
i Lirë apo jo, lere pastaj mbi licencat e tij. Mjerisht, shumica e aplikacioneve prej këtij
tregu ose prej të tjerësh janë pronësorë. Edhe nëse instaloni një aplikacion Software
të Lirë, nuk ka arsye pse duhet besuar në dyorin e shkarkuar. Përdorimi i Google
Market-it lyp gjithashtu një llogari Google. Është e këshillueshme që të mos
përdoret fare ky treg.
@@ -117,23 +117,23 @@

<p>
<a href="http://f-droid.org/">Nisma F-Droid</a> pat filluar që
të ndryshohej gjendja e trishtë e zbatimeve Software i Lirë në
të ndryshohej gjendja e trishtë e aplikacioneve Software i Lirë në
botën e Android-it. Ajo shërben për të ndërtuar një depo Software-i
të Lirë për Android që instalohet lehtë. Përmban një zbatim klienti
Android që e bën të lehtë shfletimin për zbatime Software-i të Lirë,
të Lirë për Android që instalohet lehtë. Përmban një aplikacion klienti
Android që e bën të lehtë shfletimin për aplikacione Software-i të Lirë,
instalimin e tyre në pajisjen tuaj, dhe që ndjek përditësimet për to.
Kur ka të tilla, përfshin të dhëna se si të dhurohen para për autorët
e një zbatimit.
e një aplikacionit.
</p>

<p>
Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit zbatim.
Depoja F-Droid përmban hollësi mbi versione të shumta të secilit aplikacion.
Mund të krijoni dhe të shtoni lehtësisht depot tuaja. Por meqë nisma
është <a
href="https://gitorious.org/f-droid/fdroidserver">shumë aktive</a>,
me programim të decentralizuar dhe e hapur për bashkëveprim,
krijimi i depove të tilla vetjake nuk është vërtet i domosdoshëm.
Synimi i saj është të përfshihen krejt zbatimet e dobishme Android që janë
Synimi i saj është të përfshihen krejt aplikacionet e dobishme Android që janë
Software i Lirë dhe të ndiqen përditësimet për to.
</p>

@@ -165,7 +165,7 @@
</li>
<li>
<a href="http://f-droid.org/repository/browse/?fdid=com.funambol.androidsync">Klienti Funambol Sync</a>
përdor SyncML-in për njëkohësim të kalendarit dhe librit tuaj të adresave me zbatime të ndryshime.
përdor SyncML-in për njëkohësim të kalendarit dhe librit tuaj të adresave me aplikacione të ndryshime.
</li>
<li>
<a


+ 5
- 5
campaigns/android/workshops.sq.xhtml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<head>
<title>Çlironi Android-in Tuaj! - FSFE</title>
<meta content="Rifitoni kontrollin mbi pajisjen tuaj Android dhe mbi të dhënat tuaja: kjo fushatë ka të bëjë me lirinë, kontrollin dhe privatësinë." name="workshops" />
<meta content="android telefon i mençur smart phone sistem operativ operating system përudhësa drivers zbatime apps Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. dixhital digital inkurajim encourage fsf ansol free software i lirë telefon celular burim i hapur open source GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiun spiunim analizë" name="keywords" />
<meta content="android telefon i mençur smart phone sistem operativ operating system përudhësa drivers aplikacione apps Replicant OS CyanogenMod F-Droid FoeBuD e.V. dixhital digital inkurajim encourage fsf ansol free software i lirë telefon celular burim i hapur open source GTA04 Maemo/MeeGo Mer Tizen Carrier IQ spiun spiunim analizë" name="keywords" />
<link type="text/css" href="/campaigns/android/android.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-device-width:1280px) and (min-width:1200px)" />
</head>
<body>
@@ -39,7 +39,7 @@
<h3><a href="/campaigns/android/liberate.html">Çlironi Pajisjen Tuaj</a></h3>
<p>
Mësoni si të çlironi pajisjen tuaj dhe si të rifitoni kontrollin e të dhënave tuaja
përmes kalimit te një sistem operativ Android i lirë me zbatime të lira (si te liria).
përmes kalimit te një sistem operativ Android i lirë me aplikacione të lira (si te liria).
Kemi mbledhur krejt informacionin e nevojshëm.
</p>
<div class="action"><a href="/campaigns/android/liberate.html">Rifitoni Kontrollin</a></div>
@@ -73,7 +73,7 @@
nuk është Software i Lirë. Edhe telefonat Android shiten me shtesa
software jo të lirë dhe pronësore që zakonisht nuk veprojnë në interes
të përdoruesit. Përditësime të software-it do të ketë për sa kohë prodhuesi
ka ende interes komercial për pajisjen tuaj. Zbatimet (aplikacionet) që mund
ka ende interes komercial për pajisjen tuaj. Aplikacionet (aplikacionet) që mund
të kihen nga tregtorja zyrtare janë në shumicën e rasteve jo të lira.
Askujt nuk i lejohet të studiojë se si funksionojnë dhe se çfarë bëjnë vërtet
brenda telefonit tuaj. Ka raste që thjesht nuk funksionojnë si doni ju, por ka
@@ -107,7 +107,7 @@
Privatësia është një nga arsyet më të rëndësishme pse të përkrahet Software-i Lirë.
Shtesat pronësore të tillë si <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_IQ">Carrier IQ</a> i spiunojnë përdoruesit
e telefonave të mençur pa dijeni e tyre. Shumë zbatime në treg përmbajnë
e telefonave të mençur pa dijeni e tyre. Shumë aplikacione në treg përmbajnë
veçori dashakeqe. Ato lexojnë të dhënat tuaja private, të tilla si
<a href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/15/apple-iphone-address-book-privacy"
title="Apple faces US inquiry over iPhone address book privacy">libri juaj e adresave</a>
@@ -168,7 +168,7 @@
<p>
Mozilla po punon për
<a href="https://hacks.mozilla.org/2012/02/mozillas-boot-to-gecko-the-web-is-the-platform/">sistemin operativ Firefox OS</a>
ideja e të cilit është të ofrojë vetëm një shfletues që xhiron zbatime web.
ideja e të cilit është të ofrojë vetëm një shfletues që xhiron aplikacione web.
Këtu shfaqen problemet e zakonshem të
<a href="https://www.gnu.org/philosophy/who-does-that-server-really-serve.html">Software-it si Shërbim</a>,
përmbi, ka të ngjarë, përudhësa jo të lirë.


