Преглед на файлове

Typo fixing

svn path=/trunk/; revision=29826
pull/8/head
guest-Besnik_b преди 6 години
родител
ревизия
3a47b9096e
променени са 5 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 5 реда
 1. +1
  -1
    campaigns/android/liberate.sq.xhtml
 2. +1
  -1
    news/2005/news-20050502-01.sq.xml
 3. +1
  -1
    news/2013/news-20130212-01.sq.xhtml
 4. +1
  -1
    news/legal-news.sq.xhtml
 5. +1
  -1
    work.sq.xhtml

+ 1
- 1
campaigns/android/liberate.sq.xhtml Целия файл

@ -147,7 +147,7 @@
Kur xhironi vetëm Software të Lirë dhe nuk bazoheni te shërbime jo të lira
rrjeti, të tilla si ato që ofron Google-i, mund të duket sikur humbët mundësinë
e njëkohësimit të kontakteve tuaja, kalendarit dhe të tjera të dhënave prej pajisjesh
tuaja të tjera. Për fat, ka plot Software-e të Lirë që e bëjnë këtë punë:
tuaja të tjera. Për fat, ka plot Software të Lirë që e bën këtë punë:
</p>
<ul>


+ 1
- 1
news/2005/news-20050502-01.sq.xml Целия файл

@ -2,7 +2,7 @@
<newsset>
<news date="2005-05-02">
<title>Procesi penal antitrust "Patenta Software-esh vs Microsoft": Komisioni Europian po i vë kazmën njërës
<title>Procesi penal antitrust "Patenta Software-i vs Microsoft": Komisioni Europian po i vë kazmën njërës
prej punëve të veta më të mira</title>
<body>
Letër e hapur për Z. McCreevy, Komisioneri Europian për Shërbimet dhe Tregun e Brendshëm.


+ 1
- 1
news/2013/news-20130212-01.sq.xhtml Целия файл

@ -16,7 +16,7 @@ ta shfrytëzoni këtë ditë si një mundësi për t’i thënë "faleminderit"
njërit prej personave të palodhur të bashkësisë së Software-it të Lirë.</p>
<blockquote>
<p>"Software-et e Lira i përdorim përditë dhe, shpesh, pa u menduar më
<p>"Software-in e Lirë e përdorim përditë dhe, shpesh, pa u menduar më
thellë. Shkruajmë njoftime të metash, u tregojmë të tjerëve pse duhet
t’i përmirësojnë programet e tyre, ose u kërkojmë veçori të reja - dhe
shpesh nuk na vjen turp të kritikojmë. Ndaj, që t’u japim mundësinë


+ 1
- 1
news/legal-news.sq.xhtml Целия файл

@ -8,7 +8,7 @@
<h1>Arkiv Lajmesh Ligjore</h1>
<p id="introduction">
Kjo faqe përmbledh krejt Lajmet Ligjore të botuara në site-in web të FSFE-së. Te Lajmet tona Ligjore grumbullojmë lidhje me interes për licencim Software-i të Lirë, çështje Software-i të Lirë që lidhen me biznesin, patenta Software-esh, politika Qeveritare dhe Software-i të Lirë, Standarde të hapura dhe Asnjanësia në Net.
Kjo faqe përmbledh krejt Lajmet Ligjore të botuara në site-in web të FSFE-së. Te Lajmet tona Ligjore grumbullojmë lidhje me interes për licencim Software-i të Lirë, çështje Software-i të Lirë që lidhen me biznesin, patenta Software-i, politika Qeveritare dhe Software-i të Lirë, Standarde të hapura dhe Asnjanësia në Net.
</p>
<legal-news/>


+ 1
- 1
work.sq.xhtml Целия файл

@ -60,7 +60,7 @@
<a href="/activities/os/os.en.html">Puna me Standardet e Hapura</a>
nga ana e FSFE-së ka si synim bërjen të mundur që njerëzit
ta kenë të lehtë të migrojnë drejt Software-it të Lirë ose ndërmjet
zgjidhjesh me bazë Software-e të Lirë.
zgjidhjesh me bazë Software të Lirë.
</p>
</li>


Зареждане…
Отказ
Запис