Przeglądaj źródła

changed "to" address to pdfr list

svn path=/trunk/; revision=16906
tags/stw2018
samtuke 9 lat temu
rodzic
commit
370bb88272
1 zmienionych plików z 2 dodań i 2 usunięć
  1. 2
    2
      templates/pdfreaders-petition-mail.tt2

+ 2
- 2
templates/pdfreaders-petition-mail.tt2 Wyświetl plik

@@ -1,6 +1,6 @@
From: samtuke@fsfeurope.org
From: web@fsfeurope.org
MIME-Version: 1.0
To: samtuke@fsfe.org
To: pdfreaders@lists.fsfe.org
Subject: [PDFReaders] petition signature
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Ładowanie…
Anuluj
Zapisz