+ 2
- 2
campaigns/generalpurposecomputing/secure-boot-analysis.sq.xhtml View File

@@ -19,7 +19,7 @@

<h2>"Nisja e Sigurt": Roje para sistemit operativ</h2>

<p>Kur ndizen, pajisjet TI përmbushin një proces fillimi të quajtur nisje. Në rastin e kompjuterave ky proces fillimi përfaqësohet nga ekzekutimi i një <em>firmware</em>-i. Ky <em>firmware</em>, nga ana e tij, nis një tjetër program të quajtur ngarkues nisjesh, i cili mandej nis sistemin operativ faktik, mbi të cilën mund të ekzekutohen pastaj zbatimet. Më 2012, kalimi në shkallë industrie i <em>firmware</em>-it të PC-ve, <em>notebook</em>-ve, shërbyesve, dhe kompjuterave të tjerë nga BIOS-i konvencional në <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface">UEFI</a> do të jetë thuajse i plotë. Krahasuar me BIOS-in konvencional, UEFI ka disa të mira, fjala vjen, kohë nisjeje më të shpejta, përudhësa të pavarur nga sistemi operativ, dhe një premtim për siguri të zgjeruar.</p>
<p>Kur ndizen, pajisjet TI përmbushin një proces fillimi të quajtur nisje. Në rastin e kompjuterave ky proces fillimi përfaqësohet nga ekzekutimi i një <em>firmware</em>-i. Ky <em>firmware</em>, nga ana e tij, nis një tjetër program të quajtur ngarkues nisjesh, i cili mandej nis sistemin operativ faktik, mbi të cilën mund të ekzekutohen pastaj aplikacionet. Më 2012, kalimi në shkallë industrie i <em>firmware</em>-it të PC-ve, <em>notebook</em>-ve, shërbyesve, dhe kompjuterave të tjerë nga BIOS-i konvencional në <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface">UEFI</a> do të jetë thuajse i plotë. Krahasuar me BIOS-in konvencional, UEFI ka disa të mira, fjala vjen, kohë nisjeje më të shpejta, përudhësa të pavarur nga sistemi operativ, dhe një premtim për siguri të zgjeruar.</p>

