Преглед на файлове

none

svn path=/trunk/; revision=30312
pull/8/head
nico.rikken преди 5 години
родител
ревизия
3758dcf6b4
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1
    -0
      news/2009/ga2009.nl.xhtml

+ 1
- 0
news/2009/ga2009.nl.xhtml Целия файл

@@ -98,3 +98,4 @@ Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->


Зареждане…
Отказ
Запис