Browse Source

Norwegian (bokmål) translation.

svn path=/trunk/; revision=12539
pull/8/head
att 11 years ago
parent
commit
3594a7057c
1 changed files with 76 additions and 0 deletions
  1. +76
    -0
      news/2009/news-20090418-01.nb.xhtml

+ 76
- 0
news/2009/news-20090418-01.nb.xhtml View File

@@ -0,0 +1,76 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<html newsdate="2009-04-18">
<head>
<title>FSFE og Brorskapet omorganiserer domenene</title>
</head>
<body>

<h1>FSFE og Brorskapet omorganserer domenene</h1>

<p newsteaser="yes">
De siste månedene har Free Software Foundation Europe (FSFE)
foretatt en betydelig forbedring av den tekniske infrastrukturen
til Brorskapet. Vi har flyttet Brødrenes blogger til
en <a href="http://blogs.fsfe.org/">ny side</a>, vi har opprettet
en <a href="http://planet.fsfe.org/">planet</a> som aggregerer
Brødrenes blogger, og vi har bidratt med en forbedret og mer
funksjonell <a href="http://wiki.fsfe.org/">wiki</a>.
</p>

<p>
For å gjøre hele infrastrukturen til Brorskapet mer tilgjengelig
har vi også omorganisert domenene til disse tjenestene.
</p>

<p>
Fra og med idag vil dette være de nye adressene:
</p>

<ul>
<li>
FSFEs Brorskap:
<a href="http://fellowship.fsfe.org/">http://fellowship.fsfe.org/</a>
</li>
<li>
Brødrenes blogger:
<a href="http://blogs.fsfe.org/">http://blogs.fsfe.org/</a>
</li>
<li>
Brorskapets planet:
<a href="http://planet.fsfe.org/">http://planet.fsfe.org/</a>
</li>
<li>
The Fellowship wiki:
<a href="http://wiki.fsfe.org">http://wiki.fsfe.org</a>
</li>
</ul>

<p>
Ved siden av endringene for Brorskapets domener har vi også endret
adressen til FSFEs offisielle hjemmeside, som fra nå av vil
være: <a href="http://fsfe.org/">http://fsfe.org/</a>.
</p>

<p>
Den gamle fsfeurope.org-adressen vil fortsette virke, og sende deg
videre til våre sider,
but <a href="http://fsfe.org/">http://fsfe.org</a> er fra nå av
FSFEs offisielle adresse.
</p>

<p>
Det er på tide å gjøre justeringer til bokmerker og gamle lenker,
og <a href="https://fellowship.fsfe.org/join"><strong>bli med i
Brorskapet!</strong></a>
</p>

</body>
<translator>Andreas Tolf Tolfsen</translator>
<timestamp>$Date$ $Author$</timestamp>
</html>
<!--
Local Variables: ***
mode: xml ***
End: ***
-->

Loading…
Cancel
Save