<p>Pjesa e sigurisë trajtohet nga një funksion i quajtur "Nisje e Sigurt". Që prej UEFI 2.3.1 (hedhur në qarkullim më 8 Prill, 2011) "Nisja e Sigurt" siguron që gjatë procesit të nisjes të ekzekutohet vetëm <em>software</em> që është në pajtim me nënshkrimet kriptografike të sendërtuara paraprakisht në pajisje. Kjo bëhet për të parandaluar ekzekutimin e <em>software</em>-eve të padëshiruar gjatë nisjes së kompjuterit, përmes verifikimit kriptografik të një nënshkrimi për çdo përbërës <em>software</em> (hapat e ndryshëm të <em>firmware</em>-it UEFI, ngarkuesi i nisjes, kerneli i sistemit operativ, etj.), përpara ekzekutimit të secilit. Prandaj nënshkrimet kriptografike që do të duhej të përdoreshin, duhet vendosur te baza e të dhënave të nënshkrimeve UEFI të secilës pajisje TI të pajisur me "Nisje të Sigurt" UEFI, <strong>përpara</strong> se një përbërës <em>software</em> i nënshkruar kriptografikisht të mund të fillojë të xhirohet në një makinë të dhënë.</p>

@@ -42,7 +42,7 @@ që duan të përfitojnë <em>Windows 8 Certification</em> e Microsoft-it për p

<p>Pra, problemi i "Nisjes së Sigurt" nuk kufizohet medoemos te "Connected Stand-By Systems" (sipas gjasash një përqindje e madhe e tregut të ardhshëm të <em>notebook</em>-ëve, <em>netbook</em>-ëve dhe PC-ve) dhe te kompjutera të ndërtuar me mikroprocesorë ARM (kryesisht tablete dhe telefona celularë), por mund të zgjerohet në çfarëdo kohe nga Microsoft-i drejt çfarëdo lloji tjetër pajisjesh. Po njësoj, prodhuesit e <em>hardware</em>-it që nuk prodhojnë pajisje për Windows 8 mund ta vënë në punë "Nisjen e Sigurt" UEFI, ose të tjera procese nisjeje të kufizuar me ndihmën e nënshkrimeve kriptografike. TiVo ka një dhjetëvjeçar që e bën këtë, dhe konsola të ndryshme lojërash, nga ato të Sony-it deri te ato të Microsoft-it i përdorin gjithashtu proceset e nisjes të kufizuar kriptografikisht. Të tjerë prodhues mund të përdorin specifikime apo kërkesa të ngjashme me ato të "Windows 8 Hardware Certification Requirements", që të kenë mundësi të kufizojnë artificialisht aftësitë e pajisjeve TI.</p>

<h2>Kufizime që mund të zgjerohen drejt zbatimeve?</h2>
<h2>Kufizime që mund të zgjerohen drejt aplikacioneve?</h2>

<p>Teksa specifikimet e "Nisjes së Sigurt" UEFI (si edhe ato të Trusted Computing Group që përkufizojnë "Nisjen e Besueshme") mbulojnë procesin parësor nga nisja deri te futja në lojë e kernelit të sistemit operativ, infrastruktura për ta shtrirë kontrollin përmes nënshkrimesh mbi krejt <em>software</em>-in që xhiron në një kompjuter është e pjekur dhe funksionale në disa sisteme operativë. Por përveç se te Windows 8, deri më sot është e detyrueshme vetëm për përudhësa Windows.</p>+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2012/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -89,7 +89,7 @@ pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>

<li>Qeraseni një gotë zhvilluesin që doni më shumë. Ose qerasni
dikë tjetër një gotë dhe, teksa shijoni pijen tuaj, tregojini
atij/asaj për zbatimin tuaj më të dashur nga Software-i i Lirë!</li>
atij/asaj për aplikacionin tuaj më të dashur nga Software-i i Lirë!</li>

<li>Përdorni pushimin e drekës në punë që t’u tregoni kolegëve tuaj
rreth Software-it të Lirë dhe pse ia vlen të përkrahet lëvizja jonë.</li>


+ 1
- 1
campaigns/ilovefs/2013/ilovefs.sq.xhtml View File

@@ -69,7 +69,7 @@ pak ide se si ta bëni publike dashurinë tuaj për Software-in e Lirë.</p>

<li>Qeraseni një gotë zhvilluesin që doni më shumë. Ose qerasni
dikë tjetër një gotë dhe, teksa shijoni pijen tuaj, tregojini
atij/asaj për zbatimin tuaj më të dashur nga Software-i i Lirë!</li>
atij/asaj për aplikacionin tuaj më të dashur nga Software-i i Lirë!</li>

<li>Përdorni pushimin e drekës në punë që t’u tregoni kolegëve tuaj
rreth Software-it të Lirë dhe pse ia vlen të përkrahet lëvizja jonë.</li>


