Преглед на файлове

change newsdate; prettier tags

pull/207/head
Max Mehl преди 2 години
родител
ревизия
39c3d2d873
Подписан от: max.mehl GPG ключ ID: 2704E4AB371E2E92
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      news/nl/nl-201803.en.xhtml

+ 3
- 3
news/nl/nl-201803.en.xhtml Целия файл

@ -1,5 +1,5 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<html newsdate="2019-03-19" type="newsletter">
<html newsdate="2019-03-20" type="newsletter">
<head>
<title>FSFE Newsletter - March 2018</title>
</head>
@ -165,8 +165,8 @@
<tag>newsletter</tag>
<tag content="Italy">Italy</tag>
<tag content="I love Free Software">ilovefs</tag>
<tag content="Ask your Candidates">ayc</tag>
<tag content="Public code">pmpc</tag>
<tag content="Ask Your Candidates">ayc</tag>
<tag content="Public Code">pmpc</tag>
</tags>
<author id="albers" />
<author id="mehl" />


Зареждане…
Отказ
Запис