+ 2
- 2
freesoftware/education/argumentation.sq.xhtml View File

@@ -43,7 +43,7 @@
të jenë të aftë të përshtaten me çfarëdo software-i. Është e rëndësishme
të kuptohen konceptet bazë të një kategorie të tërë ose të një lloji
software-i (fjala vjen fletëllogaritësit ose një fjalëpërpunues), jo
thjesht si të përdoret një zbatim i veçantë. Larmia e produkteve Software
thjesht si të përdoret një aplikacion i veçantë. Larmia e produkteve Software
i Lirë ju mëson pikërisht këtë. Krahasimi i koncepteve dhe trajtimeve
të ndryshme (p.sh. LyX/LaTeX vs. Open Office) është i paçmueshëm për
një kuptim më të mirë të gjërave. Software-i i Lirë u lejon nxënësve të
@@ -84,7 +84,7 @@
Software-i i Lirë mund të përdoret sipas nevojash minimale hardware-i pothuajse
në çfarëdo hardware-i. Ndaj, sërish ju kursen para.</li>

<li><strong>I modifikueshëm, mësim në gjuhën amtare</strong>: Zbatimet
<li><strong>I modifikueshëm, mësim në gjuhën amtare</strong>: Aplikacionet
Software i Lirë përkthehen në pothuajse çfarëdo gjuhe (madje edhe në ato për
të cilat nuk ka mundësi financiare për përkthim software-i pronësor). Ndaj çdo
fëmijë mund të mësojë dhe të përqendrohet në subjektin e dhënë, pa pengesa


+ 2
- 2
freesoftware/education/education.sq.xhtml View File

@@ -31,7 +31,7 @@
burime më të pakta financiare mund të mësojnë me të njëjtat mjete si të
çdo fëmije tjetër.</li>
<li><strong>Nxënia e përdorimit të software-it</strong>: Sot nuk mjafton më të dish si të përdorësh një program të dhënë zyrash. Nëpunësit e rinj duhet të jenë të aftë të përshtaten me çfarëdo software-i. Është e rëndësishme të kuptohen konceptet bazë të një kategorie të tërë ose të një lloji software-i (fjala vjen fletëllogaritësit ose një fjalëpërpunues), jo thjesht si të përdoret një zbatim i veçantë. Larmia e produkteve Software i Lirë ju mëson pikërisht këtë. Krahasimi i koncepteve dhe trajtimeve të ndryshme (p.sh. LyX/LaTeX vs. Open Office) është i paçmueshëm për një kuptim më të mirë të gjërave. Software-i i Lirë u lejon nxënësve të mësojnë se si funksionon software-i, ndaj edhe se si të mund ta përdorin më mirë atë. Aftësi kyçe, e kërkuar nga punëdhënësit.</li>
<li><strong>Nxënia e përdorimit të software-it</strong>: Sot nuk mjafton më të dish si të përdorësh një program të dhënë zyrash. Nëpunësit e rinj duhet të jenë të aftë të përshtaten me çfarëdo software-i. Është e rëndësishme të kuptohen konceptet bazë të një kategorie të tërë ose të një lloji software-i (fjala vjen fletëllogaritësit ose një fjalëpërpunues), jo thjesht si të përdoret një aplikacion i veçantë. Larmia e produkteve Software i Lirë ju mëson pikërisht këtë. Krahasimi i koncepteve dhe trajtimeve të ndryshme (p.sh. LyX/LaTeX vs. Open Office) është i paçmueshëm për një kuptim më të mirë të gjërave. Software-i i Lirë u lejon nxënësve të mësojnë se si funksionon software-i, ndaj edhe se si të mund ta përdorin më mirë atë. Aftësi kyçe, e kërkuar nga punëdhënësit.</li>
<li><strong>Pa shqetësime licencash</strong>: Me Software-in e Lirë nuk
keni shqetësime rreth datash skadence apo kostosh licencash. Software-i i
@@ -92,7 +92,7 @@
<ul>
<li><strong>I modifikueshëm, mësim në gjuhën amtare</strong>: Zbatimet
<li><strong>I modifikueshëm, mësim në gjuhën amtare</strong>: Aplikacionet
Software i Lirë përkthehen në pothuajse çfarëdo gjuhe (madje edhe në ato për
të cilat nuk ka mundësi financiare për përkthim software-i pronësor). Ndaj çdo
fëmijë mund të mësojë dhe të përqendrohet në subjektin e dhënë, pa pengesa


+ 6
- 6
news/2012/news-20120228-01.sq.xhtml View File

@@ -22,30 +22,30 @@
</p>

<p> Mungesa e lirisë në software-in për telefona të mençur dhe tablete po bëhet
gjithnjë e më shumë problematike. Mjaft zbatime <a
gjithnjë e më shumë problematike. Mjaft aplikacione <a
href="https://en.wikipedia.org/wiki/Carrier_IQ">spiunojnë përdoruesit e tyre
pa dijeninë e këtyre të fundit</a> (Carrier IQ) dhe <a
href="http://www.guardian.co.uk/technology/2012/feb/15/apple-iphone-address-book-privacy">transmetojnë
të dhëna personale të tilla si libra adresash të iPhone-eve</a>. Pajisje të tjera janë
krejtësisht të kyçura, duke ia bërë të pamundur përdoruesve çinstalimin e disa zbatimeve, ose thjesht
krejtësisht të kyçura, duke ia bërë të pamundur përdoruesve çinstalimin e disa aplikacioneve, ose thjesht
nuk marrin përditësime.
"Çlironi Android-in Tuaj!" promovon versione Android-i të optimizuar për
kontroll nga përdoruesi, dhe një <a href="http://f-droid.org/">treg
alternativ që ofron vetëm zbatime të-lira-si-te-liria</a>. Ajo i fton
alternativ që ofron vetëm aplikacione të-lira-si-te-liria</a>. Ajo i fton
gjithashtu përdoruesit të kontribuojnë te nismat të ndryshme dhe që
të identifikojnë zbatimet themelore që ende nuk kanë alternativa
të identifikojnë aplikacionet themelore që ende nuk kanë alternativa
të lira.
</p>

<p> "Sistemi operativ Android mund të jetë i lirë në pjesën dërrmuese, por shumë
nga zbatimet për të nuk janë të tilla", thotë Karsten Gerloff, presidenti i FSFE-së. "Pajisjet celulare përmbajnë
nga aplikacionet për të nuk janë të tilla", thotë Karsten Gerloff, presidenti i FSFE-së. "Pajisjet celulare përmbajnë
plot të dhëna mbi jetën tonë. Me këtë fushatë, jo vetëm që do të tërheqim
vëmendjen se sa shumë peshë ka privatësia dhe liria te telefonat e mençur dhe tabletet,
por do t’u japim përdoruesve mjetet për t’i bërë pajisjet e tyre më të mira." </p>

<p>
Fushata Çlironi Android-in Tuaj i nxit njerëzit të lidhen me programuesit
e zbatimeve të dobishme pronësore. Shpesh këto zbatime shpërndahen pa pagesë,
e aplikacioneve të dobishme pronësore. Shpesh këto aplikacione shpërndahen pa pagesë,
por jo nën një leje të lirë. Përgjigjet dhe objeksionet nga programuesit
koleksionohen dhe <a href="http://wiki.fsfe.org/Android">analizohen te një faqe wiki</a>.
</p>


+ 1
- 1
news/2012/news20121018-01.sq.xhtml View File

@@ -15,7 +15,7 @@ informacioni të lirë.
Doni të bëheni pjesë e jona, por <i>background</i>-i juaj nuk është informatika? Ne punojmë
në nivel politik, edukativ, ligjor: puna jonë është atje ku puqen teknologjia,
shoqëria dhe politika. Ndaj qoftë kur <i>background</i>-i juaj janë shkencat
politike, ligji, komunikimi... e mirëpresim zbatimin tuaj.
politike, ligji, komunikimi... e mirëpresim aplikimin tuaj.

"FSFE-ja është organizëm jofitimprurës shumëdisiplinësh ku do të përmirësoni aftësitë tuaja dhe
do të fitoni dije të reja, në të njëjtën kohë e ndjeni se vërtet po ndihmoni për ta bërë


+ 1
- 1
news/2013/news-20130212-01.sq.xhtml View File

@@ -36,7 +36,7 @@ pas Software-it të Lirë, përfshi:</p>
shprehni se sa shumë ju pëlqen ajo që ata bëjnë</li>

<li>qeraseni një gotë kontribuesin tuaj të parapëlqyer. Ose qerasni dikë tjetër
dhe, teksa e shijoni, tregojini asaj/atij rreth zbatimit tuaj të parapëlqyer
dhe, teksa e shijoni, tregojini asaj/atij rreth aplikacionit tuaj të parapëlqyer
Software të Lirë!</li>

<li>përqafoni një kontribues (fillimisht merrni leje)</li>


+ 1
- 1
news/2013/news-20130327-01.sq.xhtml View File

@@ -40,7 +40,7 @@ Organization for Standardization (ISO) - Organizmi Ndërkombëtar
për Standardizimet - më 2008-n. Adobe i ka dhënë gjithkujt të drejtën
të krijojë dhe shpërndajë pa kufizime kartela PDF. Kartelat tekst i
thjeshtë (.txt) mund të lexohen ose hapen lehtësisht nga cilido prej
mijëra zbatimeve, pavarësisht nga platformat, produktet, ose tregtuesi.
mijëra aplikacioneve, pavarësisht nga platformat, produktet, ose tregtuesi.
"Kartelat tekst i thjeshtë sjellin përfitime të mëdha për bibliotekat,"
thekson Elisabeth Klein, një arsimtare e shkencave shoqërore me lidhje
të ngushta me bibliotekat akademike në Gjermani. "Ato mund të lejojnë


+ 1
- 1
news/2013/news-20130703-01.sq.xhtml View File

@@ -139,7 +139,7 @@
federale</a> përmban kërkesa të rëndësishme të cilat ato duan
t’i përkrahin dhe sendërtojnë. "Me sendërtimin e Nisjes së Sigurt,
zotëruesve të pajisjeve TI u kufizohet mundësia e kontrollit
tërësor mbi lëndën dhe zbatimet", shkruan Partia e Majtë. FDP-ja
tërësor mbi lëndën dhe aplikacionet", shkruan Partia e Majtë. FDP-ja
dëshiron të "sigurohet që përdoruesit mund të marrin një vendim mbi
pajisjet e tyre duke qenë të informuar", dhe CDU-ja dëshiron të ndjekë
këtë çështje në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare. Në përgjigjen e


+ 1
- 1
news/2013/news-20130711-01.sq.xml View File

@@ -4,7 +4,7 @@
<title>Blog: ji i Lirë, ose ji i pasigurt: Hemlis-it, të financuar nga vullnetarë, i duhet të zgjedhë</title>

<body>
<p>Sot Hemlis, një propozim për një zbatim të ri të koduar për shkëmbim mesazhesh në celular, mblodhi 125 mijë dollarë amerikanë si financim nga vullnetarë. Është e mrekullueshme të shohësh projekte të reja ambicioze software-i të fitojnë përkrahje nga bashkësia, por sa i hapur do të jetë?</p>
<p>Sot, Hemlis, një propozim për një aplikacion të ri të koduar për shkëmbim mesazhesh në celular, mblodhi 125 mijë dollarë amerikanë si financim nga vullnetarë. Është e mrekullueshme të shohësh projekte të reja ambicioze software-i të fitojnë përkrahje nga bashkësia, por sa i hapur do të jetë?</p>
</body>
<link>https://blogs.fsfe.org/samtuke/?p=564</link>
<tags>


+ 1
- 1
news/2014/news-20140326-01.sq.xhtml View File

@@ -9,7 +9,7 @@

<p newsteaser="yes">Gjatë 24 orëve të ardhshme në të katër anët e rruzullit do të kremtohen Standardet e Hapura. Fushata Dita e Lirisë së Dokumenteve mbi ndërveprueshmërinë niset nga <a href="http://documentfreedom.org/events/events.html">Tokio në Rio</a>, dhe nga <a href="http://documentfreedom.org/events/events.html">Birmingami në Taipei</a>. 41 veprimtari në 18 vende.</p>

<p>Standardet e Hapura u japin zbatimeve dhe kompjuterave rrugët për të komunikuar tok, përmes formatesh të përbashkët që mund t’i përdorë kushdo. Këtë vit, janë organizuar dy veprimtari të Ditës së Lirisë së Dokumenteve nga ente qeveritare: nga <a href="http://www.softwarelivre.gov.br/eventos/dfd-document-freedom-day">Komiteti</a> CISL i qeverisë federale braziliane, dhe nga <a href="http://www.ku.edu.np/cse/kucc/?event=one-day-workshop-on-open-standards">Departamenti</a> nepalez i Teknologjive të Informacionit. Veprimtaritë e sotme në <a href="http://www.greens-efa.eu/greensefa-4th-document-freedom-day-in-the-european-parliament-open-standards-in-the-field-of-encryption-11942.html">Parlamentin Europian</a> eksplorojnë sot Standardet e Hapura të përdorura për shifrime, ndërkohë që OpenStreetMap Foundation u vlerësua të shtunën, në Birmingam, me <a href="http://documentfreedom.org/news/2014/news-20140324-01.en.html">çmimin britanik</a> të Ditës së Lirisë së Dokumenteve.</p>
<p>Standardet e Hapura u japin aplikacioneve dhe kompjuterave rrugët për të komunikuar tok, përmes formatesh të përbashkët që mund t’i përdorë kushdo. Këtë vit, janë organizuar dy veprimtari të Ditës së Lirisë së Dokumenteve nga ente qeveritare: nga <a href="http://www.softwarelivre.gov.br/eventos/dfd-document-freedom-day">Komiteti</a> CISL i qeverisë federale braziliane, dhe nga <a href="http://www.ku.edu.np/cse/kucc/?event=one-day-workshop-on-open-standards">Departamenti</a> nepalez i Teknologjive të Informacionit. Veprimtaritë e sotme në <a href="http://www.greens-efa.eu/greensefa-4th-document-freedom-day-in-the-european-parliament-open-standards-in-the-field-of-encryption-11942.html">Parlamentin Europian</a> eksplorojnë sot Standardet e Hapura të përdorura për shifrime, ndërkohë që OpenStreetMap Foundation u vlerësua të shtunën, në Birmingam, me <a href="http://documentfreedom.org/news/2014/news-20140324-01.en.html">çmimin britanik</a> të Ditës së Lirisë së Dokumenteve.</p>

<p>"Zbulimet e spiunimit të vitit të shkuar kanë provuar vlerën e Standardeve të Hapura për sigurinë, si edhe për dokumentet" thotë Sam Tuke-ja, drejtues i fushatës. "Mesazhet dhe lidhjet e shifruara në rrjet, duke përdorur Standardet e Hapura ofrojnë privatësi të shkallës së lartë, të përdorur nga <a href="http://techcrunch.com/2013/06/17/encrypting-your-email-works-says-nsa-whistleblower-edward-snowden/">Edward Snowden</a> dhe NSA-ja."</p>+ 1
- 1
news/nl/nl-201212.sq.xhtml View File

@@ -102,7 +102,7 @@ Nëse dëshironi të merrni përditësime lajmesh të mira nga administratat pub
<li>LWN ka një përmbledhje të bukur të <a href="lwn.net/Articles/523537/"> fjalës së Karsten-it
"All watched over by machines of loving grace"</a>, që bën fjalë për shoqërinë,
pushtetin, dhe kontrollin. Veç kësaj, Karsten-i <a
href="http://joinup.ec.europa.eu/news/advocates-open-source-recommend-german-authorities-publish-code">u ka rekomanduar autoriteteve gjermane të publikojnë kodin e zbatimeve për telefonat celularë</a>.</li>
href="http://joinup.ec.europa.eu/news/advocates-open-source-recommend-german-authorities-publish-code">u ka rekomanduar autoriteteve gjermane të publikojnë kodin e aplikacioneve për telefonat celularë</a>.</li>

<li>Bashkërenduesi i ekipit tonë finlandez, Otto Kekäläinen dhe hacker-i danez Ole
Tange <a href="/news/2012/news-20121112-01.html">fituan çmimin Nordic


+ 1
- 1
news/nl/nl-201302.sq.xhtml View File

@@ -160,7 +160,7 @@ punën tonë! Nëse ju pëlqen ajo që lexuat, ju lutemi, <a
href="http://roussos.cc/2012/12/10/firefoxosappdays-hold-your-breath/">një
hackathon-i të vogël në Athens Hackerspace</a>. Të pranishëm qenë rreth 40
programues, për t’u njohur me përpjekjen e re të Mozilla-s për çlirimin e
ekosistemit të celularëve përmes Zbatimeve Web të Hapura dhe Firefox OS-it.</li>
ekosistemit të celularëve përmes Aplikacioneve Web të Hapura dhe Firefox OS-it.</li>

<li>Çfarë duhet të keni në mendje kur shkruani një e-mail? Matija ka
nxjerrë në pah disa artikuj mbi <a


+ 1
- 1
news/nl/nl-201305.sq.xhtml View File

@@ -36,7 +36,7 @@ udhëheqës (i dikurshëm) i projektit Debian, mbajti fjalën e rastit, <a href=

<h2>FSFE-ja mirëpret Ceata-n si organizëm shok</h2>

<p>Një fondacion i ri nga Rumania dhe Moldavia është bërë pjesë e <a href="https://fsfe.org/associates/associates.en.html#id-funda%C8%9Bia-ceata">programit të FSFE-së për organizma shok</a>. <a href="http://ceata.org/">Ceata</a> ka punuar për nxitjen dhe përhapjen e Software-it të Lirë dhe kulturës që prej 2008-s, dhe në Shkurt të këtij viti u legalizua zyrtarisht. Grupi, me bazë në Bukuresht dhe degë vendore në Kluj dhe Kishinjev, organizon konferenca mbi Software-in e Lirë, hardware-in e Lirë, dhe kulturën e Lirë. Ceata zhvillon gjithashtu zbatimet e veta, përkthen programe në Rumanisht, dhe merr pjesë në fushata ndërkombëtare. <a href="https://fsfe.org/news/2013/news-20130424-01.en.html">Fundația Ceata dhe FSFE-ja do të bashkojnë forcat</a> dhe do të punojnë më efektivisht për nxitjen dhe përhapjen në Rumani dhe Europë të lirisë së software-it.</p>
<p>Një fondacion i ri nga Rumania dhe Moldavia është bërë pjesë e <a href="https://fsfe.org/associates/associates.en.html#id-funda%C8%9Bia-ceata">programit të FSFE-së për organizma shok</a>. <a href="http://ceata.org/">Ceata</a> ka punuar për nxitjen dhe përhapjen e Software-it të Lirë dhe kulturës që prej 2008-s, dhe në Shkurt të këtij viti u legalizua zyrtarisht. Grupi, me bazë në Bukuresht dhe degë vendore në Kluj dhe Kishinjev, organizon konferenca mbi Software-in e Lirë, hardware-in e Lirë, dhe kulturën e Lirë. Ceata zhvillon gjithashtu aplikacionet e veta, përkthen programe në Rumanisht, dhe merr pjesë në fushata ndërkombëtare. <a href="https://fsfe.org/news/2013/news-20130424-01.en.html">Fundația Ceata dhe FSFE-ja do të bashkojnë forcat</a> dhe do të punojnë më efektivisht për nxitjen dhe përhapjen në Rumani dhe Europë të lirisë së software-it.</p>


<h2>Diçka krejt tjetër</h2>


+ 2
- 2
news/nl/nl-201403.sq.xhtml View File

@@ -103,7 +103,7 @@ të Lirë në administratat publike të kantonit. Ishujt Kanarie <a
të decentralizuara me mbrojtje të fortë të privatësisë.</li>

<li>Përmes fushatës tonë <a href="/campaigns/android/android.html">Çlironi Android-in
Tuaj</a>, u kërkojmë programuesve t’i botojnë zbatimet e tyre për celularë edhe
Tuaj</a>, u kërkojmë programuesve t’i botojnë aplikacionet e tyre për celularë edhe
në <a href="https://f-droid.org/">F-Droid, një depo Software-i të Lirë për
Android</a>. Pas bisedash me zhvillues të LibreOffice-it, pak para FOSDEM-it <a
href="https://f-droid.org/wiki/page/org.libreoffice.impressremote">ata
@@ -178,7 +178,7 @@ mjaft biseda</a>.</li>
<li>Daniel Pocock shkruan mbi <a
href="http://danielpocock.com/jitmeet-webrtc-free-communications-takes-another-big-jump">
JitMeet, një zbatim web prej ekipit të Jitsi-t</a>.</li>
JitMeet, një aplikacion web prej ekipit të Jitsi-t</a>.</li>

<li>Erik Albersi botoi së fundi artikullin e vet <a
href="https://blogs.fsfe.org/eal/2014/02/20/eigene-geraetehoheit-als-bedingung-der-privatsphaere/">E


+ 1
- 1
news/nl/nl-201410.sq.xhtml View File

@@ -33,7 +33,7 @@ Windows të cilën qe i detyruar ta blinte tok me kompjuterin. Gjykatësit kriti
ashpër praktikën e shitjes së PC-ve vetëm tok me një sistem operativ jo të lirë,
duk e cilësuar “politikë tregtare e shpërndarjes së detyruar”. Gjykata e konsideroi
këtë praktikë si “me prirje monopoliste”. Ajo theksoi gjithashtu se praktika e shitjes
bashkë nënkupton që përdoruesi i rëndomtë është i detyruar të përdorë zbatime shtesë
bashkë nënkupton që përdoruesi i rëndomtë është i detyruar të përdorë aplikacione shtesë
jo të lira, për shkak problemesh përputhshmërie dhe ndërpunueshmërie, do apo nuk do ai.</p>

<p>Tani autoriteteve italiane u duhet ta shndërrojnë këtë vendim në një fitore reale për


Loading…
Cancel